De Spaanse katholieke kerk ontving vorig jaar 284 miljoen euro van de belastingbetaler

Een op de drie Spaanse belastingbetalers koos er vorig jaar voor om een bijdrage te leveren aan de Spaanse katholieke kerk. Het is trouwens de enige religieuze instelling die giften via de belastingen kan ontvangen.

In het totaal vinkten 7.191.387 mensen het vakje aan om dit mogelijk te maken, 26.885 meer dan vorige jaren en dat bracht een bedrag op van €284 miljoen voor de kerk.

Het total bedrag aan donaties steeg met 6,19% ten opzichte van het vorige jaar en het was het hoogste sinds dit systeem in 2007 werd ingevoerd. Deze cijfers werden bekend gemaakt op een persconferentie van het Conferencia Episcopal Española (CEE) op het katholieke radio netwerk COPE.

Since 2007 hebben katholieke belastingbetalers de mogelijkheid om 0,7% van hun persoonlijke belastingaangifte, zonder extra kosten, aan de katholieke kerk te geven. Voor 2007 was het bedrag dat kon gegeven worden beperkt tot 0,5%. De verandering kwam er nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vaticaan in 2006 een akkoord hierover bereikten.

Het bedrag dat voor de kerk bestemd was steeg in alle regio’s maar er zijn wel grote verschillen tussen de regio’s. Zo vinken slechts 17,4 van de belastingbetalers in Catalonië dit vakje aan en dat is veel minder dan in Castilla-La Mancha (44%), La Rioja (44.9%), Extremadura (44%), Murcia (43.8%) en Castilla y León (42.2%).

Kijken we naar de leeftijd dan vinkt de meerderheid tussen de 40 en de 60 het vakje aan terwijl 32,6% van de jonger dan 19 jaar het vakje aankruist. Ook kruisen meer vrouwen het vakje aan dan mannen.

Een schokkende studie geeft aan, christenen zijn in Spanje tweemaal zoveel het slachtoffer van een haatmisdrijf dan moslims.


Onlangs bracht het Office for Democratic Institutions and Human Rights, een orgaan van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een studie uit met onverwachte resultaten.

In 2018 werden er in Spanje 57 aanvallen tegen christenen uitgevoerd tegenover 29 aanvallen tegen moslims en 8 tegen joden.

Marcia Garcia, de voorzitster van het Observatory for Religious Freedom (OLRC), bracht de cijfers naar buiten en zij zegt: “christenen worden gediscrimineerd en soms zelfs brutaal lijfelijk aangevallen en hun kerken worden gevandaliseerd.”

Opgenomen incidenten tegen gelovigen van een of andere godsdienst gaan ook in stijgende lijn. Vorig jaar waren er 200 gevallen en dat is een stijging ten opzichte van de 166 in 2017.

Het overgrote deel van deze incidenten was tegen christelijke gelovigen.

Een knullig uitgevoerde restauratie van een standbeeld uit de zestiende eeuw is bijna terug in zijn oorspronkelijke staat gebracht

Een beeldhouwwerk uit de 16de eeuw van Sint Joris is nu grotendeels in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd nadat het een eerste maal onder handen was genomen.

Foto: eerste restauratie

Het houten beeldhouwwerk van Sint Joris op een paard dat in de kerk van San Miguel in Estella, Navarra staat, was door de eeuwen veel van kleur verloren.

Maar de eerste restauratie door een leraar van een lokale school liet de heilige achter met een roze gezicht en een uitzicht dat op de sociale media vergeleken werd met Kuifje of met Woody uit Toy Story. 

Foto: tweede restauratie

De overheid gaf zowel het kerkbestuur als de uitvoerder van de zo gezegde restauratie elk een boete van €6.010.

Nu, na drie maanden werk in een officieel laboratorium in het nabijgelegen Pamplona is het beeldhouwwerk bijna terug normaal. De job kost €30.000 en is betaald door de parochie. 

Het beeld heeft wel onomkeerbare schade opgelopen omdat enkele oorspronkelijke kleuren voorgoed verloren zijn gegaan.

De Spaanse katholieke kerk droeg 1,38 miljard euro bij aan de Spaanse economie

Foto: Kathedraal van
Santiago de Compostela
door
stephenD

Uit een studie van de Conferencia Episcopal Española blijkt dat in 2016 de katholieke kerk €1,38 miljard aan de Spaanse economie heeft bijgedragen.

Met ongeveer 23.000 parochies in het land stelt de kerk grote aantallen mensen te werk (64.925) die allemaal belastingen op hun inkomsten betalen. Daarnaast steunen zij via Caritas diegenen die in nood zijn naast tal van andere liefdadigheidswerken.

Men raamt dat voor elke rechtstreekse job voor de kerk er nog 0,27 jobs (17.529) bijkomen en dan voornamelijk in de sectoren gezondheid, onderwijs, diensten en herstellingen van eigendommen.

Een andere katholieke sector die geld opbrengt voor de overheid zijn de huwelijken en de communies waaraan grote sommen geld gespendeerd worden in de vorm van cadeaus, kledij en vieringen.

Het misbruik door een hooggeplaatste priester werd meer dan zeventig jaar door de Spaanse kerk in de doofpot gestopt

Onlangs raakte bekend dat het Vaticaan documenten achterhield, en hem zelfs actief beschermde, over het pedofiele verleden van een top katholieke priester.

Naar Marcial Maciel, de stichter van de congregatie van de Legionairs van Christus, werd een onderzoek gevoerd naar het seksueel misbruik van jongens tussen 1956 en 1959.

De katholieke kerk was/is in het bezit van 240 documenten die het systematische misbruik van Maciel aantoonden, Maciel was een bondgenoot van een aantal pausen.

Vanaf de eerste geruchten in Spanje in de vroege jaren ’40 van de vorige eeuw werd zijn seksueel misbruik in de doofpot gestopt .

Kardinaal João Braz heeft, in de Spaanse krant El Pais, toegegeven dat die documenten meer dan 70 jaar werden achtergehouden en dat dat een grote vergissing was.

De Braziliaanse dignitaris uitte zijn beschuldigingen in het Spaanse katholieke tijdschrift, Vida Nueva.

Hij stelde dat diegenen die deze zaak in de doofpot hebben gestopt, van het misbruik van jongetjes van zes jaar, tot de mafia behoorden en niet tot de katholieke kerk.

Maciel stierf in 2008 en hij werd in 2006 door paus Benedictus XVI uit actieve dienst gehaald toen hij hem zegde dat hij op pensioen moest gaan in Mexico om daar een leven te leiden van berouw en gebed.

Nadat de Spaanse Jezuïeten in het begin van de jaren 40 in de vorige eeuw beschuldigingen uitten van het misbruik werd hij de toegang ontzegd tot de Pauselijke Universiteit van Comillas.

Paus Johannes Paulus II was een van diegenen, naast een aantal Spaanse bisschoppen, die Maciel al die jaren hebben beschermd.

Nep priester werd na 18 jaar dienst uit de kerk gezet

Een nep priester die nooit gewijd was is uit de katholieke kerk in Spanje ontslagen na een carrière van 18 jaar waarbij de biecht afnam en huwelijken voltrok.

Miguel Angel Ibarra werd ontmaskerd als een bedrieger nadat er in zijn geboorteland, Colombia, een klacht tegen hem was ingediend omdat hij bepaalde documenten zou vervalst hebben.

Na een diepgaand onderzoek werd bewezen dat hij nooit gewijd was. Ibarra deed sinds oktober dienst als priester in Medina-Sidonia maar momenteel is hij Colombia.

Een woordvoerder van het lokale bisdom zegde dat huwelijken en dopen die hij heeft voltrokken geldig blijven maar dat is niet zo voor de communies en de biechten die hij heeft afgenomen.

Eeuwenoud beeld van de Maagd Marie werd creatief gerestaureerd

De eigenares van een tabakswinkel in Ranadario, Asturië, met een bevolking van 16 mensen,  wordt verantwoordelijk gehouden voor het geknoei bij de restauratie van beeldhouwwerken uit een kerk die gemaakt werden in de jaren 1400.

De beelden van de Maagd Maria, het Kind Jezus en de Heilige Anna zijn houten beeldhouwwerken die al eeuwen in hun originele toestand bewaard bleven.

Maar toen een plaatselijke inwoonster voorstelde om de beelden te restaureren kregen de beelden een opmerkelijke make-over, zij waren beschilderd in de meest felle kleuren.

Spaanse verslagen geven aan dat de beeldhouwwerken in 2003 uiterst precies waren gerestaureerd door Luis Saro, professor aan de Kunst Hogeschool van Asturië.

Professor Saro zegt nu dat deze “restauratie een ramp en een grote misstap is.

De laatste restauratie werd wel uitgevoerd met de toelating van de parochiepriester.

Momenteel is het nog onduidelijk of de beelden onherstelbaar beschadigd zijn en of ze in hun originele staat kunnen hersteld worden.

Deze “restauratie” is niet de eerste in Spanje die een aanfluiting is van een degelijke restauratie van een klassiek werk.

In 2012 werd in Zaragoza door een lokale inwoonster een schilderij bewerkt van Jezus Christus.  Het resultaat werd dikwijls omschreven als een “harige aap”.

Voor de tweede maal hebben we een ongelukkige restauratie in een Spaanse kerk

De verprutste restauratie van een onbetaalbaar 16de-eeuws standbeeld van Sint Joris heeft tot een grote verontwaardiging in Spanje geleid.

De restauratie kwam er nadat de priester van de San Miguel kerk in Estella, Navarra, aan een leraar van de lokale school vroeg om de houten beeltenis van de heilige een verse laag verf te geven.

Maar de poging liet de gewapende held met een rozig aangezicht en een rood grijs harnas.  Het resultaat bracht herinneringen naar boven aan de Ecce Homo  Christus restauratie die ook faliekant afliep.

Het standbeeld toont Sint Joris, zoals men hem in noordelijk Spanje kent, zittend op een paard terwijl hij vecht met de draak.  De verantwoordelijken van de parochie dachten dat het beeld wat opfrissing nodig had en zij contacteerden een lokale lerares handenarbeid voor de job.

Toen haar werk deze week onthuld werd op de sociale media ontplofte deze media.  De heilige werd vergeleken met allerhande cartoon karakters waaronder Kuifje maar ook met de Britse komiek Marty Feldman.

Kolo Leoz, de burgemeester van Estella wil nu weten waarom het gemeentebestuur niet geraadpleegd is.  Het hoofd van de culturele zaken van de regio, Ana Herrera, zegt dat zij het parochiebestuur gaat beboeten omdat zij geen toelating gevraagd hebben om aan deze restauratie te beginnen.

De Vereniging van Conservators en Restaurateurs van Spanje (ACRE) zegt in een verklaring dat het werk werd uitgevoerd met een schrijnend gebrek aan ervaring om een dergelijk werk uit te voeren.

Zes jaar geleden haalde de 81-jarige Cecilia Gimenez de internationale pers nadat een fresco van Christus uit de 19de eeuw bewerkte in een kerk in Borja, Aragon.

De Spaanse pers noemde dit “de slechtste restauratie uit de geschiedenis” en de martelaar bleef achte als een pafferige egel.  Later stonden de bezoekers aan te schuiven om het werk te bekijken.

De bisschop van San Sebastian heeft een uitgesproken mening over vrouwendag en de vrouwen

Foto: Conferencia Episcopal Española

De bisschop van San Sebastian zegt dat de eerste stakingsdag voor vrouwendag een “overwinning is voor Satan.”

In een druk beluisterd radio interview zegde de bisschop, Jose Ignacio Munilla, 56, dat feministen “bezeten zijn door de duivel.”

De controversiële bisschop veroordeelde de vrouwen die hadden meegedaan aan de staking  omdat zij “vrije en gratis abortus willen” en daarbovenop kwam dan nog dat zij de “idealen van het lesbisch zijn volgen” en dat zij voorstander zijn van “bisexualiteit.”

Hij bleef verder gaan door de feministen de schuld te geven van het “verlagen van de pensioenen” en van “vrouwelijke genocide” waardoor sommige landen nu abortus gebruiken als een “selectief instrument” om te voorkomen dat er meisjes geboren worden.

“Er zijn twee soorten feminisme, een gezonde vorm en een radicale vorm die gemanipuleerd is door de sekse ideologie” voegde hij er nog aan toe.

“Het is grappig hoe de duivel een own goal kan scoren…feminisme, door de aanname van de sekse ideologie, heeft harakiri gepleegd.

De bisschop zegde verder dat monogamie en trouw twee van christelijke bijdragen zijn aan de “waardigheid van vrouwen” maar dat het radicale feminisme van de vrouwen een slachtoffer gemaakt.  De vrouw is nu gereduceerd tot een instrument van plezier doordat seksualiteit gescheiden werd van de voortplanting.

“Wat vrouwen hun waardigheid geeft is het geschenk van het moederschap en het heeft haar de kracht als bewaarder van het geschenk van het leven.”

Zijn commentaar veroorzaakte woede bij een aantal feministische groeperingen waaronder een woordvoerster van de Baskische feministische beweging die het interview een grote grap vond als het niet kwam van de “kerk, een instelling die deel uitmaakt van het machismo systeem dat constant zegt wat vrouwen moeten doen.

Josu Erkoreka, een regionale regeringsverantwoordelijke, zegt dat het radio-interview  onbegrijpelijk, ongelukkig en ongepast was.

De burgemeester van San Sebastian, Eneko Goia, voegde er nog aan toe dat de bisschop duidelijk in een andere wereld leeft.

Het is trouwens niet de eerste maal dat de bisschop met zijn opvattingen in het nieuws komt.

In 2015 publiceerde hij een handleiding van 168 pagina’s dat de naam droeg van “Seks met lichaam en ziel” waarin hij beweerde dat masturbatie gelijk is aan lichaamsbeschadiging en dat homoseksualiteit een zonde is.

“Beide daden zijn verderfelijk en zij kunnen onder geen enkele voorwaarde goedgekeurd worden” schreef hij nog.

Minder en minder Spanjaarden noemen zich gelovig

Als men aan Spanje denkt dan is een van trefwoorden dikwijls de kerk en de kerkelijke tradities.  Toch zegt een op de vier Spanjaarden dat zij gelovig zijn en ze noemen zichzelf zelfs atheïst. Dat aantal personen stijgt elk jaar weer en er komen in Spanje dus steeds meer ongelovigen bij.

Volgens het laatste rapport van de stichting Ferrer y Guardia komen er in Spanje steeds meer ongelovigen bij en in het rapport staat dat voor mensen die van zichzelf zeggen dat zij niet meer in de kerk geloven. Een groot deel daarvan zijn jongeren die geen zin hebben in het hele kerkgebeuren en zij noemen zichzelf zelfs ronduit atheïst. Toch is er ook een steeds groeiend aantal ouderen die minder naar de kerk gaan en die dus ook steeds minder geloven.

Het aantal ongelovigen in Spanje werd in 2015 geschat op 25,8% van alle inwoners terwijl dat in 1980 nog maar 8,5% was. Met name in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 34 jaar zegt de helft dat zij niet gelovig zijn maar bij de groep vanaf 65 jaar is dat slechts 8,5%.

In Catalonië is de groep niet gelovigen het grootst. 52% van de Catalanen is gelovig en zal dat ook altijd blijven terwijl 29,7% aangeeft nooit gelovig te zijn geweest. 13,7% geeft aan wel gelovig te zijn geweest maar nu niet meer en slechts 2% geeft aan nu wél gelovig te zijn terwijl ze dat daarvoor niet waren.  De regio’s met het grootste aantal gelovigen zijn  Murcia, Aragón, Castilla la Mancha en Extremadura.

Als Spanjaarden hun belastingaangiftes doen dan kunnen ze een kruisje zetten voor een bijdrage aan de Kerk, iets wat overigens al automatisch aan staat gevinkt en wat je op de elektronische versie uit moet zetten. De belastingbetalers delen zo een klein percentage van hun belasting met de Kerk en zo wist de kerk in 2012 meer dan 226 miljoen euro aan belastinggeld op te halen.

Het aantal huwelijken in de Kerk is de laatste jaren gedaald van 79,1% in 1992 naar nog maar 29,1% in 2015. Daarentegen is het aantal civiele huwelijken gestegen van 20,6% in 1992 naar 70,4% in 2015.