De gebruikte kleurcodes bij sneeuwval in Spanje

Als men aan de costas zit gaat de aandacht niet in de eerste plaats naar sneeuw maar ook in Spanje kan het hevig sneeuwen.

Bij sneeuwval gebruikt men bepaalde kleuren om de toegankelijkheid van de wegen aan te geven.

Groen: het begin van de sneeuwval

 • maximum 100 km op de snelwegen
 • maximum 80 km op alle andere wegen
 • vrachtwagens moeten op het rechter baanvak blijven
 • vermijd de bergpassen

Geel: gedeeltelijk bedekte rijbaan met beperkingen en verboden

 • rijverbod voor vrachtwagens
 • auto’s en bussen hebben een maximum snelheid van 60 km
 • in bochten en afdalingen moet men zijn snelheid beperken

Rood: rijweg volledig bedekt met verbodsbepalingen en gebruik van sneeuwkettingen

 • rijverbod voor voertuigen met aanhangwagens, vrachtwagen en autobussen
 • andere voertuigen mogen de weg op maar moeten winterbanden of sneeuwkettingen gebruiken

Zwart: afgesloten weg

 • verbod op alle verkeer
 • risico op immobilisatie
 • ga zo veilig mogelijk op de weg met een volle batterij, volle tank, sneeuwbanden en sneeuwkettingen, antivries,

Santander gaat de tarieven voor zijn hypotheken verhogen

Banken in Spanje bieden zeer concurrerende rentetarieven op hypotheken, maar een van de grootste, Santander, heeft aangekondigd dat het stopt met de prijzenoorlog.

De bank is van plan om zijn tarieven op variabele hypotheken te verhogen omdat het wil proberen om zijn winstgevendheid te beschermen, een winstgevend die in 2019 gedaald is.

Hypotheken die gekoppeld zijn aan de Euribor zijn in Spanje nog steeds laag in vergelijking met veel andere landen, maar de bank is vastbesloten meer geld te verdienen met haar huidige kredietverlening, die geschat wordt op meer dan € 50 miljard.

Er ligt nu een onderwater kabel tussen Menorca en Mallorca

De elektrische kabel die onderwater Menorca verbindt met Mallorca is gelegd en men denkt dat hij operationeel zal zijn tegen het einde van volgend jaar.

De 41 km lange kabel, met een gewicht van ongeveer 2.300 ton ligt 81 meter diep en loopt van Cala Mesquida in Mallorca naar Ciutadella op Menorca.

Red Eléctrica, het bedrijf verantwoordelijk voor het project, zegt dat de verbinding de veiligheid en de kwaliteit van de elektriciteitslevering zal verbeteren. Ook kan er meer hernieuwbare energie gebruikt worden waardoor de koolstofdioxide uitstoot zal dalen.

10 verkeersborden die niet goed gekend zijn bij leerling autobestuurders

Rijden in Spanje heeft, op zijn zachtst gezegd, de reputatie om soms gevaarlijk te zijn.

Misschien zijn het die vervelende rotondes die nergens op slaan of de ongelukkige Britse toeristen die geen idee hebben wat ze doen door regelmatig eens links te rijden.

Of misschien is het omdat veel bestuurders moeite hebben om te begrijpen wat de vele verschillende verkeersborden betekenen.

Het Directoraat-generaal voor het Verkeer, Dirección General de Tráfico, DGT, heeft onthuld dat tot 64% van de leerling-chauffeurs consequent de volgende 10 tekens fout hebben in zowel het theoretische als het praktische examen.

In de hoop de statistieken te verbeteren, heeft de DGT geprobeerd ze op een zo eenvoudig mogelijke manier uit te leggen.

Dus hoeveel weet jij over deze verkeersborden?

1.De volgende borden wijzen op een komende overweg of beweegbare brug.

De meeste leerling bestuurders zijn volgens de DGT ten onrechte van mening dat ze een aankomend kruispunt signaleren.

2. Dit verkeersbord betekent dat u moet stoppen voordat u passeert en ze staan meestal bij de tolhokjes, douane of politiecontroles. Dikwijls staat er een afsluiting achter.

De meeste leerling bestuurders verwarren het vaak met het ‘geen toegang’-bord of geloven dat het het begin of einde van een tolweg aangeeft.

3. Dit verkeersbord geeft aan welke rijbaan of weg motorrijders moeten nemen.

De meeste jonge bestuurders geraken verward en zij denken dat het bord zich ook richt tot fietsers en bromfietsers.

4. Als je dit bord ziet dan betekend dit dat je in de richting van de pijl moet rijden.

Het is verboden om terug te draaien of om een andere richting te nemen.

5. Dit bord zegt bestuurders dat de weg enkel toegelaten is voor bromfietsers. 

Ongeveer 50% van de leerling bestuurders missen dit bord en kennen de betekenis er van niet. Zij denken dat dit bord zich richt tot alle tweewielers waaronder moto’s en fietsers.

6. Dit bord geeft aan dat de weg enkel voor auto’s is.

Hier gaat de meerderheid van de ondervraagden in de fout, de meerderheid denkt dat dit bord zich ook richt tot moto’s.

7. De betekenis van dit bord is dat de maximum aanbevolen snelheid, van kracht omwille van veiligheidsredenen, niet langer van kracht is.

Ongeveer 45% van de ondervraagden denken dat dit bord het einde van de snelheidsbeperking aanduidt.

8. Dit bord richt zich tot bestuurders van moto’s en auto’s en het is een verbod om deze weg te nemen. 

Veel ondervraagden denken verkeerdelijk dat dit bord zicht richt tot elk soort voertuig maar dat is fout. Fietsers en bromfietsers mogen deze weg wel nemen.

9. Dit bord legt een toegangsverbod op aan bromfietsers, quads en voertuigen voor mensen met een verminderde mobiliteit. 

Dit bord heeft geen effect op moto’s en fietsers.

10. Dit bord duidt een weg aan voor zowel fietsers als voetgangers die afgescheiden is van de gewone rijweg en die door open ruimtes, parken, tuinen en bossen loopt.

50% van de ondervraagden denkt verkeerdelijk dat dit bord zich enkel richt op fietsers maar het geeft een weg aan voor fietsers en voetgangers.

Een schokkende studie geeft aan, christenen zijn in Spanje tweemaal zoveel het slachtoffer van een haatmisdrijf dan moslims.


Onlangs bracht het Office for Democratic Institutions and Human Rights, een orgaan van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een studie uit met onverwachte resultaten.

In 2018 werden er in Spanje 57 aanvallen tegen christenen uitgevoerd tegenover 29 aanvallen tegen moslims en 8 tegen joden.

Marcia Garcia, de voorzitster van het Observatory for Religious Freedom (OLRC), bracht de cijfers naar buiten en zij zegt: “christenen worden gediscrimineerd en soms zelfs brutaal lijfelijk aangevallen en hun kerken worden gevandaliseerd.”

Opgenomen incidenten tegen gelovigen van een of andere godsdienst gaan ook in stijgende lijn. Vorig jaar waren er 200 gevallen en dat is een stijging ten opzichte van de 166 in 2017.

Het overgrote deel van deze incidenten was tegen christelijke gelovigen.

Voor Spaanse 11-18 jarigen zijn hun studies, pesten en hun toekomstige werkvooruitzichten belangrijk

School en studies, pesten en hun toekomstige jobperspectieven staan ​​bovenaan de lijst van zorgen voor Spaanse jongeren.

De Universiteit van Sevilla en de UNICEF-studie waarin gepeild werd naar de geest van 11 tot 18-jarigen toonde aan dat het milieu en genderongelijkheid ook zaken zijn waar kinderen en tieners zich zorgen over maken.

Volgens de 9.000 jongeren die aan het onderzoek deelnamen zijn relaties met vrienden en familie zaken die hen het gelukkigst maken gevolgd door materiële dingen en het gebruik van sociale media en internet.

Hun hobby’s en vrije tijd, vooral in het weekend, zijn ook belangrijk voor hun welzijn, merkten ze op. Maar een op de vijf zegde dat ze de afgelopen zeven dagen niet genoeg uren hadden gehad om te doen wat ze wilden doen in hun vrije tijd.

Meer dan 80 procent van de geïnterviewden zei dat ze de afgelopen week altijd of bijna altijd plezier hadden gehad met hun vrienden, en 76 procent zei dat hun ouders hen eerlijk hadden behandeld. Minder dan de helft zei dat ze een goede week op school hadden gehad.

Wat betreft de instellingen die jongeren respecteren, hebben de 11-18-jarigen de neiging om een ​​positief beeld te hebben van wetenschap en onderwijs. Ze rangschikken ook ngo’s en de veiligheidstroepen van de staat behoorlijk hoog.

Ze hebben weinig vertrouwen in politici en de centrale overheid, maar hebben iets meer vertrouwen in de lokale autoriteiten.

Tot nu toe zijn er in 2019 35.000 slachtoffers van gendergeweld in Spanje

Tot nu toe heeft, in 2019, de Spaanse nationale politie bijna 35.000 slachtoffers van gendergeweld bijgestaan.  

De staatssecretaris van Veiligheid, Ana Botella , heeft gezegd dat de strijd tegen gendergeweld een prioriteitsthema is voor de samenleving en dat Spanje het voortouw neemt in de aanpak van dit probleem.  

De Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), gespecialiseerd in gender, huiselijk en seksueel geweld, heeft 54,860 slachtoffers van deze misdaden geïdentificeerd en bijna 41.000 mensen gearresteerd.

Deze cijfers werden op 20 november onthuld op het Canillas Police Complex in Madrid, dat werd voorgezeten door de staatssecretaris van Veiligheid, Ana Botella.  

Het evenement werd ook bijgewoond door de directeur-generaal van de nationale politie, Francisco Pardo Piqueras en de politieagenten van de eenheden die rechtstreeks betrokken waren bij de strijd tegen geweld tegen vrouwen.  

Volgens de UFAM-gegevens was er in de eerste 10 maanden van 2019 een toename van bijna 10 procent in de misdaden van gendergeweld, huiselijk geweld en seksueel geweld in vergelijking met dezelfde periode in 2018.  

In totaal werden 62.797 misdaden gerapporteerd die verband houden met deze drie soorten geweld, wat 3,57 procent van alle misdaden in Spanje vertegenwoordigt.  

Van dit bedrag waren er 40.477 voor gendergeweld, dat wil zeggen voor het geweld dat een man tegen een vrouw pleegt wanneer er een sentimentele relatie tussen hen bestaat of heeft bestaan.  

Voor huiselijk geweld, dat wordt gedefinieerd als geweld binnen het gezin in welke richting dan ook werden 16.759 gevallen geregistreerd, terwijl 5.562 gevallen van seksueel geweld (waardoor iemand werd gedwongen deel te nemen aan seksuele handelingen tegen hun wil) werden geregistreerd, 7,81 procent meer dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.  

In deze periode van 10 maanden heeft de nationale politie in totaal 40.919 arrestaties verricht op het gebied van de bevoegdheid van UFAM, 7,68 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, wat betekent dat twee van elke 10 arrestaties in Spanje misdaden zijn gepleegd tegen het gezin of tegen vrouwen. Van dit cijfer waren 27.733 voor misdaden van gendergeweld.  

UFAM heeft 54.860 slachtoffers geregistreerd van misdrijven die 8,8 procent meer vallen dan in dezelfde periode van 2018.  

In Andalusië zijn er enkele grote werkgevers

Foto: Het Mercadona filiaal in Cádiz

Volgens de laatste cijfers is het distributiebedrijf Mercadona de grootste werkgever in Andalusië met 18.340 werknemers.

Dat zijn bijna 3.000 werknemers meer dan de tweede grootste werkgever, de supermarktketen Coviran, waar er 15.653 werknemers zijn.

Zij worden gevolgd door een andere keten, El Corte Ingles met 13.400 lokale werknemers.

Op de vierde plaats staat het bouwkundig bedrijf, Abengoa met 13.450 werknemers en op de vijfde plaats staat het telecommunicatie en energiebedrijf Grupo Ezentis met 11.800 werknemers.

Wij moeten opletten voor aanhankelijke zakkenrollers

De Spaanse Policia Nacional heeft een veiligheidscampagne gelanceerd tegen de groeiende epidemie van wat zij de “aanhankelijke zakkenrollers” in Andalusië noemen.

Agenten houden nu gesprekken met het publiek en verenigingen om de bevolking te wijzen op de gebruikte trucks van de oplichters.

Een gekende techniek van de “aanhankelijke zakkenrollers” is dat zij hun slachtoffer op straat benaderen doende of zij dringend hulp nodig hebben.

Het gewone excuus is dat zijzelf of een vriend ziek zijn en dat zij de weg naar een apotheek of een medische centrum zoeken.

Eenmaal zij geholpen zijn met de richting worden zij overdreven aanhankelijk en omhelzen zij hun slachtoffer. Dit is simpelweg een excuus om dicht genoeg bij het slachtoffer te komen zodat zij hem kunnen zakkenrollen.

In sommige gevallen zijn het jonge vrouwen die oudere mannen als slachtoffer kiezen om hen van hun waardevolle spullen te beroven.

Landbouwers in de regio Axarquia krijgen minder water ter beschikking

Landbouwers in de regio Axarquía protesteren tegen de nieuwste waterreducties die werden ingevoerd door de overheid.

Foto: meer van La Viñuela
Flickr

Deze vermindering komt er nadat er voor de landbouwers in La Viñuela en de waterlevering gaat van 4.000 kubieke liter per vierkante hectare naar 3.000 kubieke meter.

De beslissing werd genomen nadat de droge zomer met een verminderde regenval de reserves gevaarlijk dicht bij een tekort had gebracht.

De Asociación Española de Tropicales, de Spaanse Vereniging van de Producenten van Tropisch Fruit, heeft echter aangekondigd dat het niet zal zwijgen. De vereniging heeft reeds eerder gewaarschuwd dat de bezuinigingen niet alleen de boeren kunnen treffen, maar ook blijvende schade kunnen toebrengen aan de bomen en de flora van de regio.

Volgens de voorzitter van de vereniging is er al meer dan vijf jaar naar werken gevraagd om zo te zorgen dat er een voldoende watertoevoer naar het gebied verzekerd is. Hij heeft tevens het gebrek aan een permanent apparaat veroordeeld om water vanuit lokale rivieren naar de andere kant van de Viñuela-dam naar het reservoir over te hevelen.

De verlaging, die in november van kracht werd, blijft tot eind januari van kracht en wordt dan opnieuw geëvalueerd.