Roken in Spanje

 1. Overzicht
 2. Niet roken in publieke ruimtes
 3. Uitzonderingen op de wet
 4. Voorziene boetes voor roken in het openbaar

1. Overzicht

Hierna volgt meer informatie over een wet die reeds in januari 2011 in voege is gekomen en ze heeft te maken met het roken en met rokers. Dit artikel geeft uitleg over de plaatsen waar men niet mag roken en wat men aan boete moet betalen indien u de wet overtreedt. In het parlement werd de wet aangenomen met 336 stemmen voor, 5 tegen en 3 onthoudingen.

In Spanje is er een “zero tolerance” ten opzichte van roken van kracht en dat is bepaalt door deze nieuwe wet die een verstrenging is van de wet van 2006.

2. Niet roken in publieke ruimtes

Roken is verboden in alle restaurants, bars, cafés en andere publieke ruimtes. Roken tijdens televisie-uitzendingen is ook verboden.

Roken buitenhuis is tevens verboden aan hospitalen, scholen en speelvelden.

Denk er ook aan dat sommige gemeentes ook uitbreiden tot buitenhuis, op sommige stranden is er een rookverbod van kracht, zo mag er in Ávila niet meer gerookt worden op de muur, enz.

Het verbod geld ook voor afgesloten ruimtes speciaal voorzien voor rokers en er is een verbod voor rookruimtes in casino’s.

Er mag nog enkel gerookt worden buiten de horeca gelegenheid maar er mag geen dakbedekking op het terras zijn.  Is het terras overdekt, dan mogen er maar 2 muren zijn.

Deze beperkingen komen boven op de beperkingen van de wet van 2006:

 • Een verbod om te roken op alle werkplaatsen, op het openbaar vervoer, openbare instellingen, winkels, scholen, hospitalen en theaters.
 • Een verbod om rookwaren te verkopen aan personen onder de 18 jaar.
 • Een verbod op adverteren voor rookwaren in Spanje.

3. Uitzonderingen op de wet

 • Hotels mogen tot 30 % van hun beschikbare hotelkamers voorzien voor rokers.
 • Private rook clubs mogen roken toelaten maar er moet een ledenadministratie zijn en de clubs mogen geen sigaretten verkopen in hun ruimtes en zij mogen geen voedsel of drank opdienen.
 • Roken blijft toegelaten in psychiatrische instellingen, gevangenissen, rook clubs en in hotels waar tot maximum 30 % van de kamers voor rokers kunnen voorbehouden worden. Deze kamers moet geïsoleerd zijn van de andere kamers en er moet ventilatie aanwezig zijn.
 • Roken blijft toegelaten buiten sportzalen, in wachtrijen voor bioscopen en museums (zolang ze buiten het gebouw zijn), op de campus van een universiteit maar er mag niet gerookt worden in en buiten een ziekenhuis, een park en een speeltuin.

4. Voorziene boetes voor roken in het openbaar

Rokers (en de handelaars) die zich niet aan de regels houden kunnen beboet worden. Kleine overtredingen worden bestraft met boetes van € 30 tot € 600, zwaardere overtredingen riskeren een boete van € 10.000 tot € 600.000.

De politie in Spanje

In Spanje zijn er een aantal politiekorpsen en het kan moeilijk zijn om ze uit elkaar te houden en te zien wat er in hun takenpakket zit. Tot welk korps moet men zich wenden indien men hulp nodig heeft?

In feite zijn er drie grotere verschillende korpsen in Spanje, de Guardia Civil, de Policia Nacional en de Policia Local en zij hebben elk hun eigen specifieke specialisatie en werkterrein.

Veel buitenlanders denken nog altijd dat de Guardia Civil een soort para militaire organisatie is met buitengewone machten om de bevolking te terroriseren. Een beeld dat misschien correct was tot de jaren 70 van de vorige eeuw maar dat beeld is momenteel niet meer correct.

De Guardia Civil en de Policia Nacional zijn beide “conventionele” politiediensten met ongeveer hetzelfde takenpakket, het verschil is enkel demografisch.

De Guardia Civil opereert vooral op het platteland en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners, de Policia Nacional opereert vooral in stedelijk gebied met een bevolking groter dan 20.000 mensen.

Ben je dus het slachtoffer van een misdrijf in landelijk gebied dan moet men naar de Guardia Civil, zij beschermen de bevolking en stellen bij een misdrijf een onderzoek in. Daaruit volgt dat men een slachtoffer is in een stedelijk gebied dat men zich moet wenden tot de Policia Nacional.

De bevoegdheden van beide korpsen, de macht en de middelen van beide zijn praktisch gelijk.

Onder normale omstandigheden leeft 40 procent van de Spaanse bevolking onder de bescherming van de Guardia Civil maar dit loopt op tot 65 procent in de zomermaanden wanneer een groot deel van de bevolking in vakantie is aan de kust.

Er is ook nog een afdeling van de Guardia Civil die zich bezig houdt met verkeersovertredingen op zowel gewone als op snelwegen, de Guardia Civil Trafico.

De derde politiedienst is de Policia Local, zij staat onder de controle van de plaatselijke burgemeester. Deze agenten worden in dienst genomen en betaald door het plaatselijk gemeentebestuur en zij treden enkel op op het grondgebied van de betrokken gemeente.

De Policia Local treedt op bij kleinere misdrijven en bij verkeersovertredingen in de stedelijke kern. Misdrijven worden niet onderzocht en alle zware overtredingen worden onmiddellijk overgedragen aan de Guardia Civil of de Policia Nacional.

Aan deze drie korpsen moeten nog enkele uitzonderingen toegevoegd worden, zo is de Policia Nacional in Catalonië vervangen door de Mozos de Escuadra, in het Baskenland door de Ertzaintza, in Navarra door de Policía Foral de Navarra en op de Canarische Eilanden door de Policía Canaria.

Verder is er nog een Spaanse inlichtingendienst actief en dat is het Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dat actief is in binnen en buitenland.

Hoeveel Spanjaarden zijn er?

 1. Algemeen
 2. Immigratie in Spanje
 3. Metropolen
 4. Talen

1. Algemeen

Op 1 januari 2008 had Spanje 46.063.511 inwoners ingeschreven in zijn gemeentelijke bevolkingsregisters. Dat brengt de bevolkingsdichtheid op 91,2 inwoners per km² en is minder dan de meeste andere West-Europese landen. De verdeling van deze bevolking is zeer ongelijk, de meerderheid van de bevolking woont aan de kust en in de hoofdstad Madrid.

De bevolking van Spanje verdubbelde in de 20ste eeuw, vooral door een spectaculaire boom in de 60 er en 70 er jaren. Binnen Spanje was er een migratie op gang gekomen, van het landelijke binnenland gingen de mensen naar de hoofdstad of naar de kust.

Op het einde van de 70er en het begin van de 80er jaren kwam er een eerste immigratiegolf. Duizenden Spanjaarden die na de burgeroorlog vertrokken waren, keerden terug na het overlijden van Franco.

Deze eerste golf werd gevolgd door een tweede immigratiegolf, deze maal vooral uit Latijns-Amerika, Oost-Europa en Noord-Afrika.

Tot slot kwam er een derde golf in de immigratie, deze kwam ze vanuit Noord-Europa, deze immigranten vestigden zich vooral aan de kust en op de Balearen waar zij kwamen genieten van hun pensioen. De grootste aantallen komen uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden en Noorwegen.

2. Immigratie in Spanje

Spanje heeft de hoogste aantallen van immigranten in de wereld, jaarlijks is er een verhoging van 1,5 % van de bevolking, in Europa worden deze aantallen enkel in procenten verbeterd door Cyprus, maar niet in absolute aantallen.

Volgens de Spaanse overheid zijn er 4.500.000 vreemdelingen in het land, of 11 % van de totale bevolking. In 2005 heeft een algemene regularisatie er 700.000 inwoners bijgebracht.

Sinds 2000 is er een grote immigranten toevloed, vooral van hen die clandestien het land binnen komen en het is vooral deze golf die een sociale spanning geeft.

Er zijn een aantal redenen aan te geven voor deze grote toenamen van migranten:
De culturele banden van Spanje met Latijns-Amerika
De geografische positie van Spanje (dicht bij Afrika)
De grootte van zijn ondergrondse economie
De grootte van de agrarische en bouwsector (vooral die job’s met lage lonen)
Grote aantallen gepensioneerden die er zon, zee en niets doen zoeken.

3. Metropolen

Zoals eerder gezegd is het grootste deel van de bevolking woonachtig aan de kust en in de stedelijke gebieden. Hierna volgen een aantal van deze gebieden met meer dan 500.000 inwoners. De aantallen zijn van 2006

Metropool Madrid 5.883.521
Metropool Barcelona 3.150.380
Metropool Valencia 1.810.663
Metropool Sevilla 1.438.451
Metropool Málaga 965.371
Metropool Bilbao 949.939
Metropool Asturias 857.495
Metropool Alicante 725.395
Metropool Zaragoza 688.643
Metropool Vigo 659.632
Metropool Granada 650.661
Metropool Cádiz 621.712
Metropool Las Palmas 618.496
Metropool Murcia 576.383

4. Talen

De officiële taal in Spanje is het Spaans of het Castilliaans, twee benamingen voor dezelfde taal. De schatting van het aantal sprekers van het Spaans in de ganse wereld gaan van 450.000.000 tot 500.000.000 personen. De voorspellingen zijn dat het de tweede taal ter wereld zal worden om handel te drijven en dit na het Engels.

Er worden in Spanje nog andere talen gesproken en dat zijn officiële talen in hun autonome regio. Artikel III van de Grondwet zegt: El castellano es la lengua española oficial del Estado. (…) Las demás lenguas españoles serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas…

De vier officiële regionale talen van Spanje zijn:
Catalaans: wordt gesproken door iets meer dan 18% van de totale bevolking, oftewel 7,5 miljoen inwoners in¨Catalonië, de Balearen en de Comunidad Valenciana. Strikt taalkundig gezien is het Catalaans wat in Valencia wordt gesproken geen Catalaans maar Valenciaans. Tegenwoordig zijn er in de praktijk echter vrijwel geen verschillen meer te onderscheiden, en wordt de taal als Catalaans erkend.

Baskisch: wordt gesproken door iets meer dan 1 miljoen mensen in Baskenland en Navarra, 2,3% van de totale Spaanse bevolking. De Baskische taal vertoont geen enkele overeenkomst met welke andere taal dan ook.

Galicisch: wordt gesproken door iets meer dan 2,5 miljoen mensen, 5,7% van de totale Spaanse bevolking in Galicië, en delen van León en Asturié. De taal lijkt meer op Portugees dan Spaans.

Aranees: wordt gesproken door slechts 4000 mensen in de Vallei van Aran in Catalonië . Taalkundig gezien is Aranees een dialect van het Franse Occitaans

Het Spaans, Catalaans, Galicisch en Aranees zijn allemaal Romaanse talen, en stammen af van het Latijn, binnen elk van deze talen bestaan echter ook verschillende dialecten. Het Baskisch is een geval apart, er zijn namelijk geen overeenkomsten aan te wijzen met welke andere taal dan ook ter wereld.

De twee niet-officiële regionale talen zijn:
Asturisch wordt gesproken door ongeveer 100.000 mensen en wordt in Asturië wettelijk beschermd. Het is geen dialect van het Spaans, maar een aparte taal, en wordt in verschillende gebieden gesproken: Asturië, León, Zamora, Salamanca

Aragonees: wordt gesproken door slechts 10.000 mensen in de provincie Huesca in Aragón.. Ongeveer 40.000 mensen kennen de taal of hebben het geleerd (“neo-fabláns”), meestal in Zaragoza en Huesca.. In de rest vanAragon, zuiden van Navarra en sommige gebieden in Valencia en Castilla-La-Mancha, wordt het vaak met het Spaans vermengd. Het Aragonees stamt af van het Latijn..

De vier officiële regionale talen van Spanje spelen een relatief belangrijke rol, zowel op regionaal als op nationaal niveau. Ter vergelijking; in Spanje spreekt 24% van de bevolking één van de vier officiële regionale talen, dat komt neer op bijna 11 miljoen inwoners.

Spanje kent buiten de genoemde talen ook nog talloze dialecten en streektalen. Het beste voorbeeld daarvan is het Spaans dat wordt gesproken in Andalucië door ongeveer 7 miljoen mensen, met grote verschillen in vocabulaire en uitspraak. Het zogenaamde “Andaluz” (Andalusisch) is voor vele andere Spanjaarden moeilijk te verstaan.

Spanje heeft op 9 april 2001 het Minderheden verdrag en de bescherming van de regionale van de Raad van Europa ondertekend.

Het Spaans klimaat

 1. Beschrijving
 2. Het noorden en noordwesten
 3. Het binnenland
 4. De mediterrane kusten

1. Beschrijving:

Het klimaat in Spanje is zeer verscheiden, vooral door de grootte van het land. Overheersend heerst er een mediterraan klimaat op praktisch het ganse grondgebied.

Spanje grenst in het noorden aan de Pyreneeën en Frankrijk en een klein stukje Atlantische Oceaan (Golf van Biskaje).
In het oosten en het zuiden aan de Middellandse Zee.
In het westen aan Portugal en de Atlantische Oceaan.

Het grootste deel van Spanje bestaat uit een plateau van 400-900 meter.
Er zijn 2 lager gelegen gebieden: de vlakte van de Ebro in het noorden en de vlakte van de Guadaquiver in het zuiden.

In grote lijnen zijn er 3 klimaat types:
1.Het noorden en noordwesten
2.Het binnenland
3.De kusten

2. Het noorden en noordwesten

In de herfst en in de winter komen er Atlantische depressies voor. In de zomer kan het er ook wisselvallig zijn. Het is tevens de streek met de meeste neerslag in Spanje, in de winter kan het er vochtiger zijn dan in België of Nederland.
In de winter is de gemiddelde temperatuur 10 ° en vorst is er zeldzaam. Hoe verder men naar het binnenland gaat hoe kouder het wel kan worden.
In de zomer is het andersom, het is koeler aan de kust 20 ° dan in het binnenland waar de temperatuur naar de 25-30 ° gaat.

3. Het binnenland

In het binnenland kunnen er grote verschillen in temperatuur zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte en de afstand tot de zee.
Vergeten we niet dat er tijdens de winter in het binnenland (Granada) aan wintersport kan gedaan worden.
Dus in de winter koud, tijdens de zomer is het bloedheet.
Januari: Madrid 8 ° gemiddeld, Cordoba 13 ° gemiddeld
Juli-augustus: Madrid 30 °, Cordoba 35 °

4. De mediterrane kusten

Hier zijn er vochtige, zachte winters en tijdens de koudste maand januari zijn er gemiddelde temperaturen van 8 ° (Barcelona) tot 13 ° (Malaga).

Tijdens de winter kunnen er in het zuiden zomerse temperaturen zijn.
Tijdens de zomer is het warm maar de wind komende van de zee geeft iets verkoeling. Er zijn jaren zonder regen en als het eens regent dan is het met een onweer. Tijdens de zomer zijn er gemiddelde temperaturen van een 30 ° met uitschieters tot 35 °.

Spanje, staatkundig bekeken

 1. Deling van de macht
 2. Autonome gebieden
 3. Defensie
 4. Bestuurlijke indeling
 5. Betwisten van grondgebied
 6. Onafhankelijkheid
 7. Website

Spanje is een parlementaire democratie, aan het hoofd van het land staat een koning met een erfelijke titel, en een twee kamer parlement, de Cortes Generales.
1. Deling van de macht

De uitvoerende macht wordt gevormd door de Raad van Ministers, met als voorzitter de premier, die fungeert als hoofd van de staat.

Het is de koning die na de parlementsverkiezingen de premier voordraagt, deze moeten het vertrouwen krijgen van het parlement.

De wetgevende macht wordt gevormd door het parlement, het hoogste orgaan welke het Spaanse volk vertegenwoordigt.

Deze Cortes bestaat uit een Lager huis, het Congres van Volksvertegenwoordigers en een Hoger huis, de Senaat. Het Congres van Volksvertegenwoordigers bestaat uit 350 leden, verkozen door de bevolking en met gesloten lijsten van evenredige vertegenwoordiging van provinciale kiesomschrijvingen. Zij zijn verkozen voor een periode van 4 jaar.

Het systeem is niet volstrekt evenredig omdat er een minimum aantal zetels zijn toegewezen aan de provincies en omdat er een ingebouwd systeem is om de grootste partijen te bevoordelen.

De Senaat telt momenteel 259 zetels, hiervan zijn er 208 rechtstreeks verkozen in provinciale kies omschrijvingen, elk van hen kiest 4 senatoren, volgens een meerderheidssysteem (3 voor de meerderheid en 1 voor de minderheid), de 51 anderen worden benoemd door de regio’s. Zij zijn verkozen voor een termijn van 4 jaar.

De rechterlijke macht wordt gevormd door rechtbanken en tribunalen, samen met rechters en magistraten vormen zij de rechterlijke macht in naam van de koning.


Hoog gerechtshof

2. Autonome gebieden

Spanje is wat men tegenwoordig noemt een staat van de autonome gebieden., het land is formeel een unitaire staat, maar zij werkt in feite als een federatie met autonome gebieden

De verschillen binnen dit systeem moeten het proces van overdracht van bevoegdheden van de centrale staat naar de autonome regio’s vergemakkelijken, er zijn asymmetrische verschillen tussen de regio’s, maar dit proces geeft het beste resultaat van zelfregering voor de regio’s die een hoge graad van onafhankelijkheid wensen, de zogenaamde “comunidades autónomas de régimen especial”, zoals Catalonië, Andalucia, Galicia, Navarra en Baskenland.

Aan de andere zijde zijn er de andere autonome regio’s, de zogenaamde “comunidades autónomas de régimen común’, zij beschikken niet over zoveel bevoegdheden als de voorgaande. Maar zonder twijfel evolueren deze laatste ook in de richting van meer autonomie.

Vandaag de dag kan Spanje beschouwd worden als een van de meest gedecentraliseerde landen van Europa. De bevoegdheden voor volksgezondheid en onderwijs zijn voor de autonome regio’s, terwijl sommige deelstaten zelf instaan voor de inrichting van hun politie. De autonome regio’s Catalonië, Baskenland en Navarra zijn in dit geval.

3. Defensie

De verdediging van het land berust bij het leger. Het Spaanse leger is samengesteld uit::

 • Landmacht
 • Zeemacht
 • Luchtmacht

Buiten deze drie machten is er nog een, de Guardia Real, een apart korps en verantwoordelijk voor de veiligheid.

Spanje is van de belangrijkste landen in EUFOR en het Eurokorps. Verder heeft Spanje een belangrijke rol in de NATO waarvan het lid werd in 1982. Spanje heeft tevens de zevende machtigste vloot ter wereld.

4. Bestuurlijke indeling

Spanje is een land, onderverdeeld in 17 autonome regio’s, 50 provincies en 2 autonome steden. Hoofdstuk VIII van de grondwet bepaald de bestuurlijke indeling van de staat in gemeenten, provincies en autonome regio’s.

De 17 autonome regio’s met hun provincies zijn:

Andalucia, de hoofdstad is Sevilla

 • Almeria
 • Cadiz
 • Cordoba
 • Granada
 • Huelva
 • Jaén
 • Málaga
 • Sevilla

Aragón, de hoofdstad is Zaragoza

 • Huesca
 • Teruel
 • Zaragoza

Principado de Asturias, de hoofdstad is Oviedo

 • Oviedo

Islas Baleares, de hoofdstad is  Palma de Mallorca

 • Islas Baleares

Pais Vasco, de hoofdstad is  Vitoria

 • Alava
 • Guipúzcoa
 • Vizcaya

Canarias, de hoofdstad is  Las Palmas

 • Las Palmas
 • Santa Cruz de Tenerife

Cantabria, de hoofdstad is Santander

 • Cantabria

Castilla la Mancha, de hoofdstad is Toledo

 • Albacete
 • Ciudad Real
 • Cuenca
 • Guadalajara
 • Toledo

Castilla y Léon, de hoofdstad is  Valladolid

 • Avila
 • Burgos
 • Léon
 • Palencia
 • Salamanca
 • Segovia
 • Soria
 • Valladolid
 • Zamora

Cataluña, de hoofdstad is Barcelona

 • Barcelona
 • Gerona
 • Lérida
 • Tarragona

Extramadura, de hoofdstad is Mérida

 • Badajoz
 • Cáceres

Galicia, de hoofdstad is Santiago de Compostela

 • La Coruña
 • Lugo
 • Orense
 • Pontevedra

Comunidad de Madrid, de hoofdstad is Madrid

 • Madrid

Región de Murcia, de hoofdstad is Murcia

 • Murcia

Navarra, de hoofdstad is Pamplona

 • Navarra

La Rioja, de hoofdstad is Logroño

 • La Rioja

Comunidad de Valencia, de hoofdstad is Valencia

 • Alicante
 • Castellón
 • Valencia

De twee autonome steden zijn:

Ceuta en Melilla

5. Betwisten van grondgebied

Spanje eist de teruggave van de Britse kolonie Gibraltar. Gibraltar is 6 km² groot en ligt op het zuidelijkste punt van het Iberisch schiereiland. Het werd veroverd door de Britten op Spanje in 1704 tijdens de Oorlog voor de Troonopvolging. De eis tot teruggave door de Britten werd soms kracht bijgezet door militaire operaties, vooral tijdens de 18de eeuw, de 19de en tot in de 20ste eeuw. De regering van Franco bracht in 1960, Gibraltar nog voor de UNO.

Aan de andere kant, Portugal erkent de Spaanse soevereiniteit niet over Olivenza, een streek aan de grens rond Badajoz, en afgestaan door Portugal aan Spanje met het Verdrag van Badajoz in 1801. De resoluties van het congres van Wenen worden verschillend geïnterpreteerd door de verschillende landen. Uiteindelijk erkend Spanje de rechten van Portugal niet op deze landstreek.

Over een onbewoond eiland, Perejil, is er dan weer een dispuut met Marokko. Na een incident van 2002, een akkoord tussen beide landen met zich meebracht dat er geen militaire acties meer zouden ondernomen worden.

6. Onafhankelijkheid

Ook in Spanje bestaan er nationalistische partijen die streven naar afscheiding van Spanje. Vooral het noorden van het land streeft naar afscheiding. In Galicia, Catalonië en het Baskenland (Pais Vasco) is dit streven het sterkst.

7. Website: De website van het Congres van Afgevaardigden

Waar komt de naam Spanje vandaan?

España is een afgeleide van Hispania, een naam die de Romeinen gaven aan het ganse schiereiland Ibérica, wat op zijn beurt reeds een afleiding was van Iberia. Iberia genoot de voorkeur van de oude Griekse schrijvers om te verwijzen naar de zelfde plaats.

hispania

Niettemin, de term Hispania kan verschillende verklaringen hebben, sommige zijn eerder controversieel.

Een verklaring kan zijn dat Hispania afkomstig is van de Feniciërs, een term door hen gebruikt vanaf de 2° eeuw voor Christus.

De Feniciërs hebben van buitenaf de eerste beschaving gebracht, teneinde de handel uit te breiden. Zij zijn ook de stichters van de stad Gadir, het huidige Cadiz, en waarschijnlijk de oudste stad in West-Europa.

De Romeinen namen de benaming over van de door hen overwonnen Carthagers, zij vertaalden het begin van het woord zoals in “kust”, “eiland” of “grond” in de betekenis van “regio”. De letters SPN van Hispania, kan in het Hebreeuws gelezen worden als saphan, wat ze uiteindelijk vertaalden als “konijnen”.

Daarom gaven de Romeinen Hispania de betekenis van “land met konijnen in overvloed”. Meerdere munten uit de tijd van de Romeinen hadden afbeeldingen van een dame met een konijn aan haar voeten.

Volgens de historicus Cándido Maria Trigueros is er een andere theorie welke hij verdedigde voor de Universiteit van Barcelona in 1767. Volgens hem is het alfabet van de Feniciërs (ongeveer gelijk aan het Hebreeuws) zonder klinkers.

Zo betekend spn “het noorden” dus volgens Trigueros gebruikten zij dit voor het Iberisch schiereiland.

Een andere wetenschapper Jesús Luis Cunchillos heeft in zijn boek “Gramática fenicia elemental” uit 2000 de naam Hispania opgedeeld in span en spy, wat betekende “smeden van metalen”. Daarom i-spn-ya betekende volgens hem dus “het land waar men metaal smeedde”.

Apart van de Fenicische oorsprong, heeft men in de moderne tijd nog een nieuwe theorie opgemaakt, Hispalis zou de betekenis hebben van “Westelijke Stad”, omdat Hispalis de grootste stad op het Iberisch schiereiland was zijn de Feniciërs en later de Romeinen deze naam gaan gebruiken voor het ganse schiereiland.

Nog een andere theorie is dat Hispalis is overgegaan in Hispania als afgeleide vorm van de legendarische koningen van Spanje, Hispalo en zijn zoon Hispano, zoon en kleinzoon van Hercules.