Wat moet je weten over de verplichte training voor hondenbezitters in Spanje?

De nieuwe wet op de dierenbescherming bepaalt dat het voor hondenbezitters in Spanje verplicht is om een opleiding te hebben gevolgd over hondenbezit.

De wet op de dierenbescherming die in Spanje wordt ingevoerd stelt een aantal verplichtingen en verboden voor om de rechten van gezelschapsdieren te waarborgen en het achterlaten van de dieren te beperken.

Op sociale media zijn tegenstrijdige meningen ontstaan over de baanbrekende wetgeving waarbij de meest controversiële maatregel de eis lijkt te zijn dat hondenbezitters een opleiding moeten volgen om ervoor te zorgen dat ze verantwoordelijke baasjes zijn.

Wat zegt de wet dan precies over deze opleiding?

Concreet stelt artikel 36 van de wet dat een eigenaar of persoon die verantwoordelijk is voor een hond een geaccrediteerde opleiding moet afleggen die zal worden bepaald door de nieuwe regelgeving. Daarnaast zullen alle eigenaren verplicht zijn om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun huisdieren. Verder bepaalt de wet dat honden niet langer dan 24 uur alleen mogen gelaten worden.

Het doel van de training is ervoor te zorgen dat eigenaren over de juiste kennis beschikken om hun honden goed te verzorgen op het gebied van omgang en gedrag.

Wat houdt de opleiding in?

Volgens de algemeen directeur van Derechos Animales, Sergio Garcia Torres, zou de opleidingsvereiste niet al te veel ongemak moeten opleveren. Het zal gewoon een korte, online cursus zijn, net zoals de voedselverwerkingstraining die momenteel door horecagelegenheden wordt vereist, en de opleiding zal volledig gratis zijn.

Meer informatie over dit wetsvoorstel kan je hier vinden.

Nieuw wetsvoorstel voor de bescherming en rechten van dieren in Spanje

Het ontwerpwetsvoorstel voor de bescherming en rechten van dieren in Spanje werd op 5 oktober gepresenteerd door het ministerie van Sociale Rechten. Dit ontwerp zal nieuwe vereisten vaststellen die van invloed zullen zijn op huisdieren, wilde dieren en zelfs ‘kattenkolonies’.

Het wetsvoorstel zal ook gevolgen hebben voor eigenaren van gezelschapsdieren, aangezien het nieuwe regelgeving overweegt, zoals het verbod om honden langer dan 24 uur alleen te laten en de noodzaak om een ​​training te volgen voordat een huisdier wordt gehouden.

“We gaan de verplichting instellen om het dierenwelzijn te beschermen”, zei de minister van Sociale Rechten, Ione Belarra, die er ook voor heeft gezorgd dat de wet het einde van “wreed genot door dieren” bevordert door hanengevechten op nationaal niveau te verbieden, duivenschieten of buisschieten, een soort van carbuurschieting, hoewel het stierenvechten buiten beschouwing wordt gelaten.

Het stelt ook een limiet aan circussen en verbiedt shows met wilde dieren.

De overheid wil dat huisdieren niet alleen worden gelaten. Om deze reden is het verboden om een ​​van hen, zoals katten of fretten, drie opeenvolgende dagen zonder toezicht achter te laten, hoewel er een speciale nadruk wordt gelegd op honden.

Voor honden mag deze periode niet langer zijn dan 24 uur. Daarnaast dienen eigenaren van honden een geaccrediteerde opleiding te volgen, waarvan de inhoud bij reglement wordt bepaald.

Het doel, zo stelt het ontwerp, is om “goed verantwoord eigenaarschap van het dier” te faciliteren.

In geval van verlies van het dier, moet dit binnen een maximale periode van 48 uur worden gemeld, aangezien dit dan niet als achterlating zal worden beschouwd.

De omschrijving van “potentieel gevaarlijke dieren” mag niet meer op honden worden toegepast. Het overweegt echter wel om sociale studies uit te voeren die kunnen leiden tot een kwalificatie van de hond die een “speciale behandeling” nodig heeft, wat verplichtingen met zich meebrengt voor de plaatsen en ruimtes waarin ze verblijven om ontsnapping te voorkomen.

Er zullen nog alleen vissen in dierenwinkels te koop kunnen worden aangeboden. De wet verbiedt de tentoonstelling en verkoop van gezelschapsdieren in deze ruimtes.

De kattenkolonies zullen worden beschermd, aangezien in het ontwerp is opgenomen dat “samenwerking van burgers voor de verzorging van gemeenschapskatten” zal worden bevorderd.

Het doden van gemeenschapskatten is verboden, behalve om euthanasieredenen en moet worden gecertificeerd.

Volgens de algemeen directeur van Derechos Animales, Sergio Garcia Torres, is dit een wet van nul opoffering. Dieren die in de steek zijn gelaten, zullen niet worden gedood en hiervoor hebben we een reeks hulpmiddelen ingevoerd om nulverlating te bereiken.”

Boetes voor dierenmishandeling verdrievoudigen in Valencia

Valencia had al ‘de meest geavanceerde dierenrechtenwetten’ van gans Spanje, maar vorige week keurden de Valenciaanse rechtbanken nieuwe maatregelen goed om de dieren van het land te beschermen.

De nieuwe wet voorziet in boetes voor dierenmishandeling tot € 45.000, drie maal zoveel als voorheen.

Het raadslid van de Valenciaanse Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling, Mireia Mollà, vertelde verslaggevers dat de nieuwe wet dieren erkent als ‘levende wezens’ die ‘waardigheid’ verdienen.

“Deze wet is een van de meest geavanceerde in Spanje met betrekking tot gezelschapsdieren, en verandert de terminologie van bezit met woorden als ‘eigenaar’ in ‘verantwoordelijke persoon’.”

Naast boetes voor direct misbruik, verbiedt het nieuwe beleid het tentoonstellen van dieren, hun donatie als prijs, agressieve training en het ‘offeren’ van welk dier dan ook.

Misschien wel de meest ingrijpende wetswijziging is de verplichting van het publiek om elk vermoeden van dierenmishandeling bij de autoriteiten te melden.

De boetestructuur gaat van ‘mild’ (€ 3.000) tot ‘ernstig’ (€ 9.000) tot ‘zeer ernstig’ (€ 45.000).

Er is een nieuw initiatief genomen om het achterlaten van huisdieren te voorkomen en om de adoptie van dergelijke dieren te promoten

Foto: achtergelaten podenco teefje maar nu geadopteerd in Duitsland
Marianne Perdomo

In Spanje is een NIEUW initiatief gelanceerd om een beleid in 3 punten te promoten om “hondeneigenaren hun verantwoordelijkheid te laten nemen, een nultolerantie bij achterlating van een huisdier en de bevordering van adoptie van deze dieren”.

Het Spaanse initiatief #CuidayAdopta, (verzorgen en adopteren) moedigt de adoptie van verlaten en verloren honden aan. Het project, georganiseerd door de Spaanse vereniging van gemeentelijke dierenartsen (AEVM ), heeft als doel het aantal zwerfhonden te verminderen die momenteel in de straten van Spanje leven.

Zo is Torremolinos de laatste stad geworden om aan het initiatief deel te nemen. Als onderdeel van zijn engagement heeft het stadsbestuur ingestemd met het verzamelen van de dieren, ze onderdak te geven en het aanbieden van vaccinaties en voedsel totdat er voldoende adoptieplaatsen gevonden zijn.

Met deze laatste maatregel is er al een hele weg afgelegd. Tot vijf jaar geleden konden gemeentelijke hondenopvangcentra in Spanje honden euthanaseren als ze niet binnen de tien dagen werden opgeëist of herplaatst. De huidige wetgeving verbiedt dergelijke praktijken, behalve om humanitaire redenen, of als ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Deze wet die voorkomt dat ongewenste honden en katten worden gedood betekent dat veel dierenbeschermingscentra in Spanje op volle toeren draaien.

AEVM erkent dat de wet in principe prima is, maar dat werkt niet zonder een serieuze campagne van sterilisatie en het aanmoedigen van mensen om dieren te adopteren.

Zo onderstreept de vereniging het belang van het onderwijs in de langetermijnverantwoordelijkheden van het bezitten van een huisdier.

Er is in Spanje een nieuw adoptieplatform voor dieren gelanceerd

Drie jonge website ontwikkelaars op Mallorca hebben het grootste adoptieplatform voor dieren in Spanje gelanceerd en er staan momenteel al meer dan 15.000 dieren aangemeld.

De ontwikkelaars van pepecos.es krijgen de informatie over de dieren vanuit agentschappen voor adoptie vanuit gans Spanje aangeleverd. De website is in zoverre uniek dat er een aantal zoekfuncties zoals leeftijd, geslacht, ras en locatie zijn ingebouwd.

Deze dienst groeit exponentieel in populariteit en de makers hebben nog plannen. Zo willen zij ook actief worden in de mobiele wereld en zijn ze nu bezig met de ontwikkeling van een app voor mobiele telefoons.

Deze app zal twee openbare ruimtes omvatten, in de ene ruimte kan men dieren zoeken die ter adoptie worden aangeboden en in de andere ruimte kan men dieren aanmelden die zijn verloren gelopen.

De website en de app zijn gratis en de eigenaars willen dit ook zou houden.

Vanaf 1 april zijn honden niet meer toegelaten op de Spaanse stranden

Vanaf 1 april tot half of eind oktober zijn honden op de Spaanse stranden niet meer toegelaten. Het is wel opletten geblazen omdat er geen nationale wetgeving bestaat die dit regelt en maken gemeentebesturen en autonome regio’s hun eigen regelgeving.

Op elk verbod volgt meestal een straf en die is in een aantal gevallen niet min. Afhankelijk van de gemeente kun je bij een overtreding een boete krijgen van tussen de 300 en de 1.500 euro.

De enige honden die tussen 1 april en eind oktober op de stranden mogen komen zijn assistentiehonden zoals blindengeleidehonden.

Alle andere honden mogen enkel nog op de speciale hondenstranden, waarvan er gelukkig meer en meer komen, komen.

Waar deze speciale stranden zich bevinden kan je lezen op de website Playas para Perros (in het Spaans).

Nieuwe maatregelen voor huisdieren in Palma op Mallorca

De gemeente Palma op Mallorca heeft een nieuwe gemeentelijke verordening aangenomen waarmee er limieten komen op het aantal huisdieren dat in een woning mag aanwezig zijn. Binnenkort mogen er nog maar maximaal 3 huisdieren in een appartement/flat wonen en in een huis is het maximum aantal huisdieren op vijf gezet.

Naast de beperking op het aantal huisdieren in een woning zijn er nog vijf andere beslissingen genomen.

Opruimen van de uitwerpselen en het verdunnen van de urine van uw hond(en)

De eigenaars die de uitwerpselen van hun huisdieren niet verwijderen en de urine van hun hond niet met water verdunnen riskeren een ernstige overtreding te maken waar een boete aanhangt van €750 tot €1.500.

Er is een verbod op het voederen van de duiven op de plaza de Espana

Momenteel mogen dieren zich niet meer gevoederd worden op de openbare weg, met een uitzondering voor de duiven op de Plaza de España. Met de nieuwe regel is deze uitzondering vervallen en mag er hier ook niet meer gevoederd worden.

Er komt een verbod op het kweken van dieren in stedelijke gebieden

De nieuwe verordening omvat een verbod, dat al bestaat in andere gemeentelijke delen, voor het grootbrengen en houden van boerderijdieren (kippen, duiven, konijnen, paarden, varkens, koeien en geiten, onder andere) in stedelijke gebieden.

De boetes worden verhoogd

De boetes voor kleine overtredingen bedragen momenteel tussen de 60-300 euro en ze gaan naar 60-750 euro. De ernstige overtredingen bedragen momenteel tussen de 301 en de 1.500 euro en ze gaan naar de 750 en de 1.500 euro. De zeer ernstige overtredingen blijven tussen de 1.500 en de 3.000 euro.

Enkele voorbeelden van ernstige overtredingen

Naast het niet opruimen van uitwerpselen worden de aanwezigheid van dieren in een kinderruimte, aankondigingen door particulieren in openbare ruimtes voor het fokken of verkopen van huisdieren en het herhaalde ongemak dat buren veroorzaken als ernstige fouten beschouwd.

Door een nieuwe wet zijn huisdieren binnenkort geen voorwerpen meer

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe wet die de wettelijke status van dieren moet regelen waardoor zij veranderen van voorwerp naar een bewust wezen. 

Dit zou een einde maken aan de praktijk dat huisdieren in beslag worden genomen samen met andere ‘activa’ in het geval van een betalingsachterstand.

Het zou ook voor tussenpersonen moeten mogelijk maken om gemakkelijker te beslissen welke partner de voogdij over een huisdier krijgt na een scheiding, waarbij de prioriteit ligt bij het welzijn van het dier.

Volgens het huidige Spaanse burgerlijk wetboek worden dieren geclassificeerd als roerende goederen.

Maar nu zijn een aantal politieke partijen bezig met het opstellen van de definitieve tekst na de introductie van 115 amendementen op het oorspronkelijke document die in de afgelopen 12 maanden werden ingediend.

De bijgewerkte versie zal naar verwachting in februari 2019 zijn afgerond.

Dierenrechtengroeperingen juichen de maatregel toe maar voor hen mag het nog veel verder gaan.

De woordvoerder van de internationale groep Animal Equality, Javier Moreno, zei dat Spanje een nationale dierenbeschermingswet nodig heeft, zodat het niet aan elke regionale regering is om een beleid te ontwikkelen voor zaken als het laten inslapen van huisdieren.

Een advocaat voor de dierenrechtenpartij Pacma, Eva Ramos, zei dat de wet duidelijk moet aangeven wat een huisdier is, en moet ingaan op de mogelijkheid van tijdelijke voogdij over het dier als er sprake is van misbruik.

Volgens haar wordt dierenmishandeling vaak gebruikt als een controlemiddel door een echtgenoot in gevallen van huiselijk geweld, waarbij een partner mishandeld wordt maar niet in staat is het huis te verlaten omdat ze hun huisdier niet willen opgeven.

Hondeneigenaars die op wandel zijn met hun hond riskeren een boete indien zij de urine van hond niet opkuisen

Mensen die hun hond uitlaten aan de Costa del Sol kunnen nu een boete krijgen als zij de urine van hun huisdier niet opkuisen. 

Wandelaars in Benalmadena moeten, na het invoeren van een nieuwe regelgeving, de urine van hun huisdier wegwassen met water en azijn of met water en zeep.

Volgens de burgemeester, Victor Navas, voldoet het gemeentebestuur hiermee aan de vraag van de meerderheid van de inwoners die al langer klaagden over urine tegen straatmeubilair, hun auto’s en hun woningen.

Met deze nieuwe regelgeving wil het bestuur het bewustzijn vergroten dat het hebben van een dier inhoudt dat er verantwoordelijk moet mee omgegaan worden en dat er medewerking moet zijn om de straten rein te houden.

Verder wil het gemeentebestuur de geur van hondenurine terugdringen die in sommige straten overweldigend is.

De maatregel komt niet uit de lucht vallen, veel andere Spaanse steden gingen Benalmadena al voor en men kan daar overal hondeneigenaars met hun hond zien wandelen terwijl zij een fles dragen gevuld met water en azijn.

Eigenaars moeten nu ook in Benalmadena op stap met een fles water met azijn in om de urine weg te wassen van de straten.

Agenten van de Policia Local hebben vanaf nu het recht om eigenaars van een hond die op wandel zijn met hun huisdier een boete te geven alhoewel in de nieuwe regelgeving geen bedrag genoemd is.

De Policía Nacional waarschuwt hondeneigenaars voor worstjes met daarin nagels verstopt

De Policía Nacional heeft een waarschuwing uitgegeven aan hondeneigenaars  omdat er in een aantal parken in Spanje worstjes werden gevonden met daarin nagels verstopt.

De politie doet een beroep op het publiek om het nummer 091 te bellen indien zij dergelijke worstjes vinden of indien zij informatie hebben over dit probleem.

Woedende dierenliefhebbers schakelden sociale media in om hun walging uit te schreeuwen maar ook om hun bezorgdheid uit te drukken dat jonge kinderen deze worstjes zouden vinden.

Maar helaas is het geen nieuw probleem.

In 2015 werden dergelijke worstjes al aan de Costa del Sol gevonden maar ook in 2017 deed hetzelfde probleem zich voor.