Krijg toegang tot uw gegevens bij de DGT via uw computer

Vanaf nu is het mogelijk om via elektronische weg toegang te krijgen tot al uw gegevens bij de Dirección General de Tráfico (DGT). U kan zo alle informatie over uw vergunningen, registraties, voertuigen, kennisgevingen, boetes, punten en de ITV bekijken en bewerken.

Dat is een dienst van de nieuwe SedeElectrónicaDGT. Men krijgt toegang door middel van uw elektronisch DNI of met het systeem cl@ve. De uitleg over cl@ve is in het Nederlands.

Uitleg over de elektronische toegang in het Nederlands kan je hier vinden.

Spanje staat op de derde plaats in Europa wat betreft de prijs van de elektriciteit

Volgens de laatste cijfers van het Europees Bureau voor de Statistiek (Eurostat) is Spanje een van de duurste landen in Europa voor elektriciteit.

Spanje staat volgens deze cijfers op de derde plaats wat betreft de prijs voor elektriciteit en daarmee moet het land enkel Ierland en België laten voorgaan.

Maar kijken we enkel naar de prijsstijgingen tijdens de laatste tien jaar dat staat Spanje zelfs op de tweede plaats.

De prijs voor een kilowatt per uur steeg sinds 2008 van €0,1123 tot €0,1889 en het was vooral de periode tussen 2008 en 2012 die verantwoordelijk is voor een groot deel van de prijsstijgingen.

De Spaanse elektriciteitssector is in 1998 geprivatiseerd, een sector die tot dan toe in handen was van drie grote spelers. Momenteel zijn er 270 leveranciers van elektriciteit op de markt.

Het Europese Hof van Justitie heeft de beslissing van het Regionale Hoog Gerechtshof van Galicië teruggedraaid

Foto: Regionaal Hoog Gerechtshof van Galicië
Caronium

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een beslissing van het Regionale Hoog Gerechtshof van Galicië over de weigering om vervroegde pensionering voor twee personen toe te staan, in strijd is met het Europese recht.

De twee personen waren werkzaam in zowel Spanje als Duitsland, maar de Spaanse sociale diensten hadden geen rekening gehouden met betalingen voor pensioenen in Duitsland en hadden daarom geweigerd om vervroegde pensionering op volledig pensioen toe te staan.

De zaak is nu terug verwezen naar de Spaanse rechtbanken voor een laatste beoordeling.

Volgens de Bank van Spanje moeten werknemers langer kunnen blijven werken

De Bank van Spanje heeft de Spaanse regering (die de begroting van volgend jaar nog moet opmaken) gevraagd om stimulansen aan te bieden aan werknemers zodat ze, tijdens een overgangsperiode, na hun 65ste kunnen blijven werken.

Het is de bedoeling dat de pensioengerechtigde leeftijd in Spanje op 67 jaar wordt gebracht, maar op dit moment is het voor een individu mogelijk om een ​​volledige pensioenuitkering te claimen op de leeftijd van 65 en 11 maanden.

Deze mogelijkheid beschouwt de Bank als een belasting voor de economie.

Groene financiering voor nieuwe windparken in Spanje

Foto: windmolens in Galicië
Arnejohs

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een zogenaamde groene lening van € 50 miljoen aangeboden aan een consortium bestaande uit het Spaanse elektriciteitsbedrijvenbedrijf Iberdrola en Caja Rural de Navarra.

Het geld is bedoeld om de bouw van vier nieuwe windparken in Navarra te financieren die tussen Cadreita en Valtierra worden gebouwd.

De werkzaamheden moeten werkgelegenheid bieden aan ongeveer 200 mensen en in het eerste kwartaal van 2020 worden voltooid als onderdeel van een doorlopend EU-plan om de hernieuwbare energie te vergroten.

De gebruikte kleurcodes bij sneeuwval in Spanje

Als men aan de costas zit gaat de aandacht niet in de eerste plaats naar sneeuw maar ook in Spanje kan het hevig sneeuwen.

Bij sneeuwval gebruikt men bepaalde kleuren om de toegankelijkheid van de wegen aan te geven.

Groen: het begin van de sneeuwval

 • maximum 100 km op de snelwegen
 • maximum 80 km op alle andere wegen
 • vrachtwagens moeten op het rechter baanvak blijven
 • vermijd de bergpassen

Geel: gedeeltelijk bedekte rijbaan met beperkingen en verboden

 • rijverbod voor vrachtwagens
 • auto’s en bussen hebben een maximum snelheid van 60 km
 • in bochten en afdalingen moet men zijn snelheid beperken

Rood: rijweg volledig bedekt met verbodsbepalingen en gebruik van sneeuwkettingen

 • rijverbod voor voertuigen met aanhangwagens, vrachtwagen en autobussen
 • andere voertuigen mogen de weg op maar moeten winterbanden of sneeuwkettingen gebruiken

Zwart: afgesloten weg

 • verbod op alle verkeer
 • risico op immobilisatie
 • ga zo veilig mogelijk op de weg met een volle batterij, volle tank, sneeuwbanden en sneeuwkettingen, antivries,

Santander gaat de tarieven voor zijn hypotheken verhogen

Banken in Spanje bieden zeer concurrerende rentetarieven op hypotheken, maar een van de grootste, Santander, heeft aangekondigd dat het stopt met de prijzenoorlog.

De bank is van plan om zijn tarieven op variabele hypotheken te verhogen omdat het wil proberen om zijn winstgevendheid te beschermen, een winstgevend die in 2019 gedaald is.

Hypotheken die gekoppeld zijn aan de Euribor zijn in Spanje nog steeds laag in vergelijking met veel andere landen, maar de bank is vastbesloten meer geld te verdienen met haar huidige kredietverlening, die geschat wordt op meer dan € 50 miljard.

Er ligt nu een onderwater kabel tussen Menorca en Mallorca

De elektrische kabel die onderwater Menorca verbindt met Mallorca is gelegd en men denkt dat hij operationeel zal zijn tegen het einde van volgend jaar.

De 41 km lange kabel, met een gewicht van ongeveer 2.300 ton ligt 81 meter diep en loopt van Cala Mesquida in Mallorca naar Ciutadella op Menorca.

Red Eléctrica, het bedrijf verantwoordelijk voor het project, zegt dat de verbinding de veiligheid en de kwaliteit van de elektriciteitslevering zal verbeteren. Ook kan er meer hernieuwbare energie gebruikt worden waardoor de koolstofdioxide uitstoot zal dalen.

10 verkeersborden die niet goed gekend zijn bij leerling autobestuurders

Rijden in Spanje heeft, op zijn zachtst gezegd, de reputatie om soms gevaarlijk te zijn.

Misschien zijn het die vervelende rotondes die nergens op slaan of de ongelukkige Britse toeristen die geen idee hebben wat ze doen door regelmatig eens links te rijden.

Of misschien is het omdat veel bestuurders moeite hebben om te begrijpen wat de vele verschillende verkeersborden betekenen.

Het Directoraat-generaal voor het Verkeer, Dirección General de Tráfico, DGT, heeft onthuld dat tot 64% van de leerling-chauffeurs consequent de volgende 10 tekens fout hebben in zowel het theoretische als het praktische examen.

In de hoop de statistieken te verbeteren, heeft de DGT geprobeerd ze op een zo eenvoudig mogelijke manier uit te leggen.

Dus hoeveel weet jij over deze verkeersborden?

1.De volgende borden wijzen op een komende overweg of beweegbare brug.

De meeste leerling bestuurders zijn volgens de DGT ten onrechte van mening dat ze een aankomend kruispunt signaleren.

2. Dit verkeersbord betekent dat u moet stoppen voordat u passeert en ze staan meestal bij de tolhokjes, douane of politiecontroles. Dikwijls staat er een afsluiting achter.

De meeste leerling bestuurders verwarren het vaak met het ‘geen toegang’-bord of geloven dat het het begin of einde van een tolweg aangeeft.

3. Dit verkeersbord geeft aan welke rijbaan of weg motorrijders moeten nemen.

De meeste jonge bestuurders geraken verward en zij denken dat het bord zich ook richt tot fietsers en bromfietsers.

4. Als je dit bord ziet dan betekend dit dat je in de richting van de pijl moet rijden.

Het is verboden om terug te draaien of om een andere richting te nemen.

5. Dit bord zegt bestuurders dat de weg enkel toegelaten is voor bromfietsers. 

Ongeveer 50% van de leerling bestuurders missen dit bord en kennen de betekenis er van niet. Zij denken dat dit bord zich richt tot alle tweewielers waaronder moto’s en fietsers.

6. Dit bord geeft aan dat de weg enkel voor auto’s is.

Hier gaat de meerderheid van de ondervraagden in de fout, de meerderheid denkt dat dit bord zich ook richt tot moto’s.

7. De betekenis van dit bord is dat de maximum aanbevolen snelheid, van kracht omwille van veiligheidsredenen, niet langer van kracht is.

Ongeveer 45% van de ondervraagden denken dat dit bord het einde van de snelheidsbeperking aanduidt.

8. Dit bord richt zich tot bestuurders van moto’s en auto’s en het is een verbod om deze weg te nemen. 

Veel ondervraagden denken verkeerdelijk dat dit bord zicht richt tot elk soort voertuig maar dat is fout. Fietsers en bromfietsers mogen deze weg wel nemen.

9. Dit bord legt een toegangsverbod op aan bromfietsers, quads en voertuigen voor mensen met een verminderde mobiliteit. 

Dit bord heeft geen effect op moto’s en fietsers.

10. Dit bord duidt een weg aan voor zowel fietsers als voetgangers die afgescheiden is van de gewone rijweg en die door open ruimtes, parken, tuinen en bossen loopt.

50% van de ondervraagden denkt verkeerdelijk dat dit bord zich enkel richt op fietsers maar het geeft een weg aan voor fietsers en voetgangers.

Een schokkende studie geeft aan, christenen zijn in Spanje tweemaal zoveel het slachtoffer van een haatmisdrijf dan moslims.


Onlangs bracht het Office for Democratic Institutions and Human Rights, een orgaan van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een studie uit met onverwachte resultaten.

In 2018 werden er in Spanje 57 aanvallen tegen christenen uitgevoerd tegenover 29 aanvallen tegen moslims en 8 tegen joden.

Marcia Garcia, de voorzitster van het Observatory for Religious Freedom (OLRC), bracht de cijfers naar buiten en zij zegt: “christenen worden gediscrimineerd en soms zelfs brutaal lijfelijk aangevallen en hun kerken worden gevandaliseerd.”

Opgenomen incidenten tegen gelovigen van een of andere godsdienst gaan ook in stijgende lijn. Vorig jaar waren er 200 gevallen en dat is een stijging ten opzichte van de 166 in 2017.

Het overgrote deel van deze incidenten was tegen christelijke gelovigen.