Acht gevallen van apenpokken worden onderzocht in Madrid

Volgens Spaanse mediaberichten van woensdag 18 mei onderzoeken functionarissen van Volksgezondheid in Madrid acht mogelijke gevallen van apenpokken in de Spaanse hoofdstad.

El Confidencial meldde dat acht mogelijke gevallen van apenpokken waren ontdekt in Madrid en die worden momenteel bestudeerd in samenwerking met het Nationaal Centrum voor Microbiologie, daarbij verwijzend naar bronnen van het ministerie van Volksgezondheid van Madrid.

Apenpokken zijn een zeer zeldzame ziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat endemisch is in Centraal-Afrika en dat zich gewoonlijk presenteert met koorts, spierpijn, inguinale lymfadenopathie (gezwollen klieren) en uitslag op de handen en het gezicht, vergelijkbaar met die van waterpokken.

Fernando Simón, directeur van het Centrum voor de Coördinatie van Gezondheidswaarschuwingen en Noodsituaties in Spanje, zei op woensdag 18 mei dat “het niet waarschijnlijk is dat apenpokken een significante overdracht zullen veroorzaken, maar het kan niet worden uitgesloten.”

Hij voegde eraan toe: “We werken met alle mogelijke hypothesen en wanneer we wat meer solide informatie hebben, zal het worden uitgelegd en zullen de nodige gegevens worden gegeven.”

Uit berichten uit Portugal blijkt dat vijf mannen positief zijn getest op het virus en dat er nog zeker vijftien mannen worden onderzocht.

Er wordt aangenomen dat er nu zeven gevallen van apenpokken zijn in het VK, nadat de UK Health Security Agency op vrijdag 13 mei een tweede geval in Londen had bevestigd. Sindsdien zijn de gevallen gestaag gestegen.

Dr. Colin Brown, directeur klinische en opkomende infecties bij de UKHSA, heeft echter gezegd dat de infectie zich niet gemakkelijk tussen mensen verspreidt en vereist nauw persoonlijk contact met iemand die symptomatisch is.”

Hij voegde eraan toe: “Het algemene risico voor het grote publiek blijft erg laag.”

Symptomen van apenpokken zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, gezwollen lymfeklieren, koude rillingen en uitputting. Er kan zich ook huiduitslag ontwikkelen, wat resulteert in een korstje dat er uiteindelijk af valt.

Regering keurt grote verandering in de verkoop van e-sigaretten in Spanje goed

Binnen de komende vijf jaar zullen e-sigaretten exclusief worden verkocht in tabakswinkels in gans Spanje.

De verkoop van e-sigaretten in Spanje is de afgelopen jaren enorm gestegen, aangezien miljoenen rokers kiezen voor vaporizers als alternatief voor de traditionele tabak.

Maar in de komende vijf jaar zal er een grote beperking komen op waar de elektronische sigaretten precies zullen verkocht worden nadat de Spaanse regering op dinsdag 10 mei het ontwerpwetsvoorstel van de tabaksmarktwet heeft goedgekeurd.

Het wetsvoorstel geeft dezelfde aandacht aan elektronische en conventionele sigaretten, wat betekent dat ze uitsluitend in tabakswinkels mogen worden verkocht, een maatregel die binnen een termijn van maximaal vijf jaar moet worden geïmplementeerd.

Volgens de uitvoerende macht is het doel “de controle van de producten te verbeteren, hun reclameactiviteiten te herzien en verkoop aan minderjarigen en via internet te vermijden” en bijgevolg “de veiligheid van de consumenten te garanderen door ervoor te zorgen dat alle producten die de consument bereiken, dat op een veilige manier doen”.

De verordening zal Spanje ook in overeenstemming brengen met de vereisten van de Europese Unie op het gebied van internationale conventies en verdragen inzake tabaksontmoediging. Het is ook een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie om de verkoop van deze tabaksapparaten te beperken tot instellingen die door de staat worden gereguleerd.

Een woordvoerder van de regering legt uit: “De wet voorziet in een verbetering van het toezicht op tabakgerelateerde producten met als doel ervoor te zorgen dat de producten die de consument bereiken, met volledige garanties voldoen aan de Europese en Spaanse regelgeving. Dit toezicht zal zich uitstrekken tot alle industriële en commerciële activiteiten in de sector: van de eerste verwerking van ruwe tabak tot de verkoop aan de klant.”

Het nieuwe wetsvoorstel beoogt ook een gelijk speelveld te creëren voor alle merken en fabrikanten “zodat de ene niet de voorkeur krijgt boven de andere”, en volgens internationale regelgeving zullen er “plichten van zorgvuldigheid” worden opgenomen voor tabakswinkels die zullen moeten garanderen dat alle activiteiten worden uitgevoerd “met legale bedrijven en voor legale doeleinden”.

Barcelona brengt het rookverbod naar zijn stranden

Het stadsbestuur van Barcelona kondigde op vrijdag 8 april aan dat het zijn rookvrije gedeelte van de populaire toeristische bestemming zal uitbreiden naar zijn stranden en waar er nu ook een rookverbod van kracht zal zijn.

Het verbod, dat in juli van kracht wordt, zal de stad in lijn brengen met veel andere gebieden in Spanje die roken op hun stranden hebben verboden in een poging om zowel ongezellig gedrag als zwerfvuil te beteugelen.

De stap naar een rookverbod volgt op de voltooiing van een succesvol proefproject vorig jaar, waarbij het roken op vier van de 10 plaatselijke stranden van de stad werd verboden .

Barcelona is ervan beschuldigd traag te reageren, waarbij veel dorpen en steden roken op stranden om milieuredenen hebben verboden, terwijl anderen de maatregel handhaafden die van kracht werd tijdens Covid-19-lockdowns.

Tijdens de lockdowns die gepaard gingen met de pandemie, verboden de meeste regio’s in Spanje roken op openbare plaatsen, gezien het gezondheidsadvies dat het virus zou kunnen worden verspreid door passief roken.

Gebieden waar het rookverbod is gehandhaafd, zijn onder meer de Canarische Eilanden, Andalusië, Galicië en Valencia.

Het afdwingen van het rookverbod op de stranden kan een beetje moeilijker zijn in de dichtbevolkte en zeer populaire toeristische bestemming, maar het zal zeker helpen om het imago van stranden en mogelijk hun blauwe vlag-status te verbeteren.

Spaanse regering gaat de verkoop en distributie van e-sigaretten controleren

De Spaanse regering heeft het besluit genomen om de verkoop en distributie van e-sigaretten te controleren, aangezien er momenteel geen duidelijk en effectief controlesysteem is met betrekking tot de verkoop van dergelijke nicotine bevattende apparaten.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een nieuwe doelstelling: het herformuleren van de antirookwetgeving die in 2006 werd goedgekeurd door José Luis Rodríguez Zapatero. Het nieuwe voorstel van de Spaanse regering heeft tot doel het gebruik van e-sigaretten aan banden te leggen, aangezien ze op korte termijn schadelijk effecten veroorzaakt”.

Fernando Fernández Bueno, chirurgisch oncoloog in het Gómez Ulla Militair Hospitaal en lid van het Platform voor de vermindering van schade veroorzaakt door tabak, legde uit dat “vapen 95% minder schadelijk is dan traditionele tabak omdat e-sigaretten niet de kankerverwekkende stoffen uitstoten die tabak doet .” Hij voegde eraan toe: “Sommige mensen zeggen nog steeds dat vapen erger is dan roken. Maar er is niets erger dan roken.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er momenteel geen duidelijk en effectief controlesysteem voor de verkoop en distributie van e-sigaretten. De grootste zorg van de overheid is dat deze apparaten “experimenten bij jongeren en niet-rokers zouden kunnen aanmoedigen”, die vanwege de kleuren van de verdampers of de gebruikte smaken aangetrokken kunnen worden tot het roken van e-sigaretten.

Het ministerie van Volksgezondheid, onder leiding van Carolina Darias, heeft zijn bezorgdheid geuit over de verkoop van deze apparaten en legt uit dat “er een groot aantal websites zijn waar op nicotine gebaseerde apparaten online kunnen worden gekocht, en de methoden om de toegang tot minderjarigen te voorkomen zijn niet voldoende noch effectief”.

Het kabinet wil de verkoop van e-sigaretten online helemaal voorkomen. Het doel is om de verkoop alleen in gespecialiseerde tabakswinkels te ondersteunen. Ze hebben ook gewaarschuwd dat deze nieuwe maatregelen effect zullen hebben op de prijzen van e-sigaretten.

Persoonlijke afspraken in de gezondheidscentra in Malaga beginnen terug in oktober

De afgevaardigde van de regionale regering in Málaga, Patricia Navarro, heeft vandaag, woensdag 22 september, aangekondigd dat vanaf oktober de persoonlijke afspraken in de gezondheidscentra in de provincie Málaga geleidelijk zullen worden hervat.

Tijdens een bezoek aan het gezondheidscentrum van Torre del Mar, vergezeld door de afgevaardigde van Gezondheid, Carlos Bautista, bedankte Navarro alle gezondheidswerkers van het Andalusische openbare systeem voor de inspanningen die ze hebben geleverd tijdens de pandemie.

Navarro wees er ook op dat de gunstige evolutie van de pandemiegegevens in de provincie Málaga het mogelijk heeft gemaakt om terug te keren naar de normaliteit in de eerstelijnszorgcentra en dat elk district deze ‘nieuwe normaliteit’ moet beheren volgens zijn eigen specifieke omstandigheden.

De afgevaardigde vermeldde ook dat op dit moment videogesprekken met gezondheidspersoneel nog wel gebruikt zullen worden, maar langzaamaan zullen worden afgebouwd.

Spaanse ziekenhuiskosten stijgen en een dag opname kost gemiddeld 700 euro

De COVID-19-pandemie heeft ertoe geleid dat ziekenhuizen worstelen met hun capaciteit, omdat steeds meer patiënten een ziekenhuisopname en zelfs een IC-bedden nodig hebben. De kosten van ziekenhuizen stijgen elk jaar en een enkele dag opname kost in Spanje gemiddeld 700 euro. 

Uit de laatste gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat een ziekenhuisopname gemiddeld zeven dagen duurt en ruim 5.000 euro kost. Maar deze gegevens zijn van enkele jaren geleden en de kosten stijgen jaar na jaar.

Enkele van de hoogste kosten worden gemaakt door harttransplantaties van meer dan 55.000 euro en de zorg voor een pasgeboren baby kan bijna 100.000 euro kosten. 

COVID-19- kosten zullen zelfs nog hoger zijn aangezien een dag op de IC duizenden euros kan kosten omdat er specialistische apparatuur vereist is en normaal gesproken is er ook een hogere verhouding tussen verpleegkundigen en patiënten vereist.

Mercadona verlaagt de prijs van zijn niet herbruikbare mondmaskers

De Spaanse regering overweegt om de btw op gezichtsmaskers te verlagen maar een supermarktconcern heeft zelf al maatregelen genomen.

mondmaskers van Mercadona

De supermarktketen Mercadona heeft aangekondigd dat zijn 1.635 winkels in Spanje de prijs van zijn verpakkingen van 10 niet-herbruikbare maskers voor volwassenen onder het Deliplus-assortiment zullen verlagen van € 5 naar € 3, wat een korting van 40 procent is.

Ook de kinderen worden niet vergeten want de prijs van hun pakketten van 10 worden ook verlaagd, maar in dit geval van gaat het van € 4,50 naar € 3.

De Deliplus mondmaskers zijn te vinden zijn in de parfumerie afdeling en zij voldoen aan de UNE 0064-1:2020 eisen. De mondmaskers van de Mercadona kunnen slechts een keer en gedurende maximaal 4 uur gebruikt worden (dus zijn niet te hergebruiken) en kunnen en mogen niet gewassen worden.

De Spaanse autoriteiten waarschuwen voor gezondheidsproblemen met de Covid-19 behandeling “Solución Mineral Milagrosa”

Het Instituto Nacional de Toxicología (Nationaal Toxicoliogisch Instituut) heeft gewaarschuwd voor het product “Solución Mineral Milagrosa” dat op de markt is gebracht voor de behandeling van ziektes zoals kanker en hepatitis en dat nu wordt gepromoot als een middel tegen Covid-19.

Het ministerie van Justitie heeft bekend gemaakt dat het Instituto Nacional de Toxicología (Nationaal Toxicologische Instituut) ontdekt heeft dat dit product is samengesteld met onder andere 28 procent natriumchloride en dat is schadelijk voor de gezondheid.

Tussen april en juni van dit jaar heeft de Servicio de Información Toxicológica 26 telefonische aanvragen voor informatie ontvangen over de menselijke consumptie van Solución Mineral Milagrosa na een intoxicatie veroorzaakt door het product. In gans 2019 waren er slechts 8 meldingen en dat is dus een grote toename door de pandemie.

Volgens de gezondheidsdienst is Solución Mineral Milagrosa een giftige verbinding bij het inhaleren, inslikken en bij een contact met de huid en slijmvliezen. Het product is zeer irriterend en in geen enkel geval is het geschikt voor menselijke consumptie, nog voor de behandeling van eender welke ziekte.

Volgens het bedrijf dat het product op de markt brengt is het wel geschikt voor menselijke consumptie en heeft het antivirale eigenschappen tegen kanker en hepatitis.

Volgens de Servicio de Información Toxicológica is Solución Mineral Milagrosa een zeer giftig product dat niet geschikt is voor de mens. De inname van dit product kan verscheidene organen aantasten en het veroorzaakt een aantal leverziektes.

In Valencia zal de griepvac-cinatiecampagne vervroegd worden

In Valencia aan de Spaanse Costa Blanca wordt een massale vaccinatiecampagne tegen griep ingevoerd vanwege een ‘risico op heropleving van Covid-19’.

Foto: inenting
Rhoda Baer

De president van de Generalitat, Ximo Puig heeft benadrukt dat “het noodzakelijk is om de herfstgriep te kunnen onderscheiden van het coronavirus.”

Het ministerie van Volksgezondheid wil het initiatief zo ​​breed mogelijk maken om alle kwetsbare sectoren te bereiken. Men zegt dat het belangrijk is dat de griep en het coronavirus dit najaar niet met elkaar worden verward, omdat ze vergelijkbare symptomen hebben.

Regionale overheden leggen voorraden aan van medisch materiaal

Na een moeilijk begin om aan het moeilijk te vinden medisch materiaal te geraken hebben de Spaanse gezondheidsautoriteiten beslist om de inkoopregels te vergemakkelijken en om een reserve van dat materiaal aan te leggen voor toekomstige problemen.

De levering van beschermend materiaal was een van de zwakke punten in het beheer van de Covid-19 crisis.

Deze crisis veroorzaakte een tekort van een strategische reserve van medisch materiaal. Toen de Spaanse overheid reageerde was de internationale markt reeds verzadigd en men probeerde nog om medisch materiaal te bestellen maar men eindigde met onvoldoende materiaal.

Op 22 maart kondigde de eerste minister Pedro Sánchez de aanleg aan van een strategische voorraad aan van beschermend medisch materiaal en medicijnen om het hoofd te kunnen bieden bij toekomstige pandemieën. Tevens moest er onderzocht worden of het land niet zelf bedruipend kan zijn in de aanmaak van dat beschermend materiaal.

Ondertussen heeft het ministerie van Volksgezondheid al 1 miljard euro uitgegeven aan medisch materiaal. Het ministerie heeft ook noodcontracten getekend met vier luchtvaartmaatschappijen en er worden momenteel drie vluchten per week uitgevoerd tussen Madrid en Sjanghai om medisch materiaal naar Spanje te brengen.

Regionale overheden, die de bevoegdheid hebben over gezondheidszorg, leggen ook voorraden aan van beschermende kledij om klaar te zijn voor als de lockdown wordt stopgezet.

Eenmaal per week rapporteren de regionale overheden aan het ministerie van Volksgezondheid over hun bijgewerkte voorraad aan gezichtsmaskers, test kits, handschoenen, kledij, wattenstaafjes en handgel.

Een voldoende voorraad aan gezondheidsmateriaal is een voorwaarde om het stappenplan naar een normale toestand te kunnen verderzetten waarvan men verwacht dat de lockdown tot einde juni zal duren. Veel regio’s zitten momenteel reeds in fase 1 waarin een beperkt sociaal contact en bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn. Madrid en Barcelona blijven voorlopig in fase 0 maar enkele eilanden op de Canarische Eilanden en de Balearen zijn reeds naar fase 2 gegaan.

Elke regionale overheid moet een voorraad aanleggen om vijf weken te kunnen overbruggen. Op dit moment voldoen bijna alle regio’s aan dit criterium.

Maar de aanleg van deze voorraad kost enorm veel geld. De regio Castilla-La Mancha, met een bevolking van twee miljoen mensen, heeft 300.000 chirurgische maskers per week nodig.

Momenteel zijn handschoenen het grootste probleem, een doos met 100 handschoenen die voor de crisis 3 euro kostte kost nu 12 euro.

De meeste inkopers van de regionale overheden zoeken nu een oplossing in de lokale productie. In Castilla-La Mancha hebben 57 bedrijven hun productie omgezet naar medisch materiaal en 4 van hen hebben gevraagd om mondmaskers te mogen maken.

Een Baskische coöperatie heeft vorige maand een contract ondertekend met het ministerie van Volksgezondheid om 10 miljoen mondmaskers per maand te leveren gedurende 6 maanden.