De boete van maximaal 500 euro die de DGT je kan opleggen als je met honden in de auto rondrijdt

De boete kan oplopen tot 500 euro voor bestuurders die in hun voertuig met een dier rondrijden zonder adequate veiligheidsmaatregelen.

De nieuwe verkeerswet is al van kracht en daarmee komen veel veranderingen en strengere boetes in voege. Bij deze gelegenheid heeft de Algemene Directie Verkeer (DGT) deze ontwikkelingen echter niet in de gaten gehouden , maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om te herinneren aan het belang van het correct vervoeren van dieren in het voertuig. Een regeling die kan leiden tot boetes tot 500 euro voor chauffeurs die zich er niet aan houden.

In die zin heeft de DGT geen specifieke regelgeving met betrekking tot het vervoer van huisdieren. In artikel 18.1 wordt echter met betrekking tot het vervoer van dieren in voertuigen aangegeven dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het plaatsen van vervoerde dieren, zodat er geen interferentie is tussen de bestuurder en een van hen.

De sanctie die u kan krijgen bij het niet naleven van genoemde maatregel varieert van 80 tot 500 euro, aangezien men van mening is dat dit de veiligheid en die van de rest van de weggebruikers in gevaar brengt. Het betekent niet het verlies van punten van het rijbewijs, hoewel de boete verschillende schalen overweegt: 80 euro voor gevallen waarin het dier los op de vloer van het voertuig ligt en van 200 tot 500 als ze op de bestuurdersstoel zitten.

Vanwege de onduidelijkheid van de regelgeving zijn in sommige gevallen veel chauffeurs gesanctioneerd, ondanks het feit dat hun huisdieren goed zijn vastgezet met goedgekeurde elementen. In deze gevallen is het probleem meestal dat het fixatiesysteem van het dier het dier vrij laat bewegen in het voertuig, wat een gevaarlijke situatie kan veroorzaken.

Retentie- en fixatiesystemen worden door de DGT als essentieel voor dieren beschouwd, omdat ze een goede bescherming bieden bij een ongeval. Wat betreft bevestigingssystemen, is het raadzaam om een ​​harnas met meer dan één haak te gebruiken om te voorkomen dat het breekt bij een ongeval. Terwijl als een bench wordt gebruikt, is het raadzaam om deze achterin op de vloer te plaatsen, omdat de bescherming dan groter is.

De nieuwe wet op de bescherming van huisdieren in 20 punten

De wetgeving is gericht op het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van dieren in Spanje,

De nieuwe wet op de dierenbescherming is onlangs in werking getreden en de belangrijkste maatregel is dat huisdieren niet langer als objecten worden beschouwd in juridische termen, naast de verplichting van hondenbezitters om een speciale training te volgen. Maar naast het vertellen van dierenliefhebbers wat ze moeten doen, is de nieuwe wetgeving ook glashelder over wat er niet mag in de zorg voor dieren.

 1. Het is verboden huisdieren fysiek te verwonden, te mishandelen of onzorgvuldig te behandelen
 2. Huisdieren kunnen alleen worden geëuthanaseerd als een dierenarts dit nodig acht met als doel het lijden van het dier te voorkomen
 3. Dieren kunnen niet worden gebruikt in gevechten
 4. Het is om esthetische redenen verboden dieren te verminken
 5. Dieren kunnen niet worden achtergelaten, noch in gesloten, noch in open ruimtes
 6. Huisdieren mogen niet worden gebruikt voor ongepast of buitensporig werk, zowel qua duur als qua intensiteit
 7. Mensen mogen geen dieren gebruiken als ze bedelen
 8. Dieren mogen niet worden gebruikt in openbare shows of reclame, toeristische of artistieke activiteiten waarbij ze stress of lijden veroorzaken, inclusief kermisattracties en het gebruik van wilde dieren in circussen
 9. Ze kunnen niet worden gebruikt als prijs, beloning of promotie
 10. Het is mensen niet toegestaan hun huisdieren de karkassen, ingewanden of slachtafval te voeren van andere dieren die de relevante gezondheidscontroles niet hebben doorstaan
 11. Het vangen van wilde vogels, met name vinken, is ten strengste verboden
 12. Huisdieren kunnen niet worden gebruikt voor dierlijke of menselijke consumptie
 13. Het is verboden om spikes, halsbanden of iets dergelijks te gebruiken die schade of lijden kunnen veroorzaken
 14. Huisdieren mogen niet worden losgelaten in of achtergelaten in de natuurlijke omgeving
 15. Eigenaars mogen hun dieren nooit permanent achterlaten in ruimtes zoals terrassen, balkons, opslagruimten, kelders, patio’s, voertuigen of daken
 16. Dieren mogen nooit worden vastgebonden aan een rijdend motorvoertuig
 17. Huisdieren mogen niet langer dan drie dagen achter elkaar alleen en zonder toezicht worden achtergelaten; bij honden wordt dit teruggebracht tot 24 uur
 18. Het is verboden om enig hulpmiddel of mechanisme te gebruiken dat hun mobiliteit belemmert, tenzij voorgeschreven door een dierenarts
 19. Het ongeoorloofd fokken van een huisdier is verboden, evenals elke genetische selectiepraktijk die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken
 20. Het doneren of adopteren van niet-geïdentificeerde dieren is niet toegestaan

Vijf populaire dieren zijn verboden om als huisdier te houden

In 2019 heeft de Raad van Ministers de Spaanse catalogus van invasieve uitheemse soorten bijgewerkt en vastgesteld dat elk dier dat niet inheems is in Spanje vanaf dat moment als invasief zou worden beschouwd, omdat ze het risico lopen verlaten te worden en een gevaar kunnen vormen voor het ecosysteem.

De grootste verandering kwam echter toen de lijst met dieren die in Spanje als huisdier waren verboden, werd bijgewerkt, met verschillende populaire dieren die ooit werden beschouwd als vrij gebruikelijke toevoegingen aan het huishouden.

De wet is twee jaar geleden geactualiseerd om de stabiliteit van de inheemse flora en fauna te garanderen door het delicate evenwicht van het milieu te behouden, en houdt geen rekening met de behandeling of het welzijn van deze dieren wanneer ze in huizen met mensen leven.

De volgende dieren zijn dus niet toegestaan ​​als huisdier in Spanje:

Papegaaien

Zeer vergelijkbaar met parkieten, vormen papegaaien een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van duiven en mussen in Spanje naast het bouwen van enorme nesten die tot 200 kilo kunnen wegen en de lokale fauna beschadigen. Alleen al in Madrid zijn er naar schatting zo’n 13.000 Argentijnse papegaaien, een gemeentelijk probleem dat onder controle wordt gehouden door het zeer controversiële jaarlijkse ruimen van de vogels.

Egels

Egels komen veel voor in tuinen in België en Nederland en staan bekend om het bestrijden van insecten. Dierenliefhebbers in Spanje mogen echter geen egels houden, omdat ze een ernstige bedreiging vormen voor inheemse soorten.

Wasberen

Het is aan Hollywood te danken dat wasberen dat schattige en pluizige imago de afgelopen jaren hebben gekregen, maar het is eigenlijk een zeer agressief dier dat moeilijk te temmen is. Wasberen zijn productieve fokkers die extreem goed bestand zijn tegen slecht weer en weinig voedsel nodig hebben om te overleven. Om deze redenen zijn wasberen, bij gebrek aan geschikte roofdieren, in staat om het ecosysteem van Spanje moeiteloos aan te passen.

Vietnamese varkens

Met een gemiddelde hoogte van slechts 36 centimeter is de populariteit van deze kleine varkens als huisdier de afgelopen tien jaar enorm gestegen. Het is echter ten strengste verboden om een Vietnamees hangbuikzwijn als huisdier te houden in Spanje, want wanneer ze zich een weg banen in het wild, hetzij door te ontsnappen of door in de steek gelaten te zijn, broeden ze vrijelijk met wilde zwijnen. De resulterende soorten verdunnen de inheemse bloedlijnen enorm en hun enorme aantallen decimeren de lokale fauna.

Tortelduiven

Ook een zeer populair huisdier vanwege hun kleurrijke verenkleed en kleine formaat, tortelduifjes staan op de lijst met verboden huisdieren, niet alleen om de Spaanse flora en fauna te behouden, maar ook omdat veel van de soorten bijna met uitsterven worden bedreigd. Bovendien is de regel van kracht om het vangen van levende vogels en het fokken met andere rassen te vermijden, waardoor een gevaar voor de genenpool ontstaat.

Het verplicht dierenpaspoort komt in voege in Spanje

Het wetsontwerp op dierenrechten in Spanje trad gisteren, woensdag 5 januari, in werking en omvat een reeks maatregelen, zoals het erkennen van dieren als legitieme gezinsleden in plaats van als objecten, en het verplichten van hondenbezitters om een training te volgen. Bovendien zullen mensen die een hond of kat bezitten, een DNI voor hun huisdieren moeten bezitten, een nationaal identiteitsdocument dat deel zal uitmaken van een nationaal register van gezelschapsdieren.

Wat is het en waarom is het nodig?

Eerst en vooral zal het ‘DNI voor Dieren’ hoogstwaarschijnlijk de naam van het huisdier, het vaccinatieschema en veterinaire behandelingen bevatten, evenals informatie over de eigenaar.

Het identiteitsbewijs heeft verschillende praktische implicaties, waaronder het verzekeren dat een dier veilig kan worden verzorgd als het gewond raakt. Deel uitmaken van een nationale catalogus betekent dat verloren huisdieren snel kunnen worden herenigd met hun eigenaar en dat mensen die hun gezelschapsdieren in de steek laten, kunnen worden geïdentificeerd en berecht.

Hoewel concrete details nog moeten worden vrijgegeven, is het duidelijk dat de implementatie en monitoring van het identiteitssysteem door elke autonome gemeenschap zal worden beheerd.

Andere maatregelen die op 5 januari van kracht worden

Het voorontwerp van de wetgeving suggereert ook een verbod op het laten inslapen van gezonde dieren, de bevordering van adoptie boven het kopen van huisdieren en een verbod op de verkoop van levende dieren in dierenwinkels.

Spaanse huisdieren maken vanaf 5 januari wettelijk deel uit van het gezin

Vanaf aanstaande woensdag 5 januari hebben huisdieren een andere wettelijke status in Spanje, wat betekent dat ze niet langer worden geclassificeerd als ‘materiële dingen’, maar als levende wezens met gevoeligheid. Dit betekent dat Spaanse huisdieren als onderdeel van het gezin kunnen worden beschouwd en dat er passende regelingen voor moeten worden getroffen.

Deze wijziging is het gevolg van een drievoudige juridische hervorming van het Burgerlijk Wetboek, de Hypotheekwet en de Procedurewet. De wijzigingen werden uiteindelijk op 2 december goedgekeurd door het Congres van Afgevaardigden en op 16 december gepubliceerd in het Staatsblad (BOE). Hoewel de BOE-tekst niet duidelijk aangeeft wanneer deze van kracht wordt, zegden parlementaire bronnen dat dit betekent dat er een bepaald tijdsbestek wordt gehanteerd. Dit wordt de “vacatio legis” genoemd en heeft een standaard van 20 dagen na publicatie. Hierdoor wordt de invoeringsdatum woensdag 5 januari.

De nieuwe regels regelen dat de gezamenlijke voogdij over Spaanse huisdieren bij (echt)scheiding en geeft ook aan dat huisdieren niet in beslag mogen worden genomen of gehypothekeerd. Ze mogen niet in de steek gelaten worden, men mag hen niet doen lijden of hen pijnigen en ze mogen niet worden gebruikt als een instrument bij gendergeweld.

Het initiatief werd gepresenteerd door de PSOE en bestaat uit andere voorstellen die eerder zijn gedaan. De belangrijkste oorsprong ligt in een populair wetgevingsinitiatief dat in 2015 werd gepromoot door het Observatorio Justicia y Defensa Animal, dat meer dan 500.000 handtekeningen verzamelde, zodat dieren niet langer dingen in het burgerlijk wetboek zijn en in plaats daarvan zouden worden verplaatst om als levende wezens te worden beschouwd.

De wet introduceert een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek dat stelt dat “dieren levende wezens zijn die begiftigd zijn met gevoeligheid” en dat de eigenaar zijn rechten over hen en zijn zorgplichten moet uitoefenen met respect voor die kwaliteit en moet zorgen voor “hun welzijn volgens de kenmerken van elke soort”.

De maatregelen die door de rechter worden genomen in geval van echtscheiding, nietigverklaring van het huwelijk of scheiding van tafel en bed kunnen door de rechter worden gewijzigd of er kan een nieuwe overeenkomst opgemaakt worden waarin niet alleen de behoeften van de kinderen of de verandering in de omstandigheden van de echtgenoten haar daartoe adviseren, maar nu komen ook de nieuwe behoeften van gezelschapsdieren aan bod.

Wat moet je weten over de verplichte training voor hondenbezitters in Spanje?

De nieuwe wet op de dierenbescherming bepaalt dat het voor hondenbezitters in Spanje verplicht is om een opleiding te hebben gevolgd over hondenbezit.

De wet op de dierenbescherming die in Spanje wordt ingevoerd stelt een aantal verplichtingen en verboden voor om de rechten van gezelschapsdieren te waarborgen en het achterlaten van de dieren te beperken.

Op sociale media zijn tegenstrijdige meningen ontstaan over de baanbrekende wetgeving waarbij de meest controversiële maatregel de eis lijkt te zijn dat hondenbezitters een opleiding moeten volgen om ervoor te zorgen dat ze verantwoordelijke baasjes zijn.

Wat zegt de wet dan precies over deze opleiding?

Concreet stelt artikel 36 van de wet dat een eigenaar of persoon die verantwoordelijk is voor een hond een geaccrediteerde opleiding moet afleggen die zal worden bepaald door de nieuwe regelgeving. Daarnaast zullen alle eigenaren verplicht zijn om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun huisdieren. Verder bepaalt de wet dat honden niet langer dan 24 uur alleen mogen gelaten worden.

Het doel van de training is ervoor te zorgen dat eigenaren over de juiste kennis beschikken om hun honden goed te verzorgen op het gebied van omgang en gedrag.

Wat houdt de opleiding in?

Volgens de algemeen directeur van Derechos Animales, Sergio Garcia Torres, zou de opleidingsvereiste niet al te veel ongemak moeten opleveren. Het zal gewoon een korte, online cursus zijn, net zoals de voedselverwerkingstraining die momenteel door horecagelegenheden wordt vereist, en de opleiding zal volledig gratis zijn.

Meer informatie over dit wetsvoorstel kan je hier vinden.

Nieuw wetsvoorstel voor de bescherming en rechten van dieren in Spanje

Het ontwerpwetsvoorstel voor de bescherming en rechten van dieren in Spanje werd op 5 oktober gepresenteerd door het ministerie van Sociale Rechten. Dit ontwerp zal nieuwe vereisten vaststellen die van invloed zullen zijn op huisdieren, wilde dieren en zelfs ‘kattenkolonies’.

Het wetsvoorstel zal ook gevolgen hebben voor eigenaren van gezelschapsdieren, aangezien het nieuwe regelgeving overweegt, zoals het verbod om honden langer dan 24 uur alleen te laten en de noodzaak om een ​​training te volgen voordat een huisdier wordt gehouden.

“We gaan de verplichting instellen om het dierenwelzijn te beschermen”, zei de minister van Sociale Rechten, Ione Belarra, die er ook voor heeft gezorgd dat de wet het einde van “wreed genot door dieren” bevordert door hanengevechten op nationaal niveau te verbieden, duivenschieten of buisschieten, een soort van carbuurschieting, hoewel het stierenvechten buiten beschouwing wordt gelaten.

Het stelt ook een limiet aan circussen en verbiedt shows met wilde dieren.

De overheid wil dat huisdieren niet alleen worden gelaten. Om deze reden is het verboden om een ​​van hen, zoals katten of fretten, drie opeenvolgende dagen zonder toezicht achter te laten, hoewel er een speciale nadruk wordt gelegd op honden.

Voor honden mag deze periode niet langer zijn dan 24 uur. Daarnaast dienen eigenaren van honden een geaccrediteerde opleiding te volgen, waarvan de inhoud bij reglement wordt bepaald.

Het doel, zo stelt het ontwerp, is om “goed verantwoord eigenaarschap van het dier” te faciliteren.

In geval van verlies van het dier, moet dit binnen een maximale periode van 48 uur worden gemeld, aangezien dit dan niet als achterlating zal worden beschouwd.

De omschrijving van “potentieel gevaarlijke dieren” mag niet meer op honden worden toegepast. Het overweegt echter wel om sociale studies uit te voeren die kunnen leiden tot een kwalificatie van de hond die een “speciale behandeling” nodig heeft, wat verplichtingen met zich meebrengt voor de plaatsen en ruimtes waarin ze verblijven om ontsnapping te voorkomen.

Er zullen nog alleen vissen in dierenwinkels te koop kunnen worden aangeboden. De wet verbiedt de tentoonstelling en verkoop van gezelschapsdieren in deze ruimtes.

De kattenkolonies zullen worden beschermd, aangezien in het ontwerp is opgenomen dat “samenwerking van burgers voor de verzorging van gemeenschapskatten” zal worden bevorderd.

Het doden van gemeenschapskatten is verboden, behalve om euthanasieredenen en moet worden gecertificeerd.

Volgens de algemeen directeur van Derechos Animales, Sergio Garcia Torres, is dit een wet van nul opoffering. Dieren die in de steek zijn gelaten, zullen niet worden gedood en hiervoor hebben we een reeks hulpmiddelen ingevoerd om nulverlating te bereiken.”

Boetes voor dierenmishandeling verdrievoudigen in Valencia

Valencia had al ‘de meest geavanceerde dierenrechtenwetten’ van gans Spanje, maar vorige week keurden de Valenciaanse rechtbanken nieuwe maatregelen goed om de dieren van het land te beschermen.

De nieuwe wet voorziet in boetes voor dierenmishandeling tot € 45.000, drie maal zoveel als voorheen.

Het raadslid van de Valenciaanse Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling, Mireia Mollà, vertelde verslaggevers dat de nieuwe wet dieren erkent als ‘levende wezens’ die ‘waardigheid’ verdienen.

“Deze wet is een van de meest geavanceerde in Spanje met betrekking tot gezelschapsdieren, en verandert de terminologie van bezit met woorden als ‘eigenaar’ in ‘verantwoordelijke persoon’.”

Naast boetes voor direct misbruik, verbiedt het nieuwe beleid het tentoonstellen van dieren, hun donatie als prijs, agressieve training en het ‘offeren’ van welk dier dan ook.

Misschien wel de meest ingrijpende wetswijziging is de verplichting van het publiek om elk vermoeden van dierenmishandeling bij de autoriteiten te melden.

De boetestructuur gaat van ‘mild’ (€ 3.000) tot ‘ernstig’ (€ 9.000) tot ‘zeer ernstig’ (€ 45.000).

Er is een nieuw initiatief genomen om het achterlaten van huisdieren te voorkomen en om de adoptie van dergelijke dieren te promoten

Foto: achtergelaten podenco teefje maar nu geadopteerd in Duitsland
Marianne Perdomo

In Spanje is een NIEUW initiatief gelanceerd om een beleid in 3 punten te promoten om “hondeneigenaren hun verantwoordelijkheid te laten nemen, een nultolerantie bij achterlating van een huisdier en de bevordering van adoptie van deze dieren”.

Het Spaanse initiatief #CuidayAdopta, (verzorgen en adopteren) moedigt de adoptie van verlaten en verloren honden aan. Het project, georganiseerd door de Spaanse vereniging van gemeentelijke dierenartsen (AEVM ), heeft als doel het aantal zwerfhonden te verminderen die momenteel in de straten van Spanje leven.

Zo is Torremolinos de laatste stad geworden om aan het initiatief deel te nemen. Als onderdeel van zijn engagement heeft het stadsbestuur ingestemd met het verzamelen van de dieren, ze onderdak te geven en het aanbieden van vaccinaties en voedsel totdat er voldoende adoptieplaatsen gevonden zijn.

Met deze laatste maatregel is er al een hele weg afgelegd. Tot vijf jaar geleden konden gemeentelijke hondenopvangcentra in Spanje honden euthanaseren als ze niet binnen de tien dagen werden opgeëist of herplaatst. De huidige wetgeving verbiedt dergelijke praktijken, behalve om humanitaire redenen, of als ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Deze wet die voorkomt dat ongewenste honden en katten worden gedood betekent dat veel dierenbeschermingscentra in Spanje op volle toeren draaien.

AEVM erkent dat de wet in principe prima is, maar dat werkt niet zonder een serieuze campagne van sterilisatie en het aanmoedigen van mensen om dieren te adopteren.

Zo onderstreept de vereniging het belang van het onderwijs in de langetermijnverantwoordelijkheden van het bezitten van een huisdier.

Er is in Spanje een nieuw adoptieplatform voor dieren gelanceerd

Drie jonge website ontwikkelaars op Mallorca hebben het grootste adoptieplatform voor dieren in Spanje gelanceerd en er staan momenteel al meer dan 15.000 dieren aangemeld.

De ontwikkelaars van pepecos.es krijgen de informatie over de dieren vanuit agentschappen voor adoptie vanuit gans Spanje aangeleverd. De website is in zoverre uniek dat er een aantal zoekfuncties zoals leeftijd, geslacht, ras en locatie zijn ingebouwd.

Deze dienst groeit exponentieel in populariteit en de makers hebben nog plannen. Zo willen zij ook actief worden in de mobiele wereld en zijn ze nu bezig met de ontwikkeling van een app voor mobiele telefoons.

Deze app zal twee openbare ruimtes omvatten, in de ene ruimte kan men dieren zoeken die ter adoptie worden aangeboden en in de andere ruimte kan men dieren aanmelden die zijn verloren gelopen.

De website en de app zijn gratis en de eigenaars willen dit ook zou houden.