Spanje heeft het op één na hoogste percentage jongeren dat niet werkt of studeert in de EU

Spanje is nog steeds een van de Europese landen met het hoogste percentage mensen tussen 18 en 24 jaar dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt, een groep die in Spanje bekend staat als NEETS (not in education, employment or training) of ninis, naar de Spaanse uitdrukking ni estudia ni trabaja.

In totaal viel 19,9% van de jongeren in 2020 in deze categorie, blijkt uit het rapport Education at a Glance 2021, dat donderdag gepresenteerd werd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OCDE). Alleen Italië, met 24,8%, registreerde een hoger aandeel jongeren die niet werken of studeren. Griekenland staat met 19,3% op de derde plaats.

Volgens experts hebben de pandemie van het coronavirus en de impact ervan op het onderwijs en de arbeidsmarkt er mogelijk toe bijgedragen dat Spanje zo ver achterloopt op andere Europese landen, zoals Duitsland, Noorwegen en Zweden, waar het percentage NEET’s minder dan 10% is.

De pandemie heeft veel van de banen vernietigd waar jongeren gemakkelijk toegang toe hebben zonder opleiding, met name in de dienstensector, zegt Nacho Sequeira, de directeur van Fundación Exit, die zich inzet voor het helpen van kwetsbare jongeren om aan de slag te gaan.

Volgens hem is de arbeidsmarkt erg gepolariseerd. Daarin zitten hoogopgeleide mensen in sectoren als techniek, terwijl mensen in een moeilijkere situatie veroordeeld zijn tot tijdelijk werk en voortdurend hun baan verliezen. Dit is door de pandemie geïntensiveerd, voegt hij eraan toe.

Wat onderwijs betreft, hadden jongeren in Spanje de extra moeilijkheid om op afstand te studeren, omdat de pandemie dwong om de lessen online te volgen. Dit bleek vooral een uitdaging voor degenen die problemen hadden met internet of die geen digitale apparaten hadden.

Jarenlang daalde het percentage jongeren in Spanje dat niet werkt of studeert, maar dit veranderde in 2020, een trend die in alle OESO-landen te zien was. Het percentage daalde van 23,2% in 2016 naar 20,9% in 2017, 20,2% in 2018 en 19,7% in 2019 en steeg vervolgens naar 19,9% in 2020. Ondertussen ging het gemiddelde voor de OESO-landen van 15,8% in 2016 naar 14,1% in 2019 om daarna eveneens te stijgen in 2020, tot 14,6%.

Het OESO-rapport maakt onderscheid tussen jongeren die werkloos zijn maar actief op zoek zijn naar werk, en jongeren die niet actief zijn: noch in het onderwijs, noch op zoek naar werk. In Spanje vertegenwoordigen deze laatste 46% van alle NEET’s. Rekening houdend met de hele leeftijdsgroep van 18-24 jaar in Spanje, vertegenwoordigen zij 9,2%, vergeleken met het OESO-gemiddelde van 9,3% en het gemiddelde van de Europese Unie van 7,7%. De landen met het kleinste percentage inactieve NEET’s zijn Zweden (5%), Duitsland (5,3%) en Nederland (5,5%).

In veel OESO-landen is de grote meerderheid van de jonge mannen werkloos, terwijl de meeste vrouwen inactief zijn. Hetzelfde geldt voor Spanje: 50,1% van de NEET-vrouwen is inactief, terwijl 42,7% van de NEET-mannen werkloos is.

Uit een onderzoek van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofund) blijkt dat 90% van de jongeren die niet werken of studeren omdat ze voor kinderen of ouderen zorgen, vrouwen zijn, die mogelijk gedurende meerdere jaren niet in staat zijn zorg combineren met werk of studie.

Covid-19-maatregelen blijven op Spaanse scholen, met verplichte maskers maar met grotere klassen

Het ministerie van Onderwijs en de autonome regio’s van Spanje hebben woensdag besloten om de in mei goedgekeurde coronavirusmaatregelen te handhaven.  Het besluit is in overeenstemming met de verzoeken van gezinnen en het onderwijzend personeel.

Wel stelt het document een verhoging van het aantal leerlingen per klas voor ten opzichte van het schooljaar dat eindigde in juni. De hoge vaccinatiegraad onder adolescenten, waarbij 63,4% van de bevolking van 12 tot 17 jaar al één dosis heeft gekregen en 18,3% volledig is gevaccineerd, samen met de succesvolle implementatie van maatregelen in het afgelopen academiejaar, heeft de onderwijsautoriteiten ertoe aangezet om te besluiten dat de regelgeving die drie maanden geleden is ingevoerd, voldoende blijft.

De twee belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige schooljaar zijn een verhoging van de verhoudingen voor leerlingen onder de zes jaar, nu komen er 25 kinderen per klas in de plaats van de 20 vorig schooljaar. De tweede maatregel is dat de toegestane afstand tussen middelbare scholieren wordt verlaagd van 1,5 meter naar 1,2 meter.

Na de ontmoeting met de regionale autoriteiten benadrukte minister van Onderwijs Pilar Alegría dat het gezamenlijke doel voor het volgende academiejaar is om persoonlijke lessen te garanderen, die de meeste regio’s vorig jaar niet konden aanbieden aan middelbare scholieren. De regio Madrid stelde voor om de maatregelen nu al te versoepelen, maar de algemene consensus onder de regio’s, die verantwoordelijk zijn voor hun onderwijsstelsels, was om het academische jaar te beginnen met de reeds goedgekeurde maatregelen en deze aan te passen aan de ontwikkelingen, een benadering die werd herhaald door Alegría in haar slotverklaring, waarin ze opriep tot ‘voorzichtigheid’.

Ook de nationale overheid en de regio’s werken samen om de richtlijnen voor het monitoren van Covid-19-gevallen aan te passen. De belangrijkste wijziging die is voorgesteld, is dat gevaccineerde middelbare scholieren niet in quarantaine hoeven te gaan wanneer een positief geval in hun klas wordt gedetecteerd, in overeenstemming met andere Europese landen, zoals Frankrijk. 

Er komt ook extra budget naar de regio’s en dat vooruitzicht van het extra budget, samen met de kleinere injecties van fondsen van het ministerie van Onderwijs in de afgelopen maanden, heeft er al toe geleid dat sommige regio’s de aanwerving van enkele duizenden extra leraren hebben aangekondigd. Hierbij neemt Valencia nu 5.042 extra leraren aan, Andalusië 5.000 en de regio Madrid 2.931. Hoewel Catalonië haar wervingsplannen in de komende dagen bekend wil maken, wordt verwacht dat alle 17 regio’s extra personeel zullen aannemen, hoewel het aantal minder dan de meer dan 35.000 kan zijn die vorig jaar werden aangeworven.

Het schooljaar in Spanje begint volgende week met nieuws dat, hoewel bemoedigend, ook voor enige onzekerheid zorgt. De volledige vaccinatie van bijna 70% van de algemene bevolking en bijna alle leraren, samen met meer dan de helft van de leerlingen van 12 tot 17 jaar die minstens één dosis hebben gehad, is geruststellend. Toch baart de verspreiding van de deltavariant , die besmettelijker is, samen met de toename van het aantal leerlingen per klas, onvermijdelijk zorgen voor leerkrachten, gezinnen en epidemiologen. Deze laatste hebben echter benadrukt dat de twee belangrijkste maatregelen om infectie te voorkomen worden gehandhaafd: de ventilatie van klaslokalen en het verplichte gebruik van maskers vanaf de leeftijd van zes jaar.

Vorig jaar lieten de preventieve maatregelen Spanje toe om de scholen het hele academiejaar open te houden , met een percentage klassen in lockdown onder de 2% gemiddeld. Bijna alle andere ontwikkelde landen moesten de persoonlijke lessen op een bepaald moment in de loop van het jaar geheel of gedeeltelijk annuleren.

Volgens de epidemioloog Salvador Peiró leert de ervaring dat de overdrachtssnelheid bij kinderen en adolescenten veel hoger is tijdens vakanties, wanneer de sociale interactie toeneemt en het toezicht van volwassenen wordt versoepeld. Met andere woorden, de terugkeer naar school zou in principe een positief effect moeten hebben op de incidentie bij kinderen en jongeren. Maar in het aanstaande schooljaar bestaat de kans dat de nieuwe factoren, zoals de meer besmettelijke deltavariant, effect hebben. “Het probleem is dat we niet weten in welke mate”, zegt Peiró.

De meeste onzekerheid is beperkt tot middelbare scholen. Enerzijds is er de reductie van de afstand tussen leerlingen van 1,5 meter naar 1,2 meter, wat betekent dat er meer leerlingen naar een klas gaan dan vorig jaar. In termen van oppervlakte komt deze interpersoonlijke afstand neer op 1,44 vierkante meter per leerling, dwz meer dan de wettelijke ruimte in de afgelopen 30 jaar, hoewel in oude gebouwen en in gebouwen met zeer volle klassen, alternatieve ruimtes zullen moeten worden gecreëerd. Maar het einde van het gemengde face-to-face en afstandsonderwijs, zoals scholen in het grootste deel van Spanje hebben gewerkt, zal betekenen dat een middelbare school die vorig jaar 600 studenten per dag huisvestte, nu zal worden overspoeld met meer dan duizend, met de toename van de interacties die dit met zich meebrengt tussen klassen.

Aan de andere kant zal ongeveer de helft van de middelbare scholieren volledig gevaccineerd zijn wanneer de klassen beginnen, volgens regio, tussen 6 en 15 september. En er wordt voorspeld dat alle leerlingen zich in november kunnen laten vaccineren.

Ondertussen zou de toename van het maximum aantal leerlingen per klas in het basisonderwijs geen significante veranderingen in potentiële overdrachtssnelheden moeten impliceren. Hoewel er in sommige klassen maximaal 30 studenten kunnen zijn, zullen bijna alle regio’s het aantal leerlingen per klas beperken tot 25, vergelijkbaar met vorig jaar in een aantal gebieden. 

Ondertussen zal er een toename zijn in de verhoudingen, van 20 tot maximaal 25, bij zuigelingen, een demografische groep die niet verplicht zal zijn om maskers te dragen, maar waarvan de transmissiecapaciteit lager is.

Er is geen plan om de scholen in september dicht te laten, maar mondmaskers blijven verplicht

Scholen in Andalusië zijn van plan om in september weer open te gaan met lessen in de klas, maar leerlingen zullen tijdens de lessen en de pauzes mondmaskers moeten dragen.

Online onderwijs is alleen beschikbaar voor studenten in het derde jaar van het ESO (secundair onderwijs) of voor scholen in gebieden waar de gezondheidswaarschuwing niveau drie of vier is.

Het Andalusische ministerie van Volksgezondheid en Sport zal volgende week zijn richtlijnen publiceren om scholen de tijd te geven om zich op september voor te bereiden.

Net als het afgelopen academiejaar zullen de scholieren ook in ‘bubbels’ worden georganiseerd, “de studenten zullen dezelfde fysieke ruimte innemen in de klaslokalen en aanvullende diensten, bureau, stoel, werkplek, schoolkantine, om contacten te kunnen identificeren in geval van besmetting. Het klaslokaal dat de groep gebruikt en de recreatieruimtes, het gebruik van de toiletten of het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes moeten duidelijk worden afgebakend’, stelde het ministerie vorig jaar vast.

Andalusië ziet, net als elders in Spanje, een toenemend aantal besmettingen onder jongeren. De president van de Junta de Andalucia, Juanma Moreno, heeft opgeroepen tot “voorzichtigheid” zodat strengere beperkingen niet in augustus opnieuw hoeven te worden ingevoerd.

Hoe heeft Spanje de schoolsluitingen vermeden die de rest van Europa hebben ontsierd?

Volgens een rapport gepubliceerd door de OESO op donderdag 1 april , behoort Spanje tot de toplanden waar leerlingen het minste aantal dagen op school hebben gemist sinds het begin van de coronaviruspandemie. Daarmee is het land nogal uitzonderlijk. Sinds begin 2021 komt Spanje opnieuw als beste uit de bus voor het openhouden van de onderwijsinstellingen, terwijl bijna alle andere Europese landen leerlingen en studenten naar huis hebben gestuurd.

Nu, ondanks een matige toename van het aantal gevallen van het coronavirus sinds Pasen, zijn de experts van mening dat de vaccinatie van leraren, samen met het warmer weer betekent dat het sluiten van scholen in het laatste kwartaal hoogst onwaarschijnlijk is.

Dus waarom doet Spanje het zo veel beter dan een groot deel van Europa?

Het antwoord, leggen experts uit, is te danken aan een combinatie van factoren. Ten eerste heeft het een warm klimaat, vergeleken met de meeste van de andere Europese landen, wat betekent dat deuren en ramen in klaslokalen een groot deel van het jaar open kunnen blijven staan.

Strikte hygiëneprotocollen, waaronder het verplicht dragen van mondmaskers voor iedereen ouder dan zes jaar, sociale afstand nemen en preventieve sluiting van hele klassen bij een positieve test hebben allemaal geholpen om sluiting van het ganse onderwijs te voorkomen.

“Hoezeer de incidentie de komende weken ook toeneemt”, zei epidemioloog en kinderarts Quique Bassat, “het lijkt erg onwaarschijnlijk dat we er slechter aan toe zijn dan in de eerdere golven. En alles is ook in ons voordeel: mooi weer komt eraan en leraren worden ingeënt. Als we het tot nu toe hebben volgehouden, zou het heel vreemd zijn als de sluiting van scholen alsnog zou plaatsvinden, ”zei Bassat, eraan toevoegend dat er op dit moment geen bewijs is dat de nieuwe varianten de overdraagbaarheid bij kinderen vergroten.

Minder dan 1% van de Spaanse scholen is vanwege Covid gesloten

Minister van Onderwijs en Beroepsopleiding, Isabel Celaá, zei maandag 14 december dat het percentage scholen dat gedwongen was om vanwege de pandemie te sluiten de afgelopen drie maanden niet meer dan 0,2 procent is geweest.

Ze onthulde dat er sinds half september geen week is geweest waarin meer dan 35 onderwijscentra in heel Spanje gesloten waren, wat minder dan 0,2 procent van het totaal vertegenwoordigt.

Het percentage gesloten klaslokalen is onder de twee procent gebleven, voegde Celaá eraan toe, onthullend: “We hebben het eerste kwartaal van het academiejaar 2020-21 afgerond en we kunnen categorisch zeggen dat we het met vlag en wimpel hebben gehaald.

“Het bereiken van deze doelstelling is niet het resultaat van toeval of geluk, maar van de inspanning, toewijding en verantwoordelijkheid van de hele onderwijsgemeenschap en van de ongekende investeringen die de regering heeft gedaan in het onderwijs”, voegde de minister eraan toe.

Bijna 3.000 klassen in Spanje werden sinds het begin van het schooljaar gedwongen om in quarantaine te gaan

Volgens gegevens die door regionale autoriteiten aan het ministerie van Onderwijs zijn verstrekt heeft het coronavirus sinds het begin van het schooljaar studenten van alle leeftijden uit 2.852 klaslokalen in heel Spanje gedwongen om in quarantaine te gaan.

Dit vertegenwoordigt minder dan 1% van het totaal, maar het percentage getroffen klassen varieert sterk tussen de 17 regio’s van Spanje. Onderwijsautoriteiten zeggen dat het aantal klassen in quarantaine op een beheersbaar niveau ligt, maar scholen kunnen relatief normaal blijven opereren, gezien de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door de Covid-19-pandemie .

Maar de sluiting van klassen is een ernstig probleem voor duizenden gezinnen. Het ministerie van Onderwijs heeft geen totaalcijfer gegeven maar als een gemiddelde klas 15 studenten heeft, wat een conservatieve schatting is, betekent dit dat sinds het begin van het schooljaar meer dan 40.000 studenten in quarantaine zijn geplaatst.

Dit omvat leerlingen van alle leeftijden, inclusief tieners die alleen thuis kunnen blijven en op afstand kunnen studeren met relatieve garanties op succes. Maar veel andere studenten zijn kleine kinderen die tijdens hun isolatieperiode door een ouder of volwassene moeten worden verzorgd.

Dit heeft geleid tot problemen met het werk van de ouders en tot bezorgdheid over de gevolgen van de quarantaine voor het onderwijs van hun kinderen.

Komt er een algemene staking in het onderwijs in de regio Andalusië?

De vakbond Docentes por la Pública (DxP) roept leraars op om onmiddellijk in staking te gaan vanaf 15 september 2020.

Het doel van de staking is de vraag naar meer veiligheidsmaatregelen in de scholen in Andalusië.

De regionale overheid heeft op 11 september de ouders met een brief ingelicht dat de staking noodzakelijk is voor de veiligheid van het personeel en de studenten.

Zoals overeengekomen met de vakbond moet de actie de leraars verzekeren dat zij geen onnodige risico’s moeten nemen met COVID-19 zonder dat er een effectief vaccin of behandeling is. Volgens de vakbond willen de leraars het virus niet mee naar huis nemen om er daar hun familieleden mee te besmetten.

De staking zal zijn effect hebben in alle onderwijsinstellingen (niet universitair) in de regio Andalusië en zij begint op 15 september 2020 middernacht tot 16 oktober 2020 middernacht.

De maatregelen die men met de staking wil afdwingen zijn:

  • een vermindering van het aantal leerlingen per leraar totdat de sociale afstand kan afgedwongen worden
  • de verzekering dat er een adequate ontsmetting, op regelmatige basis, van de school kan gebeuren
  • een gemend leerproces voor alle leerlingen vanaf 14 jaar voor de nabije toekomst
  • mogelijkheden voor het personeel dat onderhevig is grote risico’s om de werklast te verminderen om hun gezondheid en veiligheid te verzekeren
  • mogelijkheden om thuisonderwijs te geven aan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen
  • het verstrekken van een duidelijk protocol om thuisonderwijs te verstrekken

Duizenden leraren in Madrid testen positief op Covid-19

Met de voorziene opening van de scholen dinsdag en woensdag in Madrid heeft men er een bijkomend probleem.

Tussen de 2.000 en 2.500 leraren in Madrid hebben positief getest voor Covid-19 in serologische tests. Dat zegde de regionale minister van Onderwijs en Jeugd Enrique Ossorio op zondag.

Dit vertegenwoordigt meer dan 3,5 procent van de ongeveer 66.000 onderwijzers en schoolpersoneel in de regio die de toets hebben gehad.

Ze moeten nu PCR-tests op het virus ondergaan voordat ze weer voor de klas kunnen staan.

Als ze positief testen in de tweede test, worden ze vervangen door tijdelijk personeel, naast de 10.600 die al aangenomen zijn, legde de regionale minister uit.

Volgens Ossorio heeft Madrid tot nu toe tests voor Covid-19 uitgevoerd bij ongeveer 90 procent van het onderwijzend personeel van de autonome gemeenschap.

De campagne voor het testen van leraren in de regio haalde vorige week de krantenkoppen toen op woensdagochtend wachtrijen ontstonden tot 1,5 kilometer lang.

Een groot aantal van de wachtende leraren en het schoolpersoneel klaagde dat ze slechts 24 uur van tevoren op de hoogte waren gesteld van de test en wezen erop dat veilige sociale afstand terwijl ze in de rij stonden bijna onmogelijk was.

De situatie was voor het Ministerie van Onderwijs aanleiding om het testen een paar dagen uit te stellen en leidde tot verontschuldigingen aan de leraren van de minister.

“Ze moesten vele uren wachten, en dat klopt niet”, zei hij.

De regionale minister riep ook op tot rust bij zowel leerkrachten als ouders over de terugkeer van kinderen naar school volgende week.

Hij beweerde dat de regering van Madrid “een historische versterking” van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de praktijk heeft gebracht, met een verminderde leerkracht-leerling verhouding in de klaslokalen, door extra onderwijzend personeel aan te trekken en door veilige afstanden tussen de klassen te garanderen.

Ossorio gaf wel toe dat ‘een infectie’ ‘onvermijdelijk’ is, wat als ‘laatste optie’ het sluiten van een school zou betekenen, maar voegde eraan toe dat de ervaring van andere Europese landen heeft geleerd dat het systeem werkt.

“Spanje en Madrid kunnen niet stoppen en het onderwijs kan niet stoppen”, drong hij aan.

Spaanse ouders die hun kinderen niet naar school sturen riskeren een grote boete en zelfs gevangenisstraf

Veel ouders en kinderen bereiden zich in in gans Spanje voor op de terugkeer naar de scholen en velen zijn er zich niet van bewust dat een weigering om dit te doen ernstige gevolgen kan hebben.

Miljoenen studenten zullen maandag hun opleiding hervatten op scholen en hogescholen in heel Spanje, maar er is een probleem. Aangezien veel ouders al gezegd hebben dat ze hun kinderen zeker niet naar school zullen sturen omdat ze bang zijn dat hun kinderen het coronavirus kunnen oplopen.

Een magistraat in het Hoger Gerechtshof van Murcia en de nationale woordvoerder van rechters en rechters voor democratie legt uit dat “ouders de verplichting hebben hun kinderen naar school te sturen. Om deze reden kunnen degenen die spijbelen aanmoedigen,  gevangenisstraf, boetes en in het ergste geval verlies van ouderlijk gezag krijgen ”.

In het strafrecht wordt inderdaad vermeld dat het niet naleven van de onderwijsplicht voor kinderen kan leiden tot een gevangenisstraf van drie tot zes maanden.

De magistraat, Ascensión Martín, zegt dat zegt dat “onderwijs op school beter is. Als het enkel virtueel is, zou de situatie vreselijk zijn, aangezien niet iedereen een iPad of internet bezit of een ouder heeft die scheikunde kan uitleggen”.

Ouders, leraren en oppositiepolitici in Spanje zijn boos op de plannen van de regering om de klaslokalen te heropenen. De laatste gegevens van de overheid lieten zien dat de dagelijkse besmettingen vrijdag piekten op 3.829, het hoogste aantal sinds eind maart.

Mobiele telefoons worden in Madrid uit de klaslokalen verbannen

Foto: jongere met een smartphone
Rawpixel.com

Mobiele telefoons worden in Madrid vanaf het begin van het volgende academiejaar verbannen uit klaslokalen.

Het besluit van de regionale regering van de Gemeenschap van Madrid moet voorkomen dat kinderen hun mobiele telefoons tijdens de les gebruiken en het zal vanaf september 2020 ongeveer 800.000 leerlingen in de meer dan 1.700 door de overheid gefinancierde scholen treffen.

De regionale onderwijsafdeling van Madrid zei dat het initiatief gericht was op het verbeteren van de academische resultaten en dan vooral onder schoolkinderen die tijdens hun studie de grootste moeilijkheden ondervinden.

Een ander doel van het verbod is het aanpakken van het cyberpesten op de scholen van Madrid.