2020 is het laatste jaar waarin men zijn peseta’s kan omwisselen

Foto: een biljet van 10.000 pesetas uit 1992
Iu96

Nog maar 12 maanden resten er om uw peseta’s in te wisselen voor euro’s. 31 december 2020 is de laatste dag die door de Bank van Spanje is ingesteld om deze omwisseling te doen want na deze datum hebben de peseta’s geen waarde meer.

Nadat de euro op de eerste dag van 2002 in omloop was gekomen was de peseta eind februari 2002 geen wettig betaalmiddel meer. Volgens gegevens van eind november verzamelen de Spanjaarden nog steeds ongeveer 1.610 miljoen euro aan peseta’s waarvan ongeveer 819 in biljetten en 791 in muntstukken.

De Bank van Spanje heeft als algemene regel vastgesteld dat peseta-biljetten die na 1939 zijn uitgegeven, kunnen worden ingewisseld . De biljetten die zijn uitgegeven tussen 1936 en 1939 moeten worden onderzocht om hun ruilwaarde te bepalen.

Wat de muntstukken betreft, die welke op de datum van invoering van de euro in omloop waren, zijn omwisselbaar : die van 500, 200, 100, 25, 10, 5 en 1 peseta. Je kunt ook die van 2000 peseta’s nog omwisselen. Deze mogen echter geen wijziging hebben ondergaan die is afgeleid van een industrieel of mechanisch proces. In al deze gevallen wordt de wijziging aangebracht voor het equivalent van de nominale waarde die berekend wordt tegen de vastgestelde wisselkoers van de euro (€ 1 = 166,386 peseta). De Bank van Spanje heeft eraan herinnerd dat dit ook de laatste gelegenheid is om alle in peseta’s uitgedrukte herdenkingsmunten, verzamelmunten en speciale munten in euro’s in te wisselen.

De bankbiljetten en munten kunnen alleen worden ingewisseld op het hoofdkantoor van de Bank van Spanje in Madrid of bij een van haar filialen, aangezien de deadline voor het wisselen van valuta in financiële instellingen eindigde op 30 juni 2002.

De Bank van Spanje heeft geïnformeerd dat er geen kwantitatieve limiet is om peseta’s in euro’s om te wisselen maar dat de geldende voorschriften op het gebied van het witwassen van geld van toepassing zijn, voorschriften die minimale verplichtingen voor identificatie en communicatie van transacties met contant geld vaststellen.

Er is echter ook de mogelijkheid om deze munten te verkopen of te veilen om een ​​mooi bedrag te krijgen. Vorig jaar, bijvoorbeeld, ontving het numismatische huis Cayón een gouden munt van 100 peseta geslagen tijdens het bewind van Amadeo I van Savoye voor 164.000 euro. Hoewel dit een zeldzaamheid is, zijn er enkele peseta’s van de twintigste eeuw die voor maximaal 20.000 euro kunnen worden verkocht, zoals die van 5 peseta geslagen in 1949. Anderen, zoals de eerste munten met de beeltenis van Franco, 1 peseta uit 1947, kunnen een verkoopprijs hebben van 1.400 euro. Om de waarde van de munten te weten, kun je naar een verzamelaar of antiekwinkel gaan.

De Spaanse Nationale Bank stopt met de productie van biljetten van €500

De Nationale Bank van Spanje stopt vanaf zondag 27 januari met de aanmaak en uitgifte van bankbiljetten van € 500. De reden voor deze stap is de groeiende bezorgdheid dat ze worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals corruptie of de financiering van terrorisme.

Deze maatregel werd door het Eurosysteem, de monetaire autoriteit van de eurozone, in mei 2016 goedgekeurd.

De bankbiljetten blijven een wettig betaalmiddel en ze kunnen daardoor blijven circuleren en gebruikt worden als een betaalmiddel.

Professionele sectoren zoals banken, fondsenvervoerders of wisselkantoren kunnen de bankbiljetten blijven gebruiken.

Deze biljetten zullen hun waarde voor onbepaalde tijd behouden en kunnen op elk moment worden ingewisseld bij de nationale centrale banken van het eurogebied.

Volgens cijfers van de Spaanse Nationale Bank waren er in november 31 miljoen biljetten van € 500 in omloop.