Spanje start ingrijpende hervormingen om de toegang tot de EU-fondsen te versnellen

Spanje heeft aangekondigd dat het ingrijpende hervormingen zal doorvoeren in zijn arbeidswetgeving en belastingstelsel om de toegang van het land tot EU-herstelfondsen te versnellen.

Daarvoor heeft ze een ‘routekaart’ opgesteld met ingrijpende hervormingen van de arbeidswetgeving, het pensioenstelsel en het belastingstelsel om sneller toegang te krijgen tot 72 miljard euro aan fondsen van de Europese Unie om het economisch herstel van het land van de pandemie te stimuleren.

De enorme fondsen zullen over drie jaar worden aangesproken, met 34 miljard die reeds zijn toegewezen aan de Spaanse begroting voor 2021. De EU-regelingen “NextGenerationEU” en “ReactEU” zijn beschikbaar voor alle lidstaten en hebben een gezamenlijke pot van 750 miljard euro. Grote hoeveelheden van het geld zullen worden gepompt om de gezondheids- en onderwijssystemen van het land te verbeteren.

Spanje heeft nu ambitieuze plannen om zijn belastingstelsels te moderniseren om de efficiëntie te vergroten en middelen opnieuw toe te wijzen. Het is van plan om de economie niet meer afhankelijk te maken van het toerisme en de dienstensector, die beide ernstig zijn getroffen door de pandemie.

Spanje is ook van plan zijn arbeidswetgeving aan te scherpen om betere arbeidsvoorwaarden te creëren voor deeltijdwerkers, die vaak door werkgevers worden uitgebuit. Een controversiële hervorming zal ook leiden tot een wijziging van de pensioenregeling van het land, waardoor een einde komt aan gedwongen pensionering en de standaardleeftijd voor pensionering wordt verhoogd.

Spanje verhoogt het bestedingsplafond met meer dan 50% om de gevolgen van het coronavirus aan te pakken

De Spaanse regering heeft ingestemd met een ongekende verhoging van meer dan 50% van het uitgavenplafond, dat zal worden vastgesteld op € 196 miljard. Het besluit dat het kabinet dinsdag heeft genomen, effent de weg voor het opstellen van een nieuwe nationale begroting, iets dat Spanje sinds 2018 niet meer heeft gehad.

De beperking van niet-financiële uitgaven vormt een belemmering voor het maximumbedrag dat ministeries mogen uitgeven. In februari, voordat de coronaviruscrisis toesloeg, was het plafond voor 2020 vastgesteld op € 127,6 miljard, een stijging van 3,8% ten opzichte van de voorgaande jaren.

Maar de bovengrens is zojuist verhoogd, dankzij financiële steun van de Europese Unie. De Spaanse regering verwacht de komende jaren 140 miljard euro te ontvangen uit een herstelfonds van de EU, waarvan in 2021 ruim 20 miljard euro beschikbaar zal zijn.

Eveneens op dinsdag heeft de regering een herziene schatting uitgebracht van de effecten van de coronaviruscrisis op de economie. De nieuwe prognose gaat uit van een daling van het bruto binnenlands product (bbp) met 11,2% in 2020, een daling ten opzichte van de eerdere raming van de regering van 9,2%. Madrid verwacht ook een groei van 7,2% in 2021, vergeleken met de eerdere voorspelling van 6,8%.

De herziene cijfers zijn meer in overeenstemming met die gepubliceerd door grote nationale en internationale instellingen. De Bank van Spanje kondigde vorige maand aan dat ze verwacht dat de economie dit jaar zal krimpen tussen de 10,5% en 12,6%, terwijl het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat hij zal krimpen met 12,8%, en zal herstellen met maar liefst 7,2%. volgend jaar.

Nieuwe uitbraken van het coronavirus en nieuwe mobiliteitsbeperkingen zijn de belangrijkste redenen achter deze herziene cijfers, veroorzaakt door een vertraging van de economische activiteit ondanks een gedeeltelijk herstel in de zomer, toen een lockdown van drie maanden werd opgeheven.

De Spaanse minister van Economische Zaken, Nadia Calviño, zei dinsdag dat het huidige scenario nog steeds gekenmerkt wordt door een grote onzekerheid, maar dat hoogfrequente indicatoren, die een recent korte termijnbeeld van de economie geven, erop wijzen dat het bbp in de derde kwartaal van het jaar met ongeveer 13% daalt. 

Een andere anomalie is het feit dat de begrotingsregels van de EU dit en het volgende jaar zijn uitgesteld vanwege de uitzonderlijke situatie als gevolg van de coronavirus-pandemie . Volgens het groei- en stabiliteitspact van de EU mag het overheidstekort niet meer dan 3% van het bbp bedragen en mag de totale overheidsschuld niet meer dan 60% van het bbp bedragen.

Dit betekent dat de Spaanse regering niet langer haar schuld- en tekortdoelstellingen voor dit jaar door het Congres hoeft te laten goedkeuren, in wat een moeilijke stemming zou zijn geweest die het opstellen van de nieuwe begroting zeker verder zou vertragen. Spanje staat momenteel onder een centrumlinks minderheidsbestuur, bestaande uit de Socialistische Partij (PSOE) en junior partner Unidas Podemos, die niet de macht heeft om wetgeving aan te nemen zonder de steun van andere partijen.

De opschorting van de fiscale regels heeft niet alleen gevolgen voor de centrale maar ook voor regionale en lokale autoriteiten. Maandag gaf het ministerie van Financiën de regionale regeringen een nieuw referentietarief voor 2021: waar het overeengekomen tekort vóór de pandemie 0,1% van het bbp bedroeg, is de limiet nu opgetrokken tot 2,2%. De helft van dit bedrag, zei minister van Financiën María Jesús Montero, zou door de centrale overheid kunnen worden gefinancierd met een overschrijving van meer dan € 13,4 miljard.

Montero zei ook dat het grootste deel van het nationale tekort van dit jaar, geschat op 11,2% van het bbp, door de centrale overheid zal worden gedekt. Vóór de crisis had de regering nog een tekort van 1,8% verwacht. 

166.400 kandidaten voor 4.055 jobs

Om in de openbare sector in Spanje te werken, is het noodzakelijk om examens af te leggen die bekend staan ​​als las oposiciones en vorige zondag 19 januari hebben 166.400 mensen deelgenomen aan een dergelijk examen en zij proberen zo 1 van de 4.055 banen in de Spaanse post (Correos) te pakken te krijgen.

Met een verhouding van 41 mensen voor elke baan, zijn de kansen om te slagen zeer klein.

Spaanse ambtenaren krijgen met onmiddellijke ingang een loonsverhoging van 2%

De Spaanse minister voor het Regionaal Beleid heeft aangekondigd dat ambtenaren, met onmiddellijke ingang, in het hele land een loonsverhoging van 2% krijgen.

Carolina Darias, die vandaag met vakbonden sprak, bevestigde de plannen die op grote schaal zijn besproken en waarbij werknemers een verhoging van hun salaris zouden ontvangen onder de nieuwe coalitieregering van Pedro Sánchez.

De 2,5 miljoen ambtenaren in Spanje krijgen deze loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Bovendien drong het Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) er bij de minister op aan om onmiddellijk een oplossing te vinden voor de 905.000 ambtenaren die volgend jaar met pensioen gaan. Ze vragen dat er een nieuwe overeenkomst van kracht wordt om de werkgelegenheid in de publieke sector te stimuleren, waarbij ook op een salarisverhoging wordt gehoopt om nieuwe werknemers aan te trekken.

Computers van het Spaanse ministerie van Defensie zijn aangetast door een virus

Foto:
Luis García (Zaqarbal)

Volgens een aantal mediabronnen zijn een aantal computers van het Spaanse ministerie van Defensie aangetast door een virus en het heeft meer dan drie maanden geduurd voordat het virus werd gedetecteerd. Begin maart werd het virus uiteindelijk ontdekt.

Het ministerie zegt dat een buitenlandse macht achter deze hack zit om zo militaire geheimen te kunnen buitmaken.

Volgens de jaarlijkse uitgave, Informe Anual de Seguridad Nacional, is er een toename in de agressiviteit van een aantal buitenlandse inlichtingendiensten. Volgens een aantal Spaanse media zeggen ambtenaren dat de ingewikkeldheid van het virus aantoont dat dit virus niet het werk is van gewone computer hackers en dat zij voor 90 procent zeker zijn dat dit ook niet het werk is van een insider.

Het aantal ambtenaren in Spanje gaat terug in stijgende lijn

In Spanje zijn er nu bijna 2,6 miljoen ambtenaren aan het werk in de verschillende overheidsinstellingen.

Het aantal ambtenaren is in het eerste halfjaar van 2018 toegenomen met 22.111 eenheden en het komt nu op een totaal van 2.583.494 ambtenaren.

Van dit totale aantal werken er 512.577 voor de centrale overheidsinstellingen, 1.340.939 ambtenaren werken er voor de autonome deelstaten en zijn instellingen en 572.867 ambtenaren zijn werkzaam voor lokale instellingen zoals de gemeenten.

Tussen januari en juli 2018 is het aantal overheidsmedewerkers van de Spaanse regering en alle ministeries met 1.570 ambtenaren afgenomen.

Het aantal politieagenten bij de Policia Nacional en de Guardia Civil nam toe met 1.573 agenten en dat is ook het geval bij justitie waar er 664 ambtenaren bijkwamen.

Bij de verschillende autonome regionale instellingen steeg het aantal ambtenaren aanzienlijk, hier kwamen er 14.754 ambtenaren bij. De voornaamste verantwoordelijke voor deze grote stijging is de gezondheidsdienst met een stijging met 16.916 werknemers. Spijtig genoeg was er een vrij grote daling met 6.258 ambtenaren in het onderwijs.

De regionale Catalaanse overheid heeft een schuld van 57,5 miljard euro aan de Spaanse overheid

Foto:
Jan Harenburg

De Catalaanse regionale overheid heeft aan de Spaanse schatkist een schuld van 57,5 miljard euro, 4,5 miljard euro meer dan een jaar geleden en het is de grootste schuld van alle Spaanse regio’s.

Bijna 75 procent van de uitgaven werd geleend van een orgaan van de Spaanse overheid, het Fondo de Liquidez Autonómica.

Dit fonds werd opgericht tijdens de schuldencrisis in de eurozone
in juli 2012 om de autonome gemeenschappen in Spanje te helpen bij het dichten van de tekorten in hun begroting zonder te hoeven te lenen op de financiële markten.

De cijfers komen er nadat de Generalitat zijn plannen heeft aangekondigd om te gaan lenen bij het Financial Facility Fund (FFF) van de overheid en het lenen bij de van FLA te staken.

Volgens documenten die zijn opgesteld voor de beleggers heeft de Catalaanse overheid nog steeds meer dan € 6,7 miljard euro aangevraagd bij de FLA, maar is zij van plan om tussen € 8 en € 8,5 miljard euro te lenen van de FFF.

Het FFF staat regionale autoriteiten toe om van de staat te lenen, maar geeft hen wel minder controle over het geleende geld.

Spanje zet het licht op groen voor een nieuw wapenprogramma ter waarde van 7,3 miljard euro

Volgens bronnen bij het Spaanse ministerie van Defensie zal de regering een nieuw wapenprogramma goedkeuren ter waarde van €7,3 miljard.  

Een onderdeel is de bouw van vijf F-110 fregatten die gebouwd zullen worden tussen 2019 en 2032 voor een waarde van meer dan €4,3 miljard.

Daarbovenop komt dan de aankoop van 348 legervoertuigen ter waarde van €2,1 miljard tegen 2025 naast de upgrade van de Eurofighter voor een bedrag van €906 miljoen.

Sinds de eerste minister Pedro Sanchez in juni aan de macht kwam heeft zijn regering ook ingestemd met de vrijgave van bijna € 1,2 miljard aan kostenoverschrijdingen voor S-80-onderzeeërs, € 1,4 miljard voor communicatiesatellieten, € 819 miljoen om de Chinook-helikopters van Spanje te moderniseren en bijna € 1,4 miljard om NH-90-helikopters te kopen.

In totaal zullen de uitgaven van de regering voor defensie stijgen tot € 12,1 miljard en de ministers keuren de investering voor deze programma’s goed, niet de contracten zelf.

De bouw van de fregatten zal naar verwachting in negen jaar tijd 7.000 banen opleveren, voornamelijk in Galicië.

Ze zijn uitgerust met een door de VS ontwikkeld zeewapensysteem dat bekend staat als Aegis en ze zullen de zes Santa Maria-fregatten, 
die al meer dan 30 jaar in dienst zijn, van de Spaanse marine vervangen.

De modernisering van de Eurofighter moet voorkomen dat het Spaanse toestel verouderd raakt in vergelijking met andere projectleden (Groot-Brittannië, Duitsland en Italië).

De Spaanse openbare schuld stijgt naar een recordniveau

Foto: Spaanse Nationale Bank / Luis García (Zaqarbal)

De Spaanse openbare schuld steeg in september met bijna €12 miljard tot €1,18 biljoen, volgens de gegevens van de Spaanse centrale bank is dit een nieuw record.

De Spaanse centrale bank zegde dat de staatsschuld nu overeenkomt met 98 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Spanje.

Door de stijging in september is de schuld van Spanje maand na maand tweemaal achtereen gestegen. Het cijfer van € 1,2 biljoen staat ook bovenaan het vorige record van € 1,16 biljoen dat in juni werd vastgesteld.

Volgens de gegevens van de Bank van Spanje groeide de overheidsschuld van september 2017 tot dezelfde maand dit jaar met € 41,5 miljard, of 3,6 procent.

Functionarissen van de centrale bank zeiden dat de groeiende schulden van de Spaanse autonome regio’s de stijging gedeeltelijk hebben veroorzaakt.

Hun schuldenlast groeide afgelopen september met 2,3 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2017 en bedraagt ​​nu meer dan € 291 miljoen.

Welvaartsuitgavenverhogingen droegen ook bij aan de stijging, zei de Spaanse centrale bank.

Problemen voor de Spaanse begroting, EU ambtenaren waarschuwen Spanje

Foto: María Jesús Montero / pool Moncloa

De Spaanse minister van Financiën zegt dat de Europese Unie waarschijnlijk de begroting voor volgend jaar zal goedkeuren maar ambtenaren in Brussel laten een ander geluid horen.

María Jesús Montero zegt dat een brief van de EU ambtenaren bevoegd voor financiën naar Spanje werd gestuurd maar deze ambtenaren zouden juist de maatregelen moeten steunen waarbij de overheid meer geld uitgeeft maar dat deze uitgaven gedekt zijn door hogere belastingen.

De commentaar van Montero volgt op de speculatie dat de EU een officiële waarschuwing naar Spanje zou sturen omdat het tekort op de begroting onvoldoende zou teruggedrongen worden.

Volgens officiële gegevens van de overheid stond het tekort op het einde van vorig jaar op € 36,2 miljard.

Pablo Casado, de leider van de conservatieve oppositie Partido Popular (PP), zegt dat de begroting een verkiezingscampagne van twee jaar is voor de linkse regeringspartij.

De EU ambtenaren zijn vooral bezorgd over het feit of de geplande uitgaven-stijgingen kunnen gedekt worden door voorgestelde verhogingen van belastingen, inclusief de geplande ‘digitale’ heffing op grote technologiebedrijven.

De EU heeft de macht om de Spaanse begrotingsplannen te schrappen als zij het te duur vinden maar diplomatieke bronnen zegden dat Brussel dit momenteel niet overweegt.

De Spaanse regering werkt momenteel aan haar antwoord voor de Europese Commissie.