Er kunnen 100.000 banen verloren gaan in de Spaanse auto-industrie

100.000 banen kunnen verloren gaan in de Spaanse auto-industrie als gevolg van een verhoging van de registratiebelasting

Algemeen directeur van Seat, Mikel Palomera, waarschuwde dinsdag 24 november dat duizenden banen verloren zouden kunnen gaan als de nieuwe registratiebelasting in januari in heel Spanje van kracht wordt. In het nieuwe jaar zal 50% van de verkochte auto’s de registratiebelasting moeten betalen, waardoor ze 4,75% duurder worden, waardoor de vraag afneemt, zei Palomera.

Tijdens de  VIde professionele conferentie Deia Automobile sector Bilbao Bizkaia , legde de CEO van Fiat Chrysler, Alberto de Aza, uit dat een belastingverhoging, die voortvloeit uit de toepassing van de WLTP, “een zeer sterke klap” zou zijn, wat zich vertaalt in een daling van de vraag en de belasting zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en uiteindelijk voor de economie ”.

De  WLTP-procedure (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure) is een wereldwijde norm voor het bepalen van de niveaus van verontreinigende stoffen, CO2-uitstoot en brandstofverbruik van traditionele auto’s, hybriden en puur elektrische auto’s.

Minister Maroto sprak maandag over een compensatie van de stijging, maar zette zich niet in voor de oplossing om de door de sector voorgestelde drempels met 20% te verhogen.

De Spaanse regering is van plan de belastingen in 2021 met € 6 miljard te verhogen

De overheidsinkomsten zullen volgend jaar naar verwachting met 33,4 miljard euro groeien dankzij een opleving van de economie en nieuwe fiscale maatregelen.

Na de verwoestende effecten die de coronaviruscrisis op de Spaanse economie heeft gehad, voorspelt de regering dat er binnenkort licht zal komen aan het einde van de tunnel. Volgens een begrotingsplan dat vorige week naar Brussel is gestuurd, zullen de overheidsinkomsten in 2021 met 33,4 miljard euro stijgen dankzij een fors herstel van het bruto binnenlands product dat wordt voorspeld, en de invoering van nieuwe fiscale maatregelen, waaronder een verhoging van de omzetbelasting voor suikerhoudende dranken, en een ‘plastic belasting’.

De pandemie heeft de Spaanse regering, een coalitie van de Socialistische Partij (PSOE) en Unidas Podemos, ertoe aangezet om de geplande “uitgebreide fiscale hervormingen” op te schorten. Maar er zullen volgend jaar belastingwijzigingen zijn, zoals minister van Financiën María Jesús Montero al had aangekondigd. Volgens het plan dat donderdag naar Brussel is gestuurd, zullen deze de inkomsten met € 6,8 miljard verhogen in 2021 en € 2,3 miljard in 2022. Exclusief een nieuwe wet ter bestrijding van belastingfraude, die naar verwachting ongeveer € 830 miljoen per jaar zal opleveren.

Volgend jaar zullen nieuwe heffingen op digitale diensten worden ingevoerd, algemeen bekend als de ‘Google-belasting’, evenals tarieven voor financiële transacties die bekend staan ​​als de ‘Tobin-belasting’. Beiden hebben groen licht gekregen in het Spaanse Hogerhuis, de Senaat, en zullen over ongeveer drie maanden worden geïmplementeerd. Het kabinet berekent dat ze samen zo’n € 1,8 miljard zullen opleveren.

Het budgetplan omvat ook een verhoging van de zogenaamde “groene belastingen”. Een aantal instellingen, waaronder de Europese Commissie, de Bank van Spanje en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), hebben deze verschuiving aanbevolen om een ​​deel van het economisch herstel te financieren. In Spanje is de druk van dergelijke belastingen op het bbp lager dan het gemiddelde van de Europese Unie: 1,8% vergeleken met 2,4%.

Zonder uit te leggen hoe, bevat het plan dat naar Brussel werd gestuurd, inkomsten uit milieubelastingen ter waarde van € 1,3 miljard in 2021. Het bevat echter details over de invoering van een belasting op plastic voor eenmalig gebruik, die volgend jaar € 491 miljoen zal opbrengen.

De overheid is ook van plan om de BTW op suikerhoudende en kunstmatig gezoete dranken te verhogen van 10% naar 21%. Dit werd overeengekomen door de PSOE en Unidas Podemos voordat de coalitieregering werd gevormd, en zal volgens het plan € 340 miljoen opleveren in 2021 en € 60 miljoen in 2022.

Ook zonder details te geven, omvat het plan van de regering een verhoging van de directe belastingen, mogelijk op hoge inkomens en op de vennootschapsbelasting, met een impact van € 2,5 miljard in de komende twee jaar, en een verhoging van de indirecte belastingen die € 1,7 miljard zal opbrengen.

De Spaanse regering voorspelt volgend jaar een opleving van het bbp van 7,2% na de daling van 11,2% voor 2020. Deze groei zou echter kunnen stijgen dankzij de Europese coronavirusfondsen. Door de opname van meer dan € 25 miljard uit de eerste tranche van de Europese hulp zou het bbp voor 2021 stijgen tot 9,8%. Dankzij dit extra geld zal het komende jaar ook in het teken staan ​​van een ongekende stijging van het bestedingsplafond van de overheid, van bijna 54% tot € 196 miljard. De schuld daarentegen zal in 2021 beginnen te dalen en 117,4% van het bbp bereiken, vergeleken met 118,8% in 2020.

Het kabinet schat dat de overheidsuitgaven in 2021 met € 2,4 miljard zullen stijgen, al zullen ze ten opzichte van het bbp dalen van 53% naar 48% dankzij een toename van de economische activiteit. Het begrotingsplan omvat ook de impact van een geleidelijke stijging van het vaderschapsverlof in Spanje, dat zal stijgen van 12 naar 16 weken, en de nieuwe regeling voor een gegarandeerd minimuminkomen van de regering , die gericht is op het helpen van kwetsbare huishoudens.

De Spaanse premier kondigt belastingverhogingen aan om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden

De Spaanse premier, Pedro Sanchez, heeft aangekondigd dat de belastingen zullen stijgen om de recente gezondheidscrisis het hoofd te bieden en hij moedigt de Spaanse inwoners aan om hun geld uit te geven om de economie opnieuw aan te zwengelen.

Sanchez heeft aangekondigd dat het verhogen van belastingen en een “fiscale hervorming” een onvermijdelijk onderdeel is van het herstelproces, maar dat dit “moet worden gecombineerd met de economische groei van ons land”.

Men denkt dat de meest opvallende belastingverhogingen enkel zullen gelden voor grote ondernemingen en voor de hoge inkomens en niet voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

De verlaagde btw zal met 10 procent stijgen en de superverlaagde btw met 4 procent.

Bovendien is er de mogelijkheid om groene belastingen te creëren die Spanje momenteel mist.

Sanchez heeft inwoners van Spanje aangemoedigd om hun hoop hoog te houden en ‘vooruit’ te kijken. 

De Bank van Spanje ziet belasting-verhogingen om de stijgende schulden als gevolg van de Covid-19-crisis te compenseren

De Bank van Spanje heeft dinsdag aanbevolen om een middellange termijnplan op te stellen met aanpassingsmaatregelen ter compensatie van de hoge schuld, de hoogste in vele decennia, die de coronavirus gezondheidscrisis zal achterlaten.

De voorgestelde fiscale aanpassingen, die later zullen worden aangenomen, omvatten het verhogen van een aantal belastingen. De centrale bank richt zich specifiek op de verlaagde tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), op speciale belastingen, met name milieuheffingen, waar veel ruimte is voor actie – en op het dichten van bestaande mazen in de vennootschapsbelasting.

In haar jaarverslag beveelt de instelling ook aan om de voorstellen voor herziening van de overheidsuitgaven van Airef, een overheidsinstelling die toezicht houdt op de fiscale verantwoordelijkheid, over te nemen. Daarnaast stelt het hervormingen van het stelsel van de sociale zekerheid voor om de openbare pensioenen te waarborgen, die worden belemmerd door een hoog tekort.

“Een ambitieus programma is nodig om de meerjarige begrotingsmarge binnen een groeistrategie en op een geleidelijke manier te reconstrueren”, aldus het rapport.

De aankondiging viel samen met nieuwe cijfers die de economische impact van de Covid-19-pandemie in Spanje illustreren . Dinsdag bevestigde het Instituto Nacional de Estadística (INE) dat het bruto binnenlands product (bbp) tussen januari en maart met 5,2% kromp als gevolg van de lockdown.

Dit is het slechtste cijfer in de INE-administratie, die teruggaat tot 1970. Het dichtste was het eerste kwartaal van 2009, tijdens de vorige economische crisis, toen de Spaanse economie met 2,6% kromp, de helft minder van dit jaar. Volgens berekeningen van historici is het aantal alleen vergelijkbaar met de naoorlogse jaren halverwege de twintigste eeuw.

En als de gegevens over het eerste kwartaal slecht zijn, zal het tweede kwartaal naar verwachting slechter zijn, aangezien het twee weken omvat waarin de economie bijna tot stilstand kwam voordat de lockdown maatregelen geleidelijk weer werden opgeheven. Zolang er geen officiële cijfers zijn verstrekt, schatte de Spaanse Bank dat de economie tussen april en juni met ongeveer 20% is gedaald.

De lockdown, een van de werelds strengste, had ook een ander effect: tussen januari en maart gaven mensen minder uit en het spaarquote van huishoudens steeg tot 11,2% van het beschikbare inkomen, het hoogste cijfer sinds het derde kwartaal van 2009, toen Spanje door een diepe economische crisis ging.

Terwijl Kristalina Georgieva, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), regeringen onlangs zegde om “zoveel mogelijk uit te geven”, heeft de gouverneur van de Bank van Spanje, Pablo Hernández de Cos, alleen gezegd dat “een voortijdige stopzetting van de stimuleringsmaatregelen” het risico op langdurige schade zou vergroten. “

Ondanks de voorzichtige tonen blijft de boodschap duidelijk: de strikte bezuinigingsmaatregelen die tien jaar geleden tijdens de economische crisis zijn ingevoerd en die als een van de meest rampzalige periodes in het Europese economische beleid zijn neergekomen, zullen niet opnieuw worden aangenomen.

“Op dit moment staat het buiten kijf dat het begrotingsbeleid resoluut moet handelen om banen en bedrijven te redden om zo enorme sociale en economische kosten op de middellange tot lange termijn te voorkomen”, aldus Hernández de Cos.

Maar hoewel het nu niet het juiste moment is om bezuinigingen door te voeren of belastingen te verhogen om de stijgende schulden- en tekortniveaus aan te pakken, zal die dag onverbiddelijk komen en de Spaanse Bank wil er klaar voor zijn.

“Als de crisis eenmaal is overwonnen, bevinden we ons in de afgelopen decennia met de hoogste overheidsschuld. We zullen dan moeten doorgaan met diepgaande begrotingshervormingen om de schuldenlast te verminderen en enige marge te laten om eventuele toekomstige problemen het hoofd te bieden ”, aldus de gouverneur.

“Zodra het herstel is ingezet, zal het nodig zijn om een ​​programma voor begrotingsconsolidatie te implementeren om de dynamiek van de overheidsschuld / BBP-ratio te veranderen”, voegde de directeur van beleidsstudies van de instelling, Óscar Arce, toe aan de presentatie van het rapport.

Bij gebrek aan een fiscale inspanning, waarschuwde hij, zou deze ratio zelfs in het beste geval kunnen oplopen tot meer dan 110% van het BBP in 2030, na 120% dit jaar te hebben bereikt. Als Spanje daarentegen “een structurele begrotingsinspanning” onderneemt en de EU-tekortdoelstelling van minder dan 3% van het BBP bereikt, zou de schuld onder 100% van de economische output van Spanje vallen.

De Europese Centrale Bank maakt bezwaar tegen de voorstellen van de Spaanse regering om cash geld uit de economie te verwijderen

Foto: cash geld
Avij

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat zij bezwaar maakt tegen de voorstellen van de Spaanse regering om het cash geld geleidelijk aan uit de Spaanse economie te verwijderen.

De ECB is van mening dat de maatregel de meest kwetsbare groepen in Spanje zal benadelen.

De Spaanse regering heeft deze voorstellen gedaan om cash geld in het land te elimineren in een poging om de zwarte economie te beëindigen en de belastinginning te vergemakkelijken.

De realiteit is echter dat veel van de Spaanse inwoners met de laagste inkomens afhankelijk zijn van contante betalingen om hen een inkomen te verschaffen, dat vaak onder het minimumloon valt.

De regering heeft andere maatregelen besproken om de economie te stimuleren, waaronder het verlagen van de limiet voor contante betalingen tussen individuen van € 2.500 tot € 1.000.

Over de voorstellen zal de komende weken nog meer worden gedebatteerd.

Nissan gaat zijn fabriek in Catalonië sluiten, 20.000 mensen verliezen hun job

CEO Makoto Uchida kondigde vanmorgen aan dat Nissan besloten heeft dat het zijn fabrieken in Catalonië gaat sluiten.

De baas van de autofabrikant gaf toe dat ze “verschillende maatregelen hebben overwogen” om de fabrieken open te houden, maar dat het zal sluiten ondanks dat het een “moeilijke beslissing” is, en zei dat hij van plan is zo snel mogelijk onderhandelingen te openen voor de ontslagen.

Volgens Uchida moet het bedrijf worden “gerationaliseerd”, hoewel ze ook hebben laten weten dat ze hun activiteiten in Sunderland (Verenigd Koninkrijk) zullen behouden.

Enkele minuten eerder, voordat het bedrijf zijn strategische plan voor de toekomst aankondigde, legde de Spaanse regering uit dat de Japanse autofabrikant haar had meegedeeld dat ze van plan is om te verhuizen na maanden van onzekerheid.

In de vijf fabrieken van de Japanse autofabrikant in Catalonië werken meer dan 3.000 mensen, en de vakbonden zeggen dat deze beslissing niet alleen op hen van invloed zal zijn, maar ook op ongeveer 20.000 meer indirecte bevoorradingsbanen.

Nissan begon zijn activiteiten in Catalonië in 1980 en heeft vijf fabrieken in de regio: de hoofdfabriek op het industrieterrein Zona Franca in Barcelona, ​​nog twee fabrieken in Sant Andreu de la Barca en Montcada i Reixac, een centrum voor auto-onderdelen in El Prat de Llobregat, en een distributiecentrum in de haven van Barcelona.

De kost van de Spaanse levensduurte daalde in april met 0,7 procent

De levensduurte is in april met 0,7% gedaald maar de prijs van 50 voedselproducten is gestegen.

De daling komt voornamelijk door de lagere kostprijs voor energie zoals elektriciteit, en brandstoffen.

Een voorbeeld van stijging van de voedselprijzen is verse vis die in april 2,7% duurder werd en nu al 10,5% duurder is dan de prijs in dezelfde periode vorig jaar.

Hetzelfde gebeurde met de prijs van het fruit dat 1,6% in prijs steeg maar ten opzichte van vorig jaar is dat een prijsstijging van 12,2%.

Andere voedselproducten die ook nog in prijs stegen waren pizza’s (+3,6%), zeevruchten (+3,5), aardappelen (+2,6) pasta (2,5) en bier (+2,1).

Maar deze prijsstijgingen worden dan weer goedgemaakt door de daling van de elektriciteitsprijs die op een jaar tijd met 20% daalde.

Spanje waarschuwt Donald Trump dat stijgende Amerikaanse handelstarieven de militaire samenwerking in gevaar kunnen brengen

De nieuwe linkse coalitieregering van Spanje heeft de regering van Donald Trump gewaarschuwd dat hij niet kan verwachten dat de militaire samenwerking zal toenemen terwijl hij Amerikaanse tarieven oplegt die de Spaanse handel bedreigen.

De minister van Buitenlandse Zaken, Arancha González Laya, en de minister van Defensie, Margarita Robles, hebben deze week een gezamenlijke ontmoeting gehad met de Amerikaanse ambassadeur in Spanje en Trump’s persoonlijke vriend Duke Buchan in een poging de betrekkingen tussen de twee landen te verbeteren.

De bijeenkomst ging verder dan het gebruikelijke protocol waarbij militaire samenwerking werd gepresenteerd als een onderhandelingselement om de oplopende spanningen op te lossen, waarbij uitgaven kunnen worden gebruikt als onderhandelingsmiddel om de economische en commerciële betrekkingen te verbeteren.

In de afgelopen maanden heeft de Spaanse regering de VS gemachtigd om hun vier destroyers die hun basis in Rota, Cádiz hebben, te vervangen door modernere schepen die zijn uitgerust met helikopters. 

Deze maatregel betekent het vergroten van de Amerikaanse aanwezigheid op de basis met een nieuwe luchteenheid. Bovendien heeft het Pentagon de Spaanse regering verzocht om zes torpedobootjagers in Rota in te zetten in plaats van vier, die hun slagkracht met 50% zou vergroten met de toevoeging van 600 extra zeelieden.

Parallel aan deze verzoeken heeft de Trump-regering beslissingen genomen die de Spaanse regering als uiterst oneerlijk beschouwt. De meest ernstige was de heffing in oktober vorig jaar, waarbij een extra heffing van 25% zou worden toegepast op landbouwproducten zoals olijfolie, wijn en kaas, waarvan de export naar de VS vorig jaar meer dan 800 miljoen euro bedroeg.

Spanje beschouwt deze sancties als onrechtvaardig en dat ze zijn opgelegd als vergelding voor Europese steun aan het Airbus consortium, wat de toch al moeilijke situatie op het Spaanse platteland verergerde. Onder druk van Californische boeren had Washington in 2018 een tarief van bijna 35% opgelegd aan Spaanse zwarte olijven, waardoor Spaanse exporteurs zich voor Amerikaanse rechtbanken moesten verdedigen.

De bijeenkomst vond plaats op verzoek van de ministers, waar González Laya, die uitgebreide ervaring heeft in de internationale handel, tracht de door Trump aan Spanje opgelegde tarieven om te keren. Margarita Robles is ook een voorstander van het verhogen van militaire uitgaven in Spanje, wat wordt gezien als een kostbaar lokmiddel voor de VS.

De Spaanse economie groeide in 2019 met 2 procent en doet het daarmee beter dan zijn Europese tegenhangers

Volgens de laatste cijfers heeft de Spaanse economie het in 2019 beter gedaan dan zijn Europese tegenhangers. 

De economie groeide nog in het laatste kwartaal van 2019 met 0,5% en de groei kwam er vooral door de dienstensector en de stijging van de export.

Een ander groot land zoals Frankrijk zag zijn economie in het laatste kwartaal dalen met 0,1%.

Alhoewel de Spaanse economie in 2019 2% groeide was het de traagste stijging sinds 2014. De groeivertraging kwam er na enkele jaren van politieke onrust.

Men hoopt dat deze onzekerheid nu zal stoppen nadat er een linkse PSOE met Podemos regering aan de macht is.

Maar doordat het een minderheidsregering is zal er nog altijd steun moeten gezocht worden bij andere politieke partijen in het parlement om een degelijk beleid te voeren.

Volgens de Bank van Spanje moeten werknemers langer kunnen blijven werken

De Bank van Spanje heeft de Spaanse regering (die de begroting van volgend jaar nog moet opmaken) gevraagd om stimulansen aan te bieden aan werknemers zodat ze, tijdens een overgangsperiode, na hun 65ste kunnen blijven werken.

Het is de bedoeling dat de pensioengerechtigde leeftijd in Spanje op 67 jaar wordt gebracht, maar op dit moment is het voor een individu mogelijk om een ​​volledige pensioenuitkering te claimen op de leeftijd van 65 en 11 maanden.

Deze mogelijkheid beschouwt de Bank als een belasting voor de economie.