Puigdemont mag, na een unanieme beslissing in het Hoog Gerechtshof, toch deelnemen aan de Europese verkiezingen

Foto:
Generalitat de Catalunya

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft beslist dat de voormalige Catalaanse president, Carles Puigdemont, die in 2017 naar België vluchtte mag deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Spaanse functionarissen hadden op 29 april hem geschrapt als kandidaat voor de verkiezingen van 26 mei als de kandidaat voor de “Lliures per Europa” groep.

Puigdemont verwierp deze schrapping in een tweet als een schandaal en een staatsgreep tegen de democratie.

Op hetzelfde moment werden ook Toni Comin en Clara Ponsati, beiden waren een voormalige Catalaanse minister, van de lijst geschrapt door Spaanse ambtenaren.

Het Hooggerechtshof heeft in een unanieme beslissing geoordeeld dat er geen rechtsgrond bestaat om de drie Catalanen van de lijst te schrappen en vroeg het administratief hof in Madrid om “onmiddellijk” een uitspraak te doen.

Het hof zegde verder dat een deelname aan verkiezingen een fundamenteel recht is dat erkend wordt door de grondwet en dat de vlucht naar het buitenland hiervoor geen beletsel is.

Toen Puigdemont in maart op de lijst voor de Europese verkiezingen werd gezet zegde hij dat het tijd was om een verdere stap te zetten om het recht op zelfbeschikking van de Catalanen naar het hart van Europa en de rest van de wereld te brengen.

Maar de conservatieve Partido Popular en de centrum rechtse Ciudadanos gingen bij de kiescommissie tegen de drie kandidaturen in beroep.

Als Puigdemont verkozen wordt is het nog niet zeker dat hij zijn zitje zal opnemen omdat, als hij terugkeert naar Spanje, hij zal gearresteerd worden voor rebellie.

Hoe koos Spanje tijdens de laatste parlementsverkiezingen van 28 april 2019

Het stof daalt neer na de verkiezingen en de uitslag ligt vast. Een grote overwinning voor de socialistische partij (PSOE), een zware nederlaag voor de conservatieve partij (PP) en de intocht van de extreem-rechtse partij Vox.

Maar hoe ziet de kaart van Spanje er nu uit?

Links zie je de uitslag van de parlementsverkiezingen in 2016 en rechts staat de uitslag van de laatste parlementsverkiezing, een totale ommezwaai van Partido Popular naar de PSOE.

Op de vorige afbeelding zien we de verdeling per provincie na de laatste verkiezingen. De socialisten wonnen, op de traditioneel nationalistisch kiezende gebieden na en de vier provincies die de Partido Popular kon houden, alle andere provincies.

Tenslotte hebben we nog de zetelverdeling waaruit blijkt dat geen van beide blokken de meerderheid heeft.

  • Het rechtse blok, Partido popular (66), Ciudadanos (57) en Vox (24) haalt 147 zetels
  • Het linkse blok, PSOE (123) en Podemos + kartelpartijen (42), haalt 165 zetels.

Het zal dus nog een tijdje duren eer Spanje een regering heeft tenzij de linkse Catalaanse republikeinen van de ERC met hun 15 zetels besluiten om mee met Sanchez in de boot te stappen.

De Spaanse nationale regering verwerpt plannen voor een nieuw Catalaans referendum

Foto:
Amadalvarez

De centrale Spaanse regering heeft plannen voor een nieuw referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid verworpen, ondanks de bewering dat bijna acht op de tien Catalanen het idee steunen.

Nationale politici beweren dat een stemming de zaak niet zou bepalen en alleen maar zou dienen om de verdeeldheid in de regio te verdiepen.

Uit een onderzoek van het Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) van de Generalitat blijkt echter dat 78,8 procent van de inwoners van Cataluña graag iets te zeggen zou hebben en dat is een stijging ten opzichte van de 71,4 procent die in 2017 steun voor een referendum toonde.

De steun voor een referendum over de toekomst van de regio wordt vermoedelijk beïnvloed door een lopende rechtszaak tegen de organisatoren van een illegaal referendum in 2017 en waarin draconische straffen tot 25 jaar gevangenisstraf werden geëist.

Spaans regeringslid zegt dat het land 270.000 migranten per jaar zal nodig hebben om te voldoen aan de arbeidsvraag

Foto: PSOE Almeria

SPANJE zal tot 2050 elk jaar gemiddeld 270.000 migranten nodig hebben om te voldoen aan de vraag van de economie naar werknemers.

De Staatssecretaris voor Migratie, Consuelo Rumi, zei dat het bekijken van immigratie als een bedreiging voor de maatschappij een “ernstige vergissing” zou zijn voor het land. Ze sprak op een migratieforum georganiseerd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Door de vergrijzing van de Spaanse bevolking zouden er niet genoeg werknemers zijn om de vacatures in te vullen, wat betekent dat er minder geld beschikbaar is voor openbare uitgaven, voegde Rumi eraan toe. 

Volgens haar is het moreel onaanvaardbaar en politiek onfatsoenlijk om migranten de schuld te geven voor de kwalen van de samenleving.

Haar uitspraak komt er nadat cijfers van het Instituto Nacional de Estadística (INE) aantoonden dat de komst van 287.882 immigranten in Spanje een algemene daling van de bevolking compenseerde in de eerste helft van 2018.

Een totaal van 179.794 baby’s werden geboren in Spanje tijdens de eerste zes maanden van 2018, het laagste cijfer sinds 1941.

Twee gepensioneerde generaals staan op de lijst van Vox bij de volgende algemene verkiezingen

Twee gepensioneerde Spaanse generaals hebben een manifest ondertekend waarin zij respect vragen voor generaal Franco en zijn kandidaat voor de extreem rechtse partij Vox tijdens de algemene verkiezing van 26 mei.

Agustin Rosety Fernandez de Castro trekt de lijst in de provincie Cádiz terwijl Alberto Asarta de lijst zal trekken in de provincie Castellón.

Het manifest, waarin zij respect vragen voor Franco, werd gepubliceerd op de website van een gepensioneerde groep militairen kort nadat de socialistische regering van premier Pedro Sanchez aankondigde dat zij van plan was om de resten van Franco uit een mausoleum nabij Madrid over te brengen naar een meer discrete plek.

Franco kwam na de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939 aan de macht, die werd veroorzaakt door zijn rebellie tegen een gekozen republikeinse regering. Hij regeerde Spanje met een ijzeren vuist tot aan zijn dood in 1975.

De geplande opgraving van zijn stoffelijk overschot heeft spanningen doen opleven die dateren uit de burgeroorlog en de daaropvolgende vier decennia van het bewind van Franco. De opgraving wordt fel aangevochten door Franco’s erfgenamen en vele anderen aan de rechterzijde van het politieke spectrum.

OPiniepeilingen suggereren dat Vox, die campagne voert tegen illegale immigratie en “radicaal” feminisme, de eerste extreemrechtse partij zal worden die sinds het einde van de jaren 70 zetels in het Spaanse parlement zal veroveren. De vrees is dat de partij uiteindelijk zal kunnen beslissen wie de volgende eerste minister zal worden in het steeds meer gefragmenteerde politieke landschap van Spanje.

De partij, opgericht eind 2013, stuurde schokgolven door Spanje na het winnen van 11 procent van de stemmen en 12 zetels bij een regionale verkiezing in Andalusië in december.

Een Spaanse ultra-katholieke groepering voert actie tegen wat zij noemen “feminazis” met de Hitler bus

Foto:
HazteOir.org

Een ultra-katholieke groepering gebruikt de beeltenis van Hitler die lippenstift draagt om te protesteren tegen wat zij “feminazis” noemen en tegen de wetgeving inzake gender geweld. Deze actie gaat door in de aanloop naar Vrouwendag op 8 maart.

HazteOir heeft ervaring met controversiële campagnes. Deze groepering voert campagne om, wat zij noemt, de traditionele familiewaarden te promoten en ze reden eerder door Spanje met een bus met daarop een aantal slogans die op kinderen gericht waren.

Tijdens die vorige actie gebruikten zij onder meer de slogan “jongens hebben penissen, meisjes hebben vulvas, laat u niet beetnemen”.

Deze campagne werd stopgezet en de bus werd in beslag genomen nadat aanklagers argumenteerden dat deze actie een haat misdrijf was.

Tijdens de laatste campagne vergelijken zij vrouwen die ijveren voor gelijkheid tussen man en vrouw en tegen de wetgeving tegen huiselijk geweld met Hitler.

De organisatie probeert om de rechtse partijen, Partido Popular, Ciudadanos en de extreem rechtse Vox, in de aanloop naar de algemene verkiezingen in april, te bewerken om de gelijkheidswetten te schrappen omdat zij mannen discrimineren.

Deze groepering, die familiewaarden en het recht op leven promoot, is opgericht in 2014 en zou banden hebben met de extreem rechtse organisatie El Yunque, waarvan gezegd wordt dat zij een geheime paramilitaire groepering zou zijn.

Het Vaticaan zal de prior dwingen om Franco’s opgraving uit de Vallei der Gevallenen toe te staan

Foto:
Sebastian Dubiel

Het Vaticaan heeft zijn steun herhaald voor de opgraving van de voormalige Spaanse dictator Francisco Franco uit de controversiële Valle van de Gevallenen. Daarbij verzekeren zij dat de religieuze autoriteiten zich niet tegen de plannen van de socialistische regering zullen verzetten.

In een brief aan de Spaanse vice-eerste minister, Carmen Calvo, schrijft Pietro Parolin, de rechterhand van de paus en de Vaticaanse staatssecretaris, dat de kerk zich niet zal verzetten tegen de opgraving van de stoffelijke resten van Generaal Franco.

De Orde van Sint Benedictus van de Basiliek Santa Cruz in de Vallei van de Gevallenen werd er in de brief aan herinnerd dat zij respect moeten tonen voor de burgerlijke autoriteiten.

Dit is al de tweede maal dat Parolin zijn steun aan de opgraving geeft, maar het is de eerste maal dat hij de katholieke orde speciaal vermeld.

De brief was op 14 februari verzonden nadat de vice-eerste minister hem had verwittigd dat de prior van de orde van Sint Benedictus de overheid had verboden om in graf van Franco te komen. Deze prior, Santiago Cantera, is ook een voormalige kandidaat voor de extreem-rechtse partij, Falange.

De brief van Parolin verduidelijkt de positie van de kerk en geeft de regering een duidelijke schriftelijke toestemming om door te gaan met de opgraving met de steun van het Vaticaan.

Het lichaam van Franco wordt binnen de vijftien dagen verwijderd uit het mausoleum in de Vallei der Gevallenen

Foto:
Xauxa Håkan Svensson

De Spaanse regering heeft de beslissing goedgekeurd om de stoffelijke resten van de voormalige dictator Franco te verwijderen uit een mausoleum in de Valle de los Caídos (Vallei van de Gevallenen) bij Madrid.

Deze beslissing komt er nadat de linkse regeringspartij, PSOE, de opgraving tot een van zijn voornaamste doelstellingen had gemaakt nadat de partij vorig jaar aan de macht kwam.

De minister van Justitie, Dolores Delgado, zegde dat deze beslissing een “historische beslissing” is die genomen werd na een moeilijk en complex proces.

Het lichaam van Franco zal binnen de 15 dagen verwijderd worden uit de basiliek. Tijdens deze periode kan de familie beslissen waar het lichaam moet herbegraven worden. Antwoorden zij niet binnen deze periode dan zal de regering de beslissing nemen.

Franco ligt in zijn huidige begraafplaats sinds 1975. Het mausoleum werd gebouwd op het einde van de Spaanse Burgeroorlog door republikeinse soldaten en door politieke gevangen. In 1958 werd het geopend als begraafplaats voor soldaten uit het leger van Franco.

Vandalen plegen grafschennis op de graven van de Spaanse Republikeinse heldin en op dat van de oprichter van de Socialistische Partij

Op de graven van Dolores Ibárruri, een Republikeinse heldin van de Spaanse Burgeroorlog en de voormalige leidster van de Communistische Partij bekend als “La Pasionaria”, en die van Pablo Iglesias Posse, de stichter van de Spaanse Socialistische Partij (PSOE ) en van de Algemene Unie van Werknemers (UGT), werd grafschennis gepleegd op de burgerlijke begraafplaats van La Almudena in Madrid.

Vorige maandag ontdekte Lola Ruiz-Ibárruri, de kleindochter van de voormalige leidster van de Communistische Partij, witte verf op de grafsteen van haar grootmoeder en op de crypte van Iglesias.  Volgens
Lola Ruiz-Ibárruri was het de eerste keer dat zoiets gebeurde. Zij heeft wel aangifte bij de politie gedaan van het vandalisme. 

Het monument ter nagedachtenis aan de Gevallenen van de Blauwe Brigade (Caídos de la División Azul), een eenheid Spaanse vrijwilligers die diende in het Duitse leger aan het oostfront in de Tweede Wereldoorlog, kreeg volgens de politie ook te maken met vandalisme. Hier waren allerlei krabbels en het anarchistisch symbool aangebracht.

Het vandalisme bleef niet beperkt tot de graven op de begraafplaats, dat een van de grootste begraafplaatsen van Europa is, die 120 hectare groot is. Twee Republikeinse vlaggen aan de muur die een eerbetoon brengen aan de “Dertien Rozen” waren bedekt met zwarte verf.

De ‘Trece Rosas’, zoals ze in het Spaans bekend zijn, was een groep van 13 jonge vrouwen die deel uitmaakten van de Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Ze werden op 5 augustus 1939 door een franquistisch vuurpeloton geëxecuteerd tegen een van de oude muren van de begraafplaats.

De begraafplaats van La Almudena werd in 1884 ingewijd ondanks verzet van de katholieke kerk. Naast Ibárruri en Iglesias zijn er ook andere historische figuren van de Spaanse linkerkant begraven, waaronder Largo Cabellero, die tijdens de Tweede Republiek van 1936 tot 1937 als eerste minister diende, en Julián Besteiro, president van de PSOE en van de UGT tijdens dezelfde tijdsperiode.

Het Spaans parlement keurt de begroting 2019 niet goed

Foto:
Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

De volksvertegenwoordigers stemden deze ochtend tegen de begroting 2019 van de socialistische regering en zij maakten zo de weg vrij naar nieuwe verkiezingen.

Na een twee dagen durende zitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers probeerde de regering een laatste poging om de Catalaanse partijen te overhalen om de begroting toch te steunen maar de Catalanen stemden samen met de Partido Popular en de centrum rechtse Ciudadanos tegen de begroting.

Sánchez kwam in juni 2018 aan de macht na een succesvolle motie van wantrouwen tegen de toenmalige Partido Popular eerste minister, Mariano Rajoy. Maar vanaf dat moment stond Sánchez zelf in een zwakke positie omdat zijn socialistische partij slechts 84 zetels in het 350-koppige parlement bezat. Daarom moest hij steeds op zoek naar steun bij de andere partijen in het parlement zoals bij het linkse Podemos, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en de Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) om er nieuwe wetgeving, inclusief de begroting 2019, goedgekeurd te krijgen.

Maar de twee Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartijen, ERC en PDeCAT, dreigden al een week om hun steun voor de begroting in te trekken indien de regering niet meer toegevingen zou doen over de Catalaanse onafhankelijkheid en met het pas begonnen proces tegen 12 Catalaanse politieke leiders.

De toenmalige meerderheid die Rajoy de laan uitstuurde is nu uiteen gevallen.

Uiteindelijk voerden zij hun dreiging uit en stemden zij tegen de begroting samen met parlementsleden van Foro Asturias, Coalición Canaria, Partido Popular en Ciudadanos.

Tijdens de tweede zitting riepen parlementsleden van Unidos Podemos, En Comù Podem en de woordvoerder van de Baskische partij, Partido Nacionalista Vasco, PNV, samen met de socialistische partij de Catalanen op om de begroting toch nog te steunen, maar alle moeite was tevergeefs.

De begroting is nu teruggestuurd naar de regering maar de eerste minister kan nu ook verkiezingen uitschrijven. Bronnen binnen de regering suggereren 28 april als datum voor deze verkiezingen.