Alle maatregelen van de Spaanse overheden op een rijtje om de scholen veilig te kunnen openen

De Spaanse minister van Onderwijs, Isabel Celaá, en de minister van Volksgezondheid, Salvador Illa, gaven donderdag een persconferentie om de maatregelen aan te kondigen die eerder op de dag waren overeengekomen met de regio’s van het land met betrekking tot de heropening van scholen in september.

Begeleid door de minister van Territoriaal Beleid, Carolina Darias, legden ze de regels uit met betrekking tot gezichtsmaskers, sociale afstandsvereisten en de ventilatie van klaslokalen. Het doel van het beleid, zei Celaá, is tweeledig: “Het hoogst mogelijke niveau van face-to-face lesgeven bereiken en zorgen voor een veilige terugkeer naar de klas.” Dit zijn de maatregelen die zijn opgesteld door de overheid.

 • Maskers zijn verplicht voor leerlingen van zes jaar en ouder , ongeacht of de sociale afstand kan worden gerespecteerd.
 • Gezichtsmaskers zijn ook verplicht op schoolvervoer vanaf de leeftijd van zes jaar. Het gebruik ervan wordt ook aanbevolen voor kinderen van drie tot vijf jaar op dergelijke reizen. Elk kind krijgt een toegewezen stoel in bussen.
 • De fysieke afstand tussen studenten wordt vastgesteld op 1,5 meter.
 • Studenten en docenten zullen hun temperatuur laten meten voordat elke schooldag begint. “Mocht dit op de school gebeuren, dan zal de school een manier moeten hebben om mensenmassa’s te vermijden.
 • Studenten moeten hun handen, volgens Celaá, “vaak en rigoureus” wassen, minstens vijf keer per dag. Illa noemde een onderzoek van het San Juan de Dios-ziekenhuis dat het belang van deze veiligheidsmaatregel om infecties te beperken, benadrukt.
 • Klaslokalen zullen regelmatig worden geventileerd, vóór elke les, tijdens pauzes en aan het einde van de dag. De gezondheidscommissaris riep ook op om ramen indien mogelijk de ganse schooldag open te laten.
 • Het schoonmaken van schoolgebouwen zal worden opgevoerd, met name in toiletten en ruimtes die het meest worden gebruikt.
 • Elke school stelt een verantwoordelijke aan die ervoor zorgt dat de protocollen worden gerespecteerd en dat er actie wordt ondernomen als er nieuwe gevallen optreden .
 • In de school worden zogenaamde ‘bubbelgroepen’ aangemaakt, waardoor het contact dat leerlingen hebben met andere klassen wordt beperkt. Kinderen tot negen jaar maken deel uit van deze groepen en hoeven geen minimale sociale afstand te respecteren. De overheid heeft aanbevolen om oudere kinderen zoveel mogelijk in “bubbel”groepen te houden.
 • De ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs hebben opgeroepen tot het vermijden van activiteiten waarbij verschillende groepen studenten worden gemengd, evenals klassen waarbij de sociale afstand van 1,5 meter niet kan worden vermeden. Het contact tussen de klassen moet bij oudere studenten zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.
 • Het gebruik van openluchtruimtes voor activiteiten krijgt prioriteit.
 • Het personeel op scholen zal hun fysieke aanwezigheid ter plaatse “tot het essentiële minimum” beperken, met prioriteit voor werken op afstand waar het mogelijk is.
 • De autoriteiten hebben aanbevolen om met de families van studenten te communiceren via telefoon, e-mail of post, en administratieve taken op afstand te vergemakkelijken.
 • Alle personeelsleden die bijzonder kwetsbaar zijn voor Covid-19 zullen de beschermingsmaatregelen strikt moeten respecteren.
 • Scholen zullen de hele termijn open blijven, evenals kantines en diensten voor studenten met speciale behoeften, “mits de epidemiologische situatie het toelaat”.
 • Ook in kantines moet de sociale afstand gerespecteerd worden, behalve voor studenten in hun bubbel. Elk kind krijgt het hele schooljaar een toegewezen stoel in de kantine.
 • Eventuele sportevenementen op scholen vinden plaats zonder dat er publiek aanwezig is.
 • Onderwijsprofessionals worden getraind in de pandemische veiligheidsprotocollen . Studenten zullen ook worden voorgelicht over gezondheidskwesties.
 • Ouders wordt aangeraden om te voet of met de fiets naar de school te komen, omdat “deze mobiliteitsoptie het beste de interpersoonlijke ruimte garandeert”.
 • De overeenkomst beveelt ook campagnes aan om stigmatisering of discriminatie met betrekking tot Covid-19 te voorkomen.
 • De klassen zullen kleiner worden dankzij het aanstellen van bijkomende leraren zoals aangekondigd door alle regio’s, maar de regering heeft niet langer een maximum aantal studenten gespecificeerd.
 • De schorsing van persoonlijke lessen door een regio op een eenzijdige basis zal alleen plaatsvinden onder uitzonderlijke omstandigheden, nadat het Ministerie van Volksgezondheid op de hoogte is gebracht en met de voorafgaande toestemming van de Interregionale Raad voor de Nationale Gezondheidsdienst.
 • Door de regionale gezondheid- en onderwijsafdelingen zal een coördinatie- en controlegroep worden opgericht om de voortgang van de pandemie te volgen.
 • Als er mensen met symptomen op een school zijn, zijn de te volgen stappen: uit voorzorg isoleren van mensen met symptomen en kennisgeving aan de gezondheidsautoriteiten; de lessen gaan gaan verder maar met grotere voorzorgsmaatregelen totdat de resultaten van diagnostische tests zijn bevestigd; en de quarantaine van nauwe contacten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.