Na 100 jaar nemen we afscheid van het Familieboek: hoe gaat het nu verder en hoe registreren we nu onze baby’s?

  1. Overzicht
  2. Even een korte geschiedenis van het Familieboek
  3. Wat is het nut van dit Familieboek geweest?
  4. Hoe is het geweest en hoe zal je ontwerp eruit zien?
  5. Hoe moet ik mijn baby nu registreren?

1.Overzicht

Op 30 april 2021 treedt de regelgeving over het verdwijnen van dit document in werking om een nieuwe digitale fase in te luiden.

Het fysieke formaat wordt vervangen door een virtuele database waarin de familiegegevens worden vastgelegd.

Volgens de overheid is het tijd om na meer dan een eeuw geschiedenis afscheid te nemen van het Familieboek in Spanje. En het is op 30 april 2021 dat de regels die de verdwijning van dit papieren document regelen om een nieuwe digitale fase te beginnen, in werking zullen treden, zoals vermeld in het Staatsblad (BOE).

Tien jaar later, aangezien deze technologische vooruitgang werd voorgesteld door het ministerie van Justitie van de regering van José Luis Zapatero, onder leiding van Francisco Caamaño, wordt de wet 20/2011 van 21 juli inzake de burgerlijke stand van kracht, waardoor het fysieke boek wordt vervangen door een virtuele database waartoe burgers toegang hebben.

Het feit dat dit soort documenten niet wordt herdrukt, betekent echter niet dat de reeds uitgegeven documenten hun waarde verliezen. Dat wil zeggen, iedereen die heeft gezegd dat hij de geschreven versie wil blijven gebruiken het ook mag blijven gebruiken, maar het zal niet fysiek worden bijgehouden of, met andere woorden, het zal de effecten blijven behouden die zijn voorzien in de artikelen 8 en 75 van de wet op de burgerlijke stand van 8 juni uit 1957.

2. Even een korte geschiedenis van het Familieboek

Het ministerie van Genade en Justitie van Alfonso XIII heeft dit familieboek voor het eerst uitgegeven op 15 november 1915.

Het belangrijkste doel van dit zo zelfgemaakte boek was om de verwantschapsrelatie tussen echtgenoten, ouders en kinderen te verzamelen, evenals sterfgevallen. Hoewel latere adopties en scheidingen of echtscheidingen er ook werden in opgenomen.

3. Wat is het nut van dit Familieboek geweest?

Enkele decennia geleden vroegen ze in de hotels waar jonge stellen verbleven naar deze informatie tijdens hun huwelijksreis om de juistheid van hun bewering te verifiëren.

Momenteel wordt het familieboek uitgegeven door het ministerie van Justitie en wordt het verwerkt in de burgerlijke stand van de gemeentelijke rechtbanken, en wordt het alleen beschouwd als een inscriptie die de volkstelling ondersteunt en bloedbanden koppelt.

Normaal gesproken zijn de eigenaren van elk document verantwoordelijk om naar de instellingen te gaan om de bloedverwantschap bij te werken. De wet op de burgerlijke stand van 2015 stond de ziekenhuizen echter toe om zelf de registratie van pasgeborenen in de burgerlijke stand te regelen, waardoor nieuwe ouders van dit proces werden bespaard.

4. Hoe is het geweest en hoe zal je ontwerp eruit zien?

Interessant genoeg zijn er sinds 1915 maar heel weinig wijzigingen aangebracht in het ontwerp van dit boek.

In de jaren veertig keurde het land de introductie van pasfoto’s van beide echtgenoten goed om hun verwantschap te identificeren. Een initiatief dat maar 20 jaar van kracht bleef, aangezien het in de jaren zestig niet meer verplicht was.

Nu geeft digitalisering een draai van 180 graden aan het historische beeld dat het oude formaat zo lang verdedigde, aangezien het gebaseerd zal zijn op een online database waarin elk individu een uittreksel zal hebben met zijn persoonlijke gegevens, zolang ze gerelateerd zijn aan hun burgerlijke staat.

5. Hoe moet ik mijn baby nu registreren?

Hoewel er op dit moment geen referentie-instructies zijn om te weten hoe ze dit moeten aanvragen of pasgeborenen moeten registreren in deze documenten, wordt vermoed dat dezelfde procedure die tot nu toe is gevolgd, zal worden gevolgd

Het familieboek wordt verkregen op dezelfde dag dat de burgerlijke stand wordt bezocht om het huwelijk te registreren. Deze inschrijving moet worden gedaan in de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk werd gevierd. Evenzo de dag waarop de geboorte van het eerste kind van alleenstaande ouders wordt geregistreerd, of bij de registratie van de adoptie van een kind, als daar niet eerder om was gevraagd

Om de geboorte van een nieuw lid aan de familiekern toe te voegen, kunt u op dezelfde manier terecht bij bepaalde afdelingen die in de verschillende ziekenhuizen bevoegd zijn om deze administratieve procedure uit te voeren.

Spanje kent het laagste geboortecijfer sinds 1941

Foto: Lachende baby
Carin Araujo

Uit de laatste bevolkingscijfers van het Spaanse Nationale Instituut voor de Statistiek blijkt dat er 170.074 baby’s in het land zijn geboren in de eerste zes maanden van dit jaar en dat is het laagste cijfer sinds 1941 en 6,2 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.

Er waren 215.478 overlijdens tussen begin januari en eind juni. Met andere woorden er stierven 45.404 mensen meer in Spanje dan dat er geboren werden.

Een groter aantal sterfgevallen dan geboorten is al enkele jaren de situatie, met uitzondering van 2014.

Het enige deel van het land waar het geboortecijfer in de eerste helft van 2019 steeg was La Rioja.

De grootste daling van het aantal baby’s die ter wereld kwamen, was in Melilla (-27,6 procent) en Ceuta (-22,6 procent).

Iets meer dan een op de vijf geboorten in de eerste zes maanden van het jaar waren buitenlandse moeders.

Uit de cijfers bleek ook dat slechts 15,7 procent van de Spaanse bevolking jonger is dan 16 jaar, terwijl 19,3 procent ouder dan 65 is.

Voor Spaanse 11-18 jarigen zijn hun studies, pesten en hun toekomstige werkvooruitzichten belangrijk

School en studies, pesten en hun toekomstige jobperspectieven staan ​​bovenaan de lijst van zorgen voor Spaanse jongeren.

De Universiteit van Sevilla en de UNICEF-studie waarin gepeild werd naar de geest van 11 tot 18-jarigen toonde aan dat het milieu en genderongelijkheid ook zaken zijn waar kinderen en tieners zich zorgen over maken.

Volgens de 9.000 jongeren die aan het onderzoek deelnamen zijn relaties met vrienden en familie zaken die hen het gelukkigst maken gevolgd door materiële dingen en het gebruik van sociale media en internet.

Hun hobby’s en vrije tijd, vooral in het weekend, zijn ook belangrijk voor hun welzijn, merkten ze op. Maar een op de vijf zegde dat ze de afgelopen zeven dagen niet genoeg uren hadden gehad om te doen wat ze wilden doen in hun vrije tijd.

Meer dan 80 procent van de geïnterviewden zei dat ze de afgelopen week altijd of bijna altijd plezier hadden gehad met hun vrienden, en 76 procent zei dat hun ouders hen eerlijk hadden behandeld. Minder dan de helft zei dat ze een goede week op school hadden gehad.

Wat betreft de instellingen die jongeren respecteren, hebben de 11-18-jarigen de neiging om een ​​positief beeld te hebben van wetenschap en onderwijs. Ze rangschikken ook ngo’s en de veiligheidstroepen van de staat behoorlijk hoog.

Ze hebben weinig vertrouwen in politici en de centrale overheid, maar hebben iets meer vertrouwen in de lokale autoriteiten.

Tot nu toe zijn er in 2019 35.000 slachtoffers van gendergeweld in Spanje

Tot nu toe heeft, in 2019, de Spaanse nationale politie bijna 35.000 slachtoffers van gendergeweld bijgestaan.  

De staatssecretaris van Veiligheid, Ana Botella , heeft gezegd dat de strijd tegen gendergeweld een prioriteitsthema is voor de samenleving en dat Spanje het voortouw neemt in de aanpak van dit probleem.  

De Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), gespecialiseerd in gender, huiselijk en seksueel geweld, heeft 54,860 slachtoffers van deze misdaden geïdentificeerd en bijna 41.000 mensen gearresteerd.

Deze cijfers werden op 20 november onthuld op het Canillas Police Complex in Madrid, dat werd voorgezeten door de staatssecretaris van Veiligheid, Ana Botella.  

Het evenement werd ook bijgewoond door de directeur-generaal van de nationale politie, Francisco Pardo Piqueras en de politieagenten van de eenheden die rechtstreeks betrokken waren bij de strijd tegen geweld tegen vrouwen.  

Volgens de UFAM-gegevens was er in de eerste 10 maanden van 2019 een toename van bijna 10 procent in de misdaden van gendergeweld, huiselijk geweld en seksueel geweld in vergelijking met dezelfde periode in 2018.  

In totaal werden 62.797 misdaden gerapporteerd die verband houden met deze drie soorten geweld, wat 3,57 procent van alle misdaden in Spanje vertegenwoordigt.  

Van dit bedrag waren er 40.477 voor gendergeweld, dat wil zeggen voor het geweld dat een man tegen een vrouw pleegt wanneer er een sentimentele relatie tussen hen bestaat of heeft bestaan.  

Voor huiselijk geweld, dat wordt gedefinieerd als geweld binnen het gezin in welke richting dan ook werden 16.759 gevallen geregistreerd, terwijl 5.562 gevallen van seksueel geweld (waardoor iemand werd gedwongen deel te nemen aan seksuele handelingen tegen hun wil) werden geregistreerd, 7,81 procent meer dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.  

In deze periode van 10 maanden heeft de nationale politie in totaal 40.919 arrestaties verricht op het gebied van de bevoegdheid van UFAM, 7,68 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, wat betekent dat twee van elke 10 arrestaties in Spanje misdaden zijn gepleegd tegen het gezin of tegen vrouwen. Van dit cijfer waren 27.733 voor misdaden van gendergeweld.  

UFAM heeft 54.860 slachtoffers geregistreerd van misdrijven die 8,8 procent meer vallen dan in dezelfde periode van 2018.  

Bijna 20 procent van de Spaanse jongeren is verslaafd aan nieuwe technologieën

Foto: verslaving aan nieuwe technologieën
Andi Graf

Een vijfde van alle Spaanse jongeren tussen de 10 en 25 jaar, lijdt aan gedragsproblemen als gevolg van een verslaving aan de nieuwe technologieën.

Dit bracht een nieuw onderzoek aan het licht dat werd uitgevoerd onder 4.000 jongeren. Het resultaat van dit onderzoek zal worden opgenomen in het nieuwe Nationale Drugsplan van het ministerie van Volksgezondheid.

Het bleek dat ongeveer 90 procent van de tieners tussen de twee en de vijf persoonlijke videogames, mobiele telefoons of andere apparaten bezat.

Symptomen van geobsedeerd gedrag door technologie zijn onregelmatige uren, slecht slaapgedrag, het niet nakomen van verantwoordelijkheden en zelfs geweld.

Maar de ‘non-substance-verslaving’ is niet erkend als een ziekte en komt niet voor in The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5), opgesteld door de American Psychiatric Association.

Gokken is het enige verslavende gedrag dat door de vereniging wordt erkend, een erkenning die voornamelijk betrekking heeft op een verslaving aan stoffen zoals alcohol, tabak, stimulerende middelen, marihuana en opiaten.

Experten adviseren om het gezond verstand toe te passen in de plaats van om technologie te ‘demoniseren’ en zij adviseren om technologie-vrije zones rondom het huis aan te wijzen.

Een woordvoerder van het Puerta de Hierro-ziekenhuis in Madrid beweert dat niet iedereen verslaafd raakt aan technologie, jongeren die goede sociale vaardigheden hebben of sporten, zijn resistenter tegen de technologie verslaving.

Vaderschapsverlof in Spanje wordt vanaf 1 april verlengd tot acht weken en het is geen aprilgrap

Vanaf gisteren is het vaderschapsverlof in Spanje verlengd van vijf tot acht weken.

De verlenging is ingevoerd om te voldoen aan de maatregelen van het koninklijk wetsbesluit dat gelijke kansen en behandeling garandeert.

Vaders van alle geboren en geadopteerde kinderen hebben nu recht op bijna twee maanden verlof, waarvan de eerste twee weken gelijktijdig met de moeder en onmiddellijk na de geboorte of adoptie moeten worden genomen.

De resterende zes weken kunnen tijdens de eerste 12 maanden na de geboorte of de adoptie worden verdeeld.

De toename is een onderdeel van een progressieve poging om gelijkheid tussen beide ouders te bereiken tegen 2021 met een verwachte verlenging tot 12 weken volgend jaar en 16 weken het jaar erna.

Tegen 2021 zullen moederschaps- en vaderschapsverlof gelijk zijn en niet-overdraagbaar en zullen ze bekend staan ​​als “geboorteverloven” die betrekking hebben op de geboorte of adoptie en verzorging van het kind.

Spaanse ouderen zijn minder afhankelijk van jongeren dan het Europees gemiddelde

HET aantal Spaanse ouderen dat afhankelijk is van de jongere generaties ligt onder het Europese gemiddelde.

Volgens het Institute of Economic Studies (IEE), bereikte het cijfer 29 procent in 2018, maar is het nog steeds hoger dan in voorgaande jaren.

De nieuwe cijfers toonden aan dat het aantal ouderen dat hulp nodig had van de werkende bevolking slechts 23 procent was in 2008. Een woordvoerder van het instituut zei: “Gedurende de laatste jaren is het aandeel 65-plussers toegenomen met betrekking tot de bevolking in de werkende leeftijd. De zogenaamde afhankelijkheidsgraad van de oudere bevolking is een belangrijke indicator met betrekking tot pensioenen, gezondheidszorg en sociale voorzieningen van een groep. 

De algemene afhankelijkheidsgraad in de Europese Unie was 30,5 procent in 2018, vergeleken met 25,5 procent in 2008.

Italië had de hoogste verhouding, op 35,2 procent, terwijl Ierland en Luxemburg de laagste cijfers hadden.

De huidige Spaanse regering wil tegen 2021 het vaderschapsverlof verlengen tot 16 weken

Foto:
Daniela Dimitrova

De Spaanse regering is van plan om toch een ​​aantal maatregelen met betrekking tot gelijkheid van mannen en vrouwen door te voeren die van de tafel werden geveegd nadat het Congres de begroting van 2019 van premier Pedro Sánchez verwierp. Onder die maatregelen is er de geleidelijke verlenging van het vaderschapsverlof tot het niveau van het zwangerschapsverlof. De maatregel zal dienen voor werknemers in zowel de publieke als de private sector.

De wijzigingen zijn opgenomen in het ontwerp met de titel “Koninklijk besluit inzake dringende maatregelen om gelijke behandeling en kansen tussen mannen en vrouwen in arbeid en beroep te garanderen”, een document van 28 pagina’s dat de regering ter beoordeling aan de relevante sociale instanties heeft overgemaakt. Hoewel er enkele wijzigingen kunnen zijn, hebben overheidsbronnen aangegeven dat de kwestie van het vaderschapsverlof hoogstwaarschijnlijk zal worden goedgekeurd tijdens de vergadering van het kabinet van nu vrijdag.

In het plan van de regering zal het vaderschapsverlof stijgen tot acht weken in 2019, tot 12 weken in 2020, en in 2021 zullen beide oudersgedurende 16 weken hetzelfde , niet-overdraagbaar en betaald verlof genieten. Dat verlof kan worden verlengd met twee weken per kind in het geval van een meervoudige geboorte.

Volgens de Spaanse wet genieten vrouwen momenteel van zes weken verplicht verlof, in vergelijking met vijf weken voor mannen, die vrijwillig zijn. Er is nog 10 weken verlof dat beide ouders kunnen opnemen, maar in de praktijk wordt deze periode bijna altijd door vrouwen genomen. Volgens gegevens van de sociale zekerheid gebruikt minder dan 2% van de mannen deze periode.

De wijzigingen zijn vergelijkbaar met die welke zijn overeengekomen door de PSOE-regering en de linkse partij Unidos Podemos om te worden opgenomen in de begroting van 2019. Dat plan werd echter verworpen, nadat premier Sánchez, die momenteel met een minderheid regeert, de steun verloor van Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartijen. Sánchez heeft sindsdien algemene verkiezingen voor 28 april afgekondigd.

Alle seksuele handelingen die niet met “ja” beginnen zijn binnenkort illegaal

Foto: Pool Moncloa/César P.Sendra

De nieuwe Spaanse vice-eerste minister wil de strafwet zodanig wijzigen dat als het slachtoffer in een zedenzaak niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven met een gesproken “ja” om zo de handelingen toe toelaten dat deze zaken automatisch zullen behandeld worden als misdrijven.

Deze vice-eerste minister, Carmen Calvo, is ook verantwoordelijk voor Gelijke Kansen bepleitte dit voorstel om situaties te vermijden waarin alles afhangt van de interpretatie van de rechter.

Als een vrouw niet uitdrukkelijk “ja” zegt dan is al de rest een “neen” zegde zij aan een aantal journalisten in de kamer van volksvertegenwoordigers.

Haar voorstel is gelijkaardig aan dat sinds 1 juli 2018 van kracht is in Zweden waar een vrouw ook uitdrukkelijk “ja” moet gezegd hebben.

Groot-Brittannië, Ijsland, België en Duitsland hebben ook al gelijkaardige maatregelen ingevoerd.

De Spaanse maatschappij is tijdens de laatste maanden geschokt door het nieuws van de groepsverkrachting van een 18-jarige vrouw tijdens de San Fermin feesten in Pamplona.

Betogers kwamen in gans Spanje op straat nadat in juni een gerechtshof oordeelde dat de daders op borgtocht moesten vrijgelaten worden niettegenstaande zij gevangenisstraffen tot negen jaar hadden gekregen.

De mannen, die zichzelf in een WhatsApp-berichtengroep ‘la manada’ noemden, ‘de wolvenroedel’, werden ervan beschuldigd een vrouw te hebben verkracht bij de ingang van een appartementencomplex in Pamplona op 7 juli 2016.

Alle vijf waren in april veroordeeld voor seksueel misbruik, maar werden vrijgesproken voor de meer ernstige misdaad van aanranding, waaronder verkrachting, omdat de rechtbank niet van mening was dat het slachtoffer was blootgesteld aan intimidatie of geweld.

Daardoor ontstonden nationale protesten in praktisch alle Spaanse steden om te eisen dat de wet zou aangepast worden.

Volgens Calvo kan men een gelijkaardige zaak niet meer meemaken,waar door interpretatie, een zeer ernstige zaak tegen vrouwen niet als zodanig wordt behandeld.

Zij beloofd ook dat er meer middelen zullen gaan naar acties tegen geweld tegenover vrouwen.

De vorige Spaanse regering onder leiding van de Partido Popular heeft in 2017 al  €200 miljoen beloofd voor deze acties.

Sinds 2003 zijn er al 945 vrouwen in Spanje vermoord.

Spanje brak in 2017 een triestig record, het was het ergste jaar met geweld tegen vrouwen

Een week nadat 5,3 miljoen vrouwen een staking tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hielden zijn de cijfers bekend gemaakt in verband met geweld tegenover vrouwen.

Nu dat de Spaanse vrouwen hun stem, ook internationaal, laten horen in hun gevecht tegen ongelijkheid en discriminatie op het werk hebben de gerechtshoven in het land de cijfers vrijgegeven die aantonen dat de situatie voor vrouwen ook thuis alarmerend zijn.

In 2017 kregen 158.217 vrouwen in Spanje te maken met geweld en die cijfers komen van een instelling binnen justitie, het Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) zelf.

Deze halucinante cijfers tonen bovendien een stijging met 17,7 procent aan ten opzichte van 2016.  Met de cijfers van 2017 heeft men een tragisch record in de geschiedenis gebroken.

De Spaanse gerechtshoven ontvingen in het totaal 166.620 klachten in verband met geweld tegen vrouwen en dat is een stijging met 16,4 procent ten opzichte van 2016.

De CGPJ benadrukt speciaal dat ook het aantal minderjarigen die voor deze beschuldigingen voor de rechter komen ook in stijgende lijn gaan.  Deze cijfers stegen van 179 in 2017 tot 266 in 2017.

 

In het totaal werden 33.146 mannen in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor misdaden die in verband staan met geweld tegenover vrouwen.

In december 2017 keurde het Spaanse parlement nog een actieplan, ter waarde van €1 miljard, goed dat de volgende 5 jaar het geweld tegen vrouwen moest tegengaan.

Een van de maatregelen in dit actieplan is dat vrouwen die omwille van geweld in het gezin hun partner verlaten recht hebben op zes maanden werkloosheidsvergoeding om zo financieel iets onafhankelijker te staan.

Het Spaans parlement heeft tot op heden al meer dan 200 maatregelen goedgekeurd na de zaak van Ana Orantes in 1997.  Dat was een 60 jarige vrouw die geslagen, over een balkon gegooid en in brand gestoken was door haar ex echtgenoot.  Dit gebeurde nadat zij al herhaaldelijk bij de politie over hem geklaagd had over zijn gewelddadig gedrag.

Men kan zich wel afvragen of deze maatregelen werken omdat tussen 2003 en 2017 meer dan 900 vrouwen de dood vonden door geweld van hun (ex) partner.