Gooi geen sigarettenpeuken uit een rijdend voertuig

Weet je dat een sigarettenpeuk uit het raam gooien tijdens het rijden is een overtreding die kan resulteren in een boete van 200 € en 4 punten aftrek op uw rijbewijs?

Maar als de actie een bosbrand veroorzaakt, kan het eindigen met een gevangenisstraf van zes jaar.

Andalusië zal na 9 mei geen avondklok of gemeenschapssluitingen meer handhaven

Nu de alarmtoestand op 9 mei afloopt, heeft de Junta de Andalucia aangekondigd dat er geen avondklok of perimetrische afsluitingen meer in de gemeenschap zullen zijn.

De Junta de Andalucia heeft gezegd dat het werkt aan een plan voor de “Andalusische overgang naar de normaliteit” dat officieel zal worden aangekondigd zodra het Comité van Deskundigen vandaag, 6 mei, bijeenkomt.

Juanma Moreno, voorzitter van de raad van bestuur, heeft echter bevestigd dat er geen avondklok en geen perimeterbeperkingen meer zullen zijn. Moreno heeft ook gezegd dat als de infecties terug moesten toenemen, de avondklok opnieuw kan worden ingevoerd, maar de Andalusische president “ziet momenteel geen reden” om het na zondag toe te passen.

Met betrekking tot perimetersluitingen is de Andalusische regering van plan om de afsluiting aan te vragen van gemeenten in Andalusië met een cumulatieve incidentie van 14 dagen hoger dan 500 gevallen en 1000 gevallen, een maatregel die sinds half januari van kracht is.

“Hiervoor zullen we gerechtelijke goedkeuring moeten vragen en dat zullen we op tijd en in vorm, doen om de ruimtes en regelgevende bevoegdheden te beschermen, maar we zullen het doen”, zei Moreno.

Vanaf zondag plant de Raad de “geleidelijke opening van commerciële vrijheid”, waarbij een verlenging van de openingstijden wordt overwogen. “We zullen het geleidelijk doen, in twee fasen, totdat we zeker weten dat we 50% tot 60% van de bevolking hebben geïmmuniseerd”, zei Moreno.

“Ik ben voorstander van het feit dat naarmate meer geïmmuniseerde mensen de mogelijkheid hebben om meer vrijheid te hebben, ze toegang krijgen tot stadions, sportwedstrijden, culturele evenementen … dat ze een veel vollediger sociaal en economisch leven kunnen ontwikkelen. Daarom zijn ze ingeënt ”, zei Moreno. 

Achteruitrijden kan u tot € 500 boete en 6 punten van het rijbewijs kosten

Het is duidelijk dat alle chauffeurs het vanzelfsprekend vinden dat onze auto niet alleen vooruit, maar ook achteruit kan rijden. Achteruitrijden is noodzakelijk, maar het brengt ook risico’s met zich mee als we er niet goed gebruik van maken. En dat is precies waar de DGT ons tegenwoordig aan herinnert, want het verkeerd gebruiken van de achteruitversnelling kan ons tot € 500 boete en 6 punten van het rijbewijs kosten.

Maar wat zegt de verordening erover?

“Achteruit” rijden is verboden, behalve wanneer het niet mogelijk is om vooruit te rijden of om van rijrichting te veranderen en als een aanvullend manoeuvre.

Het moet ook een kort, langzaam manoeuvre zijn en zonder risico voor andere weggebruikers.

De DGT legt uit wanneer en hoe de achteruitversnelling moet worden gebruikt

Artikel 32 van de herziene tekst over de verkeers- en verkeersveiligheidswet is heel duidelijk over het gebruik van achteruitversnelling en waarvan de voorschriften vrij duidelijk worden weergegeven op hun sociale netwerken. Het is verboden om de achteruitversnelling te gebruiken, behalve in gevallen waarin het niet mogelijk is om vooruit te rijden, van richting te veranderen of van rijrichting te veranderen. Ja, u kunt de achteruitversnelling gebruiken bij de aanvullende manoeuvres waarin het nodig is, om te stoppen, te parkeren of om mee te doen aan de circulatie van het verkeer.

De voorschriften zeggen echter ook dat het langzaam moet worden uitgevoerd, zonder een kruising van wegen binnen te dringen, in omstandigheden met een vrij zicht en in de kortst mogelijke tijd en ruimte. De kleinst mogelijke ruimte betekent volgens de DGT een maximale afstand van 15 meter.

Hoewel alle bestuurders deze regel moeten kennen is het ook belangrijk om te onthouden dat het verboden is om achteruit te rijden op snelwegen, hoewel er een uitzondering voorzien is, die van voorrangsvoertuigen in dringende dienst.

De boetes van de DGT

Achteruit rijden is in strijd met de regels en wordt als een ernstige overtreding beschouwd en kan ons daarom een boete van € 200 kosten maar die niet altijd leidt tot een aftrek van punten op ons rijbewijs. Op achteruit rijden op de autostrade en snelweg staat wel een grotere straf en naast de relevante boete, worden er 4 punten van het rijbewijs afgetrokken.

Achteruitrijden is echter een echt gevaarlijk vergrijp en daarom kan de straf, afhankelijk van de situatie en de interpretatie van de agenten die getuige zijn van het manoeuvre, nog zwaarder zijn. Als we een lange afstand achteruit rijden, kunnen we bestraft worden voor rijden in de tegenovergestelde richting van de gangbare richting, of voor roekeloos rijden. En in dit geval kunnen we het al snel hebben over een zeer ernstige overtreding, die een boete van € 500 en het intrekken van 6 punten van het rijbewijs met zich meebrengt.

Spanje verlengt het moratorium op huur en uitzettingen tot augustus

De Spaanse regering heeft aangekondigd dat het Spanjaarden die moeite hebben om hun huur te betalen, nog een uitstelperiode van drie maanden zal geven waarin huurders niet uitgezet kunnen worden en ze een huurverlaging kunnen aanvragen.

De Spaanse regering keurde onlangs een decreet goed dat sociale maatregelen zoals het huurmoratorium en de opschorting van uitzettingen voor kwetsbare groepen met nog eens drie maanden verlengt, tot 9 augustus.

Nutsbedrijven mogen tevens de gas-, elektriciteits- en watervoorziening van getroffen gezinnen niet afsluiten.

De huurmaatregelen, die op 9 mei zouden aflopen, met het einde van de staat van alarm in Spanje, stellen mensen die hard zijn getroffen door de coronaviruscrisis in staat om een ​​volledige of gedeeltelijke huurverlaging te vragen als hun verhuurders tien of meer eigendommen bezitten, of als hun woning eigendom is van een openbare dienst.

De betrokken verhuurders moeten deze kwetsbare huurders ofwel 50 procent huurverlaging bieden, ofwel de mogelijkheid bieden om de verschuldigde huur over een periode van drie jaar terug te betalen.

Uitzettingen worden ook met nog eens drie maanden opgeschort “voor gezinnen in een kwetsbare situatie zonder woonalternatief” en de mogelijkheid om een ​​verlenging van de huurovereenkomst met zes maanden aan te vragen is ook verlengd tot 9 augustus.

De uitzettingsclausule is bijzonder controversieel in Spanje, omdat sommigen beweren dat het krakers een juridisch maas in de wet geeft dat ze kunnen uitbuiten, ook al gelden de criteria van de regering voor woningbescherming voor degenen die kunnen aantonen dat ze financieel of sociaal kwetsbaar zijn.

Het Spaanse huuronderhandelingsagentschap (ANA) heeft gezegd dat het opschorten van uitzettingen zonder tegenprestatie “de ondergang zal zijn van de kleine eigenaar van het onroerend goed” en dat de compensatie die door de overheid aan deze getroffen verhuurders is beloofd, nog moet worden betaald. 

Na 100 jaar nemen we afscheid van het Familieboek: hoe gaat het nu verder en hoe registreren we nu onze baby’s?

  1. Overzicht
  2. Even een korte geschiedenis van het Familieboek
  3. Wat is het nut van dit Familieboek geweest?
  4. Hoe is het geweest en hoe zal je ontwerp eruit zien?
  5. Hoe moet ik mijn baby nu registreren?

1.Overzicht

Op 30 april 2021 treedt de regelgeving over het verdwijnen van dit document in werking om een nieuwe digitale fase in te luiden.

Het fysieke formaat wordt vervangen door een virtuele database waarin de familiegegevens worden vastgelegd.

Volgens de overheid is het tijd om na meer dan een eeuw geschiedenis afscheid te nemen van het Familieboek in Spanje. En het is op 30 april 2021 dat de regels die de verdwijning van dit papieren document regelen om een nieuwe digitale fase te beginnen, in werking zullen treden, zoals vermeld in het Staatsblad (BOE).

Tien jaar later, aangezien deze technologische vooruitgang werd voorgesteld door het ministerie van Justitie van de regering van José Luis Zapatero, onder leiding van Francisco Caamaño, wordt de wet 20/2011 van 21 juli inzake de burgerlijke stand van kracht, waardoor het fysieke boek wordt vervangen door een virtuele database waartoe burgers toegang hebben.

Het feit dat dit soort documenten niet wordt herdrukt, betekent echter niet dat de reeds uitgegeven documenten hun waarde verliezen. Dat wil zeggen, iedereen die heeft gezegd dat hij de geschreven versie wil blijven gebruiken het ook mag blijven gebruiken, maar het zal niet fysiek worden bijgehouden of, met andere woorden, het zal de effecten blijven behouden die zijn voorzien in de artikelen 8 en 75 van de wet op de burgerlijke stand van 8 juni uit 1957.

2. Even een korte geschiedenis van het Familieboek

Het ministerie van Genade en Justitie van Alfonso XIII heeft dit familieboek voor het eerst uitgegeven op 15 november 1915.

Het belangrijkste doel van dit zo zelfgemaakte boek was om de verwantschapsrelatie tussen echtgenoten, ouders en kinderen te verzamelen, evenals sterfgevallen. Hoewel latere adopties en scheidingen of echtscheidingen er ook werden in opgenomen.

3. Wat is het nut van dit Familieboek geweest?

Enkele decennia geleden vroegen ze in de hotels waar jonge stellen verbleven naar deze informatie tijdens hun huwelijksreis om de juistheid van hun bewering te verifiëren.

Momenteel wordt het familieboek uitgegeven door het ministerie van Justitie en wordt het verwerkt in de burgerlijke stand van de gemeentelijke rechtbanken, en wordt het alleen beschouwd als een inscriptie die de volkstelling ondersteunt en bloedbanden koppelt.

Normaal gesproken zijn de eigenaren van elk document verantwoordelijk om naar de instellingen te gaan om de bloedverwantschap bij te werken. De wet op de burgerlijke stand van 2015 stond de ziekenhuizen echter toe om zelf de registratie van pasgeborenen in de burgerlijke stand te regelen, waardoor nieuwe ouders van dit proces werden bespaard.

4. Hoe is het geweest en hoe zal je ontwerp eruit zien?

Interessant genoeg zijn er sinds 1915 maar heel weinig wijzigingen aangebracht in het ontwerp van dit boek.

In de jaren veertig keurde het land de introductie van pasfoto’s van beide echtgenoten goed om hun verwantschap te identificeren. Een initiatief dat maar 20 jaar van kracht bleef, aangezien het in de jaren zestig niet meer verplicht was.

Nu geeft digitalisering een draai van 180 graden aan het historische beeld dat het oude formaat zo lang verdedigde, aangezien het gebaseerd zal zijn op een online database waarin elk individu een uittreksel zal hebben met zijn persoonlijke gegevens, zolang ze gerelateerd zijn aan hun burgerlijke staat.

5. Hoe moet ik mijn baby nu registreren?

Hoewel er op dit moment geen referentie-instructies zijn om te weten hoe ze dit moeten aanvragen of pasgeborenen moeten registreren in deze documenten, wordt vermoed dat dezelfde procedure die tot nu toe is gevolgd, zal worden gevolgd

Het familieboek wordt verkregen op dezelfde dag dat de burgerlijke stand wordt bezocht om het huwelijk te registreren. Deze inschrijving moet worden gedaan in de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk werd gevierd. Evenzo de dag waarop de geboorte van het eerste kind van alleenstaande ouders wordt geregistreerd, of bij de registratie van de adoptie van een kind, als daar niet eerder om was gevraagd

Om de geboorte van een nieuw lid aan de familiekern toe te voegen, kunt u op dezelfde manier terecht bij bepaalde afdelingen die in de verschillende ziekenhuizen bevoegd zijn om deze administratieve procedure uit te voeren.