Wat betekenen de nieuwe Spaanse elektriciteitstarieven vanaf 1 juni voor u

Na meer dan drie jaar uitstel van een update van de Spaanse prijsstructuur voor elektriciteit, hebben de Spaanse regering en distributeurs nu bevestigd dat deze wijzigingen zullen plaatsvinden vanaf 1 juni 2021.

Maak je alsjeblieft geen zorgen! 

We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Ja, er komen veranderingen aan in de manier waarop energie wordt geprijsd in heel Spanje. Maar nee, je hoeft niet in paniek te raken. De elektriciteitsbedrijven verhogen hun prijzen niet en u wordt niet bestraft, de wijzigingen zijn gebaseerd op overheidsvoorschriften.

Velen van u hebben de afgelopen maanden afwijkingen op uw meters en rekeningen gezien (‘P3’-waarden, enz.), ongeacht uw leverancier, dit is te wijten aan de introductie van deze aanstaande wijzigingen en nieuwe overheidsvoorschriften.

De updates van de meters en de manier waarop elektriciteit wordt gefactureerd, gaan automatisch en u hoeft niets te doen . Het is ook belangrijk om te weten dat uw stroom door de elektriciteitsbedrijven op geen enkel moment wordt onderbroken als gevolg van deze wijzigingen.

Dus, wat zijn de veranderingen?

Ten eerste zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe  2.0 TD-  tarief dat vrijwel alle huishoudens en een groot deel van de consumenten zal raken. Momenteel vertegenwoordigen ‘laagspanningsinstallaties’ (potencia minder dan 15 kW) praktisch alle Spaanse huishoudens, met zes verschillende tarieven (2,0 A, 2,0 DHA, 2,0DHS, 2,1 A, 2,1 DHA, 2,1 DHS), afhankelijk van hun voorkeuren en behoeften. Met de wijziging van de regelgeving worden deze zes tarieven vervangen door één tarief: de 2.0 TD  en zullen dus alle leveringspunten met een gecontracteerd vermogen (potencia) van minder dan 15 kW dit tarief hebben.

Dus, de toegang  tarieven  of de toegang tol 2.0 (elektrisch vermogen (potencia) minder dan 10 kW) en 2.1 (potencia van 10 kW tot 15 kW) zullen allemaal worden omgedoopt 2.0 TD.

Er komt geen ’24 uur’ prijsoptie meer op de tarieven. Alle tarieven hebben nu 3 factureringsperioden voor energieverbruik en 2 potencia-periodes. Dit betekent dat u gedurende de dag 2 potencia’s (dezelfde of verschillende) kunt kiezen om ervoor te zorgen dat u geoptimaliseerd is voor uw persoonlijk gebruik.

Het nieuwe tarief van 2,0 TD onderscheidt de geografische woongebieden en zal niet in het hele land hetzelfde zijn. Er zijn in feite vijf verschillende gebieden vastgesteld om de tijdvakken te definiëren die een verschillende prijs zullen hebben. De gebieden zijn de Canarische Eilanden, de Balearen, Ceuta, Melilla en het schiereiland. Bovendien zijn in elk van deze gebieden vier verschillende elektrische seizoenen toegewezen volgens de kalender: hoog, gemiddeld hoog, gemiddeld en laag).

Drie energieperiodes

Het nieuwe 2.0 TD-tarief zal drie verschillende tijdsperiodes voor consumptie hebben, verdeeld over zes tijdsperioden waarin de elektriciteitskosten gedurende de dag zullen verschillen. Het schema voor nieuwe factureringsperioden is afhankelijk van de dag van de week, de maand en het geografische gebied.

Factureringstermijnen van maandag tot en met vrijdag werken op het schiereiland, de Canarische Eilanden en de Balearen:

 • VALLE : Het is de goedkoopste periode en omvat de nachtelijke uren met een lager elektriciteitsverbruik, van 00:00 tot 8:00.
 • PUNTA : Het is de duurste periode en varieert van 10:00 uur tot 14:00 uur en van 18:00 uur tot 22:00 uur
 • LLANO : Deze periode hanteert een tussenprijs en varieert van 8u tot 10u, 14u tot 18u en van 22u tot 24u

Twee potenciaperiodes

Een andere grote nieuwigheid bij de nieuwe 2.0 TD toegangstarieven is de mogelijkheid voor consumenten om gedurende de dag twee potenciatarieven te kiezen . Afhankelijk van je consumptiegewoonten, betekent dit dat je een potencia kunt kiezen voor daluren en een ander vermogen voor piekuren. De distributeurs bieden alle consumenten twee  gratis  verlagingen van hun potencia-tarief in de komende 12 maanden, zodat u uw tarieven nauwkeurig kunt optimaliseren en ervoor kunt zorgen dat u niet voor meer stroom betaalt dan u nodig heeft. 

Deze 2.0 TD-tarieven behouden twee perioden van kracht ( PUNTA  en  VALLE ) met de volgende uurschema’s:

Tarieven met potencia groter dan 15 kW

Tarieven die een vermogen van meer dan 15 kW vereisen, behouden 6 verschillende energieprijzen, afhankelijk van de dag, het tijdstip en het geografische gebied van verbruik. Begin volgende week zullen we meer informatie over deze tarieven vrijgeven.

Samenvatting

Om deze nieuwe overheidsvoorschriften die vanaf 1 juni 2021 van kracht worden samen te vatten:

 •  Het wordt belangrijker om uw elektriciteitsverbruik te concentreren in de daluren (goedkoopste uren). Met deze veranderingen zullen alle consumenten nu worden beïnvloed door de tijden dat ze hun elektriciteit gebruiken.
 •  Tot nu toe had u een bepaald tarief voor uw elektrisch vermogen (potencia) gecontracteerd en als en wanneer u dit overschreed, zijn de tripschakelaars mogelijk gesprongen en heeft u uw vermogen tijdelijk onderbroken. Met de nieuwe 2.0 TD-tarieven kunt u nu voor elke periode van de dag twee verschillende stroomtarieven contracteren en het gebruik van elektrische apparaten met een hoog verbruik plannen wanneer het gecontracteerde vermogen hoger is. U kunt in de volgende 12 maanden ook 2 gratis verlagingen van uw potenciatarieven doorvoeren.
 •  Uw elektriciteitsrekeningen vanaf 1 juni 2021 zullen een nieuwe verdeling van kosten en verbruik bevatten, zoals de verdeling van 3 verschillende periodes van energieverbruik (PUNTA, VALLE en LLANO), evenals de verdeling van het gecontracteerde elektrische vermogen (potencia) in 2 periodes (PUNTA en VALLE).

De DGT wijzigt de wet met betrekking tot voertuigen die tijdelijk uit het verkeer worden genomen

Tot voor kort kon in Spanje een voertuig voor onbepaalde tijd tijdelijk uit het verkeer worden genomen, zolang de eigenaar van plan was om het vervolgens weer op de weg te zetten. Maar vanwege het misbruik van deze verordening heeft de DGT een wijziging aangebracht met het Koninklijk Besluit 265/2021 en nu zijn de omstandigheden rondom voertuigen die ‘geparkeerd’ worden veranderd.

De Algemene Directie Verkeer (DGT) heeft gezegd dat de langste tijd dat een voertuig tijdelijk uit het verkeer kan zijn één jaar is vanaf de datum waarop het voor het eerst als uit het verkeer is geregistreerd. Daarna, als de eigenaar geen verlenging heeft aangevraagd van deze tijdelijke ongeschiktheid, zal de DGT het voertuig automatisch opnieuw inschrijven, waardoor het onderworpen wordt aan alle administratieve en fiscale verplichtingen die nodig zijn, zoals het innen van de belasting op motorvoertuigen.

Zoals aangegeven door de DGT kan de verlenging maximaal twee maanden voor de einddatum van de tijdelijke intrekking worden aangevraagd bij het Hoofdbureau Verkeer.

In een verklaring zegt de DGT dat de verordening gewijzigd is om zo te voorkomen dat “misbruik wordt gemaakt van de tijdelijke intrekking die sommige werkplaatsen hebben uitgevoerd met het doel om de verplichting om een ​​voertuig naar een erkend behandelingscentrum (CAT ) aan het einde van zijn gebruiksduur te brengen”, zodat de voertuigen op een correcte manier kunnen worden afgevoerd.

Ze voegden eraan toe dat een rapport van de Europese Commissie er bij de lidstaten ook op had aangedrongen maatregelen te nemen “over de administratieve procedures van tijdelijke annuleringen” en om “de verbetering van de kennis van de informatie van het voertuigregister” mogelijk te maken, iets dat situaties zou vermijden waarin voertuigen werden aan het einde van hun levensduur niet naar Erkende Behandelcentra gestuurd worden.

DGT herinnert bestuurders er aan dat er overtredingen zijn die kunnen leiden tot een boete van € 6.000

De Algemene Directie Verkeer (DGT) heeft op sociale netwerken een herinnering verspreid over een zeer belangrijk onderdeel van een voertuig waar bestuurders soms vergeten op te letten tijdens het rijden: de kentekenplaten van het voertuig.

Ze hebben erop gewezen dat alle kentekenplaten duidelijk zichtbaar en niet beschadigd moeten zijn, omdat er boetes en zelfs puntenverlies voorzien zijn, afhankelijk van de staat van de kentekenplaten van uw voertuig.

In een bericht op Twitter herinnerde de DGT chauffeurs eraan: “De kentekenplaten moeten perfect leesbaar en niet beschadigd zijn . De overtreding van deze regel wordt gesanctioneerd”, met een maximale boete van € 6.000 en een verlies van zes punten op je rijbewijs”. De boete van €6.000 slaat wel op de manipulatie van van een nummerplaat.

Er kunnen boetes zijn voor elke kentekenplaat waarmee op enigerlei wijze is geknoeid, en als u ooit wordt aangehouden voor het rijden zonder kentekenplaat, of als deze op de een of andere manier niet zichtbaar of onleesbaar is, kan u een boete van € 200 krijgen.

Zoals de DGT aangeeft, is er voor gebruik op Spaanse wegen niet slechts één standaard kentekenplaat, er zijn in feite meerdere kleuren platen, dus het is niet ongebruikelijk om auto’s te zien met gele, rode, blauwe of groene platen, die allemaal betrekking hebben op de kwestie van het catalogiseren van de voertuigen, en natuurlijk mag u in Spanje geen kentekenplaten personaliseren zoals u dat in andere landen zou mogen doen.

Het passeren van de ITV inspectie met een motorhome

De technische inspectie van voertuigen (ITV) is een controle dat alle voertuigen moeten ondergaan om op de openbare weg te mogen rondrijden.

DE Technische Inspectie van Voertuigen (ITV) is een examen dat alle voertuigen moeten ondergaan om de openbare weg te mogen gebruiken, maar weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw camper daarvoor slaagt? Volgens de Spaanse Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), slaagt 20 procent van de voertuigen niet de eerste keer voor deze inspectie, wat aangeeft dat eigenaren in de war kunnen zijn over wat nodig is om een ​​voertuig door de controle te loodsen.

Hierna staan een aantal punten die je best in het oog kan houden wanneer men naar de autocontrole moet.

 • Veel ITV-stations bleven vorig jaar gesloten vanwege de gezondheidscrises, waardoor inspecties vertraging opliepen. Hierdoor heeft de DGT de deadlines voor de keuring van voertuigen verlengd, maar de afspraken beginnen te normaliseren. Het niet bijwonen van de inspectie op de geplande datum kan resulteren in een ongunstige uitslag of een boete tussen de 200 en 500 euro.
 • Vanwege de gezondheidscrises is het belangrijk om een moment te reserveren om de inspectie te doorstaan. Dit verzoek betekent ook veilig handelen tegen mogelijke mobiliteitsbeperkingen. De ITV-inspectie wordt beschouwd als een “essentiële dienst” vanwege zijn gezondheids- en veiligheidsgarantie.
 • Het is een goede gewoonte om professionals met uitgebreide ervaring te vertrouwen om de ITV-inspectie op voertuigen uit te voeren. Ze moeten in staat zijn om eventuele problemen te identificeren en ze ook op te lossen om de bruikbaarheid van het voertuig te vergroten.
 • Alle benodigde documentatie moet worden voorgelegd op het moment van de inspectie. Dit omvat een geldige verzekeringspolis, de technische keuringskaart en het kentekenbewijs. Ook is het noodzakelijk om een ​​kopie van de ID of NIE van de eigenaar van het voertuig te voorleggen.
 • Om onaangename verrassingen te voorkomen, controleert u de componenten en systemen van het voertuig op duidelijke gebreken, zoals de staat van de buitenzijde, de koplampen, het interieur van de carrosserie en de staat van de banden voorafgaand aan de inspectie.

Houd er rekening mee dat rijden met een verlopen ITV een boete van 200 euro met zich meebrengt. Als een bestuurder het voertuig blijft gebruiken na een ongunstige ITV-inspectie, brengt dit ook een boete van 200 euro met zich mee. Bovendien, als het voertuig niet door de ITV-keuring komt en de bestuurder het voertuig blijft gebruiken, krijgt hij een boete van 500 euro.

Nieuwe Spaanse belastingwet richt zich op fraude en cryptocurrencies

Een strenge nieuwe Spaanse belastingwet die bedoeld is om fraudeurs te verslaan, is een stap dichter bij de ratificatie gekomen. Het Congres van Afgevaardigden keurde op 25 mei het wetsontwerp ter voorkoming en bestrijding van belastingfraude goed en gaat nu naar de Senaat.

Het wetsvoorstel omvat maatregelen om belastingfraude in verband met nieuwe technologieën en cryptocurrencies te bestrijden en zal de vervolging van “ongepast gedrag” door grote bedrijven mogelijk maken en zal gericht zijn op “misbruik van belastingplanning”.

Het wetsvoorstel zal, indien goedgekeurd, maatregelen bevatten om een ​​einde te maken aan belastingamnestie, aangezien deze discrimineren tegen belastingbetalers die aan hun belastingverplichtingen voldoen. “Fiscale amnestie maakt het mogelijk om niet-aangegeven activa onder gunstiger voorwaarden te regulariseren dan wanneer ze regelmatig en normaal zouden zijn belast”, zei de regering in een verklaring van 25 mei.

Bedrijven of particulieren die de schatkist meer dan 600.000 euro verschuldigd zijn, worden openbaar als schuldenaar genoteerd. Voorheen moesten schulden van 1 miljoen euro worden opgebouwd voordat de naam van de schuldenaar openbaar werd gemaakt.

Het wetsvoorstel is ook gericht op bedrijven die geavanceerde software en boekhoudmethoden gebruiken om hun werkelijke inkomsten te verbergen en de limiet voor contante betalingen tussen bedrijven zal worden verlaagd van 2.500 euro naar 1.000 euro zodat “frauduleuze praktijken worden bemoeilijkt”.

Iedereen die cryptocurrencies bezit, zowel in Spanje als in het buitenland, zal verplicht zijn om deze aan te geven als de wet wordt aangenomen. “Vanwege de proliferatie en populariteit onder investeerders en spaarders, is het noodzakelijk om meer controle te hebben over cryptocurrencies”, aldus de regering.

Dit wetsvoorstel werd in oktober 2020 goedgekeurd door de Raad van Ministers en maakt deel uit van het herstelplan dat de regering naar de Europese Commissie stuurde, dat een hoofdstuk bevatte over “Maatregelen en acties ter voorkoming en bestrijding van belastingfraude”.

Spanje heeft zijn grenzen geopend voor 10 landen zonder een PCR-test

Vanaf maandag 24 mei stond Spanje toe dat inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Japan zonder de noodzaak van een PCR-test het land konden komen, maar ze moeten wel aantonen dat ze waren ingeënt. Door deze stap is de lijst van landen buiten het Schengengebied die het Spaans grondgebied kunnen betreden, toegenomen tot tien.

Samen met het Verenigd Koninkrijk en Japan zijn Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, China en Israël nu opgenomen in de lijst. De landen van de Europese Unie of het Schengengebied zullen zonder beperkingen toegang hebben tot Spanje zolang ze op de groene lijst staan ​​of een negatief PCR-resultaat hebben (zoals het geval is in Duitsland en Frankrijk).

Vanaf 7 juni kunt u Spanje echter zonder beperkingen binnenkomen, zolang u bent ingeënt. De voorspelling van de Spaanse regering is dat tegen dit jaar 50% van het totale aantal bezoekers dat vóór de komst van de pandemie werd ontvangen, zal zijn bereikt, waardoor geleidelijk een van de belangrijkste economische sectoren in dit land zal herstellen.

Hoewel Spanje de deuren voor deze landen op basis van gezondheids- en veiligheidscriteria heeft geopend, zullen Spanjaarden nog moeten wachten om naar sommige van deze gebieden te kunnen reizen. Dit is het geval in Nieuw-Zeeland, Australië, China of Japan, die momenteel de toegang van Spanjaarden hebben verboden vanwege de hoge geaccumuleerde incidentie, hoewel het cijfer gestaag afneemt.

Spanjaarden moeten met een negatieve PCR-test arriveren in ongeveer 70 staten die deze test vereisen voordat ze hun grondgebied betreden. Dit is het geval voor Europese landen zoals Frankrijk, Portugal of Italië.

Aan de andere kant vereisen plaatsen als IJsland, het Verenigd Koninkrijk , Ierland, Thailand, Bangladesh, Chili, Cuba of Tunesië dat Spanjaarden in quarantaine gaan. In sommige Europese landen zoals Oostenrijk, Slowakije, België of Polen kan de quarantaine worden verkort door eenmaal in het land een tweede test te ondergaan.

We raden lezers aan altijd de overheidswebsite te bekijken van elk land (en uw luchtvaartmaatschappij) dat u vanuit Spanje wilt bezoeken voordat ze serieuze reisplannen maken, aangezien de zaken zeer snel veranderen.

Welke Europese landen innen de meeste belastingen per auto?

We gaan in dit artikel in op de kosten voor het gebruik van onze voertuigen zoals belastingen, verzekeringen, ITV, onderhoud, enzovoort. Om ons te helpen alles in perspectief te plaatsen, geeft de recente 2021-belastinggids, gepubliceerd door de European Automobile Manufacturers Association, details over de volledige lijst van gemiddeld betaalde belastingen in elk Europees land.

Als u in Spanje woont, is het rapport zeer aangenaam om te lezen, aangezien het opmerkelijk is dat Spanje onderaan de lijst staat, met een jaarlijkse gemiddelde kostprijs van € 1.068, terwijl sommige andere EU-landen het dubbele of zelfs het driedubbele aan hun burgers aanrekenen.

Bovenaan de lijst staan ​​de Belgen die het hardst worden getroffen, met een gemiddelde van € 3.187, Oostenrijk staat op de tweede plaats met gemiddeld € 2.678 en op de derde plaats staat Finland met € 2.523.

De volledige lijst staat hierna:

 1. België: €3.187
 2. Oostenrijk: €2.678
 3. Finland: €2.523
 4. Ierland: €2.438
 5. Denemarken: €2.251
 6. Nederland: €2.158
 7. Duitsland: €1.963
 8. Frankrijk: €1.911
 9. Italië: €1.727
 10. Zweden: €1.561
 11. Portugal: €1.528
 12. Griekenland: €1.264
 13. Spanje: €1.068

Volgens het rapport van de ACEA verzamelen de regeringen van Spanje, Portugal, Duitsland, Italië, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, België, Finland, Griekenland, Zweden en Ierland, elk jaar samen ongeveer € 398.400 miljoen, uit verschillende soorten heffingen met  betrekking tot voertuigen, van brandstofbelastingen tot registratie- of motorrijtuigenbelasting.

Catalonië begint met de CO2 belasting op voertuigen maar volgt de rest van Spanje?

Vanaf september zal de CO2-belasting op auto’s wordt geheven, een baanbrekende maatregel in ons land.

Na vele wendingen en nieuws zal eindelijk het tarief dat de CO2-uitstoot van auto’s belast volgend jaar november in rekening worden gebracht. Deze nieuwe belasting zal dienen om geld in te zamelen dat rechtstreeks naar de bescherming van het milieu en het terugdringen van klimaatverandering gaat.

Deze nieuwe belasting kwam vier jaar geleden voor het eerst op de voorpagina’s van kranten, toen de regering van de Generalitat van Catalonië deze in 2017 in hun begroting opnam. Sindsdien bevindt dit plan zich in een impasse, waaruit het nu ontwaakt is, na te zijn geconfronteerd met een oproep van ongrondwettigheid door de regering van Mariano Rajoy en een laatste uitstel als gevolg van de pandemie.

Dit keer, in november, gaat de nieuwe CO2-heffing definitief van start. Dit nieuwe tarief streeft ernaar de meest vervuilende voertuigen (auto’s, motorfietsen en bestelwagens) te achtervolgen met een jaarlijkse en progressieve betaling waarbij de auto’s die de meeste CO2-uitstoot in de atmosfeer uitstoten, het meest zullen betalen. In tegenstelling tot de registratiebelasting (die alleen wordt betaald bij aankoop) zal dit nieuwe tarief, dat uitsluitend gericht is op vervuiling, een jaarlijkse uitgave voor de chauffeurs met zich meebrengen.

Het geld dat met deze nieuwe belasting wordt ingezameld, zal volledig worden besteed aan het werk van het onlangs opgerichte Oficina de Cambio Climático de la Generalitat. Een belasting die de Catalaanse regering schat op 67 miljoen euro, die van invloed is op 2,3 miljoen voertuigen. Historische auto’s, ambulances, dienstauto’s en auto’s die door mensen met beperkte mobiliteit worden gebruikt zijn vrijgesteld van deze belasting.

CO2-Belasting, hoeveel kost het?

Dit nieuwe CO2-belastingtarief zal progressief zijn en er zijn vijf tranches vastgesteld. De bestuurder betaalt voor het volume van de uitstoot van elk van hen. Er zijn twee tabellen, een voor auto’s en motorfietsen, die betalen als ze meer dan 120 g / km CO2 uitstoten, en een voor bestelwagens, die betalen als ze meer dan 160 g / km CO2 uitstoten.

Auto’s en motorfietsen:

 • Minder dan 120 gr / km CO2: ze zijn vrijgesteld van het betalen van belasting.
 • Tussen 120 en 140 g / km CO2: ze betalen 0,55 euro voor elke g / km CO2. Een auto die 140 g / km CO2 uitstoot, betaalt 11 euro per jaar.
 • Tussen 140 en 160 g / km CO2: ze betalen 0,65 euro voor elke g / km CO2. Een auto die 160 gr / km CO2 uitstoot, betaalt 24 euro per jaar
 • Tussen 160 en 200 g / km CO2: ze betalen 0,80 euro voor elke g / km CO2. Een auto die 200 g / km CO2 uitstoot, betaalt 56 euro per jaar
 • Meer dan 200 g / km CO2: ze betalen 1,1 euro voor elke g / km CO2 die hoger is dan 200 g / km CO2. Dat wil zeggen, een auto die 250 gr / km CO2 uitstoot, betaalt 111 euro per jaar

Bestelwagens:

 • Minder dan 160 gr / km CO2: ze zijn vrijgesteld van het betalen van de belasting.
 • Meer dan 160 g / km CO2: ze betalen 0,3 euro voor elke g / km CO2 die hoger is dan 160 g / km CO2.

Volgens de regering van de Generalitat zal deze nieuwe belasting elke auto belasten met een gemiddelde jaarlijkse belasting van ongeveer 35 euro en hoewel ze erkennen dat het niet het geld is dat iemand aanmoedigt om van voertuig te veranderen, hopen ze dat kopers van nieuwe auto’s dat wel zullen doen. Houd daar rekening mee en kies altijd voor de minst vervuilende optie.

Met deze nieuwe belasting zullen chauffeurs in Catalonië de registratiebelasting moeten betalen bij aankoop evenals de jaarlijkse wegenbelasting en deze nieuwe CO2 belasting.

Nog nieuwtjes die de afgelopen dagen en maanden al zijn genoemd om wat extra geld in de staatskas te krijgen zijn het opleggen van tol op alle wegen met hoge capaciteit, de stijging van de dieselprijs of de mogelijkheid van een grondige hervorming van de geïnde registratie- en motorrijtuigenbelasting in het herstelplan dat de regering naar Europa heeft gestuurd.

Hoe krijgt u een vaccinatiecertificaat in de Spaanse regio’s Andalusië, Valencia en Madrid?

 1. Hoe u een vaccinatiecertificaat krijgt in Andalusië
 2. Hoe u een vaccinatiecertificaat kunt krijgen in de regio Valencia
 3. Hoe u een vaccinatiecertificaat krijgt in Madrid

Als u uw Covid-19-vaccin(s) heeft gehad, wilt u misschien een bewijs hebben dat u nu bent gevaccineerd. Deze drie Spaanse regio’s hebben systemen waarmee u een officieel vaccinatiecertificaat kunt krijgen dat aangeeft dat u bent ingeënt.

De zeventien regio’s van Spanje en twee autonome steden beheren hun eigen vaccinatiecampagnes, net zoals ze ervoor hebben gezorgd dat hun eigen Covid-maatregelen werden opgelegd voor het grootste deel van de pandemie.

Dat betekent dat er verschillende systemen zijn in termen van hoe hun bewoners op de hoogte worden gebracht om het Covid-19-vaccin te krijgen en hoe deze goedgekeurde vaccininformatie later aan hen wordt verstrekt, hetzij op papier of digitaal.

Het is de moeite waard er nu op te wijzen dat de vaccinatiecertificaten die sommige regio’s beschikbaar stellen aan degenen die zijn gevaccineerd niet verwijzen naar het vaccinpaspoortsysteem dat de Spaanse toeristische autoriteiten in juni willen invoeren om reizen te promoten, dat deel uitmaakt van een breder EU digitaal vaccinatiecertificaatschema.

Deze vaccincertificaten van regionale gezondheidsautoriteiten dienen momenteel een informatief doel in plaats van toegang te verlenen tot bepaalde plaatsen of een ander groot voordeel te bieden.

Niet alle 17 regio’s van Spanje hebben platforms opgezet om deze documenten gemakkelijk te downloaden, maar dat betekent niet dat u geen vaccinatiebewijs kunt aanvragen of krijgt als u naar het gezondheidscentrum gaat.

Dit is hoe u een vaccinatiecertificaat of iets dergelijks kunt krijgen in drie van de Spaanse regio’s die een systeem hebben opgezet.

1.Hoe u een vaccinatiecertificaat krijgt in Andalusië

Vraag uw huisarts: u kunt uw médico de cabecera (huisarts) vragen om een papieren certificaat waarin staat dat u beide Covid-19-vaccins heeft ontvangen, of alleen degene als het Johnson & Johnson is.

2. Vraag er een aan via Clic Salud+: de website van het Andalusische ministerie van Volksgezondheid is een andere mogelijkheid om een schriftelijk bewijs te vragen dat je bent ingeënt. U kunt het hier openen.

Klik op salud (gezondheid) en vervolgens op vacunas (vaccins) en u krijgt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot deze informatie door uw digitale certificaat, DNie (digitale ID) of het Cl @ ve-systeem te gebruiken.

3.Vraag een vaccinatiecertificaat aan via de Andalusische gezondheidsapp: Download de Salud Andalucía-app uit de app store. Als je eenmaal binnen bent, krijg je de optie Obtenga su certificado de vacunación Covid-19 (ontvang je Covid-19-vaccincertificaat).

U heeft uw digitale certificaat, DNie of het Cl @ ve-systeem nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens en certificaat.

2. Hoe u een vaccinatiecertificaat kunt krijgen in de regio Valencia

Als u in de Comunitat Valenciana bent ingeënt tegen Covid-19, kunt u hier de website van de overheid bezoeken, waar u de justificante vacunal (vaccinatiecertificaat) kunt downloaden.

U wordt gevraagd om uw SIP-nummer, de datum waarop de SIP-kaart is uitgegeven en uw geboortedatum te vermelden.

U ontvangt dan een beveiligingscode die u op de website moet typen en op valideren (valideren) moet klikken.

Volgens de Valenciaanse gezondheidsautoriteiten bevat het certificaat informatie over het ontvangen vaccin en is het tot dusverre puur voor informatieve doeleinden.

3. Hoe u een vaccinatiecertificaat krijgt in Madrid

Madrid heeft al enkele maanden de tarjeta sanitaria virtual (virtuele gezondheidskaart).

Het is beschikbaar om te downloaden op mobiele Android- en iOS-apparaten en wordt geactiveerd via een QR-code die wordt verkregen in gezondheidscentra in de regio of door een gratis nummer 900102112 te bellen.

Na validatie van de identiteit van de patiënt, zullen ze via sms een activeringscode bezorgen op de gsm die de burger heeft geregistreerd als contactpersoon.

Deze kaart, beschikbaar voor mensen ouder dan 16 jaar, bevat meer informatie dan de traditionele plastic gezondheidskaart van Madrid, zoals informatie over de vaccinatiestatus van een inwoner van Madrid.

Deze uitsplitsing in realtime geeft aan wanneer de vaccinatie heeft plaatsgevonden, welk vaccin het was, hoeveel doses enzovoort.

Het systeem genereert een QR-code waarmee derden deze kunnen verifiëren, indien nodig, via een validatiewebsite van het Ministerie van Volksgezondheid.