DGT herinnert fietsers aan de regels met betrekking tot het vervoeren van een passagier

Fietsers die een passagier vervoeren, worden er door de Algemene Directie Verkeer (DGT) op gewezen dat hier strikte regels voor gelden.

Als weggebruikers moeten ook fietsers een reeks verkeersregels respecteren om hun veiligheid en die van de rest van de mensen die op de wegen van Spanje rijden te garanderen. De Algemene Directie Verkeer (DGT) heeft er nog eens op gewezen, dat de gevolgen van de niet-naleving kan hebben in de vorm van sancties.

Het heeft betrekking op fietsers die passagiers aan boord van de fiets vervoeren. Om veiligheidsredenen mogen fietsers op dit vervoermiddel alleen een passagier tot 7 jaar vervoeren. Dat is op voorwaarde dat ze een goedgekeurde extra stoel gebruiken en de bestuurder van de fiets meerderjarig is.

In het geval van het niet correct dragen van het kind, of zonder een goed goedgekeurd zitje, is de bijbehorende boete van de DGT € 100. Er kan niet meer dan 1 kind op de fiets worden vervoerd, ook niet als ze de vastgestelde maximumleeftijd niet bereiken.

Fietser en passagier moeten een een veiligheidshelm dragen wanneer ze zich op interstedelijke wegen (buiten de stad) bevinden. Dit is vrijgesteld bij langdurige beklimmingen, bij extreme hitte of om medische redenen. Binnen de stad is de helm nog steeds verplicht voor personen onder de 16 jaar en aanbevolen voor de rest. De boetes voor niet-naleving bedragen in dit geval € 200.

Er zijn ng andere wijdverbreide wanpraktijken onder weggebruikers in Spanje die de DGT wil uitroeien. Denk aan het gebruik van mobiele telefoons of het roekeloos oversteken van zebrapaden. 

Een van de verboden handelingen met bijbehorende boetes is de verplichting om van de fiets te stappen en te voet over te steken bij het bereiken van een zebrapad. Fietsers hebben op genoemde plaatsen geen voorrang en moeten de veiligheid van zichzelf en andere weggebruikers waarborgen.

Fietsers hebben geen voorrang op zebrapaden voor voetgangers

Als een fietser wil oversteken op een zebrapad voor voetgangers dan is hij verplicht om af te stappen en zo over te steken.

Steekt een fietser al rijdend de straat over op het zebrapad dan riskeert men een boete van €200.

De DGT waarschuwt voor boetes van €3.000 voor het besturen van bepaalde soorten auto’s

De nieuwe wijzigingen die door het Directoraat-Generaal Verkeer (DGT) worden ingevoerd geven details over deze nieuwe wijziging die tot doel heeft een einde te maken aan de zogenaamde “Zombieauto’s”. Dit is de naam die wordt gegeven aan voertuigen die tijdelijk zijn uitgeschreven maar nog op de weg zijn. Omdat ze niet geregistreerd zijn, hoeven ze geen belasting te betalen en hoeven ze de ITV niet te passeren, wat een ernstig gevaar vormt voor andere voertuigen op de weg. 

De DGT stuurt brieven naar alle bestuurders met een afgemeld voertuig die waarschuwen voor deze nieuwe ontwikkeling. Indien de gebruiker na een jaar geen verlenging van de tijdelijke uitschrijving van de wagen aanvraagt, wordt deze automatisch terug actief, waardoor de eigenaar verplicht wordt om de nodige verzekeringen, documentatie en fiscale formaliteiten af ​​te handelen.

Daarnaast waarschuwt de DGT voor een zware boete als deze wetgeving niet goed wordt nageleefd. Alle bestuurders die onder deze voorwaarden met een voertuig blijven rondrijden, krijgen een boete van maximaal 3.000 euro. 

De DGT stelt ook dat elke auto die een ongeval heeft gehad en total loss is verklaard, de ITV moet passeren voordat hij terugkeert naar de weg, anders worden ze geclassificeerd als ‘Coche Zombie’. 

Hou afstand van fietsers bij het inhalen

In de nieuwe verkeerswetgeving van 21/3/2022 zijn een aantal maatregelen opgenomen die het veiliger moeten maken voor fietsers.

  • Gevaarlijk inhalen, fietsers in gevaar brengen of inhalen zonder een afstand van 1,5 meter te houden kost u 4 tot 6 punten op uw rijbewijs.
  • Op wegen met 2 rijbanen in elke richting is het verplicht om van rijbaan te veranderen bij het inhalen van een fietser.
  • Stoppen of parkeren op een fietspad levert een boete op van 200 €.