Er komen in Spanje meer en meer laadpunten voor elektrische voertuigen

Foto: Internationaal verkeersbord voor de aanduiding van een laadpunt
Wouter.robers

Endesa en Iberdrola hebben akkoorden gesloten met tal van grote ketens zoals McDonald’s en Carrefour om daar op de parkings laadpunten voor elektrische voertuigen te kunnen installeren.

Hypermarkten, shopping centers en benzinestations krijgen duizenden laadpunten om zo de CO2 uitstoot van het land te verminderen.

Een aantal winkelketens in Andalusië hebben sinds vorig jaar al Iberdrola laadpunten maar dat moeten er tegen het einde van 2020 veel meer worden.

Zo heeft Iberdrola, na een testperiode, een akkoord met de benzinestations Avia ondertekend om in 100 stations snel ladende punten te plaatsen.

Het andere energiebedrijf Endesa zit ook niet stil en zij sloten contracten af met de supermarkten Consum, benzinestations Ballenoil en het fast food bedrijf McDonald’s om er laadpunten te installeren.

Endesa wil tegen 2023 8.500 laadpunten installeren terwijl zijn concurrent Iberdrola 25.000 laadpunten wil installeren in publieke ruimtes, woonwijken en urbanisaties.

Elektrische voertuigen worden zeer populair terwijl een aantal autobedrijven zoals Toyota en Mercedes zeggen dat hun gewone voertuigen in de toekomst van de markt zullen verdwijnen.

In 2019 steeg de verkoop van elektrische en hybride voertuigen in Spanje elk jaar met 176% bekeken volgens het Europese marktaandeel. Deze voertuigen zullen binnenkort 2% marktaandeel bereiken.

Spanje staat op de derde plaats in Europa wat betreft de prijs van de elektriciteit

Volgens de laatste cijfers van het Europees Bureau voor de Statistiek (Eurostat) is Spanje een van de duurste landen in Europa voor elektriciteit.

Spanje staat volgens deze cijfers op de derde plaats wat betreft de prijs voor elektriciteit en daarmee moet het land enkel Ierland en België laten voorgaan.

Maar kijken we enkel naar de prijsstijgingen tijdens de laatste tien jaar dat staat Spanje zelfs op de tweede plaats.

De prijs voor een kilowatt per uur steeg sinds 2008 van €0,1123 tot €0,1889 en het was vooral de periode tussen 2008 en 2012 die verantwoordelijk is voor een groot deel van de prijsstijgingen.

De Spaanse elektriciteitssector is in 1998 geprivatiseerd, een sector die tot dan toe in handen was van drie grote spelers. Momenteel zijn er 270 leveranciers van elektriciteit op de markt.

Groene financiering voor nieuwe windparken in Spanje

Foto: windmolens in Galicië
Arnejohs

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een zogenaamde groene lening van € 50 miljoen aangeboden aan een consortium bestaande uit het Spaanse elektriciteitsbedrijvenbedrijf Iberdrola en Caja Rural de Navarra.

Het geld is bedoeld om de bouw van vier nieuwe windparken in Navarra te financieren die tussen Cadreita en Valtierra worden gebouwd.

De werkzaamheden moeten werkgelegenheid bieden aan ongeveer 200 mensen en in het eerste kwartaal van 2020 worden voltooid als onderdeel van een doorlopend EU-plan om de hernieuwbare energie te vergroten.

Er ligt nu een onderwater kabel tussen Menorca en Mallorca

De elektrische kabel die onderwater Menorca verbindt met Mallorca is gelegd en men denkt dat hij operationeel zal zijn tegen het einde van volgend jaar.

De 41 km lange kabel, met een gewicht van ongeveer 2.300 ton ligt 81 meter diep en loopt van Cala Mesquida in Mallorca naar Ciutadella op Menorca.

Red Eléctrica, het bedrijf verantwoordelijk voor het project, zegt dat de verbinding de veiligheid en de kwaliteit van de elektriciteitslevering zal verbeteren. Ook kan er meer hernieuwbare energie gebruikt worden waardoor de koolstofdioxide uitstoot zal dalen.

Spanje kent ook prijsstijgingen van de brandstofprijzen

Voor diegenen die denken dat benzine of diesel enkel duurder worden in België of Nederland die moeten de bijgaande tabel eens bekijken.

Sinds het begin van dit jaar is er in Spanje bij benzine 95 al €0,18, bijgekomen, bij diesel is het een verhoging met €0,13 en bij diesel voor de verwarming is er al €0,12 bijgekomen.

Mensen met een interesse in de evolutie van de Spaanse brandstofprijzen kunnen kijken op de volgende site. Je dan kijken of uw benzinestation goedkoop of duur is.

Een korte uitleg voor diegenen die geen of weinig Spaans spreken maar de gegevens zijn op zichzelf vrij duidelijk.

  • De eerste kolom (fecha) is de datum
  • De tweede kolom (Super 95) behoeft geen uitleg
  • De derde kolom (Super 95 Sin Imp.) is Super 95 zonder belastingen
  • De vierde kolom (Diesel) behoeft geen uitleg
  • De vijfde kolom (Diesel Sin Imp) is Diesel zonder belastingen
  • De zesde kolom (Diesel Cal.) is Diesel voor de verwarming
  • De zevende kolom (Diesel Cal. Sin Imp.) is Diesel voor de verwarming zonder belastingen

Spaanse elektriciteitsfactuur is bij de hoogste in Europa

Spaanse gezinnen betalen in Europa bij de hoogste elektriciteitsfacturen.

Volgens Eurostat betaalt een gemiddeld Spaans huishouden 2,298 cent per kilowatt-uur en dat is meer dan het Europees gemiddelde dat op 2,035 cent per kilowatt-uur staat.

De cijfers tonen aan dat diegene die het minst verbruikt het meest betaald per kilowatt-uur. De oorzaak hiervan zijn de vaste kosten die mee op de elektriciteitsfactuur worden opgenomen.

Voor diegenen met een interesse in de evolutie in de elektriciteits-tarieven sedert 2006 en voor de verschillen in prijs tussen de Europese landen, zij kunnen terecht op de site van Eurostat.

Elektriciteit in Spanje was eind april 3,9 procent duurder dan in april 2018

De factuur voor elektriciteit was eind april 3,9 procent duurder dan in april 2018 en 1 procent duurder dan in maart 2019. Een gemiddelde consument betaalde in maart €66,09 per maand.

In oktober besliste het ministerie voor de Ecologische Overgang om de belasting van 7 procent op de productie van elektriciteit gedurende zes maanden op te schortten en dat staat voor een prijsverlaging van 4 procent op de factuur. Maar vanaf midden april is die verlaging afgeschaft.

Elektriciteitsfacturen daalden met 1,3% in februari, een daling die na de prijsstijging in januari van 5,7% kwam nadat er ook een prijsdaling in december was. Deze schommelingen met de elektriciteitsprijs kwamen door de schommelingen in de productiekost. De prijs stijgt als er weinig hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt.

In Spanje is de BTW op de elektriciteit 21% en daar komt nog een belasting van 5% bovenop.

Voor gepensioneerde werknemers van Endesa wordt de gratis elektriciteit afgeschaft

Een rechter heeft Endesa ondersteund in een zaak om de gratis elektriciteit voor 26.000 gepensioneerden in te trekken.

30 juni wordt deze gratis of zeer goedkope elektriciteit voor tienduizenden gepensioneerde werknemers van Endesa afgeschaft.

De vakbonden hebben de uitspraak verworpen en zij hebben aangekondigd dat zij de zaak voor het Spaanse Hooggerechtshof zullen brengen, omdat er een overeenkomst uit 1928 bestaat waarin de rechten van alle werknemers worden gegarandeerd. 

Weduwen en gepensioneerden kregen acht jaar later ook dergelijke rechten door een overeenkomst.

Deze overeenkomsten om Endesa’s 9.000 huidige werknemers en 26.000 gepensioneerde werknemers te subsidiëren zou het bedrijf € 711 miljoen hebben gekost.

Twee energieleveranciers kregen een boete omdat zij de contracten met hun klanten niet respecteerden

De Spaanse mededingingsautoriteit heeft een boete van €70.000 aan twee energiebedrijven gegeven nadat zij de regels overtraden over contracten voor nieuwe klanten.

De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de Spaanse mededingingsautoriteit is een overheidsdienst die de economische mededinging beschermt, oordeelde dat Iberdrola Clientes en EDP Energia de regelgeving overtraden hoe klanten kunnen veranderen van energieleverancier.

Iberdrola Clientes pleegde vier inbreuken en EDP Energia een maar de regulator classificeerde ze alle vijf als klein. Daardoor kreeg Iberdrola een boete van €40.000 en EDP Energia een boete van €30.000.

Volgens de CNMC had Iberdrola Clientes geen documenten ter beschikking van hun klanten die wilden veranderen van leverancier.

EDP Energia kreeg de boete omdat een klant klaagde dat hij van leverancier was veranderd zonder zijn toestemming.

Het parlement van de Balearen heeft gestemd voor een verbod in 2025 op dieselvoertuigen

Het regionale parlement van de Balearen heeft gestemd, vanaf 2025 zijn alle diesel voertuigen verboden in de regio.

Hierna komt er, door de nieuwe wet, in 2035 een totaal verbod op benzinevoertuigen die werd goedgekeurd door alle linkse partijen.

Sommige, maar niet alle, punten werden afgekeurd door Ciudadanos en de Partido Popular, waarbij de laatste partij de regering beschuldigde om een grote schade aan de lokale economie aan te richten.

De partij vroeg om de wet terug te trekken nadat de voorzitter van de
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (verantwoordelijk voor het mededingingsrecht in Spanje), dit vroeg. De linkse partijen beschuldigden deze organisatie daarop van een ongepaste inmenging.

Volgens Marc Pons, de verantwoordelijke op de Balearen voor het verkeer, is het altijd riskant om de eerste te zijn maar wij kunnen het ons niet veroorloven om meer tijd te verliezen.

Hernieuwbare energie moet en zal een andere toeristische toeristische attractie op de eilanden worden gaat Pons verder.

Naast het verbod op fossiele brandstoffen komen er verplichtingen voor hernieuwbare energie.

Zonnepanelen moeten geïnstalleerd worden in alle nieuwe parkeerterreinen die een oppervlakte hebben van meer dan 1.000 vierkante meter maar ook bestaande parkeerterreinen van meer dan 1.500 vierkante meter moeten uitgerust worden met zonnepanelen.

Tevens moeten er zonnepanelen geïnstalleerd worden in nieuwe gebouwen van 1.000 vierkante meter maar ook in oude gebouwen die worden gerestaureerd.

Deze wet voorziet ook in de graduele sluiting van de elektriciteitscentrales van Es Murterar (Mallorca), Mahon en Formentera die nu nog draaien op olie of steenkool. De eilanden moeten voor hun energievoorziening afhangen van hernieuwbare energie en van een nieuw aan te leggen elektriciteitskabel naar het vasteland.