Bijna 20 procent van de Spaanse jongeren is verslaafd aan nieuwe technologieën

Foto: verslaving aan nieuwe technologieën
Andi Graf

Een vijfde van alle Spaanse jongeren tussen de 10 en 25 jaar, lijdt aan gedragsproblemen als gevolg van een verslaving aan de nieuwe technologieën.

Dit bracht een nieuw onderzoek aan het licht dat werd uitgevoerd onder 4.000 jongeren. Het resultaat van dit onderzoek zal worden opgenomen in het nieuwe Nationale Drugsplan van het ministerie van Volksgezondheid.

Het bleek dat ongeveer 90 procent van de tieners tussen de twee en de vijf persoonlijke videogames, mobiele telefoons of andere apparaten bezat.

Symptomen van geobsedeerd gedrag door technologie zijn onregelmatige uren, slecht slaapgedrag, het niet nakomen van verantwoordelijkheden en zelfs geweld.

Maar de ‘non-substance-verslaving’ is niet erkend als een ziekte en komt niet voor in The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5), opgesteld door de American Psychiatric Association.

Gokken is het enige verslavende gedrag dat door de vereniging wordt erkend, een erkenning die voornamelijk betrekking heeft op een verslaving aan stoffen zoals alcohol, tabak, stimulerende middelen, marihuana en opiaten.

Experten adviseren om het gezond verstand toe te passen in de plaats van om technologie te ‘demoniseren’ en zij adviseren om technologie-vrije zones rondom het huis aan te wijzen.

Een woordvoerder van het Puerta de Hierro-ziekenhuis in Madrid beweert dat niet iedereen verslaafd raakt aan technologie, jongeren die goede sociale vaardigheden hebben of sporten, zijn resistenter tegen de technologie verslaving.

Vaderschapsverlof in Spanje wordt vanaf 1 april verlengd tot acht weken en het is geen aprilgrap

Vanaf gisteren is het vaderschapsverlof in Spanje verlengd van vijf tot acht weken.

De verlenging is ingevoerd om te voldoen aan de maatregelen van het koninklijk wetsbesluit dat gelijke kansen en behandeling garandeert.

Vaders van alle geboren en geadopteerde kinderen hebben nu recht op bijna twee maanden verlof, waarvan de eerste twee weken gelijktijdig met de moeder en onmiddellijk na de geboorte of adoptie moeten worden genomen.

De resterende zes weken kunnen tijdens de eerste 12 maanden na de geboorte of de adoptie worden verdeeld.

De toename is een onderdeel van een progressieve poging om gelijkheid tussen beide ouders te bereiken tegen 2021 met een verwachte verlenging tot 12 weken volgend jaar en 16 weken het jaar erna.

Tegen 2021 zullen moederschaps- en vaderschapsverlof gelijk zijn en niet-overdraagbaar en zullen ze bekend staan ​​als “geboorteverloven” die betrekking hebben op de geboorte of adoptie en verzorging van het kind.

Spaanse ouderen zijn minder afhankelijk van jongeren dan het Europees gemiddelde

HET aantal Spaanse ouderen dat afhankelijk is van de jongere generaties ligt onder het Europese gemiddelde.

Volgens het Institute of Economic Studies (IEE), bereikte het cijfer 29 procent in 2018, maar is het nog steeds hoger dan in voorgaande jaren.

De nieuwe cijfers toonden aan dat het aantal ouderen dat hulp nodig had van de werkende bevolking slechts 23 procent was in 2008. Een woordvoerder van het instituut zei: “Gedurende de laatste jaren is het aandeel 65-plussers toegenomen met betrekking tot de bevolking in de werkende leeftijd. De zogenaamde afhankelijkheidsgraad van de oudere bevolking is een belangrijke indicator met betrekking tot pensioenen, gezondheidszorg en sociale voorzieningen van een groep. 

De algemene afhankelijkheidsgraad in de Europese Unie was 30,5 procent in 2018, vergeleken met 25,5 procent in 2008.

Italië had de hoogste verhouding, op 35,2 procent, terwijl Ierland en Luxemburg de laagste cijfers hadden.

De huidige Spaanse regering wil tegen 2021 het vaderschapsverlof verlengen tot 16 weken

Foto:
Daniela Dimitrova

De Spaanse regering is van plan om toch een ​​aantal maatregelen met betrekking tot gelijkheid van mannen en vrouwen door te voeren die van de tafel werden geveegd nadat het Congres de begroting van 2019 van premier Pedro Sánchez verwierp. Onder die maatregelen is er de geleidelijke verlenging van het vaderschapsverlof tot het niveau van het zwangerschapsverlof. De maatregel zal dienen voor werknemers in zowel de publieke als de private sector.

De wijzigingen zijn opgenomen in het ontwerp met de titel “Koninklijk besluit inzake dringende maatregelen om gelijke behandeling en kansen tussen mannen en vrouwen in arbeid en beroep te garanderen”, een document van 28 pagina’s dat de regering ter beoordeling aan de relevante sociale instanties heeft overgemaakt. Hoewel er enkele wijzigingen kunnen zijn, hebben overheidsbronnen aangegeven dat de kwestie van het vaderschapsverlof hoogstwaarschijnlijk zal worden goedgekeurd tijdens de vergadering van het kabinet van nu vrijdag.

In het plan van de regering zal het vaderschapsverlof stijgen tot acht weken in 2019, tot 12 weken in 2020, en in 2021 zullen beide oudersgedurende 16 weken hetzelfde , niet-overdraagbaar en betaald verlof genieten. Dat verlof kan worden verlengd met twee weken per kind in het geval van een meervoudige geboorte.

Volgens de Spaanse wet genieten vrouwen momenteel van zes weken verplicht verlof, in vergelijking met vijf weken voor mannen, die vrijwillig zijn. Er is nog 10 weken verlof dat beide ouders kunnen opnemen, maar in de praktijk wordt deze periode bijna altijd door vrouwen genomen. Volgens gegevens van de sociale zekerheid gebruikt minder dan 2% van de mannen deze periode.

De wijzigingen zijn vergelijkbaar met die welke zijn overeengekomen door de PSOE-regering en de linkse partij Unidos Podemos om te worden opgenomen in de begroting van 2019. Dat plan werd echter verworpen, nadat premier Sánchez, die momenteel met een minderheid regeert, de steun verloor van Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartijen. Sánchez heeft sindsdien algemene verkiezingen voor 28 april afgekondigd.

Alle seksuele handelingen die niet met “ja” beginnen zijn binnenkort illegaal

Foto: Pool Moncloa/César P.Sendra

De nieuwe Spaanse vice-eerste minister wil de strafwet zodanig wijzigen dat als het slachtoffer in een zedenzaak niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven met een gesproken “ja” om zo de handelingen toe toelaten dat deze zaken automatisch zullen behandeld worden als misdrijven.

Deze vice-eerste minister, Carmen Calvo, is ook verantwoordelijk voor Gelijke Kansen bepleitte dit voorstel om situaties te vermijden waarin alles afhangt van de interpretatie van de rechter.

Als een vrouw niet uitdrukkelijk “ja” zegt dan is al de rest een “neen” zegde zij aan een aantal journalisten in de kamer van volksvertegenwoordigers.

Haar voorstel is gelijkaardig aan dat sinds 1 juli 2018 van kracht is in Zweden waar een vrouw ook uitdrukkelijk “ja” moet gezegd hebben.

Groot-Brittannië, Ijsland, België en Duitsland hebben ook al gelijkaardige maatregelen ingevoerd.

De Spaanse maatschappij is tijdens de laatste maanden geschokt door het nieuws van de groepsverkrachting van een 18-jarige vrouw tijdens de San Fermin feesten in Pamplona.

Betogers kwamen in gans Spanje op straat nadat in juni een gerechtshof oordeelde dat de daders op borgtocht moesten vrijgelaten worden niettegenstaande zij gevangenisstraffen tot negen jaar hadden gekregen.

De mannen, die zichzelf in een WhatsApp-berichtengroep ‘la manada’ noemden, ‘de wolvenroedel’, werden ervan beschuldigd een vrouw te hebben verkracht bij de ingang van een appartementencomplex in Pamplona op 7 juli 2016.

Alle vijf waren in april veroordeeld voor seksueel misbruik, maar werden vrijgesproken voor de meer ernstige misdaad van aanranding, waaronder verkrachting, omdat de rechtbank niet van mening was dat het slachtoffer was blootgesteld aan intimidatie of geweld.

Daardoor ontstonden nationale protesten in praktisch alle Spaanse steden om te eisen dat de wet zou aangepast worden.

Volgens Calvo kan men een gelijkaardige zaak niet meer meemaken,waar door interpretatie, een zeer ernstige zaak tegen vrouwen niet als zodanig wordt behandeld.

Zij beloofd ook dat er meer middelen zullen gaan naar acties tegen geweld tegenover vrouwen.

De vorige Spaanse regering onder leiding van de Partido Popular heeft in 2017 al  €200 miljoen beloofd voor deze acties.

Sinds 2003 zijn er al 945 vrouwen in Spanje vermoord.

Spanje brak in 2017 een triestig record, het was het ergste jaar met geweld tegen vrouwen

Een week nadat 5,3 miljoen vrouwen een staking tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen hielden zijn de cijfers bekend gemaakt in verband met geweld tegenover vrouwen.

Nu dat de Spaanse vrouwen hun stem, ook internationaal, laten horen in hun gevecht tegen ongelijkheid en discriminatie op het werk hebben de gerechtshoven in het land de cijfers vrijgegeven die aantonen dat de situatie voor vrouwen ook thuis alarmerend zijn.

In 2017 kregen 158.217 vrouwen in Spanje te maken met geweld en die cijfers komen van een instelling binnen justitie, het Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) zelf.

Deze halucinante cijfers tonen bovendien een stijging met 17,7 procent aan ten opzichte van 2016.  Met de cijfers van 2017 heeft men een tragisch record in de geschiedenis gebroken.

De Spaanse gerechtshoven ontvingen in het totaal 166.620 klachten in verband met geweld tegen vrouwen en dat is een stijging met 16,4 procent ten opzichte van 2016.

De CGPJ benadrukt speciaal dat ook het aantal minderjarigen die voor deze beschuldigingen voor de rechter komen ook in stijgende lijn gaan.  Deze cijfers stegen van 179 in 2017 tot 266 in 2017.

 

In het totaal werden 33.146 mannen in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor misdaden die in verband staan met geweld tegenover vrouwen.

In december 2017 keurde het Spaanse parlement nog een actieplan, ter waarde van €1 miljard, goed dat de volgende 5 jaar het geweld tegen vrouwen moest tegengaan.

Een van de maatregelen in dit actieplan is dat vrouwen die omwille van geweld in het gezin hun partner verlaten recht hebben op zes maanden werkloosheidsvergoeding om zo financieel iets onafhankelijker te staan.

Het Spaans parlement heeft tot op heden al meer dan 200 maatregelen goedgekeurd na de zaak van Ana Orantes in 1997.  Dat was een 60 jarige vrouw die geslagen, over een balkon gegooid en in brand gestoken was door haar ex echtgenoot.  Dit gebeurde nadat zij al herhaaldelijk bij de politie over hem geklaagd had over zijn gewelddadig gedrag.

Men kan zich wel afvragen of deze maatregelen werken omdat tussen 2003 en 2017 meer dan 900 vrouwen de dood vonden door geweld van hun (ex) partner.

 

Ouders die kiezen voor een thuisbevalling zonder medische assistentie riskeren een gevangenisstraf

Ouders in Spanje die medische hulp voor hun kinderen weigeren kunnen door justitie aansprakelijk gesteld worden indien de kinderen schade ondervinden van deze beslissing.  Dat is althans de uitspraak van het Hooggerechtshof.  Het betreft een celstraf van 15 jaar die bevestigd werd tegen een koppel waarvan de pasgeboren dochter gestorven is.  Het koppel koos voor een thuisbevalling zonder medische hulp en de baby stierf  omdat zij geen afdoende medische verzorging kreeg en omdat zij niet naar een dokter werd gebracht toen de situatie ernstiger werd.

Vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling, een minderheid in Spanje, kiezen er soms voor om geen elke medische verzorging te krijgen.  Zij argumenteren dat een bevalling geen ziekte is en dat het lichaam van een vrouw klaar is voor een bevalling.  Volgens hen worden er in ziekenhuizen agressieve methodes gebruikt waarbij moeder en kind schade ondervinden.

Het Hooggerechtshof waarschuwt ouders voor deze vormen van thuisbevalling en dat zij aansprakelijk kunnen gesteld worden als het mis loopt.

Nalatigheid is een strafbaar feit dat optreedt wanneer een persoon tekort schiet in zijn taak van zorg, of het nu opzettelijk is of niet.  In dergelijke situatie kunnen ouders aangeklaagd worden voor roekeloos gedrag als de baby gekwetst geraakt als resultaat van hun beslissing.  In het ergste geval, bij het overlijden van de baby, kan men aangeklaagd worden voor onvrijwillige doodslag.

De uitspraak van het Hooggerechtshof is uitermate belangrijk omdat in die zaak er geen bewijs is van een roekeloze daad van de ouders.  Integendeel pleegden de ouders een  crimineel feit omdat zij hun dochter niet naar de dokter brachten niettegenstaande de baby duidelijke signalen gaf dat zij hulp nodig had.

Volgens het officiële verslag wilde de moeder een thuisbevalling en de vader volgde haar daar in.  Na de geboorte knipten zij de navelstreng niet door, reinigden zij de baby niet en wikkelden zij de baby niet in een doek.  De ouders gaven haar de volgende dag geen eten en zij brachten haar niet naar het hospitaal ondanks dat de baby in gevaar was.  Zij brachten haar enkel naar het hospitaal toen de baby reeds gestorven was.

Het besluit dat het hof nam om de ouders te vervolgens voor een zwaardere misdaad legde zij uit dat de ouders het risico van een thuisbevalling kenden en dat daardoor er een grotere verplichting rust op de ouders, dat hun passiviteit wijst op het feit dat zij de dood van de baby aanvaarden of dat zij er minstens onverschillig tegenover stonden.

Omwille van deze reden besliste het hof om de straf van 15 jaar gevangenis te behouden voor de beide ouders.

Besmette babymelk kan kinderen in Spanje besmetten

Een Franse producent van zuivelbedrijven, waaronder babymelk, die zijn producten ook in Spanje verkoopt heeft een algemene terugname afgekondigd van alle producten omdat de vrees bestaat dat de producten besmet zijn met salmonella.

Lactalis, het bedrijf in kwestie, nam in 2010 de groep Puleva over die haar basis heeft in Granada heeft heeft toegegeven dat tot nu toe, in december, reeds 26 Franse gebruikers ziek werden na het gebruik van de producten die op de markt komen onder de namen Celi, Milumel en Picot.

Een woordvoerder van het bedrijf, dat een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld is, vertelde de pers dat 7.000 ton poeder uit een fabriek in noord Frankrijk besmet kan zijn.

Het Franse ministerie van Economie en Financiën heeft een lijst gepubliceerd van 620 loten die worden teruggeroepen. Het gaat om honderdduizenden verpakkingen.

Maar Lactalis kan momenteel niet zeggen hoeveel babymelk nog wereldwijd in de winkels ligt.

De hoogte van een Spaans pensioen is afhankelijk van de regio waar men woonachtig is

Sommige belangrijke zaken zijn in Spanje, vreemd genoeg, niet nationaal geregeld en er zijn grote verschillen mogelijk tussen de 17 autonome deelstaten. Dat geldt ook voor de pensioenen en de hoogte van het maandelijkse bedrag wat gepensioneerden in Spanje ontvangen. Er zijn enorme verschillen waarbij iemand in het Baskenland meer zal ontvangen per maand dan een gepensioneerde in Extremadura of Galicië.

Er zijn in Spanje enorm grote verschillen in de hoogte van de pensioenuitkering. Zo ontvangt een gepensioneerde (jubilado) in Pais Vasco (Baskenland) gemiddeld 1.320 euro per maand maar een gepensioneerde in Extremadura of Galicië gemiddeld slechts iets meer dan 881 euro per maand.

Zo is het gemiddelde Spaanse pensioen “pensión por jubilación” 1.068,38 euro, een 1,95% meer dan oktober vorig jaar maar de inwoners van het Baskenland, Madrid en Navarra zitten daar met respectievelijk 1.320,62 euro, 1.261,33 euro en 1.210,47 euro ruim boven. Ook in Asturië met 1.298,78 euro, Aragón met 1.116,41 euro, Cantabrië met 1.135,24 euro, Catalonië met 1.086,60 euro, La Rioja met 1.111,57 euro, Ceuta met 1.160,14 euro en Melilla met 1.119,20 euro zullen gepensioneerden meer dan het landelijk gemiddelde ontvangen.

Gepensioneerden in de overige autonome deelstaten ontvangen minder dan het landelijk gemiddelde en dat zijn dan Castilla y León met 1.046,32 euro, Balearen met 982,24 euro, Castilla-La Mancha met 985,12 euro, Canarische Eilanden met 1.004,79 euro, Comunidad Valenciana met 974,47 euro, Andalusië met 963,50 euro en helemaal onderaan de lijst dus de eerder genoemde deelstaten Galicië met 889,50 euro en Extremadura met 881,03 euro gemiddeld per maand.

In totaal zijn er 9.552.302 personen in Spanje die een vorm van een “pensión” ontvangen waarbij meer dan de helft, te weten 5.858.984 personen een uitkering ontvangen voor “jubilación” wat een pensioen is, 2.703.349 vanwege de “viudedad en orfandad” ofwel het overlevingspensioen of nabestaandenwet, 948.920 vanwege arbeidsongeschikt en 41.049 voor familiehulp. Het bedrag wat maandelijks uitgekeerd wordt aan alle uitkeringen is opgelopen tot 8,8 miljard euro, een 2,97% meer dan oktober 2016.

Het pensioen in Spanje is dit jaar, net zoals de afgelopen jaren, opnieuw verhoogd maar slechts met 0,25%, het minimale wat de Spaanse regering verplicht is te verhogen. Helaas is de inflatie vele malen hoger waardoor de jubilados er weer op achteruit zijn gegaan. Toch hebben de gepensioneerden in Spanje de afgelopen 10 jaar hun pensioenen met meer dan 25% zien stijgen van 678 euro in 2007 naar 1.068 euro in 2017. Het levensonderhoud is gedurende die 10 jaar echter vele malen duurder geworden dan de 25% aan pensioenverhogingen.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

De eerste persoon na de grote babyroof uit de Francoperiode gaat nu naar de gevangenis

Een vermoedelijk slachtoffer van de grote babyroof uit de Francoperiode is de eerste persoon die naar de gevangenis zal gestuurd worden.

Ascension Lopez werd in 2015 schuldig bevonden aan laster toen zij bleef beweren dat een non, zuster Dolores Baena, als tussenpersoon optrad in een hospitaal in Almeria tussen het ziekenhuis en de adoptieouders.

De uitspraak van de rechtbank was dat Lopez een boete van €3.000 en een schadevergoeding van €40.000 moet betalen.  Daarbovenop komt dan nog een gevangenisstraf van vijf maanden.

Meer dan 90.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gevangenisstraf maar vorige week kreeg zij te horen dat haar beroep tegen de straf afgewezen is en dat zij effectief naar de gevangenis zal gestuurd worden.

Volgens de gerechtsverslagen beweert mevrouw Lopez dat zij in 1964 voor 250.000 pesetas door haar vader, een vooraanstaand lid van het toenmalig Franco regime in Almeria, gekocht werd door bemiddeling van zuster Dolores Baena.

Tot op heden is er nog niemand anders voor een rechtbank verschenen in verband met dit stelen van kinderen of voor het vervalsen van documenten.

Onlangs is de zaak van de verdwenen baby’s uit de Francoperiode tot in het Europees Parlement geraakt.  Een aantal parlementsleden heeft een onderzoek gevoerd naar de zaak van de gestolen baby’s en er werden vijftien aanbevelingen aan de Spaanse staat gedaan.

Volgens het onderzoek heeft de Spaanse staat tot op heden weinig of niets gedaan om deze zaak op te lossen en is het nu tijd om het vreselijke onrecht dat de slachtoffers werd aangedaan gedeeltelijk recht te zetten.

In het Europees Parlement is er echter geen eensgezindheid over de zaak.  Het zijn vooral de linkse partijen in het parlement die een kritischer houding ten opzichte van Spanje willen.  Verder wensen zij meer eisen aan de Spaanse staat in de plaats van een aantal aanbevelingen.