Nieuwe Spaanse belastingwet richt zich op fraude en cryptocurrencies

Een strenge nieuwe Spaanse belastingwet die bedoeld is om fraudeurs te verslaan, is een stap dichter bij de ratificatie gekomen. Het Congres van Afgevaardigden keurde op 25 mei het wetsontwerp ter voorkoming en bestrijding van belastingfraude goed en gaat nu naar de Senaat.

Het wetsvoorstel omvat maatregelen om belastingfraude in verband met nieuwe technologieën en cryptocurrencies te bestrijden en zal de vervolging van “ongepast gedrag” door grote bedrijven mogelijk maken en zal gericht zijn op “misbruik van belastingplanning”.

Het wetsvoorstel zal, indien goedgekeurd, maatregelen bevatten om een ​​einde te maken aan belastingamnestie, aangezien deze discrimineren tegen belastingbetalers die aan hun belastingverplichtingen voldoen. “Fiscale amnestie maakt het mogelijk om niet-aangegeven activa onder gunstiger voorwaarden te regulariseren dan wanneer ze regelmatig en normaal zouden zijn belast”, zei de regering in een verklaring van 25 mei.

Bedrijven of particulieren die de schatkist meer dan 600.000 euro verschuldigd zijn, worden openbaar als schuldenaar genoteerd. Voorheen moesten schulden van 1 miljoen euro worden opgebouwd voordat de naam van de schuldenaar openbaar werd gemaakt.

Het wetsvoorstel is ook gericht op bedrijven die geavanceerde software en boekhoudmethoden gebruiken om hun werkelijke inkomsten te verbergen en de limiet voor contante betalingen tussen bedrijven zal worden verlaagd van 2.500 euro naar 1.000 euro zodat “frauduleuze praktijken worden bemoeilijkt”.

Iedereen die cryptocurrencies bezit, zowel in Spanje als in het buitenland, zal verplicht zijn om deze aan te geven als de wet wordt aangenomen. “Vanwege de proliferatie en populariteit onder investeerders en spaarders, is het noodzakelijk om meer controle te hebben over cryptocurrencies”, aldus de regering.

Dit wetsvoorstel werd in oktober 2020 goedgekeurd door de Raad van Ministers en maakt deel uit van het herstelplan dat de regering naar de Europese Commissie stuurde, dat een hoofdstuk bevatte over “Maatregelen en acties ter voorkoming en bestrijding van belastingfraude”.

Welke Europese landen innen de meeste belastingen per auto?

We gaan in dit artikel in op de kosten voor het gebruik van onze voertuigen zoals belastingen, verzekeringen, ITV, onderhoud, enzovoort. Om ons te helpen alles in perspectief te plaatsen, geeft de recente 2021-belastinggids, gepubliceerd door de European Automobile Manufacturers Association, details over de volledige lijst van gemiddeld betaalde belastingen in elk Europees land.

Als u in Spanje woont, is het rapport zeer aangenaam om te lezen, aangezien het opmerkelijk is dat Spanje onderaan de lijst staat, met een jaarlijkse gemiddelde kostprijs van € 1.068, terwijl sommige andere EU-landen het dubbele of zelfs het driedubbele aan hun burgers aanrekenen.

Bovenaan de lijst staan ​​de Belgen die het hardst worden getroffen, met een gemiddelde van € 3.187, Oostenrijk staat op de tweede plaats met gemiddeld € 2.678 en op de derde plaats staat Finland met € 2.523.

De volledige lijst staat hierna:

 1. België: €3.187
 2. Oostenrijk: €2.678
 3. Finland: €2.523
 4. Ierland: €2.438
 5. Denemarken: €2.251
 6. Nederland: €2.158
 7. Duitsland: €1.963
 8. Frankrijk: €1.911
 9. Italië: €1.727
 10. Zweden: €1.561
 11. Portugal: €1.528
 12. Griekenland: €1.264
 13. Spanje: €1.068

Volgens het rapport van de ACEA verzamelen de regeringen van Spanje, Portugal, Duitsland, Italië, Nederland, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, België, Finland, Griekenland, Zweden en Ierland, elk jaar samen ongeveer € 398.400 miljoen, uit verschillende soorten heffingen met  betrekking tot voertuigen, van brandstofbelastingen tot registratie- of motorrijtuigenbelasting.

De Spaanse belastingdienst herinnert duizenden beleggers in cryptomunten eraan om hun winst aan te geven

De Spaanse belastingdienst, Hacienda, heeft brieven gestuurd naar degenen die in cryptomunten hebben geïnvesteerd om hen eraan te herinneren dat zij alle transacties moeten opnemen in hun belastingaangiften.

In Spanje heeft Bitcoin, een cryptomunt, nog geen duidelijk vastgestelde legale status, maar desondanks is het niet illegaal om het te gebruiken en zijn de autoriteiten duidelijk over welke cryptomuntbelastingen je onder bepaalde voorwaarden moet betalen.

Investeringen schoten vorig jaar omhoog en de schatkist wil houders van digitale valuta nu eraan herinneren dat ze belasting moeten betalen over de winst die ze vorig jaar hebben gemaakt. De Belastingdienst heeft meldingen gestuurd naar 14.800 investeerders in heel Spanje. 

Het is niet het eerste jaar waarin de schatkist zulke specifieke investeerders heeft aangesproken om hen te herinneren aan hun belastingverplichtingen, maar het is wel het eerste jaar dat eisen worden gesteld na de enorme waardestijging van bitcoin en andere virtuele valuta’s.

De waarde van de bitcoin in maart 2020 bedroeg 7.873 euro en was in december van hetzelfde jaar gestegen tot 24.378 euro, een stijging van 217%. De waardestijging van de bekendste virtuele valuta hield echter niet op met stijgen en kwam dit jaar boven de € 54.000 uit, net als de rest van de zogenaamde ‘altcoins’. Hoewel het de afgelopen dagen is gedaald tot € 47.370, als gevolg van correcties in Turkije en de Amerikaanse investeerders die een paar weken geleden verkochten, wisten sommigen grote winsten te maken.

De herwaardering van cryptomunten heeft de interesse gewekt van investeerders, zowel particulieren als grote bedrijven die het als betaalmethode gebruiken, zoals in het geval van Tesla, BBVA, Paypal of Mastercard.

Buitenlandse residenten hebben nog tot 31 maart om aangifte te doen van hun buitenlands vermogen

Als fiscaal resident in Spanje is men, als buitenlander, verplicht om aangifte te doen van uw vermogen buiten Spanje. Deze aangifte doet men met het ‘modelo 720’. Dit formulier moet men dan vóór 31 maart indienen bij de Spaanse belastingdienst.

Alhoewel het modelo 720 louter informatief is staan er toch flinke boetes op zoals een minimumboete van 10.000 euro tot 150% van de niet-aangegeven waarde van de buitenlandse activa.

Dien je de aangifte te laat, foutief of niet volledig in (dus ná 31 maart) dan kan men ook beboet voor worden met een boete van 1.500 euro of meer.

Het ‘Modelo 720’ is in het Spaans de ‘Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero’. Deze verklaring is een aanpassing van de belastingwet als deel van de regelgeving die frauduleuze activiteiten in Spanje vervolgt.

Het gaat hierbij om een informatieplicht die bestaat uit drie categorieën:

 • Bankrekening bij een bank in het buitenland
 • Inkomen, rechten, verzekeringen en waardepapieren in het buitenland
 • Goederen en onroerende zaken in het buitenland

Wil men meer informatie over dit “modelo 720” dan kan men kijken op deze website.

De Spaanse begroting voor 2021 bevat een aantal belastingverhogingen

Een verhoging van de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens, een verhoging van de BTW op suikerhoudende dranken, een aantal nieuwe groene belastingen. De Spaanse regering heeft een cocktail aan fiscale maatregelen in de begroting voor 2021 gestoken, een begroting die juist is goedgekeurd door de Spaanse senaat. Het doel van de regering is om tot een verhoging van de belastinginkomsten met een 5,5 miljard euro te komen.

Door het gevolg van de coronavirus pandemie, heeft de regering gekozen om de grote belastinghervorming even uit te stellen. Deze maatregel, naast enkele andere maatregelen, kwam er door de onderhandeling met andere partijen om de begroting rond te krijgen.

Inkomstenbelasting (IRPF). De overheid heeft een belastingtarief van twee punten verhoogd voor inkomsten van meer dan € 300.000 per jaar en drie punten voor inkomsten uit kapitaal van meer dan € 200.000. Deze verhogingen zijn lager dan wat de PSOE en Unidas Podemos hadden afgesproken bij het opstellen van hun regeerakkoord, waarin de beide niveaus werden vastgesteld op respectievelijk € 130.000 en € 140.000. Volgens de Spaanse belastingdienst zullen deze maatregelen slechts 0,17% van de belastingplichtigen treffen en zullen ze een toename van de belastinginkomsten met € 580 miljoen in 2022 mogelijk maken.

Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). In het budget is een btw-verhoging voor suikerhoudende en gezoete dranken opgenomen, waarvoor nu een tarief van 21% geldt ten opzichte van de huidige 10%. Tijdens het aannemen van het begrotingsplan door het Congres werd ook deze maatregel afgezwakt, aangezien zuivelproducten van de lijst zijn uitgesloten. Vóór deze wijziging van het plan, dat een initiatief was van Catalaans Republikeins Links (ERC), had de regering gehoopt tussen 2020 en 2021 € 400 miljoen extra op te halen met de maatregel, die gericht was op het verbeteren van voedingsgewoonten in plaats van het verhogen van de inkomsten. Uitgesloten van de begroting 2021 is de geplande verlaging van de btw-tarieven voor producten voor vrouwelijke hygiëne en veterinaire diensten, twee voorstellen die in het regeerakkoord waren opgenomen, maar die voorlopig niet zullen worden gerealiseerd. In november verlaagde de overheid echter de btw op gezichtsmaskers, verplicht in openbare ruimtes in Spanje vanwege de coronaviruspandemie, van 21% naar 4%.

Vennootschapsbelasting. De hervormingen van deze heffingen zijn ook afgezwakt in vergelijking met de toezeggingen die zijn gedaan in het regeerakkoord. In het budgetplan is een limiet opgenomen van 95% van de vrijstelling op dividenden van aangesloten vennootschappen voor groepen met inkomsten van meer dan € 40 miljoen; degenen wier inkomsten onder dat niveau liggen, hebben een uitstel van drie jaar. Volgens de Belastingdienst treft deze maatregel 1.700 bedrijven of 0,12% van het totaal aantal bedrijven dat een belastingaangifte doet, en zal de staatskas met € 473 miljoen in 2021 en € 1.047 miljard in 2022 laten toenemen.

Het voorstel van de coalitie over een minimum vennootschapsbelastingtarief van 15% is voorlopig uit de boot gevallen. Maar wat er is doorgegaan, is een tarief van 15% op niet-uitgekeerde dividenden van zogenaamde socimis, bedrijven die gespecialiseerd zijn in vastgoedbeleggingen en die momenteel zijn vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting als ze minder dan 80% van hun dividenden onder aandeelhouders uitkeren. De begroting voorspelt ongeveer € 25 miljoen aan belastinginkomsten in 2022 uit deze maatregel.

Groene belastingen. Het kabinet is voornemens twee milieubelastingen in te voeren, één op afvalproducten en één op plastic verpakkingen, die respectievelijk € 861 miljoen en € 491 miljoen aan inkomsten moeten opleveren.

Als nieuwe heffingen worden deze belastingen los van de begroting gecreëerd. Wat was opgenomen in het plan voor 2021, maar uiteindelijk niet werd goedgekeurd door het Congres, was een belastingverhoging op de kosten van diesel. De regering heeft al enige tijd plannen om het krediet voor deze fossiele brandstof te verminderen, een wijziging die zij heeft opgenomen in haar ontwerpbegrotingsplan met een verwachte inkomsten van € 500 miljoen in de komende twee jaar.

Maar de oppositie van de Baskische Nationalistische Partij (PNV), een belangrijke bondgenoot van de regering in het Congres, zag de plannen op niets uitlopen. De registratiebelasting voor nieuwe voertuigen zal in 2021 echter stijgen door een nieuw regulerend systeem voor het meten van emissies.

Vermogensbelasting. Een andere wijziging in de begroting is de onbepaalde invoering van een vermogensbelasting. Deze heffing, die in 2008 werd afgeschaft maar tijdens de financiële crisis tijdelijk opnieuw werd ingevoerd, wordt sinds 2011 jaarlijks vernieuwd, maar wordt nu permanent. De regering heeft het tarief ook verhoogd van 2,5% naar 3,5% voor vermogens boven de € 10 miljoen.

De stijging van de verwachte staatsinkomsten voor deze maatregel is echter nihil, aangezien deze belasting wordt beheerd door de Spaanse regio’s, die de macht hebben om deze tot 100% van de waarde aan de belastingbetaler toe te schrijven, iets wat trouwens in Madrid gebeurt. De overeenkomst die de regering met ERC bereikte, in ruil voor het goedkeuren van de rekeningen, omvat ook het streven naar fiscale harmonisatie in de Spaanse regio’s. Hiervoor is nog geen concreet voorstel gedaan, maar minister van Financiën María Jesús Montero heeft al gesuggereerd dat een oplossing zou kunnen zijn om bepaalde limieten in te stellen. Zo kunnen de regio’s het tarief tussen bepaalde limieten zelf bepalen. Dit zou ook kunnen worden toegepast op belastingen op erfenis en schenkingen, die ook in handen zijn van de Spaanse regio’s.

Pensioenplannen. De regering verlaagt de belastingvermindering op bijdragen aan individuele pensioenregelingen. De maximale inhouding van de in het boekjaar gedane bijdragen wordt verlaagd van € 8.000 naar € 2.000. Voor collectieve plannen gaat de limiet echter omhoog van € 8.000 naar € 10.000. Deze maatregel, waarvan de Belastingdienst schat dat de inkomsten tussen 2021 en 2022 met € 490 miljoen zullen stijgen, werd opgenomen in het begrotingsplan nadat de Spaanse belastingautoriteit (Airef) had geconcludeerd dat het fiscale voordeel van deze producten regressief is, aangezien ze de voorkeur geven aan de hoogste inkomens en ze zo niet voldoen aan hun doel, namelijk het aanmoedigen van particulier sparen.

Verzekeringspremies. In de begroting 2021 is ook een verhoging opgenomen van 6% naar 8% op het tarief voor verzekeringspremies. Het kabinet hoopt in 2021 € 450 miljoen aan inkomsten op te halen uit deze verandering.

Google en Tobin taks. Deze twee nieuwe heffingen werden los van het begrotingsplan gecreëerd en zullen naar verwachting komend jaar in werking treden. Voor de eerstgenoemden geldt een tarief van 3% voor grote bedrijven, met een omzet van meer dan € 750 miljoen wereldwijd en een omzet in Spanje van meer dan € 3 miljoen, voor onlinereclame en bemiddelingsdiensten en de verkoop van gegevens op basis van informatie van gebruikers. De regering hoopt in 2021 € 968 miljoen op te halen uit deze maatregelen, hoewel het bereik ervan afhangt van de internationale context. Het is nog onbekend hoe de nieuwe regering in de Verenigde Staten zal reageren, aangezien het de thuisbasis is van veel van deze grote bedrijven, of dat hierover een wereldwijde deal zal worden bereikt in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Ondertussen zal de Tobin-belasting op financiële transacties een heffing van 0,2% zien op transacties die betrekking hebben op de verkoop of aankoop van aandelen in beursgenoteerde Spaanse bedrijven en die een kapitalisatie hebben van meer dan € 1 miljard. Deze nieuwe belasting, zegt de regering, zal de inkomsten in 2021 met € 850 miljoen verhogen.

Wet op de belastingfraude. Deze wet is ook gecreëerd in de marge van de begrotingsplannen en zal naar verwachting volgend jaar € 828 miljoen opleveren. Tot de belangrijkste maatregelen behoren de verlaging van de toegestane contante betalingen van € 2.500 naar € 1.500 tussen bedrijven en het verbod op fiscale amnestie.

Spanje werkt aan een belasting van vijf procent voor de grote streaming giganten

SPANJE werkt aan een wetgeving die een belasting van vijf procent op streaming giganten zoals Netflix zou invoeren en met de opbrengst zou men de Spaanse filmproductie stimuleren.

De wet, die online entertainmentplatforms zou belasten op basis van in Spanje gegenereerde inkomsten, beoogt de bestaande wetgeving “in overeenstemming te brengen met de realiteit van de markt waar nieuwe audiovisuele spelers zich hebben vermenigvuldigd als gevolg van nieuwe technologieën”. Dat stond in een verklaring van het ministerie van Economie van vrijdag 6 november.

De hervorming maakt deel uit van de Digital Spain 2025-strategie van de regering, waarvan het belangrijkste doel is om het land aantrekkelijker te maken als een van de meest beste locaties voor het opnemen van films en series.

De tekst breidt de verplichting uit om Europese audiovisuele productie te financieren tot die aanbieders die diensten aanbieden in Spanje, zelfs als ze daar niet zijn gevestigd en dat is een knipoog naar platforms zoals Netflix, HBO, Disney en Amazon Prime Video.

Aanbieders met een omzet van meer dan 50 miljoen euro uit diensten in Spanje moeten vijf procent van deze inkomsten besteden aan de financiering van Europese audiovisuele werken of als een bijdrage aan het Fondo de Protección de la Cinematografía.

Van dat bedrag moet 70 procent worden gebruikt om audiovisuele werken van onafhankelijke producenten te financieren, en minimaal 40 procent moet worden gebruikt om onafhankelijke films “in een van de officiële talen van Spanje” te financieren.

Voor degenen die minder dan 50 miljoen euro verdienen, kan die vijf procent worden gebruikt om de rechten op voltooide Europese producties te kopen, maar ten minste 70 procent moet naar werken van onafhankelijke producenten gaan.

Wie in Spanje minder dan 10 miljoen euro verdient, wordt vrijgesteld van de voorgestelde belasting.

Wereldwijde giganten zoals Amazon, Google en Netflix betalen vaak heel weinig belasting in landen waar ze niet fysiek aanwezig zijn, wat een grote uitdaging vormt voor veel landen.

Begin vorige maand gaf de Spaanse regering zijn definitieve goedkeuring voor een belasting van drie procent op inkomsten gegenereerd door digitale giganten zoals Google, Apple, Facebook en Amazon en die belasting komt binnen drie maanden in voege.

De Spaanse regering is van plan de belastingen in 2021 met € 6 miljard te verhogen

De overheidsinkomsten zullen volgend jaar naar verwachting met 33,4 miljard euro groeien dankzij een opleving van de economie en nieuwe fiscale maatregelen.

Na de verwoestende effecten die de coronaviruscrisis op de Spaanse economie heeft gehad, voorspelt de regering dat er binnenkort licht zal komen aan het einde van de tunnel. Volgens een begrotingsplan dat vorige week naar Brussel is gestuurd, zullen de overheidsinkomsten in 2021 met 33,4 miljard euro stijgen dankzij een fors herstel van het bruto binnenlands product dat wordt voorspeld, en de invoering van nieuwe fiscale maatregelen, waaronder een verhoging van de omzetbelasting voor suikerhoudende dranken, en een ‘plastic belasting’.

De pandemie heeft de Spaanse regering, een coalitie van de Socialistische Partij (PSOE) en Unidas Podemos, ertoe aangezet om de geplande “uitgebreide fiscale hervormingen” op te schorten. Maar er zullen volgend jaar belastingwijzigingen zijn, zoals minister van Financiën María Jesús Montero al had aangekondigd. Volgens het plan dat donderdag naar Brussel is gestuurd, zullen deze de inkomsten met € 6,8 miljard verhogen in 2021 en € 2,3 miljard in 2022. Exclusief een nieuwe wet ter bestrijding van belastingfraude, die naar verwachting ongeveer € 830 miljoen per jaar zal opleveren.

Volgend jaar zullen nieuwe heffingen op digitale diensten worden ingevoerd, algemeen bekend als de ‘Google-belasting’, evenals tarieven voor financiële transacties die bekend staan ​​als de ‘Tobin-belasting’. Beiden hebben groen licht gekregen in het Spaanse Hogerhuis, de Senaat, en zullen over ongeveer drie maanden worden geïmplementeerd. Het kabinet berekent dat ze samen zo’n € 1,8 miljard zullen opleveren.

Het budgetplan omvat ook een verhoging van de zogenaamde “groene belastingen”. Een aantal instellingen, waaronder de Europese Commissie, de Bank van Spanje en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), hebben deze verschuiving aanbevolen om een ​​deel van het economisch herstel te financieren. In Spanje is de druk van dergelijke belastingen op het bbp lager dan het gemiddelde van de Europese Unie: 1,8% vergeleken met 2,4%.

Zonder uit te leggen hoe, bevat het plan dat naar Brussel werd gestuurd, inkomsten uit milieubelastingen ter waarde van € 1,3 miljard in 2021. Het bevat echter details over de invoering van een belasting op plastic voor eenmalig gebruik, die volgend jaar € 491 miljoen zal opbrengen.

De overheid is ook van plan om de BTW op suikerhoudende en kunstmatig gezoete dranken te verhogen van 10% naar 21%. Dit werd overeengekomen door de PSOE en Unidas Podemos voordat de coalitieregering werd gevormd, en zal volgens het plan € 340 miljoen opleveren in 2021 en € 60 miljoen in 2022.

Ook zonder details te geven, omvat het plan van de regering een verhoging van de directe belastingen, mogelijk op hoge inkomens en op de vennootschapsbelasting, met een impact van € 2,5 miljard in de komende twee jaar, en een verhoging van de indirecte belastingen die € 1,7 miljard zal opbrengen.

De Spaanse regering voorspelt volgend jaar een opleving van het bbp van 7,2% na de daling van 11,2% voor 2020. Deze groei zou echter kunnen stijgen dankzij de Europese coronavirusfondsen. Door de opname van meer dan € 25 miljard uit de eerste tranche van de Europese hulp zou het bbp voor 2021 stijgen tot 9,8%. Dankzij dit extra geld zal het komende jaar ook in het teken staan ​​van een ongekende stijging van het bestedingsplafond van de overheid, van bijna 54% tot € 196 miljard. De schuld daarentegen zal in 2021 beginnen te dalen en 117,4% van het bbp bereiken, vergeleken met 118,8% in 2020.

Het kabinet schat dat de overheidsuitgaven in 2021 met € 2,4 miljard zullen stijgen, al zullen ze ten opzichte van het bbp dalen van 53% naar 48% dankzij een toename van de economische activiteit. Het begrotingsplan omvat ook de impact van een geleidelijke stijging van het vaderschapsverlof in Spanje, dat zal stijgen van 12 naar 16 weken, en de nieuwe regeling voor een gegarandeerd minimuminkomen van de regering , die gericht is op het helpen van kwetsbare huishoudens.

Woon je in Spanje? Vergeet dan niet het Modelo 720 in te vullen voor 31 maart 2020

Eenvoudig gezegd is het Modelo 720-formulier een verklaring van buitenlandse activa die Spaanse belastingplichtigen verplicht zijn in te vullen. Als u deze bezittingen niet aangeeft bij Hacienda, de Spaanse belastingdienst, kunt u een boete krijgen van tussen de € 100 en € 10.000 of tot 150% van de niet aangegeven waarde van uw buitenlandse activa. U kunt ook worden gestraft met een boete van €1.500 voor een te late indiening van het Modelo 720, dus het is belangrijk om precies te weten wat het is, wanneer u het moet invullen en hoe u het moet indienen.

Het Modelo 720 is van toepassing op alle legale en fysieke Spaanse inwoners die buiten het land activa bezitten met een waarde van meer dan € 50.000. Dit omvat: onroerend goed of winsten verkregen uit onroerend goed, buitenlandse bankrekeningen en saldi, verzekeringen, inkomsten en belastingen afkomstig uit het buitenland.

Om het formulier in te dienen, moet u het elektronisch downloaden en indienen, aangezien er geen mogelijkheid is om dit persoonlijk te doen. In termen van het tijdsbestek moet u deze activa aangeven tussen 1 januari en 31 maart van het daaropvolgende jaar waarvoor de informatie is aangegeven. Als u bijvoorbeeld relevante activa in 2019 bezit, moet u uw Modelo 720 vóór 31 maart 2020 indienen.

Begin jezelf te informeren over de details die je nodig hebt om het formulier in een vroeg stadium in te vullen om te voorkomen dat je de deadline mist. Als Spaans niet je eerste taal is, kan het moeilijk zijn om dit in te vullen. Geef jezelf voldoende tijd om sancties te vermijden. 

Het Modelo 720 is op geen enkele manier gerelateerd aan belastinginning, het is een louter informatieve vorm die Hacienda verlangt. 

Opgemerkt moet worden dat de EU van mening is dat Spanje de EU-wetgeving schendt door sancties op te leggen voor te late indiening van het Modelo 720. De sancties blijven echter van toepassing; de EU-Commissie debatteert momenteel echter over de wettigheid van deze boetes.

Het Spaans ministerie van Financiën kondigt nieuwe belastingen op het luchtvervoer en plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik aan

Het ministerie van Financiën heeft vorige vrijdag de intentie uitgesproken om twee nieuwe belastingen in te voeren. De eerste is een ​​nieuwe belasting op het luchtverkeer en een andere belasting wil plastic artikelen voor eenmalig gebruik belasten die bedoeld zijn om voedsel of andere producten te bevatten.

Meer in het bijzonder heeft het ministerie van Financiën via zijn website twee documenten voorgelegd die verband houden met deze twee nieuwe belastingen, zodat de meest representatieve organisaties en verenigingen die mogelijk door de toekomstige regel worden getroffen hun opmerkingen in de komende 15 dagen kunnen insturen.

De Schatkist legt uit dat deze maatregelen deel uitmaken van het internationale debat over de noodzaak om meer gewicht te geven aan milieubelastingen om de klimaatverandering te bestrijden, om op weg te gaan naar een duurzame energietransitie en om de implementatie en het gebruik van meer respectvolle technologieën te bevorderen.

Bovendien beantwoorden de maatregelen aan de aanbevelingen van de Europese Commissie, die in verschillende rapporten heeft aangegeven dat Spanje ruimte heeft voor actie op het gebied van groene belastingen.

Nieuwe rechterlijke uitspraak inzake de hypotheekbelasting geschorst in Spanje

Juist 24 uur nadat de beslissing genomen was heeft het Hooggerechtshof deze beslissing opgeschort om de banken verantwoordelijk te stellen voor de betaling van de hypotheekbelasting in plaats van de kopers.

In tegenstelling tot een eerdere beslissing uit februari heeft een rechtbank deze week beslist dat de kredietverstrekkers de Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados (AJD), een belasting die door de lener betaald wordt op het moment dat de notaris de verkoop en de lening officieel maakt.

Rechters hebben besloten dat de bank de enige partij is met een interesse dat de lening wordt beschreven bij een notaris want zo heeft de kredietverstrekker de mogelijkheid om de procedure te starten om de woning in beslag te nemen als de ontlener de hypotheek niet terug betaald.

Omdat dit privilege aan de kredietgever wordt gegeven door middel van een openbare akte, vonden rechters dat de kredietgevers deze vergoeding moesten betalen, een aankondiging die leidde tot een zware neergang van de banken op de aandelenmarkt.

Men denkt nu dat als de ongeveer acht miljoen hypotheekhouders in Spanje de belasting zouden terugvorderen, dit ongeveer € 24 miljard zou kunnen kosten.

Maar is nu aangekondigd dat in de volgende weken een panel van 31 magistraten de uiteindelijke beslissing zullen nemen, wie gaat deze belasting betalen.