Er werden gevangenisstraffen uitgesproken tegen negen immigranten die zich met extreem geweld toegang tot Spanje wilden verschaffen

Het Provinciale Gerechtshof van Cádiz in Ceuta heeft de negen immigranten veroordeeld tot gevangenisstraffen die het grenshek hebben bestormd waarna zij politieagenten hebben aangevallen.

Foto: Na de bestorming door 600 migranten in juli 2018

De negen mannen, die deel uitmaakten van een groep van meer dan 600 immigranten van Afrikaanse afkomst, beklommen het grenshek in juli 2018, en zijn nu veroordeeld voor verschillende criminele misdrijven, waaronder het verwonden van 18 Guardia Civil-officieren die probeerden te verhinderen dat ze het land binnenkwamen.

De mannen hebben 12 maanden gevangenisstraf gekregen, samen met geldstraffen die oplopen tot meer dan € 13.000.

€ 10.500 van de boete gaat naar de burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding van de 18 Guardia Civil-officieren die gewond raakten in de aanval, samen met € 2.914 aan het Directoraat-Generaal van de Civil Guard voor veroorzaakte schade en verliezen.

Er werd door de verdediging opgemerkt dat de zaak de toepassing van artikel 80 van het wetboek van strafrecht uitsluit, maar dat de vervolgde partijen recht hebben op een “tweede kans” vanwege de aard van de zaak.

Volgens het hof is de handhaving van artikel 80 “alleen gerechtvaardigd voor zover de staat een gerechtvaardigd vertrouwen kan stellen in de veroordeelde”.

Het vonnis is in het veroordelingsrapport omschreven als, “gezien de omstandigheden rond de gepleegde misdaden waarbij zij gebruik maakten van extreem geweld, met een georganiseerde planning voor het gebruik van gevaarlijke producten tegen wetshandhavers” en het feit dat “samen met hun gebrek aan wortels in ons land en de afwezigheid van enige poging om de veroorzaakte schade te herstellen ”vond de rechter het noodzakelijk om de schorsing in te houden en de gevangenisstraffen na te leven.

Meer dan 127.000 Sefardische Joden hebben de Spaanse nationaliteit aangevraagd

Meer dan 127.000 Sefardische Joden, waarvan de meerderheid in Centraal en Zuid-Amerika verblijft, hebben nu de Spaanse nationaliteit aangevraagd.

Foto: Standbeeld van Moshe ben Maimon, een Sefardische filosoof in Córdoba
Harvey Barrison

De deadline om de Spaanse nationaliteit aan te vragen was 1 oktober en er kwamen 30.000 aanvragen uit Mexico alleen al, het grootste aantal van alle landen.

Mexico wordt gevolgd door Colombia (26.000), Venezuela (14.000), Argentinië (7.000), USA (5.400) en Israël (4.900).

De wet die deze nationaliteitsverandering mogelijk maakt dateert al uit 2015 en zij wil de verdrijving van de Sefardische Joden in het vijftiende eeuwse Spanje rechtzetten.

De katholieke koningen versloegen toen de Moren en zij dwongen de Joden om ofwel katholiek te worden ofwel om het land te verlaten.

Om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen wacht er nog een grote job, van alle aanvragers moet nu in Spanje de etnische afkomst van iedereen bepaald worden.

Afrikaanse asielzoekers blijven niet in Spanje, de top 5 in Spanje komt uit Zuid-Amerika

Foto: Venezuela protesten tegen de regering van Nicolas Maduro op, Altamira Square
The Photographer

Volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken vroegen er de eerste vijf maanden van het jaar al 4.298 mensen asiel aan in Andalusië. Voor Spanje in zijn geheel waren er 46.596 aanvragen voor asiel.

De lijst wordt aangevoerd door de Venezolanen met 16.846 aanvragen. Dat is een daling ten opzichte van dezelfde periode in 2018 toen er 20.015 waren.

Venezolanen ontvluchten hun land, waar er een economische puinhoop is, steeds meer en dat zien we ook in de cijfers. In 2015 vroegen slechts 596 Venezolanen asiel aan in Spanje en in 2016 was dit opgelopen tot 4.195, een stijging met 603 procent.

Colombiaanse asielzoekers komen op de tweede plaats met 10.122 aanvragen maar ook andere Zuid en Centraal Amerikaanse landen volgen de eerste twee. Nicaragua staat op drie (2.698), Honduras op vier (2.666) en op vijf staat El Salvador (2.078).

Van het totale aantal van asielvragen werden er 25.602 gedaan door mannen en 20.994 door vrouwen.

De grootste leeftijdsgroep zijn de 18-34 jarigen met 23.729 en die groep wordt gevolgd door de 35-64 jarigen met 13.545 aanvragers.

Andalusië staat op de derde plaats wat betreft de asielaanvragen (4.298), de regio wordt voorafgegaan door Madrid met 20.395 aanvragers en Catalonië met 6.059 asieaanvragers.

Waar men zou denken dat de grootste aantallen aanvragers uit Afrikaanse landen zouden komen is dit niet juist, de meeste Afrikanen reizen door naar de noordelijke Europese landen.

Het aantal Italiaanse werknemers in Spanje steeg met 71 procent op 10 jaar

Een recente studie, met gegevens van het ministerie van Arbeid, onthulde dat het aantal Italianen die in Spanje werkzaam zijn tijdens de laatste 10 jaar met 71 procent gestegen is.

Volgens deze studie zijn er momenteel 46.000 Italiaanse werknemers aan de slag in Spanje en de meerderheid van hen vinden we in Valencia, Catalonië, Madrid en de Canarische Eilanden.

De recente stijging van het aantal Italianen wordt nog versterkt door het aantal Argentijnen en Uruguayanen die naar Spanje komen maar die de dubbele nationaliteit hebben.

Het aantal werknemers van Roemeense afkomst blijft de grootste groep, zij zijn met ongeveer 100.000 werknemers.

Op de tweede plaats komen de Marokkaanse werknemers terwijl de Chinezen op de derde plaats in de statistieken staan.

Een illegale migrant werd in het handschoenkastje van een wagen ontdekt aan de Spaanse grens

Foto: Guardia Civil

In het handschoenkastje van een wagen, die naar de Spaanse enclave Melilla reed, werd onlangs een Afrikaanse man gevonden.

De jonge twintiger werd door de politieagenten ontdekt in het uitgeholde dashboard van een wagen aan de Beni-Enzar grens in Marokko. 

Volgens de Spaanse politie werden nog drie andere voertuigen onderschept die op datzelfde moment illegale vreemdelingen in Spanje probeerden te smokkelen.

Zo werden nog drie andere migranten gevonden, een zat verstopt achter de achterstoelen, een zat verstopt in het motorcompartiment en de laatste zat in een afvalwagen.

De bestuurders van de wagens werden aangehouden.

Het aantal migranten zonder papieren dat in april in Spanje aankwam daalde met meer dan 50 procent

Volgens cijfers van de Verenigde Naties is het aantal migranten
dat in Spanje zonder papieren aankomt in april met 52 procent gedaald in vergelijking met april vorig jaar.

In april dit jaar kwamen er 820 migranten aan en dat is een serieuze daling ten opzichte van de 1.706 migranten die in april 2018 het land bereikten.

De Spaanse regering zegt dat de terugval in de aankomst van de migranten te danken is aan de medewerking van Marokkaanse overheid. Een groot aantal migranten komt door het Noord-Afrikaanse land om zo Spanje te bereiken.

De Marokkaanse hulp kwam er nadat Spanje en Marokko een samenwerking instelden om de migratie onder controle te krijgen. Spanje probeert ook Europese steun voor Marokko te krijgen om zo meer steun te kunnen geven om de Spaanse en de Marokkaanse grenzen beter te kunnen beschermen.

Mensen uit het Midden-Oosten en Afrika blijven hun landen ontvluchtten om zo te ontkomen aan conflicten, vervolging en armoede.

Volgens een recente opiniepeiling is emigratie een groter probleem dan immigratie

Volgens een opiniepeiling door een Europese denktank zijn de Spanjaarden meer bezorgd over emigratie dan over immigratie.

Volgens de European Council on Foreign Relations (ECFR) zijn de Spaanse respondenten ook meer bezorgd over de corruptie en de werkloosheid dan de aankomst van buitenlanders in hun land.

De ECFR verzamelde 50.000 antwoorden van EU burgers in 14 landen en daaruit bleek dat emigratie, voor inwoners van zuidelijke en oostelijke lidstaten, gemiddeld een groter probleem was dan immigratie.

Het omgekeerde is waar voor de westelijke Europese lidstaten.

De jeugdwerkloosheid in Spanje is, met 32,6 procent, de derde hoogste van de EU na Italië en Griekenland en daardoor worden veel jonge, goed opgeleide Spanjaarden gedwongen om Spanje te verlaten om in het buitenland te gaan werken.

Aanval op twee bewakers in een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen start de discussie in Spanje

Een wrede aanval op twee bewakers in een opvangcentrum voor
niet-begeleide jongeren in Madrid heeft geleid tot een debat over hoe Spanje omgaat met deze niet-begeleide buitenlandse kinderen.

Het incident vond plaats toen een groep jongeren twee mannelijke bewakers aanviel waardoor ze met talloze verwondingen aan hun gezicht en lichaam achterbleven.

Fernando Grande Marlaska, minister van Binnenlandse Zaken, zei dat de regering bezig is met het identificeren van jongeren die zonder gezinsleden naar Spanje zijn gekomen, en zei dat Spanje zich verplicht heeft om hen te repatriëren.

De minister van Binnenlandse Zaken schat dat er ongeveer 13.700 niet-begeleide minderjarigen in Spanje zijn aangekomen sinds het land begon met het vastleggen van cijfers.

Spaans regeringslid zegt dat het land 270.000 migranten per jaar zal nodig hebben om te voldoen aan de arbeidsvraag

Foto: PSOE Almeria

SPANJE zal tot 2050 elk jaar gemiddeld 270.000 migranten nodig hebben om te voldoen aan de vraag van de economie naar werknemers.

De Staatssecretaris voor Migratie, Consuelo Rumi, zei dat het bekijken van immigratie als een bedreiging voor de maatschappij een “ernstige vergissing” zou zijn voor het land. Ze sprak op een migratieforum georganiseerd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Door de vergrijzing van de Spaanse bevolking zouden er niet genoeg werknemers zijn om de vacatures in te vullen, wat betekent dat er minder geld beschikbaar is voor openbare uitgaven, voegde Rumi eraan toe. 

Volgens haar is het moreel onaanvaardbaar en politiek onfatsoenlijk om migranten de schuld te geven voor de kwalen van de samenleving.

Haar uitspraak komt er nadat cijfers van het Instituto Nacional de Estadística (INE) aantoonden dat de komst van 287.882 immigranten in Spanje een algemene daling van de bevolking compenseerde in de eerste helft van 2018.

Een totaal van 179.794 baby’s werden geboren in Spanje tijdens de eerste zes maanden van 2018, het laagste cijfer sinds 1941.

Slechts een op de vier asielaanvragen wordt in Spanje goedgekeurd

Spanje kreeg in 2018 een record aantal asielaanvragen te verwerken en daarmee maakt het land deel uit van de top 5 van de groep Europese landen met het hoogste aantal aanvragen. Maar Spanje keurt een veel lager aantal aanvragen goed dan gemiddeld en in 2018 werden er slechts 12.000 aanvragen van de 54.000 goedgekeurd.

Volgens de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) is het acceptatiepercentage gedaald van 35% naar 24%, het laagste percentage van de zeven Europese landen met het hoogste aantal asielverzoeken (Duitsland, Griekenland, Zweden, Italië, Frankrijk en Spanje). Duitsland staat bovenaan de lijst en verleende vorig jaar bescherming aan 50% van 185.853 aanvragen. 

De cijfers van 2018 onthullen ook de achterstand bij het Asielkantoor. Asielaanvragen worden er traag afgehandeld. Er zijn momenteel 78.710 aanvragen die nog moeten worden verwerkt en dat kan tot twee jaar duren eer het wordt opgelost. In december kondigde de regering van de Spaanse Socialistische Partij (PSOE) een actieplan aan met meer personeel en middelen in een poging het proces te versnellen. Het Asielkantoor werd bemand door slechts 60 mensen sinds het werd opgericht in 1992, toen Spanje nauwelijks asielaanvragen ontving.

Van de 11.875 goedgekeurde aanvragen kregen slechts 575, minder dan 5%, de status van vluchteling, die het hoogste niveau van bescherming biedt en onbepaald is. De rest kreeg subsidiaire bescherming, een tijdelijke maatregel die grotendeels wordt toegekend aan mensen uit Syrië , Oekraïne en Palestina. 

Meer dan een derde van de asielaanvragen in Spanje zijn afkomstig van Venezolanen, die sinds 2016 worstelen met een steeds groter wordende humanitaire en politieke crisis. Maar hoewel de vraag groot is, kregen er slechts 30 Venezolanen erkenning. Na de Venezolanen kwamen de meeste verzoeken van Colombianen (8.650), Syriërs (2.775) en Hondurezen (2.410).

Voor het tweede jaar op rij ontvingen de aanvragen van Marokkanen een van de hoogste goedkeuringspercentages. De meeste van deze asielzoekers hadden bescherming gekregen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, maar anderen waren het slachtoffer van de repressie van de protestbeweging door de Marokkaanse regering, die pleit voor de rechten van de Berbers uit de regio Rif in het noorden van Marokko. Terwijl Spanje 595 asielaanvragen verwierp, werden er 55 anderen erkend.