Computers van het Spaanse ministerie van Defensie zijn aangetast door een virus

Foto:
Luis García (Zaqarbal)

Volgens een aantal mediabronnen zijn een aantal computers van het Spaanse ministerie van Defensie aangetast door een virus en het heeft meer dan drie maanden geduurd voordat het virus werd gedetecteerd. Begin maart werd het virus uiteindelijk ontdekt.

Het ministerie zegt dat een buitenlandse macht achter deze hack zit om zo militaire geheimen te kunnen buitmaken.

Volgens de jaarlijkse uitgave, Informe Anual de Seguridad Nacional, is er een toename in de agressiviteit van een aantal buitenlandse inlichtingendiensten. Volgens een aantal Spaanse media zeggen ambtenaren dat de ingewikkeldheid van het virus aantoont dat dit virus niet het werk is van gewone computer hackers en dat zij voor 90 procent zeker zijn dat dit ook niet het werk is van een insider.

Het aantal ambtenaren in Spanje gaat terug in stijgende lijn

In Spanje zijn er nu bijna 2,6 miljoen ambtenaren aan het werk in de verschillende overheidsinstellingen.

Het aantal ambtenaren is in het eerste halfjaar van 2018 toegenomen met 22.111 eenheden en het komt nu op een totaal van 2.583.494 ambtenaren.

Van dit totale aantal werken er 512.577 voor de centrale overheidsinstellingen, 1.340.939 ambtenaren werken er voor de autonome deelstaten en zijn instellingen en 572.867 ambtenaren zijn werkzaam voor lokale instellingen zoals de gemeenten.

Tussen januari en juli 2018 is het aantal overheidsmedewerkers van de Spaanse regering en alle ministeries met 1.570 ambtenaren afgenomen.

Het aantal politieagenten bij de Policia Nacional en de Guardia Civil nam toe met 1.573 agenten en dat is ook het geval bij justitie waar er 664 ambtenaren bijkwamen.

Bij de verschillende autonome regionale instellingen steeg het aantal ambtenaren aanzienlijk, hier kwamen er 14.754 ambtenaren bij. De voornaamste verantwoordelijke voor deze grote stijging is de gezondheidsdienst met een stijging met 16.916 werknemers. Spijtig genoeg was er een vrij grote daling met 6.258 ambtenaren in het onderwijs.

De regionale Catalaanse overheid heeft een schuld van 57,5 miljard euro aan de Spaanse overheid

Foto:
Jan Harenburg

De Catalaanse regionale overheid heeft aan de Spaanse schatkist een schuld van 57,5 miljard euro, 4,5 miljard euro meer dan een jaar geleden en het is de grootste schuld van alle Spaanse regio’s.

Bijna 75 procent van de uitgaven werd geleend van een orgaan van de Spaanse overheid, het Fondo de Liquidez Autonómica.

Dit fonds werd opgericht tijdens de schuldencrisis in de eurozone
in juli 2012 om de autonome gemeenschappen in Spanje te helpen bij het dichten van de tekorten in hun begroting zonder te hoeven te lenen op de financiële markten.

De cijfers komen er nadat de Generalitat zijn plannen heeft aangekondigd om te gaan lenen bij het Financial Facility Fund (FFF) van de overheid en het lenen bij de van FLA te staken.

Volgens documenten die zijn opgesteld voor de beleggers heeft de Catalaanse overheid nog steeds meer dan € 6,7 miljard euro aangevraagd bij de FLA, maar is zij van plan om tussen € 8 en € 8,5 miljard euro te lenen van de FFF.

Het FFF staat regionale autoriteiten toe om van de staat te lenen, maar geeft hen wel minder controle over het geleende geld.

Spanje zet het licht op groen voor een nieuw wapenprogramma ter waarde van 7,3 miljard euro

Volgens bronnen bij het Spaanse ministerie van Defensie zal de regering een nieuw wapenprogramma goedkeuren ter waarde van €7,3 miljard.  

Een onderdeel is de bouw van vijf F-110 fregatten die gebouwd zullen worden tussen 2019 en 2032 voor een waarde van meer dan €4,3 miljard.

Daarbovenop komt dan de aankoop van 348 legervoertuigen ter waarde van €2,1 miljard tegen 2025 naast de upgrade van de Eurofighter voor een bedrag van €906 miljoen.

Sinds de eerste minister Pedro Sanchez in juni aan de macht kwam heeft zijn regering ook ingestemd met de vrijgave van bijna € 1,2 miljard aan kostenoverschrijdingen voor S-80-onderzeeërs, € 1,4 miljard voor communicatiesatellieten, € 819 miljoen om de Chinook-helikopters van Spanje te moderniseren en bijna € 1,4 miljard om NH-90-helikopters te kopen.

In totaal zullen de uitgaven van de regering voor defensie stijgen tot € 12,1 miljard en de ministers keuren de investering voor deze programma’s goed, niet de contracten zelf.

De bouw van de fregatten zal naar verwachting in negen jaar tijd 7.000 banen opleveren, voornamelijk in Galicië.

Ze zijn uitgerust met een door de VS ontwikkeld zeewapensysteem dat bekend staat als Aegis en ze zullen de zes Santa Maria-fregatten, 
die al meer dan 30 jaar in dienst zijn, van de Spaanse marine vervangen.

De modernisering van de Eurofighter moet voorkomen dat het Spaanse toestel verouderd raakt in vergelijking met andere projectleden (Groot-Brittannië, Duitsland en Italië).

De Spaanse openbare schuld stijgt naar een recordniveau

Foto: Spaanse Nationale Bank / Luis García (Zaqarbal)

De Spaanse openbare schuld steeg in september met bijna €12 miljard tot €1,18 biljoen, volgens de gegevens van de Spaanse centrale bank is dit een nieuw record.

De Spaanse centrale bank zegde dat de staatsschuld nu overeenkomt met 98 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Spanje.

Door de stijging in september is de schuld van Spanje maand na maand tweemaal achtereen gestegen. Het cijfer van € 1,2 biljoen staat ook bovenaan het vorige record van € 1,16 biljoen dat in juni werd vastgesteld.

Volgens de gegevens van de Bank van Spanje groeide de overheidsschuld van september 2017 tot dezelfde maand dit jaar met € 41,5 miljard, of 3,6 procent.

Functionarissen van de centrale bank zeiden dat de groeiende schulden van de Spaanse autonome regio’s de stijging gedeeltelijk hebben veroorzaakt.

Hun schuldenlast groeide afgelopen september met 2,3 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2017 en bedraagt ​​nu meer dan € 291 miljoen.

Welvaartsuitgavenverhogingen droegen ook bij aan de stijging, zei de Spaanse centrale bank.

Problemen voor de Spaanse begroting, EU ambtenaren waarschuwen Spanje

Foto: María Jesús Montero / pool Moncloa

De Spaanse minister van Financiën zegt dat de Europese Unie waarschijnlijk de begroting voor volgend jaar zal goedkeuren maar ambtenaren in Brussel laten een ander geluid horen.

María Jesús Montero zegt dat een brief van de EU ambtenaren bevoegd voor financiën naar Spanje werd gestuurd maar deze ambtenaren zouden juist de maatregelen moeten steunen waarbij de overheid meer geld uitgeeft maar dat deze uitgaven gedekt zijn door hogere belastingen.

De commentaar van Montero volgt op de speculatie dat de EU een officiële waarschuwing naar Spanje zou sturen omdat het tekort op de begroting onvoldoende zou teruggedrongen worden.

Volgens officiële gegevens van de overheid stond het tekort op het einde van vorig jaar op € 36,2 miljard.

Pablo Casado, de leider van de conservatieve oppositie Partido Popular (PP), zegt dat de begroting een verkiezingscampagne van twee jaar is voor de linkse regeringspartij.

De EU ambtenaren zijn vooral bezorgd over het feit of de geplande uitgaven-stijgingen kunnen gedekt worden door voorgestelde verhogingen van belastingen, inclusief de geplande ‘digitale’ heffing op grote technologiebedrijven.

De EU heeft de macht om de Spaanse begrotingsplannen te schrappen als zij het te duur vinden maar diplomatieke bronnen zegden dat Brussel dit momenteel niet overweegt.

De Spaanse regering werkt momenteel aan haar antwoord voor de Europese Commissie.

 

 

De Spaanse boetes wegens te hoge snelheid even op een rijtje

Foto: DGT

Het mag niet maar toch gebeurt het wel eens, we rijden te snel en doe je dat op het verkeerde moment, dan betaal je een boete.  In Spanje, in tegenstelling met België, flitst men vanaf de eerste kilometer te snel.

Voor een Spaans inkomen liggen de boetes vrij hoog maar denk er aan, betaal je binnen de 30 dagen dan krijg je een korting van 50 procent.  Om deze korting te krijgen moet men wel snel (30 dagen) betalen.  Daarna betaal je het volledige bedrag.

In de bijgaande tabel kan men de boetes aflezen maar de eerste kolom is niet voor houders van een buitenlands rijbewijs, er kunnen immers geen punten afgetrokken worden.

Spanje heeft eindelijk zijn begroting 2018 goedgekeurd

Het Spaanse parlement heeft eindelijk de langverwachte begroting 2018 gestemd.

Nu kan de nieuwe, socialistische, minderheidsregering beginnen met de opmaak van de begroting 2019 na maanden verloren te hebben in de opmaak van de begroting 2018 door de vorige conservatieve, Partido Popular, regering.

De blauwdruk van de begroting 2018 was nog wel opgemaakt door de onlangs weggestemde conservatieve regering waarin zij het tekort willen terugdringen tot beneden de 3 procent,wat de eerste maal zou zijn in tientallen jaren.

Voor de Europese Unie moest Spanje zijn tekort beperken tot 2,2 procent maar de Bank van Spanje denkt dat het tekort eerder in de beurt van de 2,7 procent zal liggen.

De opmaak van de begroting voor volgend jaar is volgens de huidige regering al in volle gang.

De Spaanse begroting is eindelijk maar zes maanden te laat goedgekeurd in de regering

Foto: Ministerio de la Presidencia

De Spaanse eerste minister Mariano Rajoy onthulde zijn begroting waarin verlaagde belastingen voor werknemers en verhoogde pensioenen zijn opgenomen.  Hij probeert zo voldoende steun voor zijn minderheidsregering te krijgen nadat de steun voor zijn regering sinds de Catalaanse crisis steeds verder afkalft.

De begroting die werd goedgekeurd in de regering bevat dus een voordeel voor de 5,7 miljoen gepensioneerden en weduwen.  Het is gebaseerd op de prognose dat de Spaanse economie dit jaar met 2,7 procent zal groeien en dat de werkloosheid zal dalen met 15 procent omdat er 500.000 jobs zullen bijkomen.

Rajoy probeert nu om de politieke agenda terug in handen te krijgen nadat een opeenvolgende reeks opiniepeilingen een steeds grotere steun liet zien voor de concurrerende partij Ciudadanos. De leider van Ciudadanos, Albert Rivera, heeft al gezegd dat zijn partij de begroting zal steunen maar de regering heeft nog een derde partij nodig.  Normaal zouden de Baskische nationalisten hier voor zorgen maar sinds de Catalaanse crisis is hun steun voor Rajoy verdwenen.

Voldoende steun voor zijn begroting is een grote test voor de bekwaamheid van Rajoy om te blijven regeren tot de nationale verkiezingen van 2020.  De begroting komt op 3 april voor het parlement en dan ligt de weg vrij om minstens een jaar verder te regeren.

Momenteel kijkt de regering aan tegen betogingen van gepensioneerden over het ganse land die een verhoging van hun pensioen willen.  Rajoy probeert deze groep nu terug aan zijn kant te krijgen door de pensioenverhogingen.

Hij gokt er op dat de economische groei zich zal vertalen in een de creatie van meer jobs en dat heeft hij nodig omdat dat een van zijn grote doelstellingen was, 20 miljoen aan het werk tegen 2020.

De voorgestelde begroting bevat een stijging met 3 procent voor de minimum pensioenen en van 1,5 procent voor gepensioneerden die een pensioen hebben van meer dan € 9.800.

De veranderingen aan het belastingsysteem houden in dat men nu €14.000, in de plaats van €12.000,  mag verdienen zonder belastingen te betalen en er komt een vermindering van de belastingen voor diegenen die minder dan €18.000 verdienen.

Naast de maatregelen voor de gepensioneerden en de werknemers staan er nog andere maatregelen in de begroting.

In de begroting staat ook dat de ambtenaren (er zijn er meer dan 5 miljoen in Spanje) een salarisverhoging krijgen van 1,75%.

Ouders kunnen tot 1.000 euro aftrek van de belastingen krijgen voor het verzorgen van kinderen en tot 1.200 euro in het geval van gehandicapte kinderen.

Jongeren die een opleidingscontract hebben kunnen een financiële hulp krijgen van 430 euro wat gezien kan worden als een salarisaanvulling die samen met de vergoeding van het bedrijf betaald zal worden.

Uiteraard staat er nog veel meer in de staatsbegroting maar dat zal bekend worden gemaakt als en wanneer deze wordt aangenomen.

Het gemiddelde Spaans pensioen steeg zeer lichtjes in 2018

Het Spaanse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gegevens bekend gemaakt over de pensioenen in de maand januari. In dat rapport staat te lezen dat het gemiddelde ouderdomspensioen deze maand 1.074,83 euro is en het gemiddelde algemene pensioen 930,27 euro. Er zijn op dit moment 9.572.422 pensioengerechtigden in Spanje wat de Spaanse staat elke maand 8,9 miljard euro kost.

Het gemiddelde ouderdomspensioen in Spanje is in de maand januari van dit jaar 1,91% meer dan de maand daarvoor en is nu 1.074,83 euro. Gekeken echter naar de verschillende pensioenen die er zijn (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen) is het gemiddelde maandbedrag samen in januari 930,27 euro, een stijging van 1,82%.

Alle bedragen zijn overigens bruto bedragen, daar moeten dus nog de sociale lasten en belastingen vanaf gehaald worden.

Zoals eerder gezegd zijn er in Spanje 9.572.422 pensioengerechtigden verdeeld over 4.927.082 vrouwen en 4.465.258 mannen. Er is een groot verschil te zien tussen mannen die een ouderdomspensioen krijgen (3,6 miljoen) ten opzichte van de vrouwen (2,2 miljoen). Daar tegenover staat dat er veel meer vrouwen zijn die een nabestaandenpensioen krijgen (2,1 miljoen) ten opzichte van de mannen (181.324). Gekeken naar de arbeidsongeschiktheidspensioenen zijn er twee maal zoveel mannen (610.451) dan vrouwen (339.404).

De hoogte van de pensioenen in Spanje is erg afhankelijk van de autonome deelstaat én van de provincie waar men woont. Dat klinkt voor velen raar en onbegrijpelijk maar Spanje zit nu eenmaal complex in elkaar met de autonome regeringen die vaak hun eigen regels en wetten kunnen opstellen.

Het hoogste ouderdomspensioen is te vinden in de deelstaat Baskenland met gemiddeld 1.328,74 euro gevolgd door Asturië met 1.306,75 euro, Comunidad de Madrid met 1.267,92 euro en Navarra met 1.218,56 euro. Het laagste gemiddelde ouderdomspensioen is te vinden in Extremadura met 886,43 euro en Galicië met 886,49 euro.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer voor Spanje Vandaag maar aangepast voor Spanjeineennotendop.eu. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.