Spaanse ouders die hun kinderen niet naar school sturen riskeren een grote boete en zelfs gevangenisstraf

Veel ouders en kinderen bereiden zich in in gans Spanje voor op de terugkeer naar de scholen en velen zijn er zich niet van bewust dat een weigering om dit te doen ernstige gevolgen kan hebben.

Miljoenen studenten zullen maandag hun opleiding hervatten op scholen en hogescholen in heel Spanje, maar er is een probleem. Aangezien veel ouders al gezegd hebben dat ze hun kinderen zeker niet naar school zullen sturen omdat ze bang zijn dat hun kinderen het coronavirus kunnen oplopen.

Een magistraat in het Hoger Gerechtshof van Murcia en de nationale woordvoerder van rechters en rechters voor democratie legt uit dat “ouders de verplichting hebben hun kinderen naar school te sturen. Om deze reden kunnen degenen die spijbelen aanmoedigen,  gevangenisstraf, boetes en in het ergste geval verlies van ouderlijk gezag krijgen ”.

In het strafrecht wordt inderdaad vermeld dat het niet naleven van de onderwijsplicht voor kinderen kan leiden tot een gevangenisstraf van drie tot zes maanden.

De magistraat, Ascensión Martín, zegt dat zegt dat “onderwijs op school beter is. Als het enkel virtueel is, zou de situatie vreselijk zijn, aangezien niet iedereen een iPad of internet bezit of een ouder heeft die scheikunde kan uitleggen”.

Ouders, leraren en oppositiepolitici in Spanje zijn boos op de plannen van de regering om de klaslokalen te heropenen. De laatste gegevens van de overheid lieten zien dat de dagelijkse besmettingen vrijdag piekten op 3.829, het hoogste aantal sinds eind maart.

Mag uw kind, in Spanje, meerijden op de moto?

Mag uw kind, in Spanje, meerijden met een moto?

Volgens de Guardia Civil mag dat maar enkel als het kind:

 • altijd een goedgekeurde helm van zijn maat draagt
 • het kind mag nooit voor de bestuurder zitten
 • het kind ouder is dan 7 jaar

Alle maatregelen van de Spaanse overheden op een rijtje om de scholen veilig te kunnen openen

De Spaanse minister van Onderwijs, Isabel Celaá, en de minister van Volksgezondheid, Salvador Illa, gaven donderdag een persconferentie om de maatregelen aan te kondigen die eerder op de dag waren overeengekomen met de regio’s van het land met betrekking tot de heropening van scholen in september.

Begeleid door de minister van Territoriaal Beleid, Carolina Darias, legden ze de regels uit met betrekking tot gezichtsmaskers, sociale afstandsvereisten en de ventilatie van klaslokalen. Het doel van het beleid, zei Celaá, is tweeledig: “Het hoogst mogelijke niveau van face-to-face lesgeven bereiken en zorgen voor een veilige terugkeer naar de klas.” Dit zijn de maatregelen die zijn opgesteld door de overheid.

 • Maskers zijn verplicht voor leerlingen van zes jaar en ouder , ongeacht of de sociale afstand kan worden gerespecteerd.
 • Gezichtsmaskers zijn ook verplicht op schoolvervoer vanaf de leeftijd van zes jaar. Het gebruik ervan wordt ook aanbevolen voor kinderen van drie tot vijf jaar op dergelijke reizen. Elk kind krijgt een toegewezen stoel in bussen.
 • De fysieke afstand tussen studenten wordt vastgesteld op 1,5 meter.
 • Studenten en docenten zullen hun temperatuur laten meten voordat elke schooldag begint. “Mocht dit op de school gebeuren, dan zal de school een manier moeten hebben om mensenmassa’s te vermijden.
 • Studenten moeten hun handen, volgens Celaá, “vaak en rigoureus” wassen, minstens vijf keer per dag. Illa noemde een onderzoek van het San Juan de Dios-ziekenhuis dat het belang van deze veiligheidsmaatregel om infecties te beperken, benadrukt.
 • Klaslokalen zullen regelmatig worden geventileerd, vóór elke les, tijdens pauzes en aan het einde van de dag. De gezondheidscommissaris riep ook op om ramen indien mogelijk de ganse schooldag open te laten.
 • Het schoonmaken van schoolgebouwen zal worden opgevoerd, met name in toiletten en ruimtes die het meest worden gebruikt.
 • Elke school stelt een verantwoordelijke aan die ervoor zorgt dat de protocollen worden gerespecteerd en dat er actie wordt ondernomen als er nieuwe gevallen optreden .
 • In de school worden zogenaamde ‘bubbelgroepen’ aangemaakt, waardoor het contact dat leerlingen hebben met andere klassen wordt beperkt. Kinderen tot negen jaar maken deel uit van deze groepen en hoeven geen minimale sociale afstand te respecteren. De overheid heeft aanbevolen om oudere kinderen zoveel mogelijk in “bubbel”groepen te houden.
 • De ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs hebben opgeroepen tot het vermijden van activiteiten waarbij verschillende groepen studenten worden gemengd, evenals klassen waarbij de sociale afstand van 1,5 meter niet kan worden vermeden. Het contact tussen de klassen moet bij oudere studenten zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.
 • Het gebruik van openluchtruimtes voor activiteiten krijgt prioriteit.
 • Het personeel op scholen zal hun fysieke aanwezigheid ter plaatse “tot het essentiële minimum” beperken, met prioriteit voor werken op afstand waar het mogelijk is.
 • De autoriteiten hebben aanbevolen om met de families van studenten te communiceren via telefoon, e-mail of post, en administratieve taken op afstand te vergemakkelijken.
 • Alle personeelsleden die bijzonder kwetsbaar zijn voor Covid-19 zullen de beschermingsmaatregelen strikt moeten respecteren.
 • Scholen zullen de hele termijn open blijven, evenals kantines en diensten voor studenten met speciale behoeften, “mits de epidemiologische situatie het toelaat”.
 • Ook in kantines moet de sociale afstand gerespecteerd worden, behalve voor studenten in hun bubbel. Elk kind krijgt het hele schooljaar een toegewezen stoel in de kantine.
 • Eventuele sportevenementen op scholen vinden plaats zonder dat er publiek aanwezig is.
 • Onderwijsprofessionals worden getraind in de pandemische veiligheidsprotocollen . Studenten zullen ook worden voorgelicht over gezondheidskwesties.
 • Ouders wordt aangeraden om te voet of met de fiets naar de school te komen, omdat “deze mobiliteitsoptie het beste de interpersoonlijke ruimte garandeert”.
 • De overeenkomst beveelt ook campagnes aan om stigmatisering of discriminatie met betrekking tot Covid-19 te voorkomen.
 • De klassen zullen kleiner worden dankzij het aanstellen van bijkomende leraren zoals aangekondigd door alle regio’s, maar de regering heeft niet langer een maximum aantal studenten gespecificeerd.
 • De schorsing van persoonlijke lessen door een regio op een eenzijdige basis zal alleen plaatsvinden onder uitzonderlijke omstandigheden, nadat het Ministerie van Volksgezondheid op de hoogte is gebracht en met de voorafgaande toestemming van de Interregionale Raad voor de Nationale Gezondheidsdienst.
 • Door de regionale gezondheid- en onderwijsafdelingen zal een coördinatie- en controlegroep worden opgericht om de voortgang van de pandemie te volgen.
 • Als er mensen met symptomen op een school zijn, zijn de te volgen stappen: uit voorzorg isoleren van mensen met symptomen en kennisgeving aan de gezondheidsautoriteiten; de lessen gaan gaan verder maar met grotere voorzorgsmaatregelen totdat de resultaten van diagnostische tests zijn bevestigd; en de quarantaine van nauwe contacten.

Volgens een peiling heeft 30% van de Spanjaarden bezwaren tegen een inenting van het Covid 19 vaccin

Bij een vrije keuze willen niet alle Spanjaarden zich laten inenten tegen Covid-19  als de mogelijkheid geboden was. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituto de Salud Carlos III dat dinsdag gepubliceerd is. Volgens de landelijke enquête had 30% van de respondenten twijfels of ze zouden worden gevaccineerd tegen het coronavirus, vergeleken met 70% die antwoordde dat ze dat zouden doen.

In het onderzoek werd ook gekeken naar de perceptie van het publiek over verschillende kwesties die verband houden met de pandemie: 64% zei bezorgd of zeer bezorgd te zijn over de coronaviruscrisis, 42% antwoordde dat het ergste nog moest komen en 80% was het eens met het verplichte gebruik van gezichtsmaskers in openbare ruimtes.

De resultaten zijn afkomstig van de eerste ronde van een onderzoek dat bekend staat als COSMO-Espana over het gedrag en de houding van het publiek ten aanzien van Covid-19 . Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het Instituto de Salud Carlos III en is gepromoot door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel van de studie, waarbij 1033 deelnemers werden ondervraagd, is om “informatie te verzamelen over de kennis van de pandemie en de perceptie van risico’s onder de bevolking”, aldus een persbericht van het ministerie van Volksgezondheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 31 andere landen.

Wat betreft vaccinatie tegen het coronavirus : de enquête vroeg de deelnemers om op een schaal van één tot vijf te beoordelen in hoeverre ze het eens waren met de volgende stelling: ‘Als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar was en het werd mij voorgeschreven, zou ik het dan nemen . ” Volgens de resultaten duidde 49% van de respondenten het cijfer vijf aan, wat betekent dat ze het volledig eens waren; 21% koos voor vier; 18% voor drie; 5,6% twee; en 6,8% duidde één aan, wat betekent dat ze het totaal niet eens waren met een vaccin.

Uit een enquête van de Europese Commissie uit 2018 bleek dat 91,6% van de Spanjaarden vaccins als veilig beschouwde – een van de hoogste percentages in Europa. Spanje eindigde inderdaad op de derde plaats, achter Portugal (94%) en Denemarken (94%), en ver voor op andere Europese landen zoals Bulgarije (66%) en Frankrijk (70%).

Uit de enquêteresultaten bleek dat er nog steeds ernstige bezorgdheid bestaat over de coronaviruscrisis in Spanje . Volgens de peiling zei 32% van de respondenten dat ze “buitengewoon” bezorgd waren over de pandemie; 32% was ‘zeer’ ongerust; 25% was ‘nogal’ ongerust, 10% ‘een beetje’ ongerust; en 0,5% “helemaal niet”.

Er was ook bezorgdheid over de toekomst: 42% antwoordde dat het ergste van de pandemie nog moest komen. Nog eens 34% zei dat het ergste voorbij was en 23% zei dat Spanje momenteel het meest uitdagende moment van de crisis doormaakt. Een op de vier deelnemers antwoordde dat de pandemie hun emotionele toestand aantastte.

Uit het onderzoek bleek dat de respondenten, in deze volgorde, het meest bezorgd waren over het verlies van een geliefde, mensen die geen gezichtsmasker droegen , de overrompeling van gezondheidsdiensten en een nieuwe lockdown .

De resultaten benadrukten ook de intense angst voor besmetting: 43% van de deelnemers dacht dat ze ernstige of zeer ernstige gevolgen zouden hebben als ze geïnfecteerd waren, vergeleken met 18% die dacht dat ze milde of zeer milde symptomen zouden ervaren. De overige 49% van de respondenten antwoordde dat ze een “normaal” geval van de ziekte zouden hebben.

Met betrekking tot gezichtsmaskers was 80% het eens met het verplichte gebruik ervan in openbare ruimtes en 91,4% zei dat ze de afgelopen zeven dagen een gezichtsbedekking hadden gebruikt, in overeenstemming met de officiële voorschriften.

Wat andere preventieve maatregelen betreft, zei 90% dat ze hun handen wassen met water en zeep, 86% gebruikt een desinfecterend middel voor hun handen en 84% respecteert de regels voor sociale afstand van twee meter. In de enquête werd ook gevraagd naar de tracking-app van de Spaanse overheid, Radar Covid . Volgens de resultaten was 59% van de deelnemers bereid om deze app te downloaden.

Hoe is de toestand momenteel in Spanje?

Hoe is de toestand momenteel in Spanje? Als we afgaan op de officiële cijfers en de persconferenties van de overheid en van Fernando Simón, de directeur van het Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) gaat het niet de goede kant uit.

Kijken we enkel naar de cijfers dan zie je dat er een sterke stijging van besmettingen is geweest maar die is de laatste dagen terug afzwakt.

Het volledige artikel, met de regio’s in hun bijhorende kleuren, kan je vinden, in het Spaans, op de site van RTVE. De site van de RTVE wordt alle dagen bijgewerkt.

Bijkomende informatie kan men vinden op de officiële site van de Spaanse overheid. Deze site wordt wel niet alle dagen bijgewerkt.

Enkele bedenkingen toch bij dit artikel maar eerst even wat uitleg over het Rt getal. Het effectief reproductiegetal of de Rt-waarde is het getal dat bepaald wordt door de maatregelen om het virus in te dijken en een toename van het aantal immune mensen naarmate het virus zich verspreid. Deze waarde evolueert continu. Een epidemie groeit als de Rt-waarde boven 1 zit. Het Rt-getal moet dus zo laag mogelijk gehouden worden om de epidemie te kunnen beheersen.

Als we nu naar het Rt getal in Andalusië kijken dan staat dit vandaag op 1,14 en de epidemie is groeiend. Maar Andalusië staat geel. Kijken we nu naar het Baskenland, Pais Vasco, dan heeft deze regio een Rt van 0,59, dus een sterk krimpende epidemie maar toch is de regio rood gekleurd. Ook in het noorden van het land, Asturië, kleurt wit op de kaart maar de Rt staat op 1,36.

Maar er is nog iets anders, wil je nog naar Spanje komen, laat u dan niet ontmoedigen door allerlei artikels in de pers. Let dus op voor “fake news”.

 • Onlangs schreef het Engelstalige gratis weekblad, Euroweekly, dat Spanje op 18 september terug in lockdown zou gaan, iets wat prompt door de Spaanse regering werd ontkend.
 • Enkele dagen geleden schreef de Belgische krant, Het Nieuwsblad, met een grote kop, dat de Spaanse eerste minister Sanchez het leger had ingezet. Dat klopt wel maar de 2.000 militairen worden enkel ingezet als contact tracer. Dus je zal ze niet direct op straat tegenkomen.
 • Vandaag had de krant De Morgen een titel met “Spaanse kust wordt Costa Catastrofe” met als ondertitel “Hoe een nieuwe coronagolf de Spaanse kust verandert in costa catastrofe “.

Hou er ook rekening mee dat de Spaanse regio’s nu zelf maatregelen kunnen nemen in het bestrijden van het coronavirus. Wat in de ene regio zal verplicht zijn zal in een andere regio wel mogen.

Voor de Belgische zijn de provincie’s of regio’s rode zone/ Autonome regio Cantabrië; Autonome regio Aragón; autonome regio Balearen; autonome regio Baskenland; autonome regio Madrid; autonome regio Navarra; autonome regio La Rioja; provincië Almeria (autonome regio Andalusië); provincies Burgos, Soria, Salamanca en Valladolid (autonome regio Castilla y Leon); provincie Guadalajara (autonome regio Castilla-La Mancha); provincies Barcelona en Lleida (autonome regio Catalonië).  De site van de overheid kan je hier vinden.

Voor de Nederlandse overheid is de besmettingsgraad van het coronavirus is in heel Spanje toegenomen. De kleurcode van het land is daarom aangepast van ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Reis alleen naar Spanje als het noodzakelijk is. Na een verblijf in Spanje gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. De site van de overheid kan je hier vinden.

De regeringen van de Spaanse autonome regio’s krijgen de mogelijkheid om een plaatselijke staat van alarm af te kondigen

Premier Pedro Sanchez heeft dinsdag aangekondigd dat de regionale regeringen in Spanje de mogelijkheid zullen krijgen om een staat van alarm af te afkondigen in hun ganse of in een deel van hun regio om de Covid-19 pandemie aan te pakken.

“De bevoegde autoriteit en de enige autoriteit zal de president van de autonome gemeenschap zijn”, maakte Sanchez het duidelijk op een persconferentie na een kabinetsvergadering.

De premier legde uit dat de regionale regeringsleider samen met de regering in het Spaanse parlement zou verschijnen om de situatie uit te leggen en, indien zij dit nodig achten, om verlenging van de staat van alarm te verzoeken.

Hij verduidelijkte ook dat het een juridisch instrument is dat niet hetzelfde is als de lockdown.

Sanchez gaf toe dat met een totaal aantal besmettingen in het land van meer dan 405.000 en meer dan 20.000 in de afgelopen twee weken, de evolutie van de pandemie “zorgwekkend” is.

Hij riep Spanje op om verenigd te blijven om de Covid-19-curve af te vlakken en drong erop aan dat “deze situatie een intensievere maar ook rustiger reactie vereist”.

De strategie van de regering is vooral om “alle materiële en legale middelen te verstrekken” aan de regio’s om de pandemie het hoofd te bieden, “zei hij.

Hij benadrukte verder dat de overheid 2.000 personeelsleden ter beschikking stelt van regionale overheden voor het opsporen en detecteren van het virus en de digitale opsporingsmaatregelen zal versterken, met name met de Radar COVID-app die nu in zeven regio’s actief is.

Voert Spanje terug een lockdown op 18 september in?

Onlangs verscheen er een artikel in het gratis Engelstalig weekblad Euroweekly waarin sprake was van een wederinvoering van de lockdown in drie fasen. Aan de basis van dit artikel lag een interview met twee Spaanse volksvertegenwoordigers.

In de eerste fase zou men de grenzen, gedurende veertien dagen, tussen Spanje, Frankrijk en Portugal sluiten. Als het nodig is komt fase twee, gedurende 14 dagen, in werking waarbij alle niet-essentiële bedrijven zoals bars, restaurants, cafe’s, theaters, bioscopen en alle andere sociale bijeenkomsten worden verboden. In fase drie moet iedereen terug thuis blijven en mag men de woning enkel verlaten voor essentiële verplaatsingen.

Momenteel ontkent de Spaanse regering dat dit plan bestaat. Ook Fernando Simón, de directeur van het Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ontkent het plan en noemt het bericht een “hoax” maar hij geeft wel toe dat de situatie in Spanje er niet op verbeterd en met de dag verslechterd.

Om zelf een idee, van de situatie, te kunnen vormen geeft ik hierna een link naar de kaart van Spanje, die dagelijks wordt bijgewerkt, waarop men het aantal besmettingen kan volgen. Onder de kaart staat, per autonome regio, de situatie, in het Spaans uitgelegd.

Om u een idee te kunnen vormen van de situatie in België of Nederland staan hierna ook links waar men de situatie in de twee landen kan volgen.

Let op: Ik geef geen oordeel over het coronavirus en de aard van de besmetting. Dit gaat ook op voor de maatregelen die de onderscheiden regeringen treffen. Ik ben tenslotte geen viroloog of epidemioloog.

 • De link naar de Spaanse gegevens staat hier.
 • De link naar de Belgische gegevens staat hier.
 • De link naar de Nederlandse gegevens staat hier.

Spanjaarden willen naar Polen verhuizen om de kosten van het levensonderhoud te verlagen

Foto: Spaanse winkel in Krakau

TVP 3

Een aantal van degenen die door de corona werkloosheid in Spanje zijn getroffen, hebben een poging ondernomen om werk te zoeken in Polen en de meesten zijn op weg naar de stad Krakau, die binnenkort misschien haar eigen ‘Klein Spanje’-district heeft.

Spaanse winkels en restaurants worden nu al een bekend gezicht in Krakau en aangezien beide landen lid zijn van de Europese Unie, is het voor Spanjaarden geen probleem om zich in Polen te vestigen.

Hoewel de salarissen tussen de twee landen vergelijkbaar zijn, bestaat de Poolse aantrekkingskracht uit de lagere kosten van het levensonderhoud in Polen.

Binnen enkele dagen wordt de Spaanse Covid Opsporings App ‘Radar’ aan de Costa del Sol gelanceerd

Aangezien het aantal Covid-infecties aan de Spaanse Costa del Sol snel toeneemt, wachten de inwoners geduldig op de lancering van de opsporingsapp . De app, genaamd ‘Radar’, is onder andere in Andalusië getest, hoewel deze momenteel nog niet volledig operationeel is om op grotere schaal ingezet te worden. Verder is hij noch niet met echte Covid-besmettingen getest.

De burgemeester van Málaga, Francisco de la Torre, en de wethouder voor Gezondheid en Gezin in de Junta de Andalucia hebben aangekondigd dat de mobiele applicatie vanaf maandag 24 augustus volledig operationeel zal zijn. De Costa del Sol is nu verantwoordelijk voor de meeste gevallen in de provincie, dus het hebben van een app om potentiële contacten op te sporen, zal het hele proces veel efficiënter en gestroomlijnder maken.

De app wordt niet alleen in Málaga gelanceerd, maar ook in Almeria, de op een na zwaarst getroffen gemeenschap in Andalusië. De app is ontworpen om te volgen en te traceren of je in contact bent gekomen met of hetzelfde gebied hebt bezocht als een Covid-positieve persoon. De app is momenteel beschikbaar om te downloaden, hij geeft echter nog geen meldingen omdat het nog niet operationeel is.

De app is beschikbaar om te downloaden via zowel Google Play als de App Store en heet Radar Covid. De Spaanse overheid schat dat deze applicatie op 15 september beschikbaar zal zijn voor de rest van het land. De lancering kan echter gespreid worden en kan bij voorkeur plaatsvinden in de regio’s die deze het meest nodig hebben.

300 migranten probeerden de grens naar het Spaanse Melilla over te steken, maar slechts een vijftigtal slaagden erin

Foto: Hekwerk rond Melilla

Ongayo

Honderden migranten hebben vandaag geprobeerd om de grens over te steken naar het Spaanse Melilla. 300 migranten probeerden om over het hoge hek te klimmen maar slechts 50 van hen wisten de Spaanse kant te bereiken. Degenen die het enorme hekwerk wisten over te klimmen, werden onderschept door veiligheidstroepen op Spaans grondgebied.

De Guardia Civil heeft lokale nieuwsbronnen laten weten dat de migranten vanochtend rond 6.00 uur probeerden over te steken. De meerderheid van deze groep migranten was van Sub-Sahara-Afrikaanse afkomst. Waarschijnlijk zullen deze migranten worden ondergebracht in de stierenarena van Melilla, waar ze wachten om medisch getest te worden. Ze zullen ook worden onderworpen aan een verplichte quarantaine van 14 dagen om ervoor te zorgen dat ze geen drager zijn van het Covidvirus.

Een migrant is om het leven gekomen tijdens deze poging en acht migranten en drie agenten van de Guardia Civil, de Spaanse politie, raakten lichtgewond.

Dit is de laatste poging waarbij migranten proberen om Spanje binnen te komen, alhoewel dit regelmatig voorkomt. De migranten organiseren zich om als groep te springen omdat ze in aantal sterker zijn. Ze kiezen er ook voor om de oversteek van Marokko naar Melilla in het donker uit te voeren wanneer er minder bewaking aanwezig is.

De laatste keer dat een soortgelijk incident plaatsvond, was in april 2020, toen 260 migranten tegelijkertijd over het hek probeerden te springen, hoewel het toen ook slechts 50 migranten lukte.