Hoe Spanje sociale rechten vooruitbracht in 2021

2021 loopt ten einde, een jaar dat wordt gekenmerkt door de Covid-pandemie en het nieuwe normaal. Hoewel de hoofdrolspeler SARS-Cov-2 was, mogen we niet vergeten dat er veel andere dingen zijn gebeurd waardoor we dit jaar vooruitgang hebben geboekt op het gebied van sociale rechten.

Dingen als een euthanasiewet die het recht om te sterven heeft geregeld, een transwet die vrije zelfbeschikking van geslacht mogelijk maakt en een dierenbeschermingswet die overweegt de verkoop van huisdieren in winkels te stoppen, zijn dit jaar goedgekeurd.

Javier Serrano, de eerste persoon die werd geëuthanaseerd

Op 25 juni is de organieke wet die euthanasie regelt in werking getreden. Vanaf die dag kunnen alle mensen die aan de nodige klinische voorwaarden voldoen, hulp vragen om te sterven. Deze wet kwam tot stand na tientallen jaren van strijd door verschillende groepen en verenigingen, en waarvan het uitgangspunt is om het recht “op een goede dood” uit te oefenen.

Javier Serrano, een patiënt met amyotrofische laterale sclerose (ALS), was de eerste persoon die in Spanje werd geëuthanaseerd.

Een trans-wet en garantie van LGTBI-rechten

Na enkele maanden van intensieve onderhandelingen met zijn regeringspartners over het debat over zelfbeschikking van mannen en vrouwen, presenteerde het Ministerie van Gelijkheid op 29 juni in de Ministerraad het voorontwerp van de wet voor de echte en effectieve gelijkheid van transgenders en het garanderen van de rechten van holebi’s.

Nu kunnen transgenders ouder dan 16 jaar zelf hun geslacht bepalen zonder hormonen of psychiatrische rapporten. Ze moeten gewoon bij een willekeurig bureau van de burgerlijke stand verschijnen, hun onenigheid met het toegewezen geslacht melden en een wijzigingsverzoek indienen. De tekst overweegt onder meer de erkenning van niet-binair geslacht.

Gelijkheid stelde een hervorming van de abortuswet voor

Minister van Gelijkheid Irene Montero kondigde ook aan dat haar ministerie zich zou concentreren op beleid op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

“ De abortuswet heeft een hervorming nodig”, zei de minister, die het “van essentieel belang achtte om de gewetensbezwaren van artsen te regelen” om te garanderen dat elke vrouw “naar een openbaar ziekenhuis dicht bij haar huis” kan gaan om toegang te krijgen tot een abortus.

In september kondigde Carolina Darias aan dat het ministerie van Volksgezondheid gewetensbezwaren bij de vrijwillige onderbreking van de zwangerschap niet zou regelen, maar vroeg om alle rechten te kunnen “verzoenen en respecteren”.

Sanchez kondigde steun aan van € 250 aan jongeren voor verhuur

In een andere geest begon de regering in oktober met de behandeling van een huisvestingswet, die naar verwachting in februari volgend jaar in het Congres zal worden besproken.

De meest innovatieve maatregel van deze brede wet is ongetwijfeld het huurreguleringsmechanisme , aangezien het de eerste keer is dat een maatregel om in te grijpen op de huurmarkt op staatsniveau is geïmplementeerd in Spanje. De aankondiging door Pedro Sanchez van economische hulp voor huur van € 250 per maand voor jongeren tussen 18 en 35 jaar met een inkomen tot € 23.725 deed ook veel stof opwaaien.

Geestelijke gezondheid in de kijker

In een jaar waarin de pandemie centraal staat, is geestelijke gezondheid meer dan ooit zichtbaar geworden. Op 2 december keurde de Interterritoriale Gezondheidsraad de nieuwe Geestelijke Gezondheidsstrategie van 2021 tot 2026 goed, die de nadruk legt op het voorkomen van suïcidaal gedrag en het opsporen en helpen van kinderen en adolescenten tegen pesten, cyberverslaving en cyberpesten of gezinsmisbruik.

Er is gewerkt aan dierenrechten

Ten slotte overweegt de dierenwelzijnswet die is opgesteld door het ministerie van Sociale Rechten en die nog steeds geen geplande datum van inwerkingtreding heeft, maar waarin een verbod op hanengevechten – nog steeds van kracht in twee autonome gemeenschappen -, het veto om achtergelaten dieren te offeren, controlemechanismen voor het fokken en verkoop of het verbod op dieren in circussen, naast vele andere maatregelen zijn opgenomen.

Sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen stijgen in Spanje

Als u zelfstandige (autonomo) in Spanje bent, moet u zich ervan bewust zijn dat de Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) op 1 juni de nieuwe verhoging van de sociale zekerheidsbijdragen zal doorvoeren die sinds 1 januari werd uitgesteld.

De verhoging zal tussen de € 3 en € 12 bedragen en zou op 1 januari zijn ingegaan, maar na druk van Lorenzo Amos, de president van de Nationale Federatie van Verenigingen van Zelfstandigen (ATA) , stemde de regering ermee in om de verhoging tot 1 juni uit te stellen.

Deze verhoging van het quotum omvat ook een verhoging van de premiepercentages voor professionele onvoorziene gebeurtenissen en bedrijfsbeëindiging in 2019, 2020 en 2021, wat betekent dat het premiepercentage stijgt van 0,8 procent naar 0,9 procent ten opzichte van 2020, en van 1,1 procent naar 1,3 procent voor wat betreft professionele onvoorziene omstandigheden, terwijl zelfstandigen onder het ‘forfaitaire tarief’ niet worden beïnvloed door deze stijging.

Zelfstandigen mogen niet vergeten dat ze hun premie-inkomen kunnen bepalen, dat vanaf 1 juni zal variëren van € 289 van het minimumquotum tot € 1.245 van het maximumquotum.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid (TGSS) overgaat tot het in rekening brengen van de schikkingen die van januari tot augustus van dit jaar niet zijn geïnd, een bedrag dat varieert van € 22 tot € 98, afhankelijk van het premie-inkomen waarvoor de zelfstandige bijdraagt.

Positieve veranderingen in sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen

Positieve wijzigingen in de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen zijn deze week voorgesteld, aangezien vooraanstaande ambtenaren in gesprek gaan over de beste manier om het systeem aan te passen.

Momenteel betalen alle freelancers een vast maandelijks bedrag aan sociale bijdragen, ongeacht hun verdiensten. Het ministerie van Sociale Zekerheid en de Belastingdienst werken samen om een ​​systeem te ontwikkelen waarin ‘autonomos’ kunnen bijdragen op basis van hun inkomensgroep.

Het nieuws is met gemengde beoordelingen ontvangen waarbij mensen op sociale media hun mening te geven.

Een van hen zei: “Het systeem moet veranderen, het is belachelijk dat je € 500 euro zou kunnen verdienen en toch € 300 aan sociale zekerheid moet betalen. Er zou een drempel moeten zijn zoals die voor IRPF geldt. “

Lorenzo Amor, voorzitter van de ondernemersvereniging ATA, waarschuwde dat de tijd misschien niet rijp is voor dergelijke veranderingen, uit angst dat freelancers uiteindelijk meer zouden moeten betalen. 

De vereniging zal geen enkele verandering in het premiestelsel voor zelfstandigen steunen, wat een verhoging van hun bijdragen betekent. Dit is niet het juiste moment, en zelfstandigen hebben het momenteel echt moeilijk. “

Covid-19 heeft de Spaanse sociale zekerheid tot nu toe 13 miljard euro gekost

Voor een parlementaire Commissie heeft de minister van Inclusie en Sociale Zekerheid bevestigd dat de uitkeringen, tot eind september, voor de sociale zekerheid aan Spaanse inwoners die getroffen zijn door Covid-19 bijna € 13 miljard bedroegen.

De grootste uitgave was voor ERTE  met € 5,218 miljard, gevolgd door steun aan zelfstandigen met € 4,138 miljard, waarbij € 2,2 miljard verloren ging door de vrijstelling van het betalen van sociale zekerheid en nog eens € 1,369 miljard besteed werd aan mensen met tijdelijke ziekte of vakantie.

Als we rekening houden met het verlies aan belastinginkomsten, heeft de regering dit jaar in totaal € 22 miljard uit eigen zak betaald.

Nu met name de ERTE verlengd is tot 2021, lijkt het meer dan waarschijnlijk dat de totale rekening meer dan € 35 miljard zal bedragen, wat neerkomt op een aanzienlijk percentage van het steunfonds dat door de Europese Unie wordt toegekend.

De Spaanse regering keurt een verlenging goed op het verbod op huisuitdrijvingen tot februari 2021

Volgens bronnen binnen de regering zal de regering een deel van de sociale bescherming verlengen tot 31 januari. Daardoor blijft het verbod op huis uitdrijvingen van kracht.

De maatregelen werden gisteren in de ministerraad goedgekeurd.

Grote vastgoedeigenaren die meer dan 10 woningen bezitten zullen moeten beslissen of ze tevreden zijn met de helft van de huur of dat zij de huurschuld in drie jaar zullen laten afbetalen

Maatregelen zoals het verbod om de elektriciteit af te snijden en de sociale bonus worden, voorlopig, niet meegenomen in de verlenging.

Het moratorium op de betaling van hypotheken voor mensen die door de crisis getroffen zijn wordt evenmin verlengd.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

Elektriciteit, aardgas en waterbedrijven kunnen de levering aan kwetsbare consumenten terug afsluiten. De leveringsgarantie loopt af op 30 september en zal niet verlengd worden.

Uitzetting van kwetsbare mensen blijft nog steeds verboden. De uitzettingen werden opgeschort voor zes maanden tot 1 oktober. Het verbod blijft van kracht voor individuen en gezinnen in een kwetsbare situatie maar zij moeten deze toestand wel bewijzen.

Indien uw huisbaas meer dan 10 woningen bezit dan kan de huurder vragen voor een uitstel of vermindering van de betaling van de huur. Om dit uitstel te kunnen vragen moet men economisch kwetsbaar zijn. Kan men geen akkoord bereiken om de huur te verlagen dan moet de verhuurder akkoord gaan dat u gedurende vier maanden slechts een halve huur betaald. De andere helft mag afbetaald worden gedurende drie jaar.

Op een simpele vraag van de huurder worden de voorwaarden van het huurcontract verlengd tot 31 januari. De uitbreiding was oorspronkelijk 30 september maar is nu dus verlengd. In dit geval heeft het betrekking op alle verhuurders, groot en klein.

Er komt een einde aan het hypotheek moratorium. De deadline voor de aanvraag van een uitstel voor een hypotheekaflossing bij de bank stopt op 29 september en de mogelijkheid wordt niet verlengd?

Plannen voor de bescherming van jobs zullen in Spanje tot het einde van het jaar verlengd worden

Plannen voor job bescherming zullen tot het einde van het jaar verlengd worden en dat betekent dat bedrijven het coronavirus niet als excuus kunnen gebruiken om personeel te ontslaan.

De Spaanse regering keurde in maart plannen goed die werkgevers beletten om COVID-19 te gebruiken om personeel te ontslaan.

Er zijn gesprekken gaande tussen ministers van de regering en de vakbonden over een mogelijke verlenging.

De huidige plannen lopen tot eind september maar die zouden nu verlengd worden tot eind december.

De verlenging zal hopelijk de zorgen wegnemen voor de 800.000 werknemers die momenteel nog altijd in het programma (ERTE) zitten.

Bij de afkondiging, in maart, van de staat van alarm werden bijna 2,5 miljoen werknemers in het ERTE plan geplaatst.

Het bedrijfsleven is bezorgd over deze plannen omdat het aantal besmettingen blijft stijgen.

Het Europese Hof van Justitie heeft de beslissing van het Regionale Hoog Gerechtshof van Galicië teruggedraaid

Foto: Regionaal Hoog Gerechtshof van Galicië
Caronium

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een beslissing van het Regionale Hoog Gerechtshof van Galicië over de weigering om vervroegde pensionering voor twee personen toe te staan, in strijd is met het Europese recht.

De twee personen waren werkzaam in zowel Spanje als Duitsland, maar de Spaanse sociale diensten hadden geen rekening gehouden met betalingen voor pensioenen in Duitsland en hadden daarom geweigerd om vervroegde pensionering op volledig pensioen toe te staan.

De zaak is nu terug verwezen naar de Spaanse rechtbanken voor een laatste beoordeling.

Het tekort in de Spaanse sociale zekerheid blijft stijgen tot 18,8 miljard euro in 2017

De Spaanse sociale zekerheid (seguridad social) heeft het de laatste jaren zwaar te verduren gekregen. Er komen steeds meer pensioengerechtigden bij die elke maand recht hebben op een pensioenuitkering maar het aantal banen die gecreëerd worden, en de daarbij behorende inkomsten opleveren, zijn niet genoeg om de torenhoge kosten te bekostigen.

Weliswaar is het aantal banen in 2017 gegroeid maar de kwaliteit van het werk is vaak niet goed genoeg met lage lonen en korte werkduur waardoor de inkomsten voor de Sociale Zekerheid ook minimaal zijn.

De Spaanse sociale zekerheid heeft in 2017 het eigen record aan tekort gevestigd. In 2016 had men al een tekort van 18,6 miljard euro maar dat is in 2017 gestegen naar 18,8 miljard euro. Dat houdt in dat elke werknemer een aandeel in dat tekort heeft van meer dan 1.000 euro.

Het Spaanse pensioenstelsel kwam in 2011 in de rode cijfers terecht en daar is sindsdien geen verandering meer ingekomen. Er werden gedurende de laatste jaren meerdere hervormingen doorgevoerd om de stijging van de uitgaven te beperken maar dat mocht niet baten. De Spaanse regering is uiteraard trots op het feit dat er de laatste jaren duizenden banen gecreëerd worden maar deze banen zijn vaak tijdelijk of van korte duur en meestal laagbetaald waardoor de bijdragen van deze werknemers aan het systeem klein zijn.

De huidige regering is er echter van overtuigd dat men op de goede weg bezig is met het creëren van banen om zo het aantal werklozen te verminderen waardoor er ook weer meer geld binnen gaat komen. De werkgelegenheid is goed voor 80% van de inkomsten voor de sociale zekerheid en deze inkomsten stegen het afgelopen jaar, het was niet genoeg om de stijging van pensioenuitkeringen van 5,36% te bekostigen. Hierdoor moest de regering meer geld halen uit de reserves van de sociale zekerheid waardoor deze kleiner zijn geworden en praktisch opgesoupeerd zijn.

Dit artikel is geschreven door Remco Stoffer voor Spanje Vandaag maar aangepast voor Spanjeineennotendop.info. Overnemen van de hele of delen van deze tekst is zonder toestemming niet toegestaan.

Een vrouw is in een Spaans ziekenhuis gestorven nadat zij 12 uur zonder toezicht bleef

De politie onderzoekt het overlijden van een vrouw die vermoedelijk 12 uur zonder toezicht doorbracht in een Spaans hospitaal.

De 64-jarige Roemeense vrouw werd vanuit een verpleeginrichting in het nabijgelegen Quesada door een ambulance naar het San Juan de La Cruz Hospitaal in Ubeda, Jaen gebracht.

De vrouw was vergezeld door een vertegenwoordiger van de verpleeginrichting maar die vertrok nadat de vrouw was opgenomen op de spoedafdeling van het hospitaal.

Maar zij werd alleen achtergelaten op een draagberrie en zij was niet in staat om te reageren op de oproep van het personeel van de spoedafdeling.  Dat personeel dacht dat zij terug vertrokken was en zij schrapten haar van de wachtlijst.

In een verklaring van de politie staat dat de agenten vermoeden dat niemand aan haar aandacht gaf niettegenstaande er een ploegwisseling gebeurde  om 22.00.  In de vroege uurtjes van de volgende ochtend was er dan toch een verpleegster die zich afvroeg wat de vrouw daar deed nadat de vrouw zwaar begon te ademen.

Toen de dokters haar onderzochten bleek dat zij al overleden was.

Bestuurders van de verpleeginrichting verklaarden dat zij de zoon van de overleden vrouw probeerden te contacteren maar hij zegde daarop dat hij slechts een telefoontje ontving.  Dat telefoontje kwam er om hem te informeren dat zijn moeder overleden was.

De directeur van het hospitaal verklaarde aan de media dat een aantal patiënten hun beurt niet afwachten en dat zij gewoon vertrekken als zij te lang moeten wachten.  Daarenboven was de vrouw terminaal en dat zij slechts even voor zij gevonden was gestorven is.

Dit incident komt zes maanden nadat de grootste vakbond in Spanje het hospitaal beschuldigde van een tekort aan personeel, management en diensten.

De telefoonoperatoren van de nooddiensten 061 en 112 in Andalusië zijn in staking

Foto: Emergencias Andalucia

De telefoonoperatoren van de nooddiensten, 061 en 112,  in Andalusië staken vandaag, 25 december en op nog enkele anderen dagen in de aanloop naar nieuwjaar.

De staking werd uitgeroepen door de Confederación General del Trabajo en Andalucía (CGT-A) maar de vakbond heeft beloofd om een minimum dienst te verzekeren. Daardoor zou tussen de 90 en de 95% van de diensten verzekerd zijn.

Verder zijn er nog stakingsdagen voorzien op 31 december en 1, 5 en 6 januari.

De actievoerders willen hiermee betere werkomstandigheden afdwingen.