Nieuwe verkeersregels komen op 2 januari 2021 in voege

De Spaanse regering heeft wijzigingen aangekondigd van de verkeerswet om de snelheid op stedelijke wegen te verminderen en om de straffen te verhogen bij bepaalde verkeersovertredingen.

De minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, heeft vandaag de wijzigingen aangekondigd die in voege komen op 2 januari 2021.

De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u op stedelijke wegen met een rijvak in elke richting.

De snelheid wordt beperkt tot 20 km/u op wegen waar er geen duidelijk verschil is tussen de rijbaan en de stoep.

De huidige limiet van 50 km/u blijft behouden waar er twee of meer rijvakken in elke richting zijn.

Volgens de minister reduceert een snelheidsvermindering van 50 tot 30 km/u de kansen op een dodelijk ongeval maar heeft het geen invloed op de doorstroming van het verkeer.

Op gewone wegen mag de snelheid bij het inhalen niet overschreden worden met meer dan 20/u.

De nieuwe regelgeving bepaalt verder dat bestuurders die hun mobiele telefoon tijdens het rijden gebruiken 6 punten op hun rijbewijs verliezen in plaats van de huidige 3 punten.

Bestuurders die hun veiligheidsgordel, helm, andere beschermingsmiddelen of een kinderbeveiligingssysteem niet gebruiken verliezen 4 punten op hun rijbewijs.

Er is nu ook een nieuwe overtreding ingevoerd en dat is de “zeer ernstige overtreding” en die is voor fraude bij een rijexamen. Hier is een boete voorzien van €500 en de overtreder moet zes maanden wachten voor hij zich terug mag aanmelden om een nieuwe test af te leggen.

Men kan ook 2 punten op zijn rijbewijs terug winnen en dan moet men testen afleggen bij de DGT.

Kan u tijdens de (plaatselijke) alarmtoestand met de auto naar de autocontrole gaan?

De sluiting van grote delen van Madrid, en andere delen van het land, vanwege de staat van alarm roept veel vragen op voor bestuurders die met hun voertuig langs de ITV moeten passeren. Kunnen en mogen ze het doen zonder een boete te krijgen?

Het toestand van alarm beperkt de in- en uitreis van mensen in verschillende delen van Madrid, en andere plaatsen, behalve voor gerechtvaardigde verplaatsingen. Deze verplaatsingen die overwogen worden om legaal afgesloten plaatsen te kunnen verlaten, zijn onder andere om naar het werk of gezondheidscentra te gaan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Mag men dus een verplaatsing maken om naar de ITV te gaan? Het antwoord is ja.

Verplaatsing uit deze gebieden is toegestaan om naar een ITV-station te gaan dat zich buiten het besloten gebied bevindt. De voorzitter van de Madrileense ITV-vereniging, AEMA-ITV, Jorge Soriano, bevestigt dat “het een van de activiteiten is die is toegestaan omdat het als een wettelijke verplichting wordt beschouwd, Maar het is noodzakelijk om een bewijs mee te nemen dat de reden voor de verplaatsing aantoont.

Als men wordt tegenhouden kan de bestuurder zich verantwoorden door, hetzij via het model van het certificaat dat door de Gemeenschap van Madrid is gepubliceerd, hetzij door het hebben van een reeds gemaakte afspraak op het ITV-station.

Aan de andere kant blijven de ITV-stations die in plaatsen met beperkte bewegingsvrijheid liggen doorwerken en dat gebeurt in overeenstemming met de COVID-protocollen die bepalen dat meen een mondmasker moet dragen en door een voldoende afstand van 1,5 m te houden.

AEMA ITV zegt dat ze sinds 18 mei, de dag dat ze heropenden na de vorige alarmtoestand, ongeveer 220.000 voertuigen hebben getest en dat is 60 procent van de 355.000 die zij zouden moeten gecontroleerd hebben.

Komt er een nieuwe M-plaat op de auto voor bestuurders boven de 70 jaar?

Een L voor nieuwe chauffeurs… en een nieuwe M voor 70-plussers? Als het van het parket van Salamanca afhangt wel want het heeft om deze nieuwe maatregel verzocht, een maatregel die al tot grote controverse heeft geleid.

Het nieuwe bord moet andere weggebruikers waarschuwen voor de oudere bestuurders en daardoor krijgt men, volgens het voorstel, een beter begrip en een grotere veiligheid voor de oudere bestuurders maar men kan het ook bekijken als een stigmatisering van hun leeftijd. Er zijn al veel meningen geuuit, maar de nieuwe maatregel die het parket van Salamanca naar voren heeft gebracht, heeft natuurlijk niemand onverschillig gelaten in de automobielwereld, waardoor er een grote controverse is ontstaan.

Het is een feit is dat het parket van Salamanca zojuist een voorstel heeft ingediend waarin formeel wordt gevraagd dat chauffeurs ouder dan 70 jaar een speciaal bord met de letter “M” op het voertuig dragen. Het doel van dit initiatief is dat de rest van de chauffeurs op de weg hen van op een afstand kan identificeren om zo bij te dragen aan minder agressieve en gespannen reacties om hen heen.

Deze nieuwe letter “M” zou proberen het reeds gebruikte concept uit te breiden zoals het reeds bestaat voor nieuwe chauffeurs met hun “L”. Hierdoor worden, volgens het Openbaar Ministerie, talrijke verkeersongevallen vermeden.

Maar dit is niet de enige maatregel die door het parket van Salamanca wordt voorgesteld en die gevolgen zou hebben voor oudere chauffeurs. Een ander verzoek is dat de periodiciteit van de verlenging van hun rijbewijzen wordt herzien, dus vraagt het parket dat hun rijbewijs als de oudere bestuurders tussen de 70 en 75 jaar zijn hun rijbewijs elke 2 jaar wordt verlengd, en vanaf 75 jaar moet het dan elk jaar verlengd worden. Het zou een kwestie zijn van het verzekeren van de gezondheidstoestand en het verlies van reflexen die deze chauffeurs ervaren.

Naast deze maatregelen heeft het rapport van de procureur-generaal ook gevraagd dat gebruikers van fietsen en elektrische scooters definitief worden onderworpen aan artikel 379.2 van het Wetboek van Strafrecht waardoor ze kunnen berecht worden als bestuurder van een motorvoertuig. Deze maatregel wordt alleen verhoogd in gevallen waarin ze rondrijden onder invloed van alcohol of drugs, waarvan de boetes kunnen oplopen tot 1.000 euro.

Uw adreswijziging doorgeven aan de DGT kan op vijf manieren

Om uw adreswijziging aan de DGT door te geven kunnen bestuurders kiezen uit vijf mogelijkheden.

  1. Online bij cl@ve.
  2. Op het hoofdkantoor maar enkel op afspraak.
  3. In de aangenomen stadhuizen. Een lijst kan je hier vinden.
  4. Via het telefoonnummer 060
  5. In onze app #miDGT

Kan je door de lockdown een deel van de kost van uw auto-verzekering terug krijgen?

Uitstel van betaling voor hypotheken, hulp aan zelfstandigen, ERTES in bedrijven, schorsing en uitstel van betaling van verlopen ITV’s en… is er dan een teruggave van een deel van de autoverzekering bij de noodtoestand mogelijk? De consumentenorganisatie Facua meent dat het mogelijk en afdwingbaar is en is daarom een ​​campagne gestart onder het motto #QuieroMiDinero.

Facua heeft al een platform gelanceerd waar het niet alleen de terugbetaling van een deel van het verzekeringsbedrag voor privé-voertuigen eist vanwege de afname van het risico op ongevallen tijdens de noodtoestand. Men krijgt hier ook advies over hoe polishouders claimacties kunnen ondernemen tegen hun verzekeringsmaatschappij en hoe ze kunnen optreden als ze weigeren hen te compenseren met kortingen of toekomstige kortingen.

Voor Facua hebben alle maatregelen van de lockdown en de beperking van de circulatie, geregeld door het koninklijk besluit van de staat van alarm, geleid tot een afname van de risico’s en overweegt de vereniging een recht op teruggave of subsidiëring van een percentage van de verzekering te eisen. De organisatie is van mening dat meer dan 30 miljoen verzekerden die in Spanje een verzekering hebben van deze maatregel zouden moeten kunnen genieten.

Volgens Facua is artikel 13 van de wet 50/1980 van 8 oktober over de verzekeringscontracten van kracht dat als er een afname is van het risico van claims in de loop van het contract er aan het einde van de lopende periode die door de premie wordt gedekt het bedrag van de toekomstige premie met het overeenkomstige aandeel moet worden verlaagd.

Facua heeft al rapporten gestuurd naar de vice-president van Sociale Rechten, Pablo Iglesias, en naar de ministers van Economie en Consumptie, respectievelijk Nadia Calviño en Alberto Garzón, met het verzoek om goedkeuring van een regel die deze verplichting van verzekeraars jegens hun klanten uitdrukkelijk reguleert. Facua stelt verder dat verzekeraar zelf kan beslissen of hij korting wil geven op de volgende premie of een evenredig deel van de reeds betaalde premie terug wil geven.

Het bericht ‘blijf thuis’ wordt in Spanje goed opgevolgd, de DGT bevestigt dat het verkeer op Paasdag in Spanje met 95,2 procent is gedaald

Automobilisten lijken de paasboodschap ‘thuisblijven’ serieus te hebben genomen, aangezien het Dirección General de Tráfico (DGT) vandaag heeft bevestigd dat het verkeer op Goede Vrijdag in Spanje, inclusief de Costa del Sol en de Costa Blanca, met 95,25 procent is gedaald vergeleken met dezelfde dag vorige maand.

De opmerkelijkste daling werd gezien in Málaga, waar het verkeer dat de stad binnenkwam met 95 procent werd verminderd en het aantal mensen dat de stad verliet daalde met 94 procent.

De Spaanse stad met de minste verminderde verplaatsingen op haar wegen was Valencia, hoewel ze nog steeds een daling van 91 procent kende in zowel afritten als opritten.

Over het algemeen was het aantal voertuigen dat de grotere steden verliet en binnenreed gisteren 93 procent lager en het langeafstandsverkeer tussen regio’s registreerde een daling van 95,20 procent in vergelijking met een vergelijkbare dag vorige maand.

Er was ook een gemiddelde daling van 92 procent in de stedelijke bewegingen.

De nachtelijke controles zijn opgevoerd om het aantal reizen naar tweede huizen tijdens de paasperiode te verminderen.

Dit zijn de grootste verkeersdalingen sinds de alarmtoestand werd uitgeroepen, bevestigde de DGT vandaag.

Cijfers van de dag ervoor, op donderdag, laten ook een daling zien, met name 81,20 procent minder langeafstandsverkeer van zware voertuigen en een daling van 91,92 procent van het grensverkeer.

De grens tussen Spanje en Portugal zag 94,11 procent minder inkomende bewegingen en een daling van 92,39 procent van het uitgaande verkeer.

Bij de grensovergangen met Frankrijk was er een afname van 87,54 procent in het inkomend verkeer en was er 93,65 procent minder uitgaande bewegingen.

Draag steeds uw veiligheidsgordel maar zeker tussen 9 en 15 maart 2020

Van 9 tot 15 maart 2020 loopt er een actie van de politie, draag steeds uw veiligheidsgordel en agenten van de Guardia Civil en de lokale politie werken hieraan mee.

De actie gaat door omdat bij een dodelijk ongeval 1 op de 4 slachtoffers hun gordel niet droegen en de helft hiervan zou nog in leven zijn indien zij hun gordel wel hadden gedragen.

Op het niet dragen van een veiligheidsgordel, dat beschouwd wordt als een ernstige overtreding, staat een boete van €200 en drie strafpunten van het rijbewijs.

Het waarschuwen van andere bestuurders voor politiecontroles via sociale media zou in 2020 kunnen verboden worden

Het Dirección General de Tráfico (DGT) in Spanje wacht op een kleine maar broodnodige juridische aanpassing van de verkeerswet. 

Tot op de dag van vandaag kunnen bestuurders die passerende auto’s waarschuwen voor een politiecontrole met behulp van koplampen, en de ontsnapping van mogelijke overtreders vergemakkelijken, wettelijk aansprakelijk worden gesteld als ze door agenten worden betrapt. 

Als diezelfde persoon echter een waarschuwing plaatst op sociale media of specifieke toepassingen die voor dit doel worden gebruikt, pleegt hij geen overtreding. Ondanks het feit dat gebruikers die waarschuwings-signalen op apps zoals Waze of Social Drive posten, een groter bereik hebben.

Een groot aantal bestuurders neemt alternatieve routes om de politie en de gevreesde ademtest te vermijden. Het gevaar van het waarschuwen van derden voor politiecontroles maakt het voor dronken of gedrogeerde bestuurders mogelijk om de wegen in onveilige omstandigheden te blijven gebruiken. 

Deze controles voorkomen ook dat agenten onverzekerde voertuigen onderscheppen en is, buiten de verkeersveiligheid, ook een hulpmiddel voor alle soorten criminelen.

Na enkele jaren klachten van de Guardia Civil en de lokale en nationale politie te hebben ontvangen, besloot de DGT de mogelijkheden te onderzoeken om deze praktijk te beëindigen. 

De grootste moeilijkheid om de maatregel in de verkeersregels op te nemen was het gebrek aan politieke stabiliteit. Leden van de organisatie hebben verklaard dat de verordening zou kunnen worden verwerkt zodra er een regering was.

De nieuwe coalitieregering kan nu een stap betekenen in de richting van een einde aan de praktijk. Ondertussen heeft de DGT verklaard dat hoewel het waarschuwen van een andere bestuurder voor politie via sociale media nog steeds legaal is, het ten zeerste wordt afgeraden.

Fietsen wordt in Spanje populairder met 1,5 miljoen dagelijkse gebruikers

Fietsen worden voor meer en meer Spanjaarden steeds populairder.

Een nieuw rapport onthult dat 1,5 miljoen Spanjaarden elke dag op de fiets stapt en dat is 3,5 procent van de bevolking. Iets meer dan één op de vijf Spanjaarden fietsen minstens één keer per week. 

Bovendien zegde 50,7 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat ze een fiets gebruiken, twee procent meer dan twee jaar geleden.

De fiets barometer 2019, gebaseerd op een onderzoek onder 3000 12- tot 79-jarigen, werd gehouden tussen 3 oktober en 4 november van dit jaar, werd begin deze week gepresenteerd op de COP25 klimaattop in Madrid door de Spaanse Federatie van Gemeenten en Provincies en het directoraat-generaal Verkeer (DGT).

Het onderzoek toonde ook aan dat de kloof tussen wielrenners in Spanje kleiner wordt. Vandaag zijn 58 procent van de fietsers in Spanje mannen, tegenover 42 procent vrouwen. In 2010 was minder dan 29 procent van de Spaanse fietsers vrouwelijk.

De middelgrote steden van het land hebben een hoger fietsgebruik dan de grootste metropolen. Koplopers zijn Sevilla (59,7 procent), Zaragoza (58,1 procent) en Valencia (55,77 procent). Dit in vergelijking met 51 procent in Barcelona en minder dan 47 procent in Madrid.

DGT-directeur-generaal Pere Navarro merkte op dat het verlagen van de maximumsnelheid in stedelijke gebieden een manier is om stadsstraten veiliger te maken voor fietsers, maar ook om maatregelen te introduceren om het autogebruik te verminderen.