Normaal gedrag of buiten gezet worden in de hotels aan de Costa Brava

Toeristen die problemen veroorzaken in de hotels aan de Costa Brava riskeren om buiten gezet te worden uit het hotel.

Het gemeentebestuur van Lloret de Mar heeft beslist om de gemeentelijke regelgeving aan te passen zodat zware probleem-veroorzakers de toegang tot het hotel kan geweigerd worden.  Bij aankomst moeten de hotelgasten wel in kennis gesteld worden dat zij bij slecht gedrag kunnen geweigerd worden.

Bijkomende regelgeving voorziet al in boetes voor iedereen die dronken is in het openbaar en vecht of urineert op straat.  Deze boetes kunnen oplopen tot  € 3.500.

Hotels kunnen vrij beslissen wat voor hen ongeoorloofd gedrag is vooraleer tot uitzetting over te gaan. Wel zijn zij nu verplicht om veiligheidspersoneel aan te nemen om deze ongewenste gasten buiten te zetten maar de politie geeft toch de raad om hen op voorhand te verwittigen.

Er zijn door andere Spaanse gemeentes reeds pogingen ondernomen om amokmakers buiten de deur te houden maar zij hebben niet altijd het gewenste resultaat.

Magaluf op Mallorca is zo een van die gemeentes waar al pogingen ondernomen werden om de toeristen aan te zetten tot een normaal gedrag. Dat hield in dat er meer politie op straat kwam, een verbod op de verkoop van alcohol laat op de avond en een verbod op uitdagend seksueel gedrag in het openbaar.

Barcelona staat ook op de voorgrond wat betreft de beteugeling van ontoelaatbaar gedrag van toeristen en een van de maatregelen die daar getroffen werden is de intrekking van vergunningen voor de uitbating van toeristische accommodaties.  Dit moet de overlast voor de residentiële buurten verminderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.