Spanje kent ook prijsstijgingen van de brandstofprijzen

Voor diegenen die denken dat benzine of diesel enkel duurder worden in België of Nederland die moeten de bijgaande tabel eens bekijken.

Sinds het begin van dit jaar is er in Spanje bij benzine 95 al €0,18, bijgekomen, bij diesel is het een verhoging met €0,13 en bij diesel voor de verwarming is er al €0,12 bijgekomen.

Mensen met een interesse in de evolutie van de Spaanse brandstofprijzen kunnen kijken op de volgende site. Je dan kijken of uw benzinestation goedkoop of duur is.

Een korte uitleg voor diegenen die geen of weinig Spaans spreken maar de gegevens zijn op zichzelf vrij duidelijk.

  • De eerste kolom (fecha) is de datum
  • De tweede kolom (Super 95) behoeft geen uitleg
  • De derde kolom (Super 95 Sin Imp.) is Super 95 zonder belastingen
  • De vierde kolom (Diesel) behoeft geen uitleg
  • De vijfde kolom (Diesel Sin Imp) is Diesel zonder belastingen
  • De zesde kolom (Diesel Cal.) is Diesel voor de verwarming
  • De zevende kolom (Diesel Cal. Sin Imp.) is Diesel voor de verwarming zonder belastingen

Spaanse elektriciteitsfactuur is bij de hoogste in Europa

Spaanse gezinnen betalen in Europa bij de hoogste elektriciteitsfacturen.

Volgens Eurostat betaalt een gemiddeld Spaans huishouden 2,298 cent per kilowatt-uur en dat is meer dan het Europees gemiddelde dat op 2,035 cent per kilowatt-uur staat.

De cijfers tonen aan dat diegene die het minst verbruikt het meest betaald per kilowatt-uur. De oorzaak hiervan zijn de vaste kosten die mee op de elektriciteitsfactuur worden opgenomen.

Voor diegenen met een interesse in de evolutie in de elektriciteits-tarieven sedert 2006 en voor de verschillen in prijs tussen de Europese landen, zij kunnen terecht op de site van Eurostat.

Elektriciteit in Spanje was eind april 3,9 procent duurder dan in april 2018

De factuur voor elektriciteit was eind april 3,9 procent duurder dan in april 2018 en 1 procent duurder dan in maart 2019. Een gemiddelde consument betaalde in maart €66,09 per maand.

In oktober besliste het ministerie voor de Ecologische Overgang om de belasting van 7 procent op de productie van elektriciteit gedurende zes maanden op te schortten en dat staat voor een prijsverlaging van 4 procent op de factuur. Maar vanaf midden april is die verlaging afgeschaft.

Elektriciteitsfacturen daalden met 1,3% in februari, een daling die na de prijsstijging in januari van 5,7% kwam nadat er ook een prijsdaling in december was. Deze schommelingen met de elektriciteitsprijs kwamen door de schommelingen in de productiekost. De prijs stijgt als er weinig hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt.

In Spanje is de BTW op de elektriciteit 21% en daar komt nog een belasting van 5% bovenop.

Voor gepensioneerde werknemers van Endesa wordt de gratis elektriciteit afgeschaft

Een rechter heeft Endesa ondersteund in een zaak om de gratis elektriciteit voor 26.000 gepensioneerden in te trekken.

30 juni wordt deze gratis of zeer goedkope elektriciteit voor tienduizenden gepensioneerde werknemers van Endesa afgeschaft.

De vakbonden hebben de uitspraak verworpen en zij hebben aangekondigd dat zij de zaak voor het Spaanse Hooggerechtshof zullen brengen, omdat er een overeenkomst uit 1928 bestaat waarin de rechten van alle werknemers worden gegarandeerd. 

Weduwen en gepensioneerden kregen acht jaar later ook dergelijke rechten door een overeenkomst.

Deze overeenkomsten om Endesa’s 9.000 huidige werknemers en 26.000 gepensioneerde werknemers te subsidiëren zou het bedrijf € 711 miljoen hebben gekost.

Twee energieleveranciers kregen een boete omdat zij de contracten met hun klanten niet respecteerden

De Spaanse mededingingsautoriteit heeft een boete van €70.000 aan twee energiebedrijven gegeven nadat zij de regels overtraden over contracten voor nieuwe klanten.

De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de Spaanse mededingingsautoriteit is een overheidsdienst die de economische mededinging beschermt, oordeelde dat Iberdrola Clientes en EDP Energia de regelgeving overtraden hoe klanten kunnen veranderen van energieleverancier.

Iberdrola Clientes pleegde vier inbreuken en EDP Energia een maar de regulator classificeerde ze alle vijf als klein. Daardoor kreeg Iberdrola een boete van €40.000 en EDP Energia een boete van €30.000.

Volgens de CNMC had Iberdrola Clientes geen documenten ter beschikking van hun klanten die wilden veranderen van leverancier.

EDP Energia kreeg de boete omdat een klant klaagde dat hij van leverancier was veranderd zonder zijn toestemming.

Het parlement van de Balearen heeft gestemd voor een verbod in 2025 op dieselvoertuigen

Het regionale parlement van de Balearen heeft gestemd, vanaf 2025 zijn alle diesel voertuigen verboden in de regio.

Hierna komt er, door de nieuwe wet, in 2035 een totaal verbod op benzinevoertuigen die werd goedgekeurd door alle linkse partijen.

Sommige, maar niet alle, punten werden afgekeurd door Ciudadanos en de Partido Popular, waarbij de laatste partij de regering beschuldigde om een grote schade aan de lokale economie aan te richten.

De partij vroeg om de wet terug te trekken nadat de voorzitter van de
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (verantwoordelijk voor het mededingingsrecht in Spanje), dit vroeg. De linkse partijen beschuldigden deze organisatie daarop van een ongepaste inmenging.

Volgens Marc Pons, de verantwoordelijke op de Balearen voor het verkeer, is het altijd riskant om de eerste te zijn maar wij kunnen het ons niet veroorloven om meer tijd te verliezen.

Hernieuwbare energie moet en zal een andere toeristische toeristische attractie op de eilanden worden gaat Pons verder.

Naast het verbod op fossiele brandstoffen komen er verplichtingen voor hernieuwbare energie.

Zonnepanelen moeten geïnstalleerd worden in alle nieuwe parkeerterreinen die een oppervlakte hebben van meer dan 1.000 vierkante meter maar ook bestaande parkeerterreinen van meer dan 1.500 vierkante meter moeten uitgerust worden met zonnepanelen.

Tevens moeten er zonnepanelen geïnstalleerd worden in nieuwe gebouwen van 1.000 vierkante meter maar ook in oude gebouwen die worden gerestaureerd.

Deze wet voorziet ook in de graduele sluiting van de elektriciteitscentrales van Es Murterar (Mallorca), Mahon en Formentera die nu nog draaien op olie of steenkool. De eilanden moeten voor hun energievoorziening afhangen van hernieuwbare energie en van een nieuw aan te leggen elektriciteitskabel naar het vasteland.

Spaanse elektriciteitstarieven zijn bij de hoogste van Europa

De elektriciteitsprijzen in Spanje horen bij de hoogste van Europa en de Spaanse ombudsman heeft zijn bedenkingen geuit over de doorlopende prijsverhogingen die vooral een effect hebben op de meest kwetsbare personen.

In zijn jaarrapport zegt hij dat het grootste aantal klachten dat hij in 2018 ontving te maken hadden met economische en sociale zaken. Volgens hem blijft energiearmoede een zorgelijk probleem.

Hij herhaalde verder dat de consumenten moeten beschermd worden en dan vooral de meest kwetsbare onder hen gelet op de continue en recente prijsverhogingen voor de elektriciteit.

De ombudsman stelt dat elektriciteit een basisbehoefte is die essentieel is in de voorziening van andere fundamentele voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en een fatsoenlijke woning.

Verder wil hij dat er een formule gebruikt wordt waarmee de elektriciteitsprijs berekend wordt verduidelijkt wordt zodat hij verstaanbaar is voor het grote publiek.

Butaangasflessen worden weer duurder in Spanje

Sinds dinsdag 20 november is de prijs van de oranje gekleurde en aluminium butaangasflessen maximum 15,33 euro. De prijs stijgt met 0,70 euro wat 4,93% meer is dan de prijs van 14,61 euro die de vorige maanden gevraagd werd.

Op deze manier kent de prijs, na de stijging van 4,95% in september en die van 4,9% in juli, zijn derde opeenvolgende stijging. In de vorige herzieningen van maart en mei daalde de prijs met respectievelijk 4,9%.

Het rare is dat de internationale prijzen in de laatste twee maanden nauwelijks gestegen zijn in vergelijking met de vorige periode maar de producenten zeggen dat de vrachttarieven (+ 7,6%) en de waardevermindering van de euro (0,4%) bijgedragen hebben aan deze prijsstijging.

Deze prijs zal gedurende de komende twee maanden tot de derde dinsdag van januari 2019 gehandhaafd blijven.

De Spaanse voorjaarsstormen geven hernieuwbare energie een flinke duw in de rug

Foto:Jberrosl

Bijna de helft van de elektriciteit die in Spanje tijdens de eerste zes maanden van 2018 werd opgewekt komt van hernieuwbare energiebronnen.

Volgens gegevens van de nationale netbeheerder, Red Electric de España, zijn wind, water en zonne-energie samen verantwoordelijk voor 45,8 procent van alle geproduceerde energie in het land.

De goede cijfers zijn vooral te danken aan waterkrachtenergie die met 74 procent steeg ten opzichte van 2017 door de zeer natte lente en de voorjaarsstormen zijn verantwoordelijk voor een stijging met 10,4 procent in de opbrengst van de windturbines.

Frankrijk krijgt hernieuwbare energie uit Spanje langs een nieuwe verbinding

De Europese Unie heeft zijn grootste vergunning, tot hiertoe, gegeven voor de bouw van een energie-infrastructuur tussen Spanje en Frankrijk.

De vergunning is €578 miljoen waard en hij moet een verbinding maken tussen de beide landen om de overtollige Spaanse hernieuwbare energie naar Frankrijk te vervoeren.

Er zal een 370 km lange kabel onderwater gelegd worden door de Golf van Biskaje.  Door deze verbinding wordt er een extra 5.000 megawatt vermogensuitwisseling gecreëerd, het dubbele van de huidige capaciteit.

Het nieuws komt er nadat bekend raakte dat de EU de lidstaten aanzet om een interconnectie van 10 percent met zijn buurlanden te hebben.  Spanje staat momenteel op 6 percent.

De vergunning is een onderdeel van andere EU maatregelen om de afhankelijkheid van Russische gas terug te dringen en om de klimaatdoelstellingen te halen.

De vergunning van €578 miljoen komt van een budget van €873 miljoen dat opzij gezet is om energieverbindingen binnen de EU te bouwen.