Nieuwe rechterlijke uitspraak inzake de hypotheekbelasting geschorst in Spanje

Juist 24 uur nadat de beslissing genomen was heeft het Hooggerechtshof deze beslissing opgeschort om de banken verantwoordelijk te stellen voor de betaling van de hypotheekbelasting in plaats van de kopers.

In tegenstelling tot een eerdere beslissing uit februari heeft een rechtbank deze week beslist dat de kredietverstrekkers de Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados (AJD), een belasting die door de lener betaald wordt op het moment dat de notaris de verkoop en de lening officieel maakt.

Rechters hebben besloten dat de bank de enige partij is met een interesse dat de lening wordt beschreven bij een notaris want zo heeft de kredietverstrekker de mogelijkheid om de procedure te starten om de woning in beslag te nemen als de ontlener de hypotheek niet terug betaald.

Omdat dit privilege aan de kredietgever wordt gegeven door middel van een openbare akte, vonden rechters dat de kredietgevers deze vergoeding moesten betalen, een aankondiging die leidde tot een zware neergang van de banken op de aandelenmarkt.

Men denkt nu dat als de ongeveer acht miljoen hypotheekhouders in Spanje de belasting zouden terugvorderen, dit ongeveer € 24 miljard zou kunnen kosten.

Maar is nu aangekondigd dat in de volgende weken een panel van 31 magistraten de uiteindelijke beslissing zullen nemen, wie gaat deze belasting betalen.

Het minimumloon in Spanje kan stijgen tot €900

Foto: La Moncloa

De Spaanse eerste minister heeft een akkoord over de begroting 2019 getekend met een linkse partij in het parlement.  Hierdoor zal het minimumloon verhoogd worden en komt er een hervorming van de belastingen.

Pedro Sanchez en Pablo Iglesias, de leider van Podemos, tekenden het 50-pagina tellende document in de residentie, La Moncloa, van de eerste minister.

Volgens de eerste minister plaatst deze begroting de Spaanse bevolking terug in het midden van de politiek.

De verhoging van het minimum loon is de grootste die ooit in eenmaal wordt doorgevoerd, het loon gaat, als er voldoende steun is in het parlement, van €736 per maand naar €900 per maand.

De overheidsuitgave zal door dit akkoord stijgen met €5,1 miljard maar de minister van Financiën zegt dat er door de hervorming van de belastingen en andere hervormingen een extra €5,7 miljard in de staatskas zal komen.

Spaanse socialisten bespreken een plan om een aantal bedrijfsbelastingen te verhogen

De regerende socialistische partij (Partido Socialista PSOE) voert momenteel in het parlement gesprekken met andere linkse partijen om een aantal belastingen voor bedrijven te verhogen.

De voorstellen worden gevoerd in het kader van de opmaak van de begroting voor volgend jaar en een van de andere partijen is de groep Unidos Podemos.

Een van de voorstellen die op tafel liggen is dat men multinationals meer wil laten betalen aan de Spaanse schatkist.  Ook ligt er een voorstel op tafel om een belasting te heffen op transacties.

Volgens de partijen aan tafel zijn belastingen er niet enkel om de rekening te betalen van de welvaart staat.  Belastingen zijn er ook om een situatie te creëren waarin mensen en bedrijven belastingen betalen op een trapsgewijze afhankelijk van hun rijkdom.

Op de vergadering zelf werden tarieven voor banken, multinationals en digitale bedrijven besproken.  Verder wil men de bedrijfsbelasting herzien omdat kleine bedrijven momenteel proportioneel meer belasting betalen dan grote bedrijven.

Momenteel is er nog geen akkoord en zowel de groep Unidos Podemos en de PSOE gaan de voorstellen bestuderen voordat er een nieuwe vergadering komt.

De sterspeler van Real Madrid, Cristiano Ronaldo, heeft een akkoord met de Spaanse belastingdienst bereikt

Foto: Антон Зайцев

Cristiano Ronaldo heeft een akkoord met de Spaanse belastingdienst gesloten om zijn problemen met hen te regelen en daarvoor zal hij €19 miljoen aan de Spaanse autoriteiten betalen.

De Portugese sterspeler van Real Madrid is al een tijdje bezig om zijn problemen te regelen nadat hij beschuldigd werd van belastingfraude.

Het akkoord is nog niet helemaal officieel en de recente regeringswijziging heeft alles wat laten uitlopen.

Ronaldo heeft vier beschuldigingen van fraude toegegeven en daardoor kan hij nu uit de cel blijven.

Ondertussen kreeg hij van Real Madrid een nieuw contract aangeboden van €32,5 miljoen om bij de club te blijven maar het is nog niet geweten of het bedrag voldoende is om hem bij de club te houden.

Een belasting voor particulieren die tweedehandse goederen op het internet verkopen komt er aan

Spaanse residenten die wel eens incidenteel of vaak iets verkopen via het internet zoals op Ebay, Amazon, Milanuncios of de mobiele apps Vibbo en Wallapop moeten er rekening mee houden dat de Spaanse belastingdienst meekijkt. Er ligt een plan klaar om particuliere verkopers 4% belasting te laten betalen op hetgeen men verkoopt door een naheffing te sturen.  Hiervoor heeft  men de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) wat min of meer gezien kan worden als een IVA (btw).

Tot nu toe sloot de belastingdienst haar ogen voor de verkoop van goederen en de levering van diensten tussen particulieren. Dat kwam deels doordat deze onderhandse verkopen moeilijk te controleren zijn. Maar met de komst van websites en mobiele apps die mensen in staat stellen om artikelen te verkopen of diensten aan te bieden is de controle ook makkelijker geworden. De Spaanse belastingdienst Hacienda kan immers alles nakijken en in principe staat ook altijd alles geregistreerd bij de leveranciers van de diensten die volgens de wet ook hun gegevens zouden moeten afstaan als de belastingdienst daar om vraagt.

Het gaat hierbij over websites zoals Amazon, ebay of Milanuncios en speciale mobiele apps. zoals Vibbo en de in Spanje zeer bekende Wallapop. Via deze websites/apps kunnen particulieren makkelijk hun spullen verkopen alsof het een rommelmarkt is. Net zoals in andere landen is de internetverkoop ook in Spanje flink gestegen en dus meent de Agencia Tributaria dat het tijd is om over verkochte spullen en geleverde diensten belastingen te gaan heffen.

Veel mensen die iets verkopen vragen het zich wel vaker af of men geen IVA (BTW) moet betalen. Volgens de Minister van Belastingzaken Cristóbal Montoro zijn internetverkopen net zo onderhevig aan een vorm van belasting zoals de IVA als fysieke verkopen in winkels. Dat geldt voor de officiële winkels die hun eigen websites hebben of hun artikelen via andere websites aanbieden en dat zou dus volgens de Minister ook moeten gelden voor particulieren die op internet hun spullen verkopen of diensten aanbieden.

Eventuele verkopen op internet zouden bij het salaris opgeteld moeten worden en gedeclareerd worden bij de belastingdienst maar particulieren doen dat niet. Daarom is het mogelijk om naheffingen te sturen waarbij particuliere verkopers achteraf gevraagd wordt om de 4% belasting te betalen over hetgeen wat verkocht is. In principe is dat vreemd want over een nieuw product is al eens belasting betaald en in principe worden tweedehands artikelen altijd tegen lagere prijzen doorverkocht. Uitzonderingen daarop zijn kunstobjecten waar wel al veel langer een belasting op gevraagd wordt.

Voorlopig blijft het nog bij plannen en voert de belastingdienst in Spanje, zoals ze zelf zeggen, nog geen controle uit door websites en apps. af te speuren naar particuliere verkopers. De techniek is er echter wel en ook de wil om zo meer belastinggeld binnen te halen.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer en aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

 

Een verdediger van Real Madrid wordt beschuldigd voor belastingontduiking

Foto: Wikipedia

De verdediger van Real Madrid Marcelo is momenteel de laatste voetballer die door de Spaanse belastingdienst beschuldigd is van belastingfraude.

De beschuldigingen houden verband met het gebruik van een buitenlandse firma om zijn portretrechten af te handelen en ze gaan terug tot in 2013 voor een bedrag van €490.000.

Marcelo is de laatste in een rijtje van voetballers die beschuldigd werden van belastingfraude.

Eerder deze maand kreeg de voormalige verdediger van Real Madrid,  Ricardo Carvalho, een gevangenisstraf van zeven maanden en een boete van €140.000 omdat hij de inkomsten van zijn portretrechten niet had aangegeven bij de Spaanse belastingdienst.

Eerder dit jaar kwam Cristiano Ronaldo in het oog van de storm te staan toen hij in juli voor de rechtbank moest verschijnen omwille van belastingontduiking.  Tot op heden is hij nog niet in beschuldiging gesteld.

Verder wordt er onderzoek verricht naar Radamel Falcao, Fabio Coentrao en Jose Mourinho voor belastingontduiking.

Catalaanse bedrijven zitten tussen hamer en aambeeld

Foto: La Moncloa

Als de scheiding tussen de Catalaanse en de Spaanse regeringen steeds groter wordt dan is het laatste salvo voor de boeg er een over de betaling van de inkomstenbelasting en de BTW (IVA).

Het Spaanse ministerie van Financiën heeft onlangs botweg een verklaring uitgegeven waarin de belastingbetalers in Catalonië er aan herinnerd werden dat de belasting moet betaald worden aan de juiste overheid en dat dat de nationale overheid is.

Elk bedrijf of zelfstandige die de BTW, inkomstenbelasting of bedrijfsbelasting aan de Catalaanse overheid betaald zal beschouwd worden alsof hij zijn belastingen niet betaald heeft en hij riskeert strafrechtelijke vervolging.

Deze verklaring komt er in de aanloop naar het gecontesteerde referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid dat vermoedelijk op 1 oktober zal gehouden worden.  De Catalaanse overheid heeft nu al een uitgebreide belastingdienst gemaakt en zij zijn klaar om de belastingen te innen voor de nieuwe Catalaanse staat.

Volgens de Catalaanse Adjunct Eerste Minister, Oriol Junqueras, is alles in gereedheid gebracht om na de oprichting van de nieuwe staat over te gaan tot het innen van €42 miljard aan belastinggeld.

Volgens de Spaanse wet moet de BTW betaald worden aan de juiste overheid, betaald men niet dan dan blijft de rekening openstaan en riskeert men vervolging.

Nu de datum voor het referendum nadert gaan de Spaanse Eerste Minister Mariano Rajoy en de Catalaanse leider Carles Puigdemont regelmatig met elkaar in de clinch.

In Spanje belasting betalen valt wel mee

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) heeft een rapport gepubliceerd over de belastingen die werknemers en werkgevers moeten betalen.

Uit de vergelijking tussen de 34 lidstaten blijkt dat het in Spanje allemaal nogal meevalt.

In Spanje wordt gemiddeld 16,7% van het salaris aan belastingen en bijdragen betaald, in de Europese Unie ligt het gemiddelde op 19,6% en in de eurolanden ligt het op 21,3%.

In Spanje is de belasting op arbeid dus relatief laag en dat komt vooral omdat er lagere sociale bijdragen worden afgehouden.

Spanje en Nederland gaan beter samenwerken bij de inning van de belastingen

De Spaanse Agencia Estatal de Administración Tributaria en de Nederlandse Belastingdienst hebben een overeenstemming bereikt over wederzijdse bijstand in belastingzaken in beide landen. De Staatssecretaris van Financiën in Nederland heeft het in maart 2017 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje gesloten “Memorandum van Overeenstemming” inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken gepubliceerd.

Het nieuwe Memorandum vervangt het “Memorandum van Overeenstemming” tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van 11 april 2006, dat met het nieuwe Memorandum wordt ingetrokken.

Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, royalty’s, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten.

Verder bevat het Memorandum bepalingen over gelijktijdige belastingcontroles en de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied. Het memorandum is op 11 maart 2017 in werking getreden en werkt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is zes maanden.

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar automatisch de beschikbare inlichtingen met betrekking tot de volgende inkomsten en/of gegevens. Zie voor meer informatie dit PDF document.

Europa wil dat Spanje zijn BTW harmoniseert

De Europese Unie in Brussel voert de druk op de Spaanse regering nog een beetje op vanwege de excuses die Spanje heeft om de IVA (btw) niet te verhogen voor enkele goederen, artikelen en diensten. In Spanje zijn drie verschillende btw-percentages, te weten de algemene van 21% en daarnaast ook de gereduceerde van 10% en de super gereduceerde van 4%. Brussel is daar niet blij mee en zegt dat Spanje ruim 14 miljard euro misloopt hierdoor.

De Spaanse regering heeft altijd volgehouden dat het verhogen van de gereduceerde en super gereduceerde IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) percentages van respectievelijk 10% en 4% averechts zou werken en de werkende klasse en die personen die minder hebben extra hard getroffen worden.

In Spanje geldt het percentage of “tipo general” van 21% op de meeste goederen en diensten. Het percentage van het “tipo reducido” van 10% wordt onder andere toegepast op water, etenswaren, apotheken, dierenspeciaalzaken, woningen, garages, transport van reizigers en het toerisme. Het “tipo superreducido” percentage van 4% is van toepassing op basisproducten zoals brood, eieren, kaas, melk, kranten en alles wat met handicap te maken heeft, etc.

Spanje heeft op dit moment volgens Brussel een BTW systeem dat niet toereikend is. Weliswaar heeft het land hetzelfde algemene percentage als andere Europese landen, 21%, maar wat de staat werkelijk ophaalt is vele malen minder dankzij de gereduceerde en super gereduceerde IVA percentages. Gemiddeld wordt er in Europa 40% van het BBP opgehaald aan BTW maar in Spanje is dat slechts 34,6% van het BBP.