Het Europese Hof van Justitie heeft de beslissing van het Regionale Hoog Gerechtshof van Galicië teruggedraaid

Foto: Regionaal Hoog Gerechtshof van Galicië
Caronium

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een beslissing van het Regionale Hoog Gerechtshof van Galicië over de weigering om vervroegde pensionering voor twee personen toe te staan, in strijd is met het Europese recht.

De twee personen waren werkzaam in zowel Spanje als Duitsland, maar de Spaanse sociale diensten hadden geen rekening gehouden met betalingen voor pensioenen in Duitsland en hadden daarom geweigerd om vervroegde pensionering op volledig pensioen toe te staan.

De zaak is nu terug verwezen naar de Spaanse rechtbanken voor een laatste beoordeling.

Het tekort in de Spaanse sociale zekerheid blijft stijgen tot 18,8 miljard euro in 2017

De Spaanse sociale zekerheid (seguridad social) heeft het de laatste jaren zwaar te verduren gekregen. Er komen steeds meer pensioengerechtigden bij die elke maand recht hebben op een pensioenuitkering maar het aantal banen die gecreëerd worden, en de daarbij behorende inkomsten opleveren, zijn niet genoeg om de torenhoge kosten te bekostigen.

Weliswaar is het aantal banen in 2017 gegroeid maar de kwaliteit van het werk is vaak niet goed genoeg met lage lonen en korte werkduur waardoor de inkomsten voor de Sociale Zekerheid ook minimaal zijn.

De Spaanse sociale zekerheid heeft in 2017 het eigen record aan tekort gevestigd. In 2016 had men al een tekort van 18,6 miljard euro maar dat is in 2017 gestegen naar 18,8 miljard euro. Dat houdt in dat elke werknemer een aandeel in dat tekort heeft van meer dan 1.000 euro.

Het Spaanse pensioenstelsel kwam in 2011 in de rode cijfers terecht en daar is sindsdien geen verandering meer ingekomen. Er werden gedurende de laatste jaren meerdere hervormingen doorgevoerd om de stijging van de uitgaven te beperken maar dat mocht niet baten. De Spaanse regering is uiteraard trots op het feit dat er de laatste jaren duizenden banen gecreëerd worden maar deze banen zijn vaak tijdelijk of van korte duur en meestal laagbetaald waardoor de bijdragen van deze werknemers aan het systeem klein zijn.

De huidige regering is er echter van overtuigd dat men op de goede weg bezig is met het creëren van banen om zo het aantal werklozen te verminderen waardoor er ook weer meer geld binnen gaat komen. De werkgelegenheid is goed voor 80% van de inkomsten voor de sociale zekerheid en deze inkomsten stegen het afgelopen jaar, het was niet genoeg om de stijging van pensioenuitkeringen van 5,36% te bekostigen. Hierdoor moest de regering meer geld halen uit de reserves van de sociale zekerheid waardoor deze kleiner zijn geworden en praktisch opgesoupeerd zijn.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer voor Spanje Vandaag maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

Een vrouw is in een Spaans ziekenhuis gestorven nadat zij 12 uur zonder toezicht bleef

De politie onderzoekt het overlijden van een vrouw die vermoedelijk 12 uur zonder toezicht doorbracht in een Spaans hospitaal.

De 64-jarige Roemeense vrouw werd vanuit een verpleeginrichting in het nabijgelegen Quesada door een ambulance naar het San Juan de La Cruz Hospitaal in Ubeda, Jaen gebracht.

De vrouw was vergezeld door een vertegenwoordiger van de verpleeginrichting maar die vertrok nadat de vrouw was opgenomen op de spoedafdeling van het hospitaal.

Maar zij werd alleen achtergelaten op een draagberrie en zij was niet in staat om te reageren op de oproep van het personeel van de spoedafdeling.  Dat personeel dacht dat zij terug vertrokken was en zij schrapten haar van de wachtlijst.

In een verklaring van de politie staat dat de agenten vermoeden dat niemand aan haar aandacht gaf niettegenstaande er een ploegwisseling gebeurde  om 22.00.  In de vroege uurtjes van de volgende ochtend was er dan toch een verpleegster die zich afvroeg wat de vrouw daar deed nadat de vrouw zwaar begon te ademen.

Toen de dokters haar onderzochten bleek dat zij al overleden was.

Bestuurders van de verpleeginrichting verklaarden dat zij de zoon van de overleden vrouw probeerden te contacteren maar hij zegde daarop dat hij slechts een telefoontje ontving.  Dat telefoontje kwam er om hem te informeren dat zijn moeder overleden was.

De directeur van het hospitaal verklaarde aan de media dat een aantal patiënten hun beurt niet afwachten en dat zij gewoon vertrekken als zij te lang moeten wachten.  Daarenboven was de vrouw terminaal en dat zij slechts even voor zij gevonden was gestorven is.

Dit incident komt zes maanden nadat de grootste vakbond in Spanje het hospitaal beschuldigde van een tekort aan personeel, management en diensten.

De telefoonoperatoren van de nooddiensten 061 en 112 in Andalusië zijn in staking

Foto: Emergencias Andalucia

De telefoonoperatoren van de nooddiensten, 061 en 112,  in Andalusië staken vandaag, 25 december en op nog enkele anderen dagen in de aanloop naar nieuwjaar.

De staking werd uitgeroepen door de Confederación General del Trabajo en Andalucía (CGT-A) maar de vakbond heeft beloofd om een minimum dienst te verzekeren. Daardoor zou tussen de 90 en de 95% van de diensten verzekerd zijn.

Verder zijn er nog stakingsdagen voorzien op 31 december en 1, 5 en 6 januari.

De actievoerders willen hiermee betere werkomstandigheden afdwingen.

Nieuwe gesprekken tussen de overheid en de vakbonden van het luchthavenpersoneel

Er komen meer gesprekken tussen de Spaanse regering en de vakbonden om zo de vooropgestelde 25 dagen staking af te wenden.

De minister van Infrastructuur en Transport en Wonen, Julio Gomez-Pomar, zegde na de vergadering van 29 augustus dat de beide partijen een akkoord willen bereiken.

Maar hij zegde erbij dat de overheid meer tijd nodig heeft om aan de eisen van de vakbonden te voldoen omdat er een aantal overheidsdiensten bij betrokken zijn.

Volgens de Secretaris Generaal van de vakbond CC OO, Francisco Casado, zijn de eisen van de werknemers eerlijk en adequaat.

De volgende vergadering is voorzien voor 7 september.

De volledige lijst van de geplande stakingsdagen is:

  • September: 15, 17, 22, 24 en 29
  • Oktober; 1, 6, 11, 15, 27, 30 en 31
  • November: 3 en 5
  • December: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 en30

De overheid van de regio Valencia krijgt de macht om zich leegstaande woningen toe te eigenen.

Het regionale parlementsgebouw

Het regionale parlement in Valencia heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de regionale overheid toelaat om leegstaande appartementen en huizen te gebruiken voor sociale functies.  Het voorstel gaat over eigenaars van 10 of meer woningen en de overheid kan de woningen inzetten voor de sociale verhuur gedurende een periode van vijf jaar.

De nieuwe maatregel  heeft effect op eigenaars die hebben nagelaten om vrijwillig in het sociale project te stappen en de maatregel zal vooral een impact hebben op de Spaanse banken die eigenaar zijn van duizenden in beslag genomen woningen.

De socialisten van de PSPV, Compromis, Podemos en Ciudadanos stemden voor het voorstel, enkel de Partido Popular stemde tegen.  De volksvertegenwoordigers stemden alle amendementen van de Partido Popular weg.  Op voorstel van Podemos komen er ook maatregelen voor de energievoorziening.

Banken die niet meewerken riskeren boetes tot 30.000 euro.