Bezet Spanje de Portugese stad Olivenza?

Foto: Jsobral Inkom,in Portugese bouwstijl,  van het stadhuis van Olivenza

Spanje geeft zijn pogingen niet op om zijn aanspraken op Gibraltar duidelijk te maken maar ondertussen zwijgt men over Olivenza.

De stad werd door de Portugezen bezet in 1170 maar de stad had een veelbewogen bestaan nadat zij de Moren, de Spanjaarden en de Tempeliers zagen voorbij komen.  In 1297 werd de stad door de Spanjaarden aan de Portugezen afgestaan met het Verdrag van Alcañices.

Deze toestand duurde tot in 1801 toen de Fransen en de Spanjaarden Portugal binnen vielen en met het Verdrag van Badajoz werd de stad terug overgedragen aan Spanje.

Ondanks dat Portugal in 1815 beweerde dat Spanje het verdrag had verbroken en de teruggave van de stad vroeg verwierp Spanje deze vraag.  Spanje verwierp de Portugese vraag omdat zij het verdrag als een het enig wettig bindend verdrag beschouwde en tot op vandaag is de stad in Spaanse handen.

In 1713 tekende Spanje het Verdrag van Utrecht waarin Gibraltar werd overgedragen aan Groot-Brittannië.  Niettegenstaande er in de achttiende eeuw twee gewapende conflicten ontstonden om Gibraltar terug in Spaanse handen te krijgen accepteert Spanje momenteel het status quo zoals het beschreven werd in de Verdragen van Sevilla en Parijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *