Spanje laat de noodtoestand naleven

Het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gegevens vrijgegeven over de aantallen opgepakte personen en de reeds voorgestelde sancties wegens niet-naleving van de maatregelen van de alarmtoestand

Op 29 maart werden er 155 mensen opgepakt en waren er 17.269 sanctievoorstellen.

Vanaf het begin van de alarmstatus zijn de aantallen impressionant: 1.849 mensen werden opgepakt en zijn er al 216.326 sanctievoorstellen.

De strengste politiedienst is, tot nu toe, ongetwijfeld de Policía Nacional, 823 personen werden door hen aangehouden en zij schreven 66.990 sanctievoorstellen uit.

Eerste minister Sanchez verduidelijkt wie er aan het werk mag blijven tijdens de lockdown

Vanaf gisteren zijn de maatregelen aangescherpt over de essentiële diensten die aan het werk mogen blijven.

De nieuwe regels betekenen dat alle niet essentiële werknemers thuis moeten blijven vanaf 30 maart tot en met 9 april. De regering heeft een verduidelijking gegeven over wie er nog aan het werk mogen blijven.

In het kort, al diegenen die werken in de productie en de distributie van alle essentiële basisproducten en diensten kunnen aan het werk blijven en dat zijn:

 • Alle veiligheids- en ordehandhavingsdiensten, maar ook het leger en demedische diensten. Al diegenen die werken voor bedrijven die essentiële diensten leveren aan de eerste groep kunnen ook aan het werk blijven.
 • Zorgpersoneel (zowel privé als openbaar) en diegenen die werken in diensten van de sociale zekerheid, diegenen die betrokken zijn in de bescherming van slachtoffers van een misdrijf en diegenen die werken in opvangcentra voor asielzoekers en immigranten.
 • Werknemers in de transportsector, de begrafenissector en de onderhoudssector.
 • Personeel in de nieuws/media/communicatiesector en in de bijhorende drukkerijen en distributiebedrijven.
 • Het personeel dat werkt voor energie en waterbedrijven. Werknemers die instaan voor de productie en distributie van goederen en onderdelen voor bijvoorbeeld centrale verwarming of airconditioning kunnen ook aan het werk blijven.
 • Werknemers in de ruimtevaart, defensie, meteorologie, telecommunicatie en essentiële IT/internet diensten.
 • Werknemers die werken in financiële, verzekerings-, klanten, belasting- en postkantoren.
 • Werknemers die betrokken zijn bij de distributie en verkoop van voeding/dranken en alle andere essentiële producten voor de primaire noden zoals hygiëne, gezondheid en medische/farmaceutische producten maar ook diegenen die een levering aan huis voor restaurants leveren.
 • Werknemers die betrokken zijn bij de productie van chemische en farmaceutische producten, medische apparatuur, voeding en drank, textiel, glas, tabak, papier, batterijen maar ook voor materialen die nodig zijn om essentiële basisgoederen en materiaal te leveren die nodig zijn voor de productie van essentiële producten/diensten.
 • Elke dienst die nodig is voor de essentiële dienst/product die hierboven niet vermeld is.

In het kort, de eerste -minister zegde dat als je niet werkt in een essentiële dienst of activiteit je moet thuis blijven. Hij verzekerde dat er geen jobs zullen verloren gaan na de lockdown en dat werknemers hun salaris zullen blijven ontvangen.

Het Spaans leger is opgeroepen om te helpen bij een grote straatontsmetting van de Costa del Sol en men waarschuwt om tijdens de actie huisdieren van de straat te houden

Inwoners van de Costa del Sol zullen nog het nieuws krijgen dat zij hun huisdieren in huis moeten houden omdat deze week de ganse regio zal ontsmet worden.

Luister deze week naar de aankondigingen van de lokale politie, die zal rondrijden en je waarschuwen om alle huisdieren van de straat te houden. De massale sanering is naar verluidt al begonnen in Sotogrande en Antequera en vindt zijn weg naar Màlaga.

De operatie is zo groot dat het leger is ingeschakeld om erbij te helpen maar inwoners kunnen ook helpen door hun auto’s indien mogelijk van de straat te halen. Het is ook niet bekend of de gebruikte chemicaliën de lak kunnen beschadigen, dus houd uw huisdieren binnen, ramen en deuren gesloten en indien mogelijk zet uw wagen in een garage.

Naar verluidt zullen de meeste werkzaamheden aanstaande zaterdag beginnen en duren tot 4 april, maar dit kan veranderen naargelang de geboekte vooruitgang.

Vanaf heden is het verboden om werknemers in Spanje te ontslaan

Spanje heeft zijn arbeidswetgeving gewijzigd en vanaf gisteren is het verboden om tijdens de crisis met het coronavirus werknemers te ontslaan. 

Maar de wet komt niet met terugwerkende kracht in voege waardoor werknemers die al ontslagen werden ontslagen blijven en krijgen zij hun job niet terug.

De minister van Arbeid, Yolanda Diaz, zegt dat volgens de nieuwe wet er geen economische of productieredenen buiten de controle van het bedrijf (COVID-19) bestaan die het ontslag zouden mogelijk maken en dat het bijgevolg verboden is.

De wet bepaald zelfs dat tijdelijke contracten niet ontbonden kunnen worden. Zij kunnen tijdelijk opgeschort worden maar na de crisis moeten zij hernomen worden.

De wet kwam er nadat de vakbonden UGT en CCOO de regering waarschuwden dat 1 miljoen werknemers hun job, in maart alleen al, kunnen verliezen.

Drie kwart van die met een tijdelijk contract hebben een tijdelijk contract.

De aanvraag voor financiële steun als tijdelijk werkloze (ERTE) wordt gemakkelijk gemaakt, een formulier invullen en de werknemers krijgen toegang tot financiële steun.

De Spaanse overheid, laat onder strikte omstandigheden, twee personen toe in een voertuig

Twee personen kunnen een privévoertuig met maximaal negen zitplaatsen delen, op voorwaarde dat de passagier achterin zit met zoveel mogelijk afstand tussen de passagier en de bestuurder.

De wijziging wordt beschreven in een order van het ministerie van Verkeer, Mobiliteit en Stedelijke Agenda (Mitma) dat vandaag is gepubliceerd.

Toegestane activiteiten zijn: het kopen van voedsel, farmaceutische producten en basisbenodigdheden, gezondheidsinstellingen bezoeken, reizen van en naar de werkplek of om werkzaamheden uit te voeren, om ouderen, gehandicapten, minderjarigen of afhankelijke personen en kwetsbare mensen te helpen of te verzorgen.

Wat ook toegelaten is is het bezoek aan een financiële instelling en verzekeraars, tanken bij benzinestations en gerechtvaardigde ‘onvoorziene omstandigheden’.

Spaanse hotels die open blijven om gestrande toeristen op te vangen

De Spaanse overheid kondigde onlangs aan dat alle toeristische etablissementen moesten sluiten waardoor een aantal toeristen in Spanje vast kwamen te zitten. Geen vliegtuig om naar huis te gaan en geen verblijf om te overnachten.

Een aantal hotels blijven dus open (zie lijst onderaan dit artikel), niet alleen voor de opvang van toeristen, zij blijven ook open om voor een aantal werknemers in de essentiële sectoren zoals de gezondheidssector, veiligheidsdiensten, onderhoudswerkers, een overnachtingsplaats te geven.

Het amendement op het koninklijk besluit verscheen deze ochtend in het staatsblad.

De restaurantservice in de hotels mag open blijven maar alleen voor mensen die in het hotel verblijven.

De volledige lijst met hotels kan men vanaf het derde blad van het staatsblad vinden.

Spanje moet het voorbeeld van Italië volgen en buitenlandse dokters inhuren om de gezondheidscrisis te bestrijden

Het Spaans Ministerie van Volksgezondheid is van plan, naar Italiaans voorbeeld, overzeese dokters in te huren om het coronavirus (Covid-19) te helpen bestrijden.

Ongeveer 202 artsen konden uit het buitenland worden ingehuurd om het tekort aan medisch personeel in Spanje op te vangen. Landelijk zijn volgens de Spaanse gezondheidsautoriteiten nu meer dan 6.500 gezondheidswerkers besmet met Covid-19. Dat cijfer vertegenwoordigt ongeveer 13,6 procent van de totale gevallen in het land, dat snel de 50.000 nadert.

De Spaanse gezondheidsdiensten hebben al drie van haar gezondheidswerkers verloren als gevolg van de ziekte. Dus om de broodnodige versterking te krijgen om het toenemende aantal Covid-19-gevallen het hoofd te bieden, heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meer dan 50.000 gezondheidswerkers opgeroepen om zich aan te melden voor de strijd tegen het coronavirus. Dit zijn onder meer pas afgestudeerden, gepensioneerde artsen en verpleegkundigen. Ook buitenlandse medewerkers maken deel uit van dit plan om het tekort op te vangen, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid.

Andere landen zoals Italië hebben al dokters en verpleegsters van over de ganse wereld ontvangen om te helpen. Onlangs ontving Italië nog een team uit Cuba van 36 artsen en 15 verpleegkundigen gespecialiseerd in infectieziekten. Volgens lokale bronnen is dit het zevende medische team dat Italië uit Havana heeft ontvangen. Andere medici zijn al uit Rusland, Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname en Granada aangekomen om de Italiaanse gezondheidswerkers in aantal te versterken.

Documenten om u met de wagen vanuit Spanje naar België en Nederland te begeven

Foto: attest dat Nederlanders kunnen gebruiken om zich te verplaatsen in Spanje om zo naar Nederland te reizen. Beneden aan het Nederland staan de links naar de sites waar de documenten kunnen gedownload worden.

Momenteel zijn er nog altijd overwinteraars in Spanje die zo snel mogelijk willen terugkeren naar België en Nederland. Maar dat is niet zo simpel. Zo bestaan er documenten die u moet invullen om langs de politiecontroles te rijden.

Maar denk er aan, Onderweg uitrusten in of bij de auto kan, het veiligst, bij een Area de servicio/tankstation. Je kan namelijk wegens de coronamaatregelen niet in hotels of motels overnachten, zij zijn op last van de regeringen allemaal gesloten.

Houd er bovendien ook rekening mee, dat bij het tankstation óók alle faciliteiten (toiletten, restaurant, enzomeer) dicht zijn. Je moet dus zelf tanken met handschoenen aan en bij het loket buiten afrekenen. Je mag dus niet naar binnen om wat eten of drinken te kopen. Neem dus voldoende voedsel en drinken mee voor onderweg.

In Frankrijk en in Spanje zijn er strenge inperkingsmaatregelen van kracht:

Zo is voor Frankrijk het virus aanwezig op het volledige grondgebied. Het land bevindt zich momenteel in fase 3 van het actieplan van de Regering, dat als doel het vermijden en beperken van de verspreiding van het virus heeft.

Sinds dinsdag 17 maart om 12u00, en voor minstens vijftien dagen, is een inperkingssysteem in werking gesteld voor het gehele Franse grondgebied, zowel op het vasteland als in de overzeese gebieden. Verplaatsingen zijn verboden, behalve in de volgende gevallen en op voorwaarde dat men in het bezit is van een attest om:

 • Zich te verplaatsen naar de werkplaats indien telewerken niet mogelijk is;
 • Basisbenodigdheden aan te kopen in de geautoriseerde nabijgelegen handelszaken;
 • Zich te begeven naar een zorgverlener;
 • Zich te verplaatsen voor de kinderopvang of om kwetsbare personen te helpen, op voorwaarde dat de voorzorgsmaatregelen qua hygiëne strikt worden opgevolgd;
 • Te sporten op individuele basis, in de omgeving van de woning en zonder samenscholing.

Het vereiste uitzonderingsattest is verkrijgbaar op deze site.

Indien u het niet kunt afdrukken, mag u het overschrijven op een los blad.

Overtreding van deze regels zal bestraft worden met boetes van 135 euro, met een mogelijkheid van vermeerdering tot respectievelijk 375 euro en 1.500 euro in geval van recidive.

De gemeentes en prefecturen kunnen strengere maatregelen ter beperking van de verplaatsingen nemen (bvb. avondklok).

Andere maatregelen genomen door de Franse autoriteiten om de verspreiding van het virus af te remmen:

Grenzen:

 • Vanaf dinsdag 17 maart 2020 om 12u00, worden alle reizen tussen niet-Europese landen en de Europese Unie opgeschort gedurende 30 dagen. De burgers van de Europese Unie die zich momenteel in het buitenland bevinden en wensen terug te keren, zullen naar hun land kunnen terugreizen.
 • De Franse autoriteiten leggen aan niemand een verbod tot het verlaten van het grondgebied op. De grens tussen Frankrijk en België blijft open. Het blijft dus mogelijk, voor de personen die in België verblijven, om naar België terug te keren vanuit of via Frankrijk. Gelieve de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen (het is mogelijk dat u uw identiteit en woonplaats in België dient aan te tonen).
 • Een repatriëring vanaf het Franse grondgebied (vasteland en overzeese gebieden) is momenteel niet aan de orde. Gelieve de instructies van de Franse overheid op te volgen en geïsoleerd te blijven. Om deze inperkingsmaatregelen en de gevolgen ervan te beheersen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met o.a. uw familie, uw vrienden, uw dokter en uw bank in België. Het is overigens wenselijk dat onderdanen in transit beschikken over de bewijsstukken van hun transportplan, zeker als het ingewikkelde routes betreft, die ze vervolgens kunnen voorleggen in geval van controles.

Ondertussen is er een document gemaakt om te reizen in Spanje:

Belgische reizigers kunnen het document vinden op deze site.

Nederlandse reizigers kunnen het document vinden op deze site.

Krijg je toch te maken met een probleem dan heb ik hierna de gegevens van de Belgische en Nederlandse ambassade in Madrid en Parijs.

De gegevens van de Belgische ambassade in Frankrijk:

Belgische Ambassade Parijs

Rue de Tilsitt, 9
75840 Cedex 17 Parijs
Frankrijk Telefoon:+33 1 440 939 39
Telefax: +33 1 475 407 64
Noodnummer buiten de openingsuren : +33 6 845 319 44

Belgische Ambassade Madrid

Paseo de la Castellana, 18 (6°)
28046 Madrid
Spanje
Telefoon:+34 91 577 63 00
Telefax:+34 91 431 81 66

Nederlandse ambassade in Parijs

Rue Eblé 7-9
75007 Parijs
Telefoon: +33 1 40 62 33 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week
Telefax: +33 1 40 62 34 56
E-mail: par@minbuza.nl

Nederlandse ambassade in Madrid

Pº de la Castellana 259-D
Torre Espacio – Verdieping 36
28046 Madrid
Telefoon: +34 913 537 500, 24 uur per dag, 7 dagen in de week
Telefax: +34 913 537 565
E-mail: mad@minbuza.nl

12% van de Spaanse gezondheidswerkers zijn getroffen door het coronavirus

Volgens de laatste cijfers zijn ongeveer 12% van alle bekende COVID-19 gevallen in Spanje gezondheidswerkers. 

De dokters, verpleegsters en andere gezondheidswerkers die op de eerste verdedigingslijn staan in de strijd tegen het virus zagen minstens 3.475 collega’s geïnfecteerd worden met het virus.

Vorige donderdag stierf de eerste dokter in het Baskenland.

In Madrid, zijn er 600 gezondheidswerkers besmet met het coronavirus terwijl een andere 1.400 gedwongen werden om in zelf isolatie te gaan nadat zij in contact kwamen met geïnfecteerde collega’s.

Dat betekent dat in de zwaar getroffen regio er 2.000 gezondheidswerkers niet meer aan de slag kunnen.

Volgens de regionale regering van Andalusië is men klaar om 9.000 patiënten geïnfecteerde coronavirus patiënten op te vangen

De President van de regionale regering van Andalusië, Juanma Moreno, heeft gezegd dat het gezondheidssysteem in Andalusië zich klaar maakt om 9.000 patiënten die besmet zijn met het coronavirus op te vangen.

Moreno kondigde ook aan dat de regionale regering nog een extra 1.700 professioneel verplegend personeel gaat aanwerven om de crisis verder te bestrijden. Volgens hem zal binnen de tien en de twaalf dagen de crisis zijn hoogtepunt bereiken en de verwachting is dat tussen de acht en de negen duizend inwoners zullen geïnfecteerd worden.

In het slechtste geval, als er meer dan 9.000 mensen in een paar dagen tijd zouden geïnfecteerd geraken, bestaat er een plan om naast de openbare ziekenhuizen ook de privé ziekenhuizen in te schakelen om de crisis te lijf te gaan.

Tot nu toe heeft de Servicio Andaluz de Slaud (SAS) al 1.300 professionele gezondheidswerkers extra aangeworven.