De Spaanse regering wil Spanje milieuvriendelijker maken

In een poging om het land milieuvriendelijker te maken, heeft de Spaanse regering besloten om de verkoop van kunststoffen voor eenmalig gebruik, zoals wegwerpbestek en borden, vanaf juli 2021 te verbieden.

Voor het eerst heeft de Spaanse regering besloten dat zij vanaf volgend jaar op 3 juli en daarna de verkoop van wattenstaafjes (niet voor medisch gebruik), plastic bestek, plastic wegwerpborden, plastic rietjes en roerstaafjes op de Spaanse markt zal verbieden. Om het gebruik van deze kunststoffen te verminderen, zullen bars en restaurants bovendien worden gedwongen om klanten gratis drinkwater aan te bieden in plaats van hen een plastic flesje aan te bieden.

Dit zijn enkele van de nieuwe wetgevende maatregelen over residuen en circulaire economie die het parlement zal goedkeuren. Hun doel is om de commercialisering van deze plastic producten voor eenmalig gebruik de komende zes jaar met ongeveer 50 procent te verminderen. Tegen 2030 hoopt de administratie dat het gebruik van deze producten met ongeveer 70 procent zullen worden verminderd. Om aan deze doelstellingen te voldoen, zal de Spaanse regering het gebruik van andere alternatieve herbruikbare materialen of milieuvriendelijke niet-plastic materialen aanmoedigen.

Een andere beslissing die ook genomen is, is dat na 1 januari 2023 alle plastic producten die aan de klant worden gegeven afzonderlijk in rekening moeten worden gebracht en in de eindafrekening moeten worden vermeld.

Naast de doelstelling om het gebruik van plastic verpakkingen te verminderen, willen de overheden ook de nodige maatregelen nemen om het gebruik van flessenwater en onze afhankelijkheid hiervan te verminderen. Dit moet gebeuren door bijvoorbeeld het plaatsen van waterfonteinen en of het leveren van water in herbruikbare flessen.

Deze maatregelen maken allemaal deel uit van de strategie om een ​​’circulaire economie’ te creëren. Deze strategie heeft verschillende doelstellingen, zoals een daling van 30 procent in het nationale verbruik van materialen en een reductie van 15 procent in de aanmaak van residuen met betrekking tot de gegevens van 2010.

Een andere nieuwigheid die gepaard gaat met deze milieuvriendelijke veranderingen is de poging om voedselverspilling in Spanje drastisch verminderen. 

Meer specifiek beogen ze, om vanaf nu, de verspilling van voedsel in individuele huishoudens terug te dringen met 50 procent en het voedsel dat weggegooid wordt in productie- en distributieketens moet dalen met 20 procent.

Dit alles maakt deel uit van de doelstellingen van Strategie voor duurzame ontwikkeling waar Spanje naar streeft.

Vanaf 1 juni is het in Andalusië weer oppassen geblazen in de bosrijke gebieden

Het jaarlijkse verbod, van 1 juni tot 15 oktober, in Andalusië op het gebruik van vuur is vandaag weer ingegaan en het verbod duurt tot minstens midden oktober.

Het ministerie van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening stelt een verbod in op het gebruik van vuur in gans Andalusië en tevens is er een verbod uitgevaardigd op het gebruik van motorvoertuigen in de bosrijke gebieden.

De wetgeving  uit 2009 voert dit verbod elke zomer in in een poging om het aantal bosbranden in de regio terug te dringen.

In dezelfde wet is tevens een verbod opgenomen op het verbranden van vegetatie of landbouwafval.  Ook het gebruik van barbecues, zelfs op aangewezen stukken op een camping, is nu aan banden gelegd binnen de 400 meter van een bos.

Barbecues zijn enkel toegelaten in toeristische ruimtes, landelijke restaurants en schoolkampen.  Traditionele ovens en distillatieboilers zijn ook toegelaten maar een voorafgaandelijke toelating van de provinciale overheid is vereist.

Andalusië kent 3 niveaus in de alarmfases:

  • Laag: van 1 januari tot 30 april en van 1 november tot 31 december
  • Medium: van 1 tot 31 mei en van 16 tot 31 oktober
  • Hoog: van 1 juni tot 15 oktober

De storm Gloria heeft een aantal waterreservoirs goed bijgevuld

De Nederlandse voetballegende Johan Cruijff wist het al, elk nadeel hep se voordeel, en dat goed op voor de watervoorraad in de regio Málaga.

Volgens de gegevens van Hidrosur is de geregistreerde toename in de reservoirs bijna 35 kubieke hectometer, genoeg om in theorie aan de behoeften van Málaga te voldoen tot begin juni.

Vanaf maandag bevatten de dammen 380 kubieke hectometer, vergeleken met iets minder dan 345 de week ervoor, maar dit is nog steeds minder dan de 478,7 hectometer die in januari 2019 werden geregistreerd.

De grootste toename werd genoteerd in het Casasola-reservoir, dat momenteel zijn capaciteit voor 80,43 procent benut.

Lokale vissersboten zamelen afval in uit de zee

Foto: Spaanse vissersboten in de haven van Vigo
farrangallo

Sinds de start in 2018 zamelden lokale Spaanse en Portugese vissersboten 584 ton afval in uit de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.

Het milieuproject wordt medegefinancierd door The Coca Cola Foundation en men werkt samen met de visserijsector in Spanje en Portugal om vitaal milieuonderzoek uit te voeren.

Het hoofddoel van het project is om gegevens te verkrijgen om te onderzoeken welk soort afval op de zeebodem ligt om zo naar oplossingen te kunnen zoeken voor een groot wereldwijd probleem.

Vissers en personeel die in de haven van Caleta de Vélez werken, hebben dit jaar in totaal 19 ton afval van de zeebodem verzameld.

In totaal zijn er 15 havens en 83 vissersboten in heel Spanje en Portugal bij het programma betrokken.

Tot nu toe tonen de resultaten van het onderzoek aan dat het grootste deel van het afval plastic is. Meer in het bijzonder is 84 procent van het afval dat door de visindustrie wordt ingezameld, plastic en vijf procent is metaal. Tachtig procent van het totaal komt van het land.

Periodieke analyse van het afval wordt uitgevoerd met behulp van een applicatie ontworpen door Marnoba. De informatie wordt verzonden naar het Spaanse ministerie van Milieu en geüpload naar de websites van Marnoba en Mares Circulares – twee van de deelnemende milieuorganisaties.

Meer dan 5000 vrijwilligers in 170 organisaties hebben deelgenomen aan het project en in totaal is 584 ton afval uit de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan verwijderd sinds het in 2018 begon.

De man van Franse nationaliteit die verantwoordelijk is voor de brand in Estepona is in voorlopige vrijheid gesteld

De man die maandag werd opgepakt als verantwoordelijke voor de brand in Estepona, verscheen woensdagochtend voor het gerecht.

Foto: brand Estepona
Infoca

Na de hoorzitting heeft het Openbaar Ministerie vastgesteld dat de man in voorlopige vrijheid kon gesteld worden omdat hij reeds lange tijd in Estepona verbleef, zonder strafblad en bereid was om te allen tijde duidelijk te maken wat er is gebeurd.

De man die ervan werd beschuldigd de brand te hebben veroorzaakt, die nu 300 hectare in de Sierra Bermeja in de as heeft gelegd, werd tijdens de hoorzitting zichtbaar getroffen door de feiten en door de door hem veroorzaakte schade.

Het lijkt erop dat hij en zijn 13-jarige dochter enkele dagen eerder wespensteken hadden gekregen en daarop besloot hij om het wespennest af te branden. Hij gebruikte daarvoor benzine en dan is alles uit de hand gelopen.

Binnenkort zal de man dus voor de rechtbank moeten verschijnen.

Hoogspanningsleidingen in Spanje doden roofvogels in een alarmerend tempo

Duizenden beschermde vogelsoorten zoals de keizerarenden, ooievaars, lammergieren en havik arenden komen elk jaar aan hun einde door de hoogspanningslijnen in heel Spanje.

Foto: Keizerarend
Sumeet Moghe

De Spaanse officier van justitie, Antonio Vercher, belast met milieuovertredingen, dringt er bij de regionale autoriteiten op aan om meer te doen om te voorkomen dat vogels tegen deze hoogspanningsleidingen aanvliegen.

Volgens een rapport van de vorige minister van Milieu sterven elk jaar 33.000 roofvogels door elektriciteitsdraden. Andere studies (Friends of the Imperial Eagle Foundation) wijzen op een nog alarmerender totaal: tussen de 192.000 en 337.000 gedode vogels.

De heer Vercher heeft een mededeling naar elke autonome regio in de provincie gestuurd, waarin hij zijn passieve houding tot nu toe bekritiseerde en het aantal gedode vogels beschreef als “ondraaglijk”. De regionale autoriteiten worden ervan beschuldigd geen disciplinaire maatregelen te hebben genomen tegen de eigenaren van de elektriciteitskabels.

Om het gebrek aan actie te rechtvaardigen, hebben sommige autoriteiten gezegd dat zij deze sterfgevallen als ongevallen beschouwen, zodat naar hun mening disciplinaire maatregelen geen optie zijn geweest.

Maar bronnen binnen de regio’s beweren dat de elektriciteitsbedrijven zijn overeengekomen om de defecte kabels te repareren, wat betekent dat disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen.

Boetes werden terug ingevoerd voor het binnenrijden van de lage emissiezone in Madrid

Boetes voor het binnenrijden van de lage emissiezone in Madrid zijn terug geactiveerd door een beslissing van een rechter die het nieuwe stadsbestuur hiermee terug floot.

De beslissing van het nieuwe stadsbestuur om de boetes af te schaffen riep heel wat weerstand op bij de Madrileense bevolking. T

Burgemeester José Luis Martínez-Almeida, van de Partido Popular, nam de beslissing om de boetes af te schaffen met de hulp van de centrumrechtse Ciudadanos en de extreem rechtse partij Vox, zijn coalitiepartners in het stadsbestuur.

De rechtbank in Madrid nam deze beslissing om te voorkomen dat de vervuiling terug zou oplopen zonder enige vorm van controle. Het stadsbestuur kreeg drie dagen om zijn verdediging voor te leggen aan de rechtbank.

Door de rechterlijke beslissing moeten voertuigen zonder een geldige vergunning die de lage emissiezone binnenrijden terug een boete betalen van €90, of €45 indien men de boete onmiddellijk betaald. Elektrische en hybride wagens met het “Cero” en “Eco” label van de Spaanse verkeersdienst DGT mogen vrij binnenrijden in de zone. Voertuigen met “B” en “C” labels, nieuwe diesel en benzine wagens, mogen de zone binnenrijden indien zij parkeren in een openbare parking of indien zij een uitnodiging hebben van een inwoner. Oudere, meer vervuilende auto’s mogen de zone niet binnen tenzij zij een uitnodiging hebben van een bedrijf of een inwoner.

De lage emissiezone in Madrid kwam in functie op 30 november 2018, overtreders kregen toen enkel een schriftelijke waarschuwing. Op 16 maart 2019 kwamen de boetes erbij en op 30 juni werden zij afgeschaft door de huidige burgemeester waarna zij terug in voege kwamen door een beslissing van de rechtbank.

Een bosbrand zet zijn vernietigende weg verder en hij is op weg naar Lleida

Woensdag brak er een bosbrand uit in de noordoostelijke regio Catalonië en hij vernietigde tot nu toe al 6.500 hectare land.

Foto: Bombers

Maar zolang Spanje te maken heeft met temperaturen van meer dan 40ºC, zeggen verantwoordelijken van de brandweer dat zij de brand niet onder controle zullen krijgen.

Het hoofd van het Catalaans ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de linkerzijde van de brand voorlopig gestopt is achter de C-12 die dienst deed als brandmuur. De brand blijft wel aktief aan de rechterzijde en de brandweer zet alle middelen in om deze brand te stoppen.

Het vuur begon op een boerderij in Torre del Espanyol, in de provincie Tarragona. Men denkt dat het vuur ontstond door het spontaan ontbranden van een mesthoop.

Het vuur verspreidde zich vlug door de gemeente en de omliggende gemeenten Vinebre, la Palma d’Ebre, Flix en Maials. Momenteel is hij op weg in de richting van Lleida. De overheid waarschuwt dat de brand het potentieel heeft om nog 20.000 hectare grond te vernielen.

De vooruitzichten zijn niet positief omdat de weersomstandigheden niet meezitten. Daarom roept de overheid op om extreem voorzichtig te blijven omdat men zich geen tweede brand kan veroorloven.

Meer dan 400 brandweerlui en militairen zijn momenteel aan de slag om het vuur te bestrijden.

Vijf wegen werden al afgesloten voor het vuur waaronder de C-12 tussen Maials en Flix.

Wijnmakers doen hun werk in een wetsuit

Hoe je van een aparte wijn dan is de wijn van deze wijnmakers misschien iets voor u, het gaat over Crusoe Treasure. De site is tweetalig, Spaans en Engels. Ben je geïnteresseerd in de prijs van deze flessen, spijtig ik heb hem niet kunnen vinden op de site.

Deze Spaanse wijnmakers hebben hun kelder op 25 km van Bilbao en op 20 meter diepte in de Baai van Plentzia.

De wijnen liggen tot 18 maanden lang op de zeebodem en de rode en witte wijnen van Crusoe Treasure zijn gemaakt van Tempranillo en andere klassieke druivenvariëteiten. Onder de verhoogde atmosferische druk, duisternis en zelfs de temperatuur van hun zeeomgeving worden de wijnen ongewoon zacht en zijdeachtig, althans dat zegt de oprichter van het bedrijf, Borja Saracho.

De methode die gebruikt wordt is geïnspireerd door de verhalen van champagne die uit scheepswrakken gered werd na honderden jaren op de zeebodem gelegen te hebben. Mensen die daar van konden proeven zegden allemaal dat deze champagnes unieke karakteristieken ontwikkeld hadden.

De Spaanse overheid heeft het bedrijf een licentie van 500 m² zeebodem toegekend waar nu duizenden flessen in kooien die in beton verankerd liggen. Zo vormt deze constructie nog een artificieel rif dat helpt om het maritieme wildleven in stand te houden.

Negen Spaanse gemeenten betalen miljoenen aan Europa omdat zij hun afvalwater niet afdoende reinigen

Spanje heeft een boete van 22,355 miljoen euro betaald aan de Europese Commissie en meer boetes zullen nog volgen.

Negen Spaanse steden, elk met een bevolking van meer dan 15.000 inwoners, reinigen hun afvalwater niet volgens de Europese voorschriften uit 2001.

Spanje kreeg de eerste boetes tijdens de zomer en het ministerie van Milieu berekende dat de boetes zullen komen tot minstens 2023 omdat de noodzakelijke aanpassingen niet uitgevoerd raken tegen eind 2022.

Drie van deze steden, Alhaurin el Grande, Coin en Nerja, liggen in de provincie Málaga en twee, Tarifa en Barbate liggen in de provincie Cádiz. Dan zijn er nog twee gemeentes in Huelva, een in Gijon en een in Santacruz de Tenerife. Samen hebben deze steden 379.000 inwoners.

Van de negen behandelt Tarifa nu zijn afvalwater en daarom heeft Europa de boete verlaagd tot €595.000.