De DGT verduidelijkt de regels voor het dragen van maskers in voertuigen

De DGT heeft de regels verduidelijkt voor het dragen van maskers in voertuigen, nadat geruchten de ronde deden dat het niet dragen van een masker zou kunnen resulteren in een boete.

De Algemene Directie van het Verkeer is nu naar voren gekomen om duidelijk te maken dat deze geruchten niet kloppen en dat het niet dragen van een masker in een voertuig geen strafbare handeling is.

De DGT heeft een verklaring op hun sociale netwerken gedeeld waarin wordt uitgelegd dat “het gebruik van het masker een kwestie van volksgezondheid is” en een sanitaire maatregel, die de DGT niet kan afdwingen. Om deze reden is het niet gebruiken ervan “geen verkeersovertreding”, dus het wordt niet bestraft met een boete of het verliezen van punten op uw rijbewijs.

Wat gebeurt er als de alarmtoestand in Spanje op 9 mei afloopt?

Volgens de centrale overheid en verschillende experts hebben de regio’s juridische ondersteuning nodig om coronavirusbeperkingen in te voeren, zoals de avondklok.

De Spaanse premier Pedro Sánchez maakte duidelijk dat zijn regering niet verwacht dat de huidige alarmtoestand zal worden verlengd tot na 9 mei, wanneer deze afloopt. De noodsituatie werd in oktober gestemd in de Tweede Kamer. Het doel was om de regionale regeringen van het land in staat te stellen coronavirusbeperkingen in te voeren, inclusief nachtelijke uitgaansverboden, zonder juridische stappen te moeten voeren voor de rechtbanken. Vanaf 9 mei zullen de regio’s weer verantwoordelijk zijn voor de maatregelen die ze nemen, zoals dat het geval was tussen half juni en oktober vorig jaar, maar ze zullen niet alle bevoegdheden hebben die ze momenteel genieten tijdens de staat van alarm.

Toen in juni vorig jaar de eerste alarmtoestand afliep, leidde de poging om de controle op coronavirusbeperkingen door te geven aan de regionale regeringen tot een reeks rechtszaken, resulterend in een aantal soms tegenstrijdige uitspraken. Juridische experts vrezen dat deze situatie zich vanaf mei zou kunnen herhalen, aangezien eventuele beperkingen van de grondrechten die door de regio’s zijn vastgesteld, juridische ondersteuning vereisen.

De regionale regeringen kunnen een volksgezondheidswet uit 1986 gebruiken als basis voor hun volgende coronavirusbeperkingen, omdat het hen toestaat “de maatregelen te nemen die zij nodig achten” om overdraagbare ziekten te bestrijden.

Veel juridische experts hebben de afgelopen maanden gewaarschuwd voor de noodzaak om deze wet te hervormen om precies te specificeren welke maatregelen de regio’s kunnen nemen zonder de goedkeuring van de rechtbanken te hoeven krijgen, en zo de juridische chaos die afgelopen zomer ontstond te vermijden. De centrale regering vond dat een dergelijke hervorming echter niet nodig was en de regionale besturen zullen nu waarschijnlijk formules moeten vinden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, afhankelijk van de situatie. Rechters hebben het laatste woord over de vraag of ze juridische ondersteuning krijgen.

De huidige alarmtoestand regelt drie belangrijke maatregelen die de grondrechten beperken: de avondklok, perimetrale lockdowns en sociale bijeenkomsten. Volgens de regering en de meeste deskundigen, is de avondklok de enige die zonder juridische ondersteuning zal blijven als de alarmtoestand afloopt. Als een regio deze maatregel wil in stand houden dan kunnen ze gebruik maken van de eerder genoemde volksgezondheidswet uit 1986 en vervolgens wachten op het antwoord van de rechters.

Er zijn minder twijfels over de bevoegdheden van de regionale overheden om de toegang tot en het verlaten van hun grondgebied te beperken, evenals beperkingen op groepen mensen op straat of in besloten ruimtes. De administraties hebben de macht om de perimeter van hun gewesten te sluiten en om provincies, gemeenten en zelfs wijken af ​​te sluiten , zoals afgelopen zomer gebeurde. Met de steun van de rechtbanken kunnen ze ook het maximale aantal mensen op sociale bijeenkomsten, zowel binnen als buiten, beperken.

Andere maatregelen die de regionale regeringen hebben toegepast, zoals het sluiten van bars en restaurants binnenin of de opschorting van niet-essentiële activiteiten, beperken de grondrechten niet, wat betekent dat ze niet de dekking van de staat van alarm nodig hebben, noch een wettelijke toestemming. Hetzelfde geldt voor het sluiten van openbare ruimtes zoals parken en voor het beperken van openingstijden voor winkels en de horeca. De regio’s kunnen deze maatregelen invoeren zonder de toestemming van de rechterlijke macht, hoewel tegen elke uitspraak natuurlijk beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank.

Voorlopig moet de centrale regering, een coalitie van de Socialistische Partij (PSOE) en Unidas Podemos, nog aankondigen of ze wetgeving zal goedkeuren die gemeenschappelijke maatregelen voor het hele land zal bevatten, zoals afgelopen zomer, toen de het einde van de alarmtoestand vergezeld ging van een decreet dat in het Congres werd aangenomen waarin bepaalde algemene aspecten werden vastgelegd, zoals het verplichte gebruik van maskers in het openbaar en 1,5 meter afstand van elkaar.

Eveneens moet nog worden vastgesteld welke rol de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Inter-Territoriale Raad van de Nationale Gezondheidsdienst (CISNS)) zal hebben na 9 mei. De regering dringt erop aan dat beslissingen die genomen worden door dit orgaan, dat het centrale ministerie van Volksgezondheid en de regionale gezondheidsstelsels samenbrengt , moet worden nageleefd door regionale overheden. De CISNS legde bijvoorbeeld de perimetrale lockdowns op tijdens de kerst- en paasweek, en omzeilde ook de oppositie tegen coronavirusbeperkingen die door sommige regionale regeringen, met name Madrid, waren geuit. Zodra de alarmtoestand is opgeheven, zou dit orgaan ook juridische dekking kunnen geven aan maatregelen die de regionale bevoegdheden dreigen te overschrijden.

Het coronavaccin en alcohol, gaat dat goed samen?

Wetenschappers zitten in alle geval niet op een lijn wat de beperking van alcohol betreft.

Volgens enkele Britse experten gaan alcohol en vaccin niet zo goed samen en kan men best, na een vaccinatie, de alcohol laten staan. Alcohol kan namelijk een invloed hebben op de immuunreactie van het lichaam.

Volgens een van deze wetenschappers, Sheena Cruickshank, professor immunologie aan de universiteit van Manchester, kan je maar beter geen alcohol drinken de avond voor je een vaccin krijgt en wacht je het best ook enkele dagen na het spuitje. Zij waarschuuwt ervoor dat alcohol immunosuppressief werkt. Dat wil zeggen dat de werking van het immuunsysteem erdoor afgeremd wordt.

“Je moet ervoor zorgen dat je immuunsysteem tiptop in orde is om een goede respons te krijgen van het vaccin. Dus als je de avond ervoor of vlak erna alcohol drinkt, zal dat niet helpen”, klinkt het.

Ook de Russische wetenschapper Alexander Gintsburg, het hoofd van het nationaal centrum voor epidemiologie en microbiologie in Moskou, had al aangeraden om het gebruik van alcohol een tijdje te minderen als je een vaccin krijgt. Drie dagen voor en twee dagen na je vaccinatie, om precies te zijn. En dat geldt volgens hem niet alleen voor het Spoetnik V-vaccin dat hij met zijn organisatie ontwikkelt, maar voor alle coronavaccins.

Aan de andere kant is er Anna Popova, het hoofd van de Russische dienst voor consumentenbescherming en welzijn, en die had in december nog verklaard dat Russen het best twee weken voor en tot drie weken na hun eerste vaccinatie nuchter zouden blijven.

Premier Sanchez kondigt einde van de alarmtoestand aan

De Spaanse eerste minister, Pedro Sanchez, heeft gezegd dat de staat van alarm in Spanje op 9 mei 2021 zal eindigen en dat tegen augustus 33 miljoen mensen zullen worden gevaccineerd in een beweging die goed nieuws zou kunnen zijn voor het toerisme.

Volgens de krant el Diario zei de Spaanse president tijdens een toespraak in Madrid dat de regering niet van plan is de staat van alarm na 9 mei te verlengen.

Hij zei: “Het doel is dat het niet nodig is om de staat van alarm te verlengen. We willen dat 9 mei het eindpunt is van de staat van alarm. “

Hij voegde eraan toe dat hij in de week van 3 mei verwachtte dat vijf miljoen mensen volledig gevaccineerd in Spanje zouden leven, en 10 miljoen in de eerste week van juni.

Pedro Sanchez zei: “In totaal hebben we tussen april en september meer dan 87 miljoen doses gecontracteerd. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle burgers in die periode kunnen worden ingeënt. “

Het decreet legt beperkingen op voor het verkeer van personen die de autonome gemeenschappen hebben toegepast. Tot deze beperkingen behoorden onder meer de avondklok om de mobiliteit ’s nachts te beperken en de perimeterafsluitingen van autonome gemeenschappen, provincies of gemeenten, evenals de lockdown in bepaalde gebieden.

Hoe heeft Spanje de schoolsluitingen vermeden die de rest van Europa hebben ontsierd?

Volgens een rapport gepubliceerd door de OESO op donderdag 1 april , behoort Spanje tot de toplanden waar leerlingen het minste aantal dagen op school hebben gemist sinds het begin van de coronaviruspandemie. Daarmee is het land nogal uitzonderlijk. Sinds begin 2021 komt Spanje opnieuw als beste uit de bus voor het openhouden van de onderwijsinstellingen, terwijl bijna alle andere Europese landen leerlingen en studenten naar huis hebben gestuurd.

Nu, ondanks een matige toename van het aantal gevallen van het coronavirus sinds Pasen, zijn de experts van mening dat de vaccinatie van leraren, samen met het warmer weer betekent dat het sluiten van scholen in het laatste kwartaal hoogst onwaarschijnlijk is.

Dus waarom doet Spanje het zo veel beter dan een groot deel van Europa?

Het antwoord, leggen experts uit, is te danken aan een combinatie van factoren. Ten eerste heeft het een warm klimaat, vergeleken met de meeste van de andere Europese landen, wat betekent dat deuren en ramen in klaslokalen een groot deel van het jaar open kunnen blijven staan.

Strikte hygiëneprotocollen, waaronder het verplicht dragen van mondmaskers voor iedereen ouder dan zes jaar, sociale afstand nemen en preventieve sluiting van hele klassen bij een positieve test hebben allemaal geholpen om sluiting van het ganse onderwijs te voorkomen.

“Hoezeer de incidentie de komende weken ook toeneemt”, zei epidemioloog en kinderarts Quique Bassat, “het lijkt erg onwaarschijnlijk dat we er slechter aan toe zijn dan in de eerdere golven. En alles is ook in ons voordeel: mooi weer komt eraan en leraren worden ingeënt. Als we het tot nu toe hebben volgehouden, zou het heel vreemd zijn als de sluiting van scholen alsnog zou plaatsvinden, ”zei Bassat, eraan toevoegend dat er op dit moment geen bewijs is dat de nieuwe varianten de overdraagbaarheid bij kinderen vergroten.

Zo heeft u digitaal toegang tot de ITV-gegevens van uw auto

De ITV heeft nu een online platform om de gegevens en resultaten van uw voertuig op te slaan en te vergelijken met andere auto’s in uw regio.

Er zijn, voor een bestuurder, maar weinig dingen die zo veel voldoening geven als uw auto nemen om de ITV te passeren en de inspectie gunstig te laten uitkomen. Als uw auto nieuw is, hoeft u zich pas in het vierde jaar van de wagen bij de ITV aan te bieden, tenzij u dit om een specifieke reden moet doen. Vanaf dat vierde jaar wordt de periodiciteit echter korter en vanaf het decennium worden de inspecties jaarlijks.

Als je georganiseerd bent, heb je de papieren bewaard met de resultaten van elk van je keuringen. Maar de tijden gaan voorbij en er zijn digitaliseringsprocessen gekomen om ons het leven gemakkelijker te maken. Kunt u zich voorstellen dat al die ITV-resultaten op een online platform zijn opgeslagen?

MY ITV ONLINE: Een nieuwe digitale tool

Met dit uitgangspunt werd Mi ITV Online geboren, de nieuwe digitale tool gelanceerd door SGS, een bedrijf gespecialiseerd in inspectie en certificeringen. Als u een voertuigeigenaar bent, heeft u eenvoudig en snel toegang tot de ITV-resultaten vanaf uw gsm, tablet of computer. Op dit platform kunt u ook de gegevens van uw voertuig vergelijken met die van andere auto’s van dezelfde leeftijd en uit dezelfde streek.

Pas op, dit betekent niet dat u toegang heeft tot de ITV gegevens van uw auto als deze eerder een andere eigenaar heeft gehad, noch dat u bijvoorbeeld de resultaten kunt raadplegen van een tweedehands auto waarin u geïnteresseerd bent. U kunt alleen de keuringen raadplegen die u met uw auto heeft doorstaan.

Een van de voordelen van dit platform is dat het de bestuurder helpt om zijn voertuig correct te onderhouden voor toekomstige autokeuringen. Uiteraard kan u vanuit Mi ITV Online een afspraak maken voor de autokeuring bij de ITV en krijgt u een melding wanneer u uw volgende keuring moet laten doen.

Spanje kondigt aan dat digitale vaccinpaspoorten in juni klaar zullen zijn

De Spaanse minister van Toerisme heeft aangekondigd dat de langverwachte groene vaccinpaspoorten in juni klaar zullen zijn. De aankondiging wordt geprezen als een belangrijke stimulans voor de economische ellende in Spanje en wordt verwelkomd door de toeristische sector.

Na een ontmoeting met leiders van de toeristische industrie en vakbondsleiders, legde Maroto uit dat de implementatie van het certificaat (of paspoort) nog steeds een proces vereist om te verifiëren of de houder voldoet aan de veiligheidseisen om te reizen.

“De verwachting is dat het in juni operationeel zal zijn in Spanje. Om het in werking te kunnen stellen, zal het belangrijk zijn om een ​​aanzienlijk percentage van de bevolking te laten vaccineren, tussen 30 en 40 procent en oplopend tot 70 procent in juni. We hebben de maximale zekerheid nodig om een ​​seizoen te hebben zonder risico’s te nemen. ”

De Balearen hadden gevraagd om als eerste het proefprogramma voor vaccinatiepaspoorten uit te testen, maar Maroto drong erop aan dat dit niet nodig zal zijn, omdat de regering erop gebrand is dat het plan in het hele land wordt uitgerold.

Maroto zei dat het paspoort meer op een mobiliteitspas zal lijken en waarschijnlijk de vorm zal hebben van een QR-code. De Spaanse regering gaat de vaccinpaspoorten testen op de Balearen en de Canarische Eilanden. De paspoorten zullen zowel digitaal als op papier beschikbaar zijn met een QR code om de authenticiteit van het document te waarborgen.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder het Britse British Airways, zeggen dat ze de digitale vaccinpaspoorten zullen invoeren voor de geplande heropening van internationale reizen in mei.

De Britse luchtvaartmaatschappij zal degenen die twee doses van een coronavirusvaccin hebben gehad, vragen om hun vaccinatiegegevens door te geven met hun BA-app.