Andalusië’s netwerk van rookvrije stranden en zwembaden neemt uitbreiding

Andalusië’s netwerk van rookvrije ruimtes is uitgebreid tot 52 stranden en 67 deelnemende zwembaden.

Zoals gemeld door de Junta de Andalucia, heeft Jesus Aguirre, de minister van Volksgezondheid en Gezinnen, hun accreditaties afgeleverd aan de 15 rookvrije stranden en 8 zwembaden in de provincie Málaga die zijn toegetreden tot de ‘Campagne Stranden en Zwembaden Zonder Rook’.

In totaal heeft Andalusië 52 stranden die in dit netwerk zijn opgenomen, de meeste in Cádiz (24), gevolgd door Málaga (15), Almeria (7), Huelva (4), Granada (1) en Cordoba met één landinwaarts. In het geval van gemeentelijke zwembaden zijn 67 faciliteiten inbegrepen. De meeste in de provincie Jaén (14), gevolgd door Sevilla (12), Huelva (10), Cádiz (8), Cordoba (6), Málaga (8 ), Granada (5) en Almeria (4).

Dit initiatief van het Andalusische netwerk van gezondheidsdiensten en rookvrije ruimtes wordt gepromoot door het directoraat-generaal Volksgezondheid en farmaceutisch beheer van het ministerie van Volksgezondheid en Gezinnen. Het wil mensen bewust maken van de negatieve gevolgen van deze gewoonte op de stranden van de autonome gemeenschap.

Elk Andalusisch gemeentehuis op wiens grondgebied een strand of zwembad is, kan deelnemen aan dit project. Een aanvraag kan elektronisch worden gedaan. Op deze manier doorlopen degenen die willen deelnemen een evaluatie- en accreditatieproces met vier niveaus: lid, brons, zilver en goud.

Elke gemeente gaat de verbintenis aan om op de deelnemende stranden het beleid uit te voeren dat zij vaststelt om ze rookvrij te houden. Het gemeentebestuur moet zorgen voor adequate bewegwijzering en informatievoorziening aan gebruikers voor het rookvrij houden van de ruimte.

Er moet informatie worden verstrekt over de voordelen van het vermijden van tabaksrook en over effectieve methoden om te stoppen met roken door middel van gezondheidsapparatuur. Opgemerkt moet worden dat met de inwerkingtreding van wet 7/2022, van 8 april, betreffende afval en verontreinigde grond voor een circulaire economie, gemeenten ook de beperking van roken op stranden kunnen reguleren via hun eigen gemeentelijke verordeningen.

De volledige lijst van rookvrije stranden en zwembaden in Andalusië is te vinden op het portaal van het ministerie van Volksgezondheid en Gezinnen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.