Europa laat mondmaskerplicht vallen op vluchten en op luchthavens

Het Europees Agentschap voor de veiligheid (EASA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) hebben woensdag 11 mei aangekondigd dat het zijn aanbeveling dat mondmaskers op vluchten en op luchthavens moeten worden gedragen, zal intrekken.

Dit is een van de laatste reisbeperkingen tegen Covid en de autoriteiten hopen dat het op zijn minst een deel van de last van luchtvaartmaatschappijen zal verlichten. 

De versoepeling van de maatregel is gebaseerd op de positieve pandemiegegevens in gans Europa, aldus de organisaties in een verklaring, samen met de hoge vaccinatiegraad en natuurlijk verworven immuniteit. 

Vanaf volgende week hoeven mondmaskers niet langer in alle gevallen verplicht te zijn op vliegreizen, in overeenstemming met de veranderende eisen van het openbaar vervoer van nationale autoriteiten in heel Europa. 

De woordvoerder van EASA voegde er aan toe dat het verwijderen van maskers een “grote stap” is in de richting van “normalisatie” voor zowel passagiers als personeel, maar hij heeft iedereen opgeroepen om “verantwoordelijk” te handelen en te overwegen om maskers te dragen als ze symptomen van het coronavirus ontwikkelen, zoals hoesten of niezen. 

De nieuwe aanbevelingen over het gebruik van maskers gaan in vanaf 16 mei, de regels zullen echter blijven verschillen per luchtvaartmaatschappij en het land van bestemming. De organisaties hebben uitgelegd dat voor vluchten van of naar landen waar maskers nog steeds verplicht zijn in het openbaar vervoer nog steeds maskers moeten worden gedragen in vliegtuigen, waaronder momenteel Spanje, en kwetsbare mensen moeten deze blijven dragen, ongeacht de regels. 

Spanje schrapt binnen verplichte mondmaskers na Pasen, op enkele uitzonderingen na

Spanje zal na Pasen de verplichte maskers schrappen na een besluit van de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) op woensdag 6 april, maar er kunnen nog enkele uitzonderingen zijn.

De Spaanse minister van Volksgezondheid Carolina Darias heeft de CISNS laten weten dat mondmaskers vanaf 20 april niet meer verplicht zullen zijn na een vergadering van de ministerraad. De nieuwe regeling treedt in werking bij publicatie in de Staatscourant.

Het besluit komt na een verzoek van verschillende autonome gemeenschappen, zoals Madrid, die zegden dat de verplichte maatregel niet langer een effectieve manier is om de overdracht van het coronavirus onder controle te houden. Sommige autonome gemeenschappen delen deze mening echter niet.

Andalusië bijvoorbeeld, onder leiding van president Juanma Moreno, is terughoudend om de maatregel in te trekken.

Op 4 april zei de Andalusische president dat hij er de voorkeur aan geeft om het gebruik van mondmaskers ‘ten minste nog anderhalve maand’ binnenshuis verplicht te houden.

Carolina Darias heeft volgehouden dat het besluit op nationaal niveau gebaseerd zal zijn op de begeleiding door experts, en stelt dat de regering de beslissing stap voor stap zal nemen en dat de maatregel alleen zou worden ingetrokken ” wanneer de experts die ons adviseren, het ook voorstellen.”

Deze mening wordt gesteund door de Valenciaanse Gemeenschap, waarvan de minister van Volksgezondheid, Ana Barceló, heeft bevestigd dat de gemeenschap zal overnemen wat de experts zeggen. De President van de Valenciaanse Gemeenschap, Ximo Puig, heeft tijdens de pandemie zijn standpunt herhaald dat hij zal wachten op de experts en dienovereenkomstig zal handelen als de gegevens gunstig zijn voor de gemeenschap.

Juan José Pedreño, minister van Volksgezondheid van de regio Murcia, is het ermee eens dat het advies van de deskundigen moet worden opgevolgd, en merkt op dat hij er de voorkeur aan gaf “voorzichtig” te zijn en zich te houden aan de maatregelen die werden aanbevolen door de deskundigen en technici. Hij zei ook dat dit landelijk moet worden ingevoerd.

Andere autonome gemeenschappen zoals Aragón en Galicië hebben ook aangedrongen op het opvolgen van de aanbevelingen van de experts. Galicië drong erop aan dat er “ten minste vijftien dagen” moet worden gelaten voordat er beslissingen worden genomen over de versoepeling van de maatregel.

De Galicische regering wil wachten tot het einde van de isolatieperiode voor asymptomatische mensen, die werd voorgesteld met de nieuwe Covid-strategie die op 28 maart van start ging. Dit was ook de mening van de minister van Volksgezondheid van Extremadura, José María Vergeles.

Madrid, Castilla y León en Catalonië zijn alle drie voorstander van het afschaffen van de verplichting van de maskers binnenshuis, hoewel de minister van Volksgezondheid van Madrid, Enrique Ruiz Escudero, zei: “We willen de verplichting afschaffen, behalve in verpleeghuizen, ziekenhuizen en in het openbaar vervoer. Het is een noodzaak en een realiteit.”

Het nieuws zal worden verwelkomd door bedrijven en toeristische hotspots in heel Spanje, die de afgelopen twee jaar hebben geworsteld met gedwongen sluitingen, voorschriften en regels sinds het virus voor het eerst in het land werd ontdekt.

Zoals opgemerkt, zullen maskers echter waarschijnlijk verplicht blijven in verpleeghuizen, ziekenhuizen en in het openbaar vervoer.

Deskundigen hebben de regering ook geadviseerd om een ​​”verantwoord gebruik” van maskers aan te bevelen voor kwetsbare mensen “in elke situatie waarin ze langdurig contact hebben met mensen met minder dan 1,5 meter afstand, evenals op het werk, wanneer die scheiding niet kan worden onderhouden en er geen goede ventilatie is, zoals winkelcentra, supermarkten, winkels, bioscopen, musea en bars”.

Werknemers en bezoekers van gezondheidscentra, met name verpleeghuizen, moeten mogelijk ook hun masker blijven gebruiken.

Het verplichte gebruik van maskers binnenshuis is de laatste preventiemaatregel tegen Covid die van kracht blijft, twee jaar na het begin van de pandemie. Op 10 februari was het niet meer verplicht om mondkapjes buitenshuis te dragen .

Voorafgaand aan de aankondiging van vandaag suggereerden rapporten op maandag 4 april dat de maatregel vóór Pasen zou kunnen worden ingetrokken, maar de Spaanse minister van Volksgezondheid wilde de vereiste graag handhaven tot ver na het lange weekend vanwege de bezorgdheid dat Pasen een piek zou kunnen veroorzaken in Covid-gevallen indien de verplichting te vroeg werd afgeschaft.

Eerder had Fernando Simón, de directeur van het Centrum voor de Coördinatie van Gezondheidswaarschuwingen en Noodsituaties (CCAES), gezegd dat ze werkten aan een rapport dat het beste moment zou aanduiden om de vereiste op te heffen .

Antivirale Covid-pillen van Pfizer komen op de markt in Spanje

Het veelbelovende anti-Covid-medicijn Paxlovid, ontwikkeld door de farmaceutische gigant Pfizer, zal de komende dagen in Spanje aankomen, aangezien het ministerie van Volksgezondheid een overeenkomst heeft getekend voor de levering ervan op donderdag 24 maart.

Vanaf volgende week, maandag 28 maart, zullen de eerste 11.900 dosissen beschikbaar zijn om geïnfecteerde patiënten te behandelen in ziekenhuizen in het hele land. 

De pillen zijn ontworpen om in de eerste dagen van de infectie te worden toegediend aan patiënten met milde symptomen van het coronavirus en er is aangetoond dat ze ziekenhuisopnames tot 90% verminderen. 

Volgens Pfizer is Paxlovid effectief tegen de Omicron-variant en heeft de behandeling “het potentieel om de plasmaconcentraties veel hoger te houden dan de hoeveelheid die nodig is om te voorkomen dat omicron zich in cellen repliceert.”

Kleine bijwerkingen zijn in verband gebracht met het medicijn, zoals dysgeusie (een smaakstoornis), diarree en braken. Bovendien wordt Paxlovid niet aanbevolen voor patiënten met een ernstig verminderde nier- of leverfunctie of voor zwangere vrouwen.

Vanaf volgende week hoeven mensen met milde coronavirussymptomen niet meer in quarantaine in Spanje

Iets meer dan twee jaar na het begin van de coronaviruspandemie die ertoe leidde dat de Spaanse regering de eerste alarmtoestand afkondigde die het land tot afsluiting dwong, hebben de gezondheidsexperts verklaard dat de “acute fase” voorbij is en dat op maandag 28 maart, Spanje zijn “overgangsfase” zal ingaan. 

De laatste fase zal bestaan ​​uit een “geconsolideerd surveillancesysteem voor acute luchtweginfecties dat deel moet uitmaken van de schildwachtsystemen”, verklaarde het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring, maar dit is nog een lange weg te gaan. 

Vanaf volgende week zullen de testvereisten drastisch veranderen. Gezondheidscentra zullen zich nu richten op kwetsbare groepen, zoals 60-plussers, zwangere vrouwen, evenals in gezondheidscentra. 

Diagnostische tests worden nog alleen in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd bij mensen met milde symptomen. Deze maatregel gaat hand in hand met de wijziging van de quarantaineregel: vanaf maandag hoeven asymptomatische patiënten, mensen met een milde ziekte en met nauwe contacten niet meer in zelfisolatie, alhoewel het ministerie van Volksgezondheid wel aanraadt om sociaal afstand te nemen en maskers dragen. 

In gebieden met een hoog risico, zoals zorg- of verpleeghuizen, kunnen “specifieke isolatie- en controlemaatregelen worden ingevoerd”, hoewel deze details nog moeten worden gegeven door het ministerie. 

De experts hebben verduidelijkt dat de buitengewone bewakings- en controlestructuren die op het hoogtepunt van de pandemie zijn opgezet “operationeel zullen blijven om de belangrijkste indicatoren te monitoren die vroegtijdige detectie mogelijk maken van veranderingen in de situatie die mogelijk de herimplementatie van controlemaatregelen vereisen.” 

De nieuwe fase blijft van kracht zolang de ziekenhuis- en IC-niveaus een laag risico hebben en er geen significante verandering in de trend is die zou wijzen op een significant oplopen aan infecties.

Maskers blijven verplicht in Spaanse openbare binnenruimtes

Mondmaskers blijven verplicht in openbare binnenruimten in Spanje, ondanks dat de regel op donderdag 10 februari officieel wordt geschrapt voor gebruik buitenshuis in het ganse land.

Na een koninklijk besluit om het verplichte gebruik van maskers buitenshuis in Spanje te schrappen, dat op woensdag 9 februari in de Staatscourant (BOE) werd gepubliceerd, is er enige verwarring ontstaan ​​over de vraag of de regel ook voor gebruik binnenshuis is afgeschaft.

Op de volgende locaties en onder deze omstandigheden moeten mondkapjes in Spanje worden gedragen:

  • In elke gesloten (binnen)ruimte voor openbaar gebruik of die voor het publiek toegankelijk is.
  • Bij massa-evenementen die plaatsvinden in openluchtruimten, wanneer de aanwezigen staan. Als ze zitten, is het verplicht wanneer een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd tussen personen, behalve groepen van samenwonenden.
  • In het openbaar vervoer, inclusief luchtvervoer, bus, trein, kabelbaan, inclusief op de perrons van passagiersstations en terminals, evenals in openbare voertuigen (taxi’s) – en ook in particuliere personenauto’s met maximaal negen zitplaatsen, inclusief de bestuurder, als de inzittenden van deze personenauto’s niet op hetzelfde adres wonen.
  • In gesloten ruimten op schepen en boten waar de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden.

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn onder meer:

  • Mensen die een soort ziekte of moeilijkheid vertonen die kan worden verergerd door het gebruik van een gezichtsmasker of die, vanwege hun situatie van handicap of afhankelijkheid, niet in staat zijn het masker af te zetten, of gedragsveranderingen vertonen die het gebruik onhaalbaar maken.
  • In het geval dat, gezien de aard van de activiteiten, het gebruik van het gezichtsmasker onverenigbaar is.
  • In die plaatsen of gesloten ruimten voor openbaar gebruik die deel uitmaken van de woonplaats van de groepen die daar bijeenkomen, zoals de instellingen voor bejaarden- of gehandicaptenzorg, of eenheden bestemd voor collectief verblijf van essentiële werkers of andere groepen die vergelijkbare kenmerken hebben. Deze laatste uitzondering geldt niet voor externe bezoekers.

Op 9 februari werd de BOE bijgewerkt met het koninklijk besluit, waarin de bovenstaande uitzonderingen op de regel werden vermeld, als onderdeel van het proces dat door de Spaanse minister van Volksgezondheid, Carolina Darias, werd geschetst om af te zien van het mandaat voor buitenmaskers.

Ook moet worden opgemerkt dat, volgens de nieuwe Spaanse richtlijnen, het gebruik van maskers nog steeds wordt aanbevolen in grote drukte.

Mondkapjes zijn vanaf donderdag, 10 februari, niet meer verplicht op schoolpleinen.

Vandaag, 8 februari, heeft de minister van Volksgezondheid Carolina Darias aan de ministerraad aangekondigd dat het masker niet langer verplicht zal zijn op schoolpleinen en dat de Volksgezondheidscommissie ook onderzoekt naar het verkorten van quarantaines tot tussen de 3 en 5 dagen.

In de afgelopen drie dagen zijn er 120.818 nieuwe besmettingen geregistreerd, maar de druk op ziekenhuizen is afgenomen. Er is een 12,8 procent bezetting in reguliere kamers, terwijl op intensive care-afdelingen (IC’s) het aantal bedden dat wordt ingenomen door Covid-patiënten is gedaald tot 19,5 procent.

Het verplichte gebruik van maskers buitenshuis in Spanje zal, tijdens een bijeenkomst van de Raad van Ministers, naar verwachting vandaag ook worden afgeschaft. Dit koninklijk besluit maakt eindelijk een einde aan het verplichte gebruik van mondkapjes buitenshuis in Spanje. 

Het gebruik van het Covid-paspoort is verlengd op de Balearen

Het Hooggerechtshof van de Balearen (TSJIB) keurde vrijdag 21 januari een uitbreiding goed van de eis om het Covid-certificaat te gebruiken om toegang tot bars en restaurants te krijgen.

Deze machtiging blijft van kracht tot 28 februari aanstaande, samen met alle andere maatregelen die eerder door de regering zijn goedgekeurd, zoals de voorwaarden voor werk in gezondheidscentra of bezoeken aan residenties.

Maatregelen die momenteel van kracht zijn, zouden aanstaande maandag 24 januari aflopen, maar het Openbaar Ministerie heeft in het voordeel van de laatste verlenging geoordeeld. Het begrip is dat het maatregelen waren die al eerder waren bekrachtigd, terwijl de situatie met de gezondheidscrisis nu nog delicaat is.

Naast de Covid-paspoortvereiste heeft de TSJIB gekeken naar maatregelen die onder meer van invloed zijn op de openingstijden van vestigingen en hun capaciteit. Hier oordeelde de Kamer dat de maatregelen voldoende gerechtvaardigd waren en proportioneel waren.

Patricia Gomez, de minister van Volksgezondheid, had afgelopen maandag 17 januari om verlenging gevraagd. Ze drong aan op de toezegging van de regering om het Covid-certificaat te gebruiken als “een hulpmiddel om de verspreiding van het virus te verminderen en als een motivatie voor vaccinatie” .

Er is ook een wijziging doorgevoerd op het gebied van sporttraining en wedstrijden, zodat, in het geval van personen ouder dan 12 jaar, de verstrekking van een enkele dosis als een volledig regime wordt beschouwd.

Covid-paspoorten werden verlengd in Andalusië

Na de goedkeuring door de bestuurskamer van het Hooggerechtshof van Andalusië (TSJA), op donderdag 13 januari, is het gebruik van Covid-paspoorten in Andalusië verlengd tot 31 januari.

Dit betekent dat mensen die toegang willen hebben tot zowel horeca, uitgaansgelegenheden als bezoeken aan ziekenhuizen en bejaardentehuizen, binnen 72 uur het Covid-certificaat, een herstelcertificaat van minimaal 11 dagen geleden, een negatieve PCR moeten overleggen, of een negatieve antigeentest van maximum 48 uur oud, beide uitgevoerd door een erkend centrum.

Een persbericht van de TJSA zei: “De sanitaire maatregelen zijn bekrachtigd door middel van afzonderlijke bevelen en beantwoorden aan de verzoeken van de Junta de Andalucia”.

De Kamer erkende echter de “beschadiging van de grondrechten” die optreedt als gevolg van deze maatregelen. Maar het drong erop aan dat deze schending “uitzonderlijk” is, aangezien het bedoeld is om een ​​ander “vooraanstaand” grondrecht te beschermen, dat niets anders is dan het recht op leven. Bovendien zegt het persbericht dat met de goedgekeurde maatregel “een poging wordt gedaan om precies een scenario van nieuwe, strengere beperkingen van de grondrechten te vermijden, zoals maanden geleden gebeurde”.

De Kamer benadrukte dat de maatregel alleen geldt voor mensen ouder dan 12 jaar, “bezoekers en begeleiders van gehospitaliseerde patiënten”. Ze zijn echter niet vereist voor de medewerkers van de centra zelf, of voor individuen die toegang willen als patiënten, of de metgezellen van patiënten die ziekenhuisconsultaties of nooddiensten bijwonen

Spaanse overheid stelt de maximumprijs voor antigeentesten vast op 2,94 euro

Carolina Darias, de minister van Volksgezondheid, heeft bekend gemaakt dat de Spaanse regering heeft ingestemd met een maximumprijs van 2,94 euro voor antigeentesten. 

“Tijdens de recente marktspanningen was ons belangrijkste doel het garanderen van het aanbod, en nu we dit hebben bereikt, zijn we ons gaan concentreren op de regulering van een maximale verkoopprijs”.

De maatregel wordt vanaf zaterdag 15 januari toegepast op alle geautoriseerde antigeentesten die bij apotheken worden verkocht.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft erop aangedrongen dat om de prijs vast te stellen, ze “de prijzen van de week vlak voor Kerstmis en 20-21 september in overweging hadden genomen”.

Tussen 13 en 26 december werden in Spanje 11,2 miljoen tests verkocht, meer dan de helft van de 20,4 miljoen die sinds afgelopen zomer te koop stonden.

De maatregel komt volgens consumentenverenigingen en oppositiepartijen rijkelijk laat.

De nieuwste maatregelen voor oudejaarsavond, regio per regio

Sommige regionale regeringen van Spanje stellen de komende weken geen nieuwe limieten in, terwijl andere een avondklok opleggen en zogenaamde ‘Covid-paspoorten’ eisen.

De ommicron-variant van het coronavirus blijft de kerstvakantie van dit jaar in Spanje beïnvloeden. Een aantal regio’s heeft al beperkingen aangekondigd voor de horeca en nieuwjaarsvieringen. Hier is de laatste informatie, uitgesplitst per gebied.

Andalusië

Tot 15 januari is het zogenaamde “Covid-paspoort” verplicht voor toegang tot horeca- en uitgaansgelegenheden, evenals toegang tot ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Wie er geen heeft, moet een negatieve coronatest laten zien. Binnen is er een aanbeveling om met niet meer dan 10 personen per tafel te zitten en dat niet meer dan twee bubbelgroepen deelnemen aan sociale bijeenkomsten. Een andere aanbeveling is dat mensen het nieuwe jaar in wijd open straten meemaken. Optochten worden niet aanbevolen, maar als ze doorgaan, moeten ze ook in brede straten doorgaan.

Aragón

Tot 15 januari is het Covid-paspoort nodig voor vieringen van meer dan 10 personen en voor toegang tot het nachtleven, gokwinkels, ziekenhuizen en andere sociale centra. Ze zijn ook nodig voor evenementen met meer dan 500 bezoekers als ze binnen zijn, of 1.000 als ze buitenshuis zijn.

Horecagelegenheden moeten om middernacht sluiten en uitgaansgelegenheden om 02.00 uur. Tafels zijn beperkt tot 10 personen binnen en buiten, en roken is verboden op terrasjes, net als drinken aan de bar. De regionale overheid beveelt niet meer dan 10 mensen aan bij sociale evenementen van niet meer dan twee bubbelgroepen. Er zijn geen specifieke maatregelen goedgekeurd voor Oudejaarsavond.

Asturië

Het Covid-paspoort is nodig voor toegang tot horeca, verzorgingshuizen en sportscholen. Overdekte uitgaansgelegenheden zijn gesloten en bars en restaurants moeten om 01:00 uur sluiten. De regionale overheid beveelt 10 mensen uit twee bubbels aan voor sociale evenementen. Gemeenten hebben het laatste woord over parades, sommige gemeenten hebben er al voor gekozen om ze te annuleren.

De Balearen

De regering van de Balearen eist Covid-paspoorten voor gezondheidswerkers, maar ook voor horeca, het nachtleven, sportscholen, verzorgingshuizen en culturele ruimtes. Er is een speciaal monitoringsplan afgekondigd voor uitgaansgelegenheden tijdens de jaarwisseling en als de regels niet worden nageleefd, zoals maskervereisten, worden er met meer drastische maatregelen gedreigd, waaronder sluiting van de sector.

Baskenland

Alle horeca- en uitgaansgelegenheden moeten om 1 uur ‘s nachts sluiten, wat betekent dat veel nieuwjaarsvieringen zijn geannuleerd of gewijzigd. De capaciteit binnenshuis is beperkt tot 60% en mensen moeten zittend eten en drinken. Tafels zijn beperkt tot 10 personen, buiten en binnen. Van 1 t/m 6 januari mogen horecagelegenheden niet voor 08.00 uur open. De capaciteit voor elk cultureel of sportief evenement is beperkt tot 600 binnen en 800 personen buiten. Sportactiviteiten moeten worden beperkt tot groepen van 10 en kleedkamers zijn beperkt tot 50% van hun capaciteit. Deze maatregelen gaan vandaag t/m 28 januari in.

Canarische eilanden

Het Covid-paspoort is vereist op de eilanden met hogere incidentiecijfers (momenteel Gran Canaria, Tenerife en Fuerteventura) voor toegang tot bars, restaurants en uitgaansgelegenheden, evenals in sportscholen en zorginstellingen. De horeca moet vanwege de epidemiologische situatie eerder sluiten (tussen 1 en 3 uur op Gran Canaria, Tenerife en Fuerteventura). De capaciteit van de locaties ligt tussen 33 en 75%, afhankelijk van de incidentie van elk eiland. Privé sociale bijeenkomsten in gesloten ruimtes zijn beperkt tot 10 personen, tenzij ze samenwonen.

Cantabrië

50 van de 102 gemeenten in Cantabrië zitten boven niveau 3 van het coronavirus alarmniveau, wat betekent dat het nachtleven in die gebieden sinds dinsdag is gesloten. Het Covid-paspoort is vereist voor toegang tot bars, restaurants en nachtclubs. Tafels zijn beperkt tot zes personen en de capaciteit is 75% voor horecagelegenheden. Er zijn geen grenzen aan sociale of familiebijeenkomsten. 

Castilla-La Mancha

De regio zal geen aanvullende beperkingen opleggen voor Kerstmis of Nieuwjaar. De regionale premier, Emiliano García Page, kondigde afgelopen woensdag aan dat hij na Kerstmis een ontmoeting zou hebben met de Volksgezondheidscommissie om de laatste cijfers te evalueren.

Castilla en León

Deze regio heeft ook geen verplichte maatregelen ingevoerd voor de feestdagen, maar heeft aanbevolen het aantal deelnemers aan sociale bijeenkomsten te beperken, zonder te specificeren hoeveel.

Catalonië

Catalonië heeft een avondklok ingesteld van 1 tot 6 uur ‘s ochtends voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en die een cumulatieve 14-daagse incidentie hebben van meer dan 250 gevallen per 100.000 inwoners. Het nachtleven is gesloten. Bars en restaurants zijn beperkt tot 50% capaciteit, terwijl dat voor sport-, commerciële, culturele en religieuze evenementen 70% is. Sociale bijeenkomsten in een besloten setting moeten worden beperkt tot 10 personen. De kerstvieringen in Barcelona zijn afgelast en het Covid-paspoort moet worden getoond voor toegang tot verzorgingshuizen, bars, restaurants en sportscholen.

Extremadura

Er zijn geen extra beperkingen, maar de aanbeveling is dat mensen sociale bijeenkomsten buiten houden en dat tafels worden beperkt tot 10 personen.

Galicië

Tussen 31 december en 18 januari moeten horeca- en uitgaansgelegenheden eerder sluiten, en als de rechtbanken het goedkeuren, komt er een avondklok tussen 3 en 6 uur ‘s ochtends. Bars en restaurants moeten om middernacht sluiten (drinken aan de bar is niet toegestaan), behalve op vrijdag en zaterdag, dan is het sluitingsuur 1 uur. Nachtclubs moeten om 3 uur ‘s nachts sluiten. Bij grote muziekevenementen moeten mensen zitten en mogen ze niet eten of drinken.

Op oudejaarsavond moeten horecagelegenheden tussen 01.00 uur en 10.00 uur gesloten zijn en uitgaansgelegenheden om 03.00 uur. Cafés en nachtclubs die tussen 30 december en 2 januari sluiten, krijgen een financiële vergoeding van de regionale autoriteiten. Covid-paspoorten zijn vereist voor horeca, zorginstellingen, verzorgingstehuizen, sportscholen, musea en andere culturele locaties. Tafels zijn beperkt tot acht personen binnen en 10 buiten.

Madrid

De regionale premier, Isabel Díaz Ayuso, heeft geen nieuwe beperkingen ingevoerd en heeft in plaats daarvan individuele verantwoordelijkheid aangemoedigd om de golf van infecties in te dammen. Vijf grote nieuwjaarsevenementen, met naar verwachting tussen de 500 en 1.000 mensen, hebben geen toestemming gekregen om door te gaan. Het stadhuis van Madrid beperkt de toegang tot het centrale Puerta del Sol-plein tot 7.000 mensen op oudejaarsavond om het aftellen naar 2022 mee te maken.

Murcia

Elke niet-essentiële activiteit moet om 1 uur ‘s nachts de deuren sluiten in Murcia, een maatregel die van kracht zal zijn tot 14 januari. Bars en restaurants moeten groepen beperken tot 10 personen binnen en 12 buiten. Dansvloeren moeten gesloten zijn en mensen mogen alleen zittend drinken. Alle grote evenementen voor de feestdagen moeten de capaciteit beperken tot 50% en het publiek moet altijd zitten, zelfs als het buiten is.

Navarra

De regio heeft horeca- en uitgaansgelegenheden om 1 uur ‘s nachts gesloten, drinken aan de bar verboden en tafels beperkt tot 10 personen. Covid-paspoorten zijn vereist voor sportscholen, hotels en seniorenwoningen. Al deze maatregelen gelden tot 14 januari.

La Rioja

De sluiting van horeca- en uitgaansgelegenheden is vervroegd naar 01.00 uur. De afstand tussen tafels en klanten aan de bar moet minimaal 1,5 meter zijn. Covid-paspoorten zijn vereist voor ziekenhuizen, residenties, nachtclubs, restaurants, bars en concerten, evenals voor andere drukke activiteiten in afgesloten ruimtes.

Valencia

Nieuwjaarsvieringen zijn tot nu toe niet afgelast, maar de horeca meldt veel afgelastingen vanwege de pandemie. Covid-paspoorten moeten worden gebruikt voor toegang tot locaties. De gemeenteraad van Valencia heeft het inluiden van het nieuwe jaar op het centrale plein afgelast, maar andere nieuwjaarsfeesten gaan nog steeds door.