Spanje kent het laagste geboortecijfer sinds 1941

Foto: Lachende baby
Carin Araujo

Uit de laatste bevolkingscijfers van het Spaanse Nationale Instituut voor de Statistiek blijkt dat er 170.074 baby’s in het land zijn geboren in de eerste zes maanden van dit jaar en dat is het laagste cijfer sinds 1941 en 6,2 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.

Er waren 215.478 overlijdens tussen begin januari en eind juni. Met andere woorden er stierven 45.404 mensen meer in Spanje dan dat er geboren werden.

Een groter aantal sterfgevallen dan geboorten is al enkele jaren de situatie, met uitzondering van 2014.

Het enige deel van het land waar het geboortecijfer in de eerste helft van 2019 steeg was La Rioja.

De grootste daling van het aantal baby’s die ter wereld kwamen, was in Melilla (-27,6 procent) en Ceuta (-22,6 procent).

Iets meer dan een op de vijf geboorten in de eerste zes maanden van het jaar waren buitenlandse moeders.

Uit de cijfers bleek ook dat slechts 15,7 procent van de Spaanse bevolking jonger is dan 16 jaar, terwijl 19,3 procent ouder dan 65 is.

Voor Spaanse 11-18 jarigen zijn hun studies, pesten en hun toekomstige werkvooruitzichten belangrijk

School en studies, pesten en hun toekomstige jobperspectieven staan ​​bovenaan de lijst van zorgen voor Spaanse jongeren.

De Universiteit van Sevilla en de UNICEF-studie waarin gepeild werd naar de geest van 11 tot 18-jarigen toonde aan dat het milieu en genderongelijkheid ook zaken zijn waar kinderen en tieners zich zorgen over maken.

Volgens de 9.000 jongeren die aan het onderzoek deelnamen zijn relaties met vrienden en familie zaken die hen het gelukkigst maken gevolgd door materiële dingen en het gebruik van sociale media en internet.

Hun hobby’s en vrije tijd, vooral in het weekend, zijn ook belangrijk voor hun welzijn, merkten ze op. Maar een op de vijf zegde dat ze de afgelopen zeven dagen niet genoeg uren hadden gehad om te doen wat ze wilden doen in hun vrije tijd.

Meer dan 80 procent van de geïnterviewden zei dat ze de afgelopen week altijd of bijna altijd plezier hadden gehad met hun vrienden, en 76 procent zei dat hun ouders hen eerlijk hadden behandeld. Minder dan de helft zei dat ze een goede week op school hadden gehad.

Wat betreft de instellingen die jongeren respecteren, hebben de 11-18-jarigen de neiging om een ​​positief beeld te hebben van wetenschap en onderwijs. Ze rangschikken ook ngo’s en de veiligheidstroepen van de staat behoorlijk hoog.

Ze hebben weinig vertrouwen in politici en de centrale overheid, maar hebben iets meer vertrouwen in de lokale autoriteiten.

Tot nu toe zijn er in 2019 35.000 slachtoffers van gendergeweld in Spanje

Tot nu toe heeft, in 2019, de Spaanse nationale politie bijna 35.000 slachtoffers van gendergeweld bijgestaan.  

De staatssecretaris van Veiligheid, Ana Botella , heeft gezegd dat de strijd tegen gendergeweld een prioriteitsthema is voor de samenleving en dat Spanje het voortouw neemt in de aanpak van dit probleem.  

De Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), gespecialiseerd in gender, huiselijk en seksueel geweld, heeft 54,860 slachtoffers van deze misdaden geïdentificeerd en bijna 41.000 mensen gearresteerd.

Deze cijfers werden op 20 november onthuld op het Canillas Police Complex in Madrid, dat werd voorgezeten door de staatssecretaris van Veiligheid, Ana Botella.  

Het evenement werd ook bijgewoond door de directeur-generaal van de nationale politie, Francisco Pardo Piqueras en de politieagenten van de eenheden die rechtstreeks betrokken waren bij de strijd tegen geweld tegen vrouwen.  

Volgens de UFAM-gegevens was er in de eerste 10 maanden van 2019 een toename van bijna 10 procent in de misdaden van gendergeweld, huiselijk geweld en seksueel geweld in vergelijking met dezelfde periode in 2018.  

In totaal werden 62.797 misdaden gerapporteerd die verband houden met deze drie soorten geweld, wat 3,57 procent van alle misdaden in Spanje vertegenwoordigt.  

Van dit bedrag waren er 40.477 voor gendergeweld, dat wil zeggen voor het geweld dat een man tegen een vrouw pleegt wanneer er een sentimentele relatie tussen hen bestaat of heeft bestaan.  

Voor huiselijk geweld, dat wordt gedefinieerd als geweld binnen het gezin in welke richting dan ook werden 16.759 gevallen geregistreerd, terwijl 5.562 gevallen van seksueel geweld (waardoor iemand werd gedwongen deel te nemen aan seksuele handelingen tegen hun wil) werden geregistreerd, 7,81 procent meer dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.  

In deze periode van 10 maanden heeft de nationale politie in totaal 40.919 arrestaties verricht op het gebied van de bevoegdheid van UFAM, 7,68 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, wat betekent dat twee van elke 10 arrestaties in Spanje misdaden zijn gepleegd tegen het gezin of tegen vrouwen. Van dit cijfer waren 27.733 voor misdaden van gendergeweld.  

UFAM heeft 54.860 slachtoffers geregistreerd van misdrijven die 8,8 procent meer vallen dan in dezelfde periode van 2018.  

Bijna 20 procent van de Spaanse jongeren is verslaafd aan nieuwe technologieën

Foto: verslaving aan nieuwe technologieën
Andi Graf

Een vijfde van alle Spaanse jongeren tussen de 10 en 25 jaar, lijdt aan gedragsproblemen als gevolg van een verslaving aan de nieuwe technologieën.

Dit bracht een nieuw onderzoek aan het licht dat werd uitgevoerd onder 4.000 jongeren. Het resultaat van dit onderzoek zal worden opgenomen in het nieuwe Nationale Drugsplan van het ministerie van Volksgezondheid.

Het bleek dat ongeveer 90 procent van de tieners tussen de twee en de vijf persoonlijke videogames, mobiele telefoons of andere apparaten bezat.

Symptomen van geobsedeerd gedrag door technologie zijn onregelmatige uren, slecht slaapgedrag, het niet nakomen van verantwoordelijkheden en zelfs geweld.

Maar de ‘non-substance-verslaving’ is niet erkend als een ziekte en komt niet voor in The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5), opgesteld door de American Psychiatric Association.

Gokken is het enige verslavende gedrag dat door de vereniging wordt erkend, een erkenning die voornamelijk betrekking heeft op een verslaving aan stoffen zoals alcohol, tabak, stimulerende middelen, marihuana en opiaten.

Experten adviseren om het gezond verstand toe te passen in de plaats van om technologie te ‘demoniseren’ en zij adviseren om technologie-vrije zones rondom het huis aan te wijzen.

Een woordvoerder van het Puerta de Hierro-ziekenhuis in Madrid beweert dat niet iedereen verslaafd raakt aan technologie, jongeren die goede sociale vaardigheden hebben of sporten, zijn resistenter tegen de technologie verslaving.

Vaderschapsverlof in Spanje wordt vanaf 1 april verlengd tot acht weken en het is geen aprilgrap

Vanaf gisteren is het vaderschapsverlof in Spanje verlengd van vijf tot acht weken.

De verlenging is ingevoerd om te voldoen aan de maatregelen van het koninklijk wetsbesluit dat gelijke kansen en behandeling garandeert.

Vaders van alle geboren en geadopteerde kinderen hebben nu recht op bijna twee maanden verlof, waarvan de eerste twee weken gelijktijdig met de moeder en onmiddellijk na de geboorte of adoptie moeten worden genomen.

De resterende zes weken kunnen tijdens de eerste 12 maanden na de geboorte of de adoptie worden verdeeld.

De toename is een onderdeel van een progressieve poging om gelijkheid tussen beide ouders te bereiken tegen 2021 met een verwachte verlenging tot 12 weken volgend jaar en 16 weken het jaar erna.

Tegen 2021 zullen moederschaps- en vaderschapsverlof gelijk zijn en niet-overdraagbaar en zullen ze bekend staan ​​als “geboorteverloven” die betrekking hebben op de geboorte of adoptie en verzorging van het kind.

Spaanse ouderen zijn minder afhankelijk van jongeren dan het Europees gemiddelde

HET aantal Spaanse ouderen dat afhankelijk is van de jongere generaties ligt onder het Europese gemiddelde.

Volgens het Institute of Economic Studies (IEE), bereikte het cijfer 29 procent in 2018, maar is het nog steeds hoger dan in voorgaande jaren.

De nieuwe cijfers toonden aan dat het aantal ouderen dat hulp nodig had van de werkende bevolking slechts 23 procent was in 2008. Een woordvoerder van het instituut zei: “Gedurende de laatste jaren is het aandeel 65-plussers toegenomen met betrekking tot de bevolking in de werkende leeftijd. De zogenaamde afhankelijkheidsgraad van de oudere bevolking is een belangrijke indicator met betrekking tot pensioenen, gezondheidszorg en sociale voorzieningen van een groep. 

De algemene afhankelijkheidsgraad in de Europese Unie was 30,5 procent in 2018, vergeleken met 25,5 procent in 2008.

Italië had de hoogste verhouding, op 35,2 procent, terwijl Ierland en Luxemburg de laagste cijfers hadden.

De huidige Spaanse regering wil tegen 2021 het vaderschapsverlof verlengen tot 16 weken

Foto:
Daniela Dimitrova

De Spaanse regering is van plan om toch een ​​aantal maatregelen met betrekking tot gelijkheid van mannen en vrouwen door te voeren die van de tafel werden geveegd nadat het Congres de begroting van 2019 van premier Pedro Sánchez verwierp. Onder die maatregelen is er de geleidelijke verlenging van het vaderschapsverlof tot het niveau van het zwangerschapsverlof. De maatregel zal dienen voor werknemers in zowel de publieke als de private sector.

De wijzigingen zijn opgenomen in het ontwerp met de titel “Koninklijk besluit inzake dringende maatregelen om gelijke behandeling en kansen tussen mannen en vrouwen in arbeid en beroep te garanderen”, een document van 28 pagina’s dat de regering ter beoordeling aan de relevante sociale instanties heeft overgemaakt. Hoewel er enkele wijzigingen kunnen zijn, hebben overheidsbronnen aangegeven dat de kwestie van het vaderschapsverlof hoogstwaarschijnlijk zal worden goedgekeurd tijdens de vergadering van het kabinet van nu vrijdag.

In het plan van de regering zal het vaderschapsverlof stijgen tot acht weken in 2019, tot 12 weken in 2020, en in 2021 zullen beide oudersgedurende 16 weken hetzelfde , niet-overdraagbaar en betaald verlof genieten. Dat verlof kan worden verlengd met twee weken per kind in het geval van een meervoudige geboorte.

Volgens de Spaanse wet genieten vrouwen momenteel van zes weken verplicht verlof, in vergelijking met vijf weken voor mannen, die vrijwillig zijn. Er is nog 10 weken verlof dat beide ouders kunnen opnemen, maar in de praktijk wordt deze periode bijna altijd door vrouwen genomen. Volgens gegevens van de sociale zekerheid gebruikt minder dan 2% van de mannen deze periode.

De wijzigingen zijn vergelijkbaar met die welke zijn overeengekomen door de PSOE-regering en de linkse partij Unidos Podemos om te worden opgenomen in de begroting van 2019. Dat plan werd echter verworpen, nadat premier Sánchez, die momenteel met een minderheid regeert, de steun verloor van Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartijen. Sánchez heeft sindsdien algemene verkiezingen voor 28 april afgekondigd.

Alle seksuele handelingen die niet met “ja” beginnen zijn binnenkort illegaal

Foto: Pool Moncloa/César P.Sendra

De nieuwe Spaanse vice-eerste minister wil de strafwet zodanig wijzigen dat als het slachtoffer in een zedenzaak niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven met een gesproken “ja” om zo de handelingen toe toelaten dat deze zaken automatisch zullen behandeld worden als misdrijven.

Deze vice-eerste minister, Carmen Calvo, is ook verantwoordelijk voor Gelijke Kansen bepleitte dit voorstel om situaties te vermijden waarin alles afhangt van de interpretatie van de rechter.

Als een vrouw niet uitdrukkelijk “ja” zegt dan is al de rest een “neen” zegde zij aan een aantal journalisten in de kamer van volksvertegenwoordigers.

Haar voorstel is gelijkaardig aan dat sinds 1 juli 2018 van kracht is in Zweden waar een vrouw ook uitdrukkelijk “ja” moet gezegd hebben.

Groot-Brittannië, Ijsland, België en Duitsland hebben ook al gelijkaardige maatregelen ingevoerd.

De Spaanse maatschappij is tijdens de laatste maanden geschokt door het nieuws van de groepsverkrachting van een 18-jarige vrouw tijdens de San Fermin feesten in Pamplona.

Betogers kwamen in gans Spanje op straat nadat in juni een gerechtshof oordeelde dat de daders op borgtocht moesten vrijgelaten worden niettegenstaande zij gevangenisstraffen tot negen jaar hadden gekregen.

De mannen, die zichzelf in een WhatsApp-berichtengroep ‘la manada’ noemden, ‘de wolvenroedel’, werden ervan beschuldigd een vrouw te hebben verkracht bij de ingang van een appartementencomplex in Pamplona op 7 juli 2016.

Alle vijf waren in april veroordeeld voor seksueel misbruik, maar werden vrijgesproken voor de meer ernstige misdaad van aanranding, waaronder verkrachting, omdat de rechtbank niet van mening was dat het slachtoffer was blootgesteld aan intimidatie of geweld.

Daardoor ontstonden nationale protesten in praktisch alle Spaanse steden om te eisen dat de wet zou aangepast worden.

Volgens Calvo kan men een gelijkaardige zaak niet meer meemaken,waar door interpretatie, een zeer ernstige zaak tegen vrouwen niet als zodanig wordt behandeld.

Zij beloofd ook dat er meer middelen zullen gaan naar acties tegen geweld tegenover vrouwen.

De vorige Spaanse regering onder leiding van de Partido Popular heeft in 2017 al  €200 miljoen beloofd voor deze acties.

Sinds 2003 zijn er al 945 vrouwen in Spanje vermoord.

Spanje brak in 2017 een triestig record, het was het ergste jaar met geweld tegen vrouwen

Een week nadat 5,3 miljoen vrouwen een staking tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hielden zijn de cijfers bekend gemaakt in verband met geweld tegenover vrouwen.

Nu dat de Spaanse vrouwen hun stem, ook internationaal, laten horen in hun gevecht tegen ongelijkheid en discriminatie op het werk hebben de gerechtshoven in het land de cijfers vrijgegeven die aantonen dat de situatie voor vrouwen ook thuis alarmerend zijn.

In 2017 kregen 158.217 vrouwen in Spanje te maken met geweld en die cijfers komen van een instelling binnen justitie, het Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) zelf.

Deze halucinante cijfers tonen bovendien een stijging met 17,7 procent aan ten opzichte van 2016.  Met de cijfers van 2017 heeft men een tragisch record in de geschiedenis gebroken.

De Spaanse gerechtshoven ontvingen in het totaal 166.620 klachten in verband met geweld tegen vrouwen en dat is een stijging met 16,4 procent ten opzichte van 2016.

De CGPJ benadrukt speciaal dat ook het aantal minderjarigen die voor deze beschuldigingen voor de rechter komen ook in stijgende lijn gaan.  Deze cijfers stegen van 179 in 2017 tot 266 in 2017.

 

In het totaal werden 33.146 mannen in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor misdaden die in verband staan met geweld tegenover vrouwen.

In december 2017 keurde het Spaanse parlement nog een actieplan, ter waarde van €1 miljard, goed dat de volgende 5 jaar het geweld tegen vrouwen moest tegengaan.

Een van de maatregelen in dit actieplan is dat vrouwen die omwille van geweld in het gezin hun partner verlaten recht hebben op zes maanden werkloosheidsvergoeding om zo financieel iets onafhankelijker te staan.

Het Spaans parlement heeft tot op heden al meer dan 200 maatregelen goedgekeurd na de zaak van Ana Orantes in 1997.  Dat was een 60 jarige vrouw die geslagen, over een balkon gegooid en in brand gestoken was door haar ex echtgenoot.  Dit gebeurde nadat zij al herhaaldelijk bij de politie over hem geklaagd had over zijn gewelddadig gedrag.

Men kan zich wel afvragen of deze maatregelen werken omdat tussen 2003 en 2017 meer dan 900 vrouwen de dood vonden door geweld van hun (ex) partner.

 

Ouders die kiezen voor een thuisbevalling zonder medische assistentie riskeren een gevangenisstraf

Ouders in Spanje die medische hulp voor hun kinderen weigeren kunnen door justitie aansprakelijk gesteld worden indien de kinderen schade ondervinden van deze beslissing.  Dat is althans de uitspraak van het Hooggerechtshof.  Het betreft een celstraf van 15 jaar die bevestigd werd tegen een koppel waarvan de pasgeboren dochter gestorven is.  Het koppel koos voor een thuisbevalling zonder medische hulp en de baby stierf  omdat zij geen afdoende medische verzorging kreeg en omdat zij niet naar een dokter werd gebracht toen de situatie ernstiger werd.

Vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling, een minderheid in Spanje, kiezen er soms voor om geen elke medische verzorging te krijgen.  Zij argumenteren dat een bevalling geen ziekte is en dat het lichaam van een vrouw klaar is voor een bevalling.  Volgens hen worden er in ziekenhuizen agressieve methodes gebruikt waarbij moeder en kind schade ondervinden.

Het Hooggerechtshof waarschuwt ouders voor deze vormen van thuisbevalling en dat zij aansprakelijk kunnen gesteld worden als het mis loopt.

Nalatigheid is een strafbaar feit dat optreedt wanneer een persoon tekort schiet in zijn taak van zorg, of het nu opzettelijk is of niet.  In dergelijke situatie kunnen ouders aangeklaagd worden voor roekeloos gedrag als de baby gekwetst geraakt als resultaat van hun beslissing.  In het ergste geval, bij het overlijden van de baby, kan men aangeklaagd worden voor onvrijwillige doodslag.

De uitspraak van het Hooggerechtshof is uitermate belangrijk omdat in die zaak er geen bewijs is van een roekeloze daad van de ouders.  Integendeel pleegden de ouders een  crimineel feit omdat zij hun dochter niet naar de dokter brachten niettegenstaande de baby duidelijke signalen gaf dat zij hulp nodig had.

Volgens het officiële verslag wilde de moeder een thuisbevalling en de vader volgde haar daar in.  Na de geboorte knipten zij de navelstreng niet door, reinigden zij de baby niet en wikkelden zij de baby niet in een doek.  De ouders gaven haar de volgende dag geen eten en zij brachten haar niet naar het hospitaal ondanks dat de baby in gevaar was.  Zij brachten haar enkel naar het hospitaal toen de baby reeds gestorven was.

Het besluit dat het hof nam om de ouders te vervolgens voor een zwaardere misdaad legde zij uit dat de ouders het risico van een thuisbevalling kenden en dat daardoor er een grotere verplichting rust op de ouders, dat hun passiviteit wijst op het feit dat zij de dood van de baby aanvaarden of dat zij er minstens onverschillig tegenover stonden.

Omwille van deze reden besliste het hof om de straf van 15 jaar gevangenis te behouden voor de beide ouders.