Bespaar geld met subsidies voor hernieuwbare energie in Spanje

Aangezien de energiekosten stijgen willen veel mensen geld besparen door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen.

Subsidies, die werden goedgekeurd bij koninklijk besluit, zijn beschikbaar voor wie de overstap wil maken, en ze zijn beschikbaar vanaf 28 mei en lopen tot december 2023. Volledige details van de subsidies zijn beschikbaar op de website van het Instituut voor Energiediversificatie en -besparing (IDEA) . De site is ook beschikbaar in het Engels.

Zonne- en windenergie

Er zijn zes verschillende ondersteuningsprogramma’s ontwikkeld voor iedereen die zonnepanelen wil installeren.

Programma’s één, twee en drie zijn gericht op de dienstensector, zelfstandigen en andere productieve sectoren waarbij een percentage van de kosten verhaalbaar is afhankelijk van de individuele aard van de installatie.

Programma’s vier en vijf hebben betrekking op de installatie van zonne-installaties in woningen, charitatieve instellingen en de publieke sector.

Programma zes voorziet in thermische installaties in de residentiële sector.

Beschikbaarheid van fondsen

De regeling wordt beheerd door de autonome gemeenschappen en daarom zullen er verschillende mogelijkheden om de subsidies aan te vragen, afhankelijk van waar u woont. Het is belangrijk om te onthouden dat subsidies gegeven worden op basis van wie het eerst komt, eerst maalt, dus is het raadzaam om uw aanvraag eerder dan later in te dienen.

De waarde van de ondersteuning

Zoals te verwachten zal de waarde van de subsidie ​​verschillen naargelang het type en de grootte van de installatie en het gebruik dat men er van zal maken. Voor bedrijven, de dienstensector en zelfstandigen is de waarde afhankelijk van de kostprijs van de installatie en de omvang en de aard van het bedrijf.

In alle gevallen wordt een percentage van de kosten terugbetaald.

Als het om woningen gaat, verschilt het model, met een scala aan incentives. 

  • € 600/kW voor installaties kleiner dan of gelijk aan 10 kW;
  • € 450/kW in installaties groter dan 10 kW en kleiner dan of gelijk aan 100 kW;
  • € 350/kW tussen 100 kW en 1000 kW.

Voor windgedreven installaties varieert het subsidiebedrag tussen € 650/kW en € 2.900/kW.

Die waarde kan hoger zijn, afhankelijk van waar je woont, waarbij dorpen met een bevolking van minder dan 5.000 hogere subsidies ontvangen. Collectieve regelingen zoals in een flatgebouw krijgen een hogere subsidie ​​afhankelijk van de details van de installatie.

Voor installaties van thermische hernieuwbare energie zijn de subsidies als volgt:

  • minder dan 50 kW bij € 900/kW;
  • tussen 50 kW en 100 kW bij € 750/kW;
  • tussen 100 kW en 400 kW bij € 600/kW;
  • meer dan 400 kW, aan € 450/kW.

Installaties van biomassaketels worden eveneens gesubsidieerd voor € 250/kW en geothermische installaties voor airconditioning en/of gesloten circuit voor Huishoudelijk Warm Water voor € 2.250/kW, terwijl installaties met open circuits € 1.600/kW zijn.

Subsidie ​​aanvragen

Aanvragen worden ingediend via de autonome gemeenschappen maar met beperkte geldelijke middelen. De subsidies worden toegewezen op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Bij het maken van de aanvraag is het belangrijk dat u de criteria begrijpt en indien nodig iemand in dienst neemt om dit voor u te doen, een job die veel installateurs voor u kunnen doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.