Snelwegen ‘tolvrij’ vanaf september…en welke blijven nog steeds belast?

Meer snelwegen zullen, nu hun concessies verlopen zijn, vanaf september tolvrij worden omdat de staat financiering en onderhoud op zich heeft genomen.

Deze tolgelden worden geheven door particuliere bedrijven die de snelwegen onderhouden en herstellen met behulp van de door de gebruikers betaalde vergoedingen. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is de uitbating van de snelwegen vaak verlieslatend, aangezien zelfs vrachtwagenchauffeurs voor lange afstanden alternatieve, zelfs veel minder handige, routes kiezen om te voorkomen dat zij moeten betalen.

De laatste snelwegen die gratis worden zijn:

Een stuk van de AP-2 door Aragón, dat loopt van de grootste stad van de regio, Zaragoza, naar El Vendrell in de provincie Tarragona en dient als een directe verbinding van Zaragoza naar Barcelona, wordt niet langer belast vanaf 1 september, in totaal 215 kilometer.

De AP-7 in het oosten van het land die deel uitmaakt van de E-15 van Noord-Frankrijk naar de Costa del Sol, zal vrij te gebruiken zijn langs twee van zijn noordelijke trajecten, in totaal 262 kilometer.

Van Tarragona, de meest zuidelijke provinciehoofdstad van Catalonië, tot La Jonquera (provincie Girona), de laatste stad voor de Franse grens, zal over de AP-7 geen toeslag meer worden betaald. Ook op het traject van Montmeló naar El Papiol in de provincie Barcelona verdwijnt de tol.

Het Spaanse ministerie van transport berekent dat, op basis van het huidige verkeersvolume op deze drie stukken snelweg, 13 miljoen voertuigen per jaar, chauffeurs in totaal € 515 miljoen per jaar zullen besparen.

Maar aangezien de afwezigheid van tolheffingen waarschijnlijk betekent dat meer automobilisten deze wegen gaan gebruiken, zou de werkelijke besparing per jaar voor het grote publiek kunnen oplopen tot € 752 miljoen.

Drie jaar geleden was Catalunya de regio met het hoogste percentage tolwegen, 52% van het totaal, en vanaf 1 september zal er geen enkele tolweg meer zijn.

Wat Aragón betreft, de 102 kilometer van de AP-2 die de niet aan zee grenzende noordoostelijke regio doorkruist, het deel dat Catalonië binnenkomt nog niet meegerekend, zal nu € 90 miljoen per jaar goedkoper zijn in gebruik.

Momenteel is 19% van de hoofdwegen van Aragón belast, maar vanaf begin september zal dit krimpen tot 6%.

Tolgelden die tot nu toe werden afgeschaft

Elk jaar brengen steeds minder snelwegen in Spanje een vergoeding in rekening voor het gebruik ervan, aangezien ze geleidelijk aan gedeprivatiseerd zijn geraakt zodra de contracten van hun beheermaatschappijen aflopen.

Een van de meest spraakmakende hiervan was de AP-7 tussen Silla, net ten zuiden van Valencia, en El Campello, een paar kilometer ten noorden van Alicante – een traject van ongeveer 200 kilometer dat zo duur was geworden dat de tolgelden 150% bedroegen van de prijs voor benzine die voor dezelfde rit wordt gebruikt.

De enige andere hoofdweg die de steden langs de zuidelijke kust van Valencia en de noordelijke kust van Alicante bedient, is de interprovinciale snelweg N-332, die bijna volledig uit één rijbaan bestaat en door verschillende stadscentra loopt.

Tegelijkertijd werd de tol verder afgeschaft langs de AP-7, van net ten noorden van Castellón tot Tarragona.

Vorig jaar werd ook de tol geschrapt op de AP-4 tussen Sevilla en Cádiz.

Het afschaffen van de heffingen voor het gebruik van de snelweg zijn in november 2018 begonnen, met de AP-1 tussen Burgos en Armiñón, en volgende maand zal de centrale overheid de heffingen voor het gebruik van in totaal 1.029 kilometer snelweg hebben afgeschaft.

Snelwegen waar nog tol wordt geheven, voorlopig in ieder geval

In veel gevallen is al aangekondigd dat de tarieven niet meer van toepassing zijn zodra de bestaande tolfranchise afloopt, hoewel dit op termijn waarschijnlijk zal worden uitgebreid naar het hele netwerk.

Op de AP-46 van Málaga naar Alto de las Pedrizas; de AP-7 van Málaga naar Estepona en van Estepona naar Guadiaro, allemaal in Andalusië, wordt nog steeds tol geheven.

Er wordt nog steeds tol geheven in Castilla y León op het knooppunt tussen de AP-51 en AP-6; het AP-61 en AP-6 knooppunt in Segovia; de AP-6 van Villalba naar Adanero via Villacastín; de AP-71 van León naar Astorga; en de AP-66 van Campomanes naar León.

Nu is de enige tolweg in de Comunidad Valenciana bij de zuidelijke uitgang, op de AP-7 van Alicante naar Cartagena (regio Murcia); hoewel dit kan worden vermeden door in plaats daarvan de A-31 te nemen.

Een deel van de laatste tolwegen van Aragón ligt op de AP-68 van Zaragoza tot aan Bilbao in het Baskenland.

In de uiterste noordwestelijke regio van Galicië betaalt men op de AP-9 van Ferrol, een van de meest noordelijke steden, tot aan de noordgrens van Portugal, een vergoeding, evenals het deel van de AP-53 van Santiago de Compostela naar Alt de Santo Domingo.

Dit gezegd hebbende, hoewel het in sommige gevallen wel € 2,20 kan kosten om van de ene snelweg afrit naar de andere te komen, zijn de tolgelden in veel andere gevallen een kwestie van een paar cent en niet hoog genoeg om iemand ervan te weerhouden ze te gebruiken.

Covid-19-maatregelen blijven op Spaanse scholen, met verplichte maskers maar met grotere klassen

Het ministerie van Onderwijs en de autonome regio’s van Spanje hebben woensdag besloten om de in mei goedgekeurde coronavirusmaatregelen te handhaven.  Het besluit is in overeenstemming met de verzoeken van gezinnen en het onderwijzend personeel.

Wel stelt het document een verhoging van het aantal leerlingen per klas voor ten opzichte van het schooljaar dat eindigde in juni. De hoge vaccinatiegraad onder adolescenten, waarbij 63,4% van de bevolking van 12 tot 17 jaar al één dosis heeft gekregen en 18,3% volledig is gevaccineerd, samen met de succesvolle implementatie van maatregelen in het afgelopen academiejaar, heeft de onderwijsautoriteiten ertoe aangezet om te besluiten dat de regelgeving die drie maanden geleden is ingevoerd, voldoende blijft.

De twee belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige schooljaar zijn een verhoging van de verhoudingen voor leerlingen onder de zes jaar, nu komen er 25 kinderen per klas in de plaats van de 20 vorig schooljaar. De tweede maatregel is dat de toegestane afstand tussen middelbare scholieren wordt verlaagd van 1,5 meter naar 1,2 meter.

Na de ontmoeting met de regionale autoriteiten benadrukte minister van Onderwijs Pilar Alegría dat het gezamenlijke doel voor het volgende academiejaar is om persoonlijke lessen te garanderen, die de meeste regio’s vorig jaar niet konden aanbieden aan middelbare scholieren. De regio Madrid stelde voor om de maatregelen nu al te versoepelen, maar de algemene consensus onder de regio’s, die verantwoordelijk zijn voor hun onderwijsstelsels, was om het academische jaar te beginnen met de reeds goedgekeurde maatregelen en deze aan te passen aan de ontwikkelingen, een benadering die werd herhaald door Alegría in haar slotverklaring, waarin ze opriep tot ‘voorzichtigheid’.

Ook de nationale overheid en de regio’s werken samen om de richtlijnen voor het monitoren van Covid-19-gevallen aan te passen. De belangrijkste wijziging die is voorgesteld, is dat gevaccineerde middelbare scholieren niet in quarantaine hoeven te gaan wanneer een positief geval in hun klas wordt gedetecteerd, in overeenstemming met andere Europese landen, zoals Frankrijk. 

Er komt ook extra budget naar de regio’s en dat vooruitzicht van het extra budget, samen met de kleinere injecties van fondsen van het ministerie van Onderwijs in de afgelopen maanden, heeft er al toe geleid dat sommige regio’s de aanwerving van enkele duizenden extra leraren hebben aangekondigd. Hierbij neemt Valencia nu 5.042 extra leraren aan, Andalusië 5.000 en de regio Madrid 2.931. Hoewel Catalonië haar wervingsplannen in de komende dagen bekend wil maken, wordt verwacht dat alle 17 regio’s extra personeel zullen aannemen, hoewel het aantal minder dan de meer dan 35.000 kan zijn die vorig jaar werden aangeworven.

Het schooljaar in Spanje begint volgende week met nieuws dat, hoewel bemoedigend, ook voor enige onzekerheid zorgt. De volledige vaccinatie van bijna 70% van de algemene bevolking en bijna alle leraren, samen met meer dan de helft van de leerlingen van 12 tot 17 jaar die minstens één dosis hebben gehad, is geruststellend. Toch baart de verspreiding van de deltavariant , die besmettelijker is, samen met de toename van het aantal leerlingen per klas, onvermijdelijk zorgen voor leerkrachten, gezinnen en epidemiologen. Deze laatste hebben echter benadrukt dat de twee belangrijkste maatregelen om infectie te voorkomen worden gehandhaafd: de ventilatie van klaslokalen en het verplichte gebruik van maskers vanaf de leeftijd van zes jaar.

Vorig jaar lieten de preventieve maatregelen Spanje toe om de scholen het hele academiejaar open te houden , met een percentage klassen in lockdown onder de 2% gemiddeld. Bijna alle andere ontwikkelde landen moesten de persoonlijke lessen op een bepaald moment in de loop van het jaar geheel of gedeeltelijk annuleren.

Volgens de epidemioloog Salvador Peiró leert de ervaring dat de overdrachtssnelheid bij kinderen en adolescenten veel hoger is tijdens vakanties, wanneer de sociale interactie toeneemt en het toezicht van volwassenen wordt versoepeld. Met andere woorden, de terugkeer naar school zou in principe een positief effect moeten hebben op de incidentie bij kinderen en jongeren. Maar in het aanstaande schooljaar bestaat de kans dat de nieuwe factoren, zoals de meer besmettelijke deltavariant, effect hebben. “Het probleem is dat we niet weten in welke mate”, zegt Peiró.

De meeste onzekerheid is beperkt tot middelbare scholen. Enerzijds is er de reductie van de afstand tussen leerlingen van 1,5 meter naar 1,2 meter, wat betekent dat er meer leerlingen naar een klas gaan dan vorig jaar. In termen van oppervlakte komt deze interpersoonlijke afstand neer op 1,44 vierkante meter per leerling, dwz meer dan de wettelijke ruimte in de afgelopen 30 jaar, hoewel in oude gebouwen en in gebouwen met zeer volle klassen, alternatieve ruimtes zullen moeten worden gecreëerd. Maar het einde van het gemengde face-to-face en afstandsonderwijs, zoals scholen in het grootste deel van Spanje hebben gewerkt, zal betekenen dat een middelbare school die vorig jaar 600 studenten per dag huisvestte, nu zal worden overspoeld met meer dan duizend, met de toename van de interacties die dit met zich meebrengt tussen klassen.

Aan de andere kant zal ongeveer de helft van de middelbare scholieren volledig gevaccineerd zijn wanneer de klassen beginnen, volgens regio, tussen 6 en 15 september. En er wordt voorspeld dat alle leerlingen zich in november kunnen laten vaccineren.

Ondertussen zou de toename van het maximum aantal leerlingen per klas in het basisonderwijs geen significante veranderingen in potentiële overdrachtssnelheden moeten impliceren. Hoewel er in sommige klassen maximaal 30 studenten kunnen zijn, zullen bijna alle regio’s het aantal leerlingen per klas beperken tot 25, vergelijkbaar met vorig jaar in een aantal gebieden. 

Ondertussen zal er een toename zijn in de verhoudingen, van 20 tot maximaal 25, bij zuigelingen, een demografische groep die niet verplicht zal zijn om maskers te dragen, maar waarvan de transmissiecapaciteit lager is.

Renfe’s nieuwe goedkope AVLO-trein vervoert 863.381 passagiers in slechts twee maanden

Renfe’s nieuwe goedkope hogesnelheidsdienst AVLO werd op 23 juni in gebruik genomen en in die korte tijd heeft de dienst al maar liefst 863.381 vervoerd. Dat is een enorme stijging vergeleken met de 320.633 vervoerde passagiers in de overeenstemmende periode van 2020. Deze stijging gaf de spoorwegmaatschappij hernieuwde economische hoop voor de toekomst.

Gisteren, dinsdag 24 augustus, heeft Renfe aangekondigd dat passagiers via haar ‘PlayRenfe‘-applicatie, het multimedia-contentplatform van de Renfe AVE- en AVLO-treinen, toegang hebben tot alle LaLiga Santander-, LaLiga Smartbank-, Champions- en Europa League wedstrijden aan boord van de AVE-treinen die zijn voorzien van een wifi-verbinding.

Deze service is alleen beschikbaar voor de nieuwe low-cost passagiers van Renfe die de volgende routes gebruiken: Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres Vilafant, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia-Castellon, Madrid-Alicante, Madrid-Granada, Barcelona -Sevilla / Málaga en Barcelona-Granada.

In de eerste helft van 2021 leed Renfe een verlies van € 241,8 miljoen en dat is een stijging met 15,2 procent dan in dezelfde periode van 2020. Dat verlies kwam er ondanks de toename van meer dan 10 miljoen meer passagiers in dezelfde periode in 2021, waarbij de exploitant 144,9 miljoen passagiers vervoerde, 7,7 procent meer, maar verre van de 261 miljoen mensen die in de eerste helft van 2019 met de trein reisden.

2020 was het slechtste boekjaar in de geschiedenis van de treinmaatschappij, met een verlies van € 479 miljoen, vergeleken met de winst van € 107 miljoen in 2019.

Als gevolg hiervan zet het management van Renfe zich in voor de doelstelling om het gebruik van het spoorwegnet, en vooral van hun hogesnelheidslijnen, te vergroten, maar ze werken ook aan nieuwe bedrijfsformules die de algemene winstgevendheid zullen helpen verbeteren, zoals diversificatie van het aanbod van diensten, samen met een algemeen plan om de inkomsten te verbeteren, waaronder internationale expansie, zoals die vorige week werd aangekondigd, met de aankoop van een Europese spoorwegmaatschappij.

Spanje debatteert over de leeftijdsgrens voor oudere bestuurders na golf van dodelijke verkeersongevallen waarbij ouderen betrokken waren

Spanje debatteert over de leeftijdsgrens voor oudere bestuurders nadat een golf van dodelijke verkeersongevallen, waarbij ouderen betrokken waren, werd gemeld.

Momenteel is er in Spanje een discussie gaande over de vraag of er een leeftijdsgrens moet komen voor bestuurders van een voertuig. Op donderdag 19 augustus doodde een oudere automobilist in Ponferrada een 61-jarige vrouw en verwondde drie andere vrouwen. De bestuurder was 85 jaar oud en hij reed in de verkeerde rijrichting.

Het is niet de eerste keer dat een bejaarde in de tegenovergestelde richting reed en iemand heeft gedood.

Verschillende mensen vinden dat je op een bepaalde leeftijd moet stoppen met autorijden, hoewel anderen vinden dat je moet kijken naar de mentale en fysieke capaciteit van elke persoon en niet naar de leeftijd. Ondanks de tegengestelde opvattingen, is er nog steeds geen leeftijdsgrens voor autorijden in Spanje .

Medische Erkenningscentra zijn centra die beoordelen of een persoon al dan niet gekwalificeerd is om een ​​voertuig te besturen, ongeacht zijn leeftijd. Dit wordt gemeten door middel van psychotechnische tests en deze tests zijn hetzelfde voor alle leeftijden en zijn nodig om het rijbewijs te verlengen.

15,5% van alle mensen met een rijbewijs in Spanje is ouder dan 65 jaar, wat overeenkomt met 4,1 miljoen mensen. In 2019 stierven volgens de Algemene Directie Verkeer (DGT) 491 ouderen bij een verkeersongeval en dit cijfer vertegenwoordigt 28% van het totale aantal dodelijke slachtoffers.

Het resultaat van de laatste alcohol en drugscontrole in het verkeer

De DGT heeft op zijn Twitter een stukje van het resultaat vrijgegeven en ik moet zeggen, voor mij, een 68-jarige is het resultaat onverwacht.

Tijdens deze campagne testen 420 personen positief op alcohol of drugs.

  • 4% daarvan was professional, motorrijder of beginneling
  • 250 personen worden doorverwezen naar de rechtbank voor > 0,60 mg / l alcohol in lucht of voor het weigeren van zich te laten testen
  • 71% van de gecontroleerde personen testte positief op drugs = cannabis

Wat je moet weten voordat je gaat barbecueën in Spanje

Spanjaarden ontmoeten misschien liever vrienden in bars en restaurants om te eten en drinken, maar voor veel buitenlanders die in hun thuisland gewend zijn te barbecuen, blijft de vraag: is het legaal om in uw Spaanse huis te barbecueën?

Spanje heeft het grootste deel van het jaar veel zon en goed weer, dus als je op het platteland woont en thuis buitenruimte hebt, heb je misschien overwogen of het de moeite waard is om in een barbecue te investeren.

Dus is het legaal thuis?

Ja, over het algemeen is buiten koken op uw eigendom in Spanje legaal.

Er is geen landelijke wet die barbecues in privé-eigendommen verbiedt, hoewel er gemeentelijke verordeningen kunnen zijn die de praktijk verbieden.

Zo verboden de autoriteiten in de toeristische stad Arona op Tenerife barbecues op balkons en terrassen in gemeenschappelijke woongebouwen (en ook om de was buiten op te hangen).

Maar nergens anders in Spanje wordt vermeld waar het uitdrukkelijk verboden is om een ​​barbecue in huis te hebben.

We raden je nog steeds aan om online te zoeken of te vragen bij je plaatselijke gemeentehuis om er zeker van te zijn dat de politie niet op een zwoele zondagmiddag bij je aanklopt.

Wat zeker is, is dat je in de problemen kunt komen als je een barbecue aansteekt in de gemeenschappelijke ruimte, het terras of het gemeenschappelijke dak van je gebouw, aangezien dat niet langer als privé-eigendom wordt beschouwd en de bewonersvereniging daar inspraak in heeft, ook met de wet aan hun kant.

Wat als ik een balkon heb en ik ben niet op de bovenste verdieping?

Het is vooral een kwestie van het gezond verstand te gebruiken bij deze vraag.

Als je een klein balkon hebt en er rook van je barbecue naar alle flats van de buren boven gaat, op een hete zomerdag waarop ze waarschijnlijk al hun ramen en deuren open hebben staan, denk dan misschien twee keer na.

Er zijn clausules in het Spaanse Propiedad Horizontal decreet dat buren het recht geeft om te klagen over samenwoningproblemen met betrekking tot geluid, geuren en mogelijk brandgevaar in hun gebouw of omgeving.

Denk aan uw specifieke omstandigheden: Is uw huis te klein en staan ​​de flats in uw gebouw erg dicht op elkaar? Is het dan niet beter om te investeren in een gasfornuis in plaats van een houtskool barbecue? En uiteindelijk, zal het de moeite waard zijn?

Wat dacht je van buitenbarbecues in Spanje?

Als het niet op uw terrein staat, is de kans groot dat u niet willekeurig een park, strand of bosgebied kunt kiezen en een barbecue aan de gang kunt krijgen.

Er zijn in een groot deel van Spanje strikte regels voor barbecues buiten, die tijdens de zinderende zomermaanden vaak verplicht worden voor de beboste gebieden van het hele grondgebied.

Hetzelfde kan gezegd worden voor stranden en parken, aangezien gemeentelijke decreten in het grootste deel van het grondgebied hieraan een einde hebben gemaakt. 

Op bepaalde plaatsen zoals in Málaga kan dat wel, maar dan moet je wel eerst schriftelijke toestemming krijgen van het gemeentehuis.

Dat wil niet zeggen dat je nergens in Spanje een barbecue buiten kunt gebruiken. Probeer te zoeken naar “areas recreativas” of “merenderos” die “barbacoas toestaan” (barbecues toestaan).

Wat te doen en wat te vermijden als u getuige bent van een bosbrand in Spanje

Met temperaturen deze week van gemiddeld 36-39°C in een groot deel van Spanje en recentelijk grote bosbranden in Catalonië, Valencia, Galicië, La Rioja en Castilla-La Mancha, is hier wat nuttig advies over hoe je bosbranden kan voorkomen en wat je moet doen als je ze ziet.

Foto: Educación forestal

Grote bosbranden in Spanje in 2020

Volgens het Spaanse ministerie van Landbouw wordt 95 procent van de bosbranden in Spanje veroorzaakt door menselijke activiteiten

Een kwart is te wijten aan ongevallen en nalatigheid, maar meer dan de helft van alle ongevallen die jaarlijks plaatsvinden, is opzettelijk veroorzaakt.

Bosbranden zijn een ernstig ecologisch, sociaal en economisch probleem. Elk jaar worden er in Spanje gemiddeld 15.600 branden gemeld maar hoewel sommige klein zijn en minder dan een hectare groot zijn, veroorzaken ze toch aanzienlijke schade. In de afgelopen halve eeuw is in heel Spanje zeven miljoen hectare verbrand door bosbranden. 

Hoewel alle regio’s in Spanje kunnen worden getroffen door bosbranden, komen ze vaker voor in Asturië, Galicië en Castilla y León. 

Wat moet je doen om bosbranden te voorkomen

Het eerste en belangrijkste is om te proberen bosbranden te voorkomen voordat ze zich voordoen en er zijn verschillende dingen die je kan doen om te helpen.

  • Houd bossen schoon

Volgens Antonio Tortosa, vice-president van Tecnifuego-Aespi (de Spaanse Vereniging voor Bescherming tegen Branden), is de eerste regel om de bossen schoon te houden. In de zomer zijn de temperaturen het hoogst en zijn er meer mensen in de bossen om van het platteland te genieten. Als je deze zomer in de bergen of in de bossen bent, denk er dan aan om al je afval mee te nemen en geen brandbare materialen rond te laten slingeren.

  • Houd uw eigendom schoon

Pablo Mayoral, hoofd van de bosbrandweer van de brandweer van Madrid, vertelde El País dat het net zo belangrijk is om landelijke eigendommen schoon te houden. “Als je een huis op het platteland hebt, maak dan de dakgoten en daken schoon van plantenresten, snoei de bomen en maai het gras,” zei hij. Hij raadt ook aan om heggen te planten met minder brandbare soorten zoals klimop of in plaats daarvan gemetselde muren te bouwen.

Als u in een landelijke woning woont, moet u bij brand ook nadenken over uw watervoorziening en evacuatieroutes. 

Wat moet je niet doen:

Het is in Spanje tegen de wet om tussen mei en oktober overal in de bergen, bossen of landelijke gebieden een vuur aan te steken.

In de Gemeenschap van Madrid is het bijvoorbeeld verboden om het hele jaar door vuur te gebruiken om te koken of te verwarmen op bosgronden en op niet-stedelijke gronden die zich binnen 400 meter van de bosrand bevinden.

Het gebruik van machines of gereedschappen die vonken genereren, zoals slijpmachines en lasmachines, mag ook niet worden gebruikt in landelijke gebieden tijdens de zomermaanden.

Wat te doen als je een bosbrand ziet?

Mocht je een bosbrand zien, bel dan eerst 112 en luister naar de instructies van de hulpdiensten.

Volgens de website van een regionale brandweer moet je uit de buurt van het vuur blijven en vanaf het vuur bergafwaarts en tegen de wind in gaan.

Dit komt omdat bosbranden in de bergen sneller toenemen naarmate de hitte stijgt. Als u zich op een plaats met weinig helling of vlak terrein bevindt, is het raadzaam om de richting van de wind te bepalen en in de tegenovergestelde richting te bewegen, zolang u daardoor niet dichter bij de voorkant van de haard komt.

Je moet er ook naar streven om “naar een gebied te gaan met niet-brandbare materialen, zoals een rotsachtig gebied of een plek met water zoals een meer of een rivier”.

Moet ik het toneel ontvluchten of mijn toevlucht zoeken?

Maar wat als je een huis of eigendom in de buurt hebt, moet je dan toch proberen te vluchten voor de brand? Je moet je vooral houden aan de regels in je gemeente en de aanwijzingen van de autoriteiten volgen, omdat ze allemaal net iets anders zijn. 

Over het algemeen kan het raadzaam zijn om te schuilen in een huis, zolang het niet van hout is, omdat voertuigen licht ontvlambare elementen bevatten en wegen kunnen worden geblokkeerd op een moment dat brandweerlieden er moeten blussen.

Als je toch thuis blijft moet je “de jaloezieën sluiten, de tuin bevochtigen, handdoeken in de kieren van de deuren en ramen leggen en kalm blijven. Blijf in het laagste deel van het huis tot de brandweer arriveert”.

Wat zijn de straffen voor het aansteken van bosbranden in Spanje?

Omdat bosbranden zulke grote schade kunnen aanrichten, heeft Spanje strenge straffen voor degenen die ze aansteken.

Als u een brand veroorzaakt die direct levensgevaar oplevert, stelt het wetboek van strafrecht een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar vast.

Als je brand veroorzaakt, maar er is geen levensgevaar, staat er een gevangenisstraf van één tot drie jaar op. 

Wanneer bergen of enorme stukken bos worden verbrand, is de gevangenisstraf één tot vijf jaar, met een extra 12 tot 18 maanden als er levensgevaar bestaat. Het kan ook zijn dat er een boete moet worden betaald.

Andalusië’s Covid-paspoortplan voor nachtclubs wordt opgeschort

De regering van Andalusië moet eerst goedkeuring krijgen van het Hooggerechtshof van Andalusië (TSJA) voordat hun Covid-paspoortplan voor nachtclubs kan worden afgedwongen.

De Junta de Andalucia had op maandag 2 augustus aangekondigd dat het Covid-paspoort of een negatieve PCR-test nodig zou zijn om vanaf deze donderdag 12 alle uitgaansgelegenheden in Andalusië te betreden, maar een dag later, op dinsdag 3 augustus, zijn ze overeengekomen om het Hooggerechtshof van Andalusië (TSJA) om hun goedkeuring te vragen om deze regeling uit te voeren, zodat de maatregel nu niet zoals gepland van kracht wordt.

Dit maakte de regionale regering bekend tijdens de persconferentie na de vergadering, waarin zij verklaarde dat het doel is “om maximale rechtszekerheid te hebben” om deze maatregel te kunnen toepassen, “zoals is gedaan tijdens alle maanden van de pandemie. 

Andalusië introduceert Covid-pas voor uitgaansgelegenheden

Vanaf 5 augustus moeten mensen in de Zuid-Spaanse regio een bewijs van vaccinatie of een negatieve test voorleggen om nachtclubs binnen te gaan, ondanks juridische en industriële zorgen.

De regionale regering van Andalusië, in het zuiden van Spanje, heeft besloten om van het publiek te eisen dat ze bewijzen dat ze coronavirusvrij zijn om toegang te krijgen tot de uitgaansgelegenheden.

Vanaf 5 augustus middernacht moet iedereen die een uitgaansgelegenheid of een nachtclub wil betreden, het EU Digital Covid-certificaat of een negatief coronavirus-testresultaat (antigeen of PCR) kunnen voorleggen. De beslissing heeft geen invloed op bars en restaurants die overdag open zijn, ondanks het feit dat de regionale premier Juan Manuel Moreno zich er vorige week voor uitsprak.

Het besluit is genomen na een vergadering van de commissie van deskundigen die de regionale overheid adviseert. “De incidentie onder de jongere bevolking blijft erg hoog vanwege de impact van de deltavariant, en onder 20-29-jarigen is het driemaal het Andalusische gemiddelde”, zei de regionale gezondheidschef, Jesús Aguirre. Andalusië is begonnen met het bellen van de 16-plussers voor vaccinafspraken. In totaal heeft 58,1% van de 20-29-jarigen hun eerste dosis gekregen, een cijfer dat daalt tot 10,8% voor de 12-19-bevolking.

De nieuwe eis blijkt controversieel in de uitgaanssector maar ook om juridische redenen. Vorige week merkte minister van Volksgezondheid Carolina Darias op dat de EU-gezondheidspas, uitgegeven door individuele landen, is gemaakt voor reizen over Europese grenzen, niet voor ander gebruik. Op de Canarische Eilanden heeft het regionale Hooggerechtshof een soortgelijke stap voorlopig opgeschort daarbij verwijzend naar een bezorgdheid over de privacy. Maar in de noordwestelijke regio van Galicië is dit bewijs echter al vereist bij bars en restaurants.

Bedrijfsleiders uit de sector zegden dat deze nieuwe beperking moet worden gecompenseerd met meer capaciteit binnenin de zaak en langere openingstijden. “Als we geen compensatie krijgen, gaan we in beroep”, zegt Juan Ramblas, voorzitter van Andalucía de Noche, een regionale federatie van uitgaansgelegenheden. Ramblas zei dat de industrie al bereid was om van klanten te eisen dat ze een Covid-certificaat of een negatieve antigeentest tonen, maar alleen zolang ze terug naar hun gebruikelijke openingstijden mogen gaan – momenteel moeten locaties om 2 uur ‘s nachts sluiten en hun indoor capaciteit.