Uitleg over de nieuwe oranje DGT-waarschuwingsborden

Sinds maart van dit jaar is het u misschien opgevallen dat er nieuwe oranje borden op het wegennet in Spanje zijn verschenen, om precies te zijn, er zijn er al meer dan 300 in het hele land geplaatst door het Directoraat-Generaal van het Verkeer (DGT), maar veel mensen hebben gemeld dat ze in de war zijn over de exacte betekenis achter deze borden.

De nieuwe borden tonen in het bovenste segment het klassieke verkeersbordsymbool van een zwart gekleurd radarapparaat dat golven uitzendt naar een auto, vrachtwagen en motorfiets, wat meestal betekent dat er een radarapparaat aankomt, en in het onderste segment is er is een afstand en twee pijlen naar voren getoond.

De meeste automobilisten zijn van mening dat dit betekent dat er een radar is geïnstalleerd op de specifieke afstand die in het bord wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld van de onderstaande foto die 5,7 km zegt.

Maar wat het DGT-bord de bestuurders echt vertelt, is dat ze ten eerste een weggedeelte naderen – in dit voorbeeld een 5,7 km stuk weg – dat een hoog risico op ongevallen heeft, en als zodanig is de kans groot dat er een mobiele radar zal worden gebruikt om automobilisten aan te moedigen om de komende 5,7 km langzamer te rijden.

In de woorden van de DGT: “Als u dit bord ziet, betekent dit dat het een gevaarlijk traject is, waar speciaal voor de lengte van het aangegeven traject op oversnelheid wordt gecontroleerd”, met andere woorden, de kans is groot dat er een mobiele radar zou kunnen staan.

De meest voorkomende boetes voor motorrijders

We laten u hier zien wat de meest voorkomende boetes zijn voor motorrijders in Spanje.

Bestuurders van bromfietsen en motorfietsen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. En dat komt omdat deze voertuigen bij een ongeval een hoger overlijdensrisico hebben, minder stabiel en minder zichtbaar zijn. Volgens de meest recente gegevens van de Algemene Directie Verkeer (DGT) kwamen in 2017 260 bromfietsers en motorrijders om het leven op interlokale wegen, 24 meer dan in 2016. Een verrassend feit is dat van de 240 overleden motorrijders er twee geen helm droegen toen zij het ongeval hadden.

Het is duidelijk dat regels zeer noodzakelijk zijn om het aantal ongevallen te verminderen en zoals bij elke regel, wordt er bij niet-naleving een boete opgelegd.

Wat zijn nu de meest specifieke boetes voor motorrijders?

 • Geen goedgekeurde veiligheidshelm dragen: 200 euro boete en 3 punten aftrek op het rijbewijs. Als het de passagier van de motor of bromfiets is die de helm niet gebruikt, leidt de boete niet tot het aftrekken van punten.
 • Rijden op een motorfiets met een vrije uitlaat, zonder dat er een verplicht dempingstoestel geïnstalleerd is of rijden met een ineffectieve uitlaatdemper: 200 euro boete.
 • Motorrijden zonder de specifieke opleiding te hebben doorlopen: 200 euro.
 • Rijden zonder dat het voertuig een verzekering heeft die de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid dekt: in het geval van motorfietsen is de boete tussen 650 euro en 1.250 euro.
 • Rijden met kinderen onder de 12 jaar als passagier op motorfietsen of bromfietsen, behalve als ze ouder dan 7 jaar zijn en als de bestuurder een ouder of voogd is: 200 euro.
 • Overdag rijden zonder lichten aan: 200 euro.
 • Niet slagen voor de ITV (autocontrole) binnen de vastgestelde periode: bromfietsen moeten de ITV om de twee jaar passeren vanaf het derde jaar vanaf de datum van de eerste registratie en motorfietsen vanaf het vierde jaar vanaf de eerste datum van registratie. Als u dit niet doet, krijgt u een boete van 200 euro.
 • Rijden op een bromfiets of motor terwijl de bestuurder een vervallen rijbewijs of vergunning heeft: 500 euro. Bij het besturen van een voertuig met een vergunning of rijbewijs dat er niet voor in aanmerking komt, bedraagt de boete 500 euro en intrekking van 4 punten uit het rijbewijs.
 • Tanken met draaiende motor motor: 80 euro.
 • Rijden op een motorfiets die niet beschikt over de remsystemen die zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement inzake voertuigen: 200 euro.
 • Rijden met bromfiets zonder achteruitkijkspiegel of verplichte  verlichtingssystemen: 200 euro.
 • Bromfiets rijden zonder kenteken: 200 euro.
 • Niet aan de rechterkant van de weg rijden bij het duwen of slepen van een motor of bromfiets: 80 euro.
 • Het niet naleven van een bord met een toegangsverbod voor motorfietsen: 80 euro.
 • Rijden zonder de documentatie van de motorfiets of het rijbewijs bij zich te hebben: 10 euro.
 • Rijden met een rijbewijs of vergunning waarin de persoonlijke gegevens van de eigenaar (waaronder zijn postadres) niet zijn bijgewerkt: de boete bedraagt 80 euro.

Boetes voor motorrijders in de stad

Met de nadruk op autorijden in stedelijke gebieden, zijn er ook boetes waarmee motorrijders rekening moeten houden, maar wees voorzichtig! De regels en de hoogte van de boetes kunnen per gemeente verschillen.

Het is bijvoorbeeld verboden om de motorfiets aan straatmeubilair (een stoplicht, een lantaarnpaal, een boom …) vast te ketenen, de boete is 30 euro. Maar als u een oversteekplaats voor voetgangers blokkeert, wordt de boete 200 euro. U moet hetzelfde bedrag betalen als u parkeert op een trottoir dat niet meer dan 3,5 meter breed is.

De boete voor het wassen van de motor op straat kan erg pijnlijk zijn: van 30 tot 3.000 euro afhankelijk van of je schoonmaakproducten op de weg giet of dat er wat schade is. En vergeet wheelies of slippen want dan kan je een boete van 100 euro krijgen.

De DGT wijzigt de wet met betrekking tot voertuigen die tijdelijk uit het verkeer worden genomen

Tot voor kort kon in Spanje een voertuig voor onbepaalde tijd tijdelijk uit het verkeer worden genomen, zolang de eigenaar van plan was om het vervolgens weer op de weg te zetten. Maar vanwege het misbruik van deze verordening heeft de DGT een wijziging aangebracht met het Koninklijk Besluit 265/2021 en nu zijn de omstandigheden rondom voertuigen die ‘geparkeerd’ worden veranderd.

De Algemene Directie Verkeer (DGT) heeft gezegd dat de langste tijd dat een voertuig tijdelijk uit het verkeer kan zijn één jaar is vanaf de datum waarop het voor het eerst als uit het verkeer is geregistreerd. Daarna, als de eigenaar geen verlenging heeft aangevraagd van deze tijdelijke ongeschiktheid, zal de DGT het voertuig automatisch opnieuw inschrijven, waardoor het onderworpen wordt aan alle administratieve en fiscale verplichtingen die nodig zijn, zoals het innen van de belasting op motorvoertuigen.

Zoals aangegeven door de DGT kan de verlenging maximaal twee maanden voor de einddatum van de tijdelijke intrekking worden aangevraagd bij het Hoofdbureau Verkeer.

In een verklaring zegt de DGT dat de verordening gewijzigd is om zo te voorkomen dat “misbruik wordt gemaakt van de tijdelijke intrekking die sommige werkplaatsen hebben uitgevoerd met het doel om de verplichting om een ​​voertuig naar een erkend behandelingscentrum (CAT ) aan het einde van zijn gebruiksduur te brengen”, zodat de voertuigen op een correcte manier kunnen worden afgevoerd.

Ze voegden eraan toe dat een rapport van de Europese Commissie er bij de lidstaten ook op had aangedrongen maatregelen te nemen “over de administratieve procedures van tijdelijke annuleringen” en om “de verbetering van de kennis van de informatie van het voertuigregister” mogelijk te maken, iets dat situaties zou vermijden waarin voertuigen werden aan het einde van hun levensduur niet naar Erkende Behandelcentra gestuurd worden.

DGT herinnert bestuurders er aan dat er overtredingen zijn die kunnen leiden tot een boete van € 6.000

De Algemene Directie Verkeer (DGT) heeft op sociale netwerken een herinnering verspreid over een zeer belangrijk onderdeel van een voertuig waar bestuurders soms vergeten op te letten tijdens het rijden: de kentekenplaten van het voertuig.

Ze hebben erop gewezen dat alle kentekenplaten duidelijk zichtbaar en niet beschadigd moeten zijn, omdat er boetes en zelfs puntenverlies voorzien zijn, afhankelijk van de staat van de kentekenplaten van uw voertuig.

In een bericht op Twitter herinnerde de DGT chauffeurs eraan: “De kentekenplaten moeten perfect leesbaar en niet beschadigd zijn . De overtreding van deze regel wordt gesanctioneerd”, met een maximale boete van € 6.000 en een verlies van zes punten op je rijbewijs”. De boete van €6.000 slaat wel op de manipulatie van van een nummerplaat.

Er kunnen boetes zijn voor elke kentekenplaat waarmee op enigerlei wijze is geknoeid, en als u ooit wordt aangehouden voor het rijden zonder kentekenplaat, of als deze op de een of andere manier niet zichtbaar of onleesbaar is, kan u een boete van € 200 krijgen.

Zoals de DGT aangeeft, is er voor gebruik op Spaanse wegen niet slechts één standaard kentekenplaat, er zijn in feite meerdere kleuren platen, dus het is niet ongebruikelijk om auto’s te zien met gele, rode, blauwe of groene platen, die allemaal betrekking hebben op de kwestie van het catalogiseren van de voertuigen, en natuurlijk mag u in Spanje geen kentekenplaten personaliseren zoals u dat in andere landen zou mogen doen.

Het passeren van de ITV inspectie met een motorhome

De technische inspectie van voertuigen (ITV) is een controle dat alle voertuigen moeten ondergaan om op de openbare weg te mogen rondrijden.

DE Technische Inspectie van Voertuigen (ITV) is een examen dat alle voertuigen moeten ondergaan om de openbare weg te mogen gebruiken, maar weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw camper daarvoor slaagt? Volgens de Spaanse Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), slaagt 20 procent van de voertuigen niet de eerste keer voor deze inspectie, wat aangeeft dat eigenaren in de war kunnen zijn over wat nodig is om een ​​voertuig door de controle te loodsen.

Hierna staan een aantal punten die je best in het oog kan houden wanneer men naar de autocontrole moet.

 • Veel ITV-stations bleven vorig jaar gesloten vanwege de gezondheidscrises, waardoor inspecties vertraging opliepen. Hierdoor heeft de DGT de deadlines voor de keuring van voertuigen verlengd, maar de afspraken beginnen te normaliseren. Het niet bijwonen van de inspectie op de geplande datum kan resulteren in een ongunstige uitslag of een boete tussen de 200 en 500 euro.
 • Vanwege de gezondheidscrises is het belangrijk om een moment te reserveren om de inspectie te doorstaan. Dit verzoek betekent ook veilig handelen tegen mogelijke mobiliteitsbeperkingen. De ITV-inspectie wordt beschouwd als een “essentiële dienst” vanwege zijn gezondheids- en veiligheidsgarantie.
 • Het is een goede gewoonte om professionals met uitgebreide ervaring te vertrouwen om de ITV-inspectie op voertuigen uit te voeren. Ze moeten in staat zijn om eventuele problemen te identificeren en ze ook op te lossen om de bruikbaarheid van het voertuig te vergroten.
 • Alle benodigde documentatie moet worden voorgelegd op het moment van de inspectie. Dit omvat een geldige verzekeringspolis, de technische keuringskaart en het kentekenbewijs. Ook is het noodzakelijk om een ​​kopie van de ID of NIE van de eigenaar van het voertuig te voorleggen.
 • Om onaangename verrassingen te voorkomen, controleert u de componenten en systemen van het voertuig op duidelijke gebreken, zoals de staat van de buitenzijde, de koplampen, het interieur van de carrosserie en de staat van de banden voorafgaand aan de inspectie.

Houd er rekening mee dat rijden met een verlopen ITV een boete van 200 euro met zich meebrengt. Als een bestuurder het voertuig blijft gebruiken na een ongunstige ITV-inspectie, brengt dit ook een boete van 200 euro met zich mee. Bovendien, als het voertuig niet door de ITV-keuring komt en de bestuurder het voertuig blijft gebruiken, krijgt hij een boete van 500 euro.

Catalonië begint met de CO2 belasting op voertuigen maar volgt de rest van Spanje?

Vanaf september zal de CO2-belasting op auto’s wordt geheven, een baanbrekende maatregel in ons land.

Na vele wendingen en nieuws zal eindelijk het tarief dat de CO2-uitstoot van auto’s belast volgend jaar november in rekening worden gebracht. Deze nieuwe belasting zal dienen om geld in te zamelen dat rechtstreeks naar de bescherming van het milieu en het terugdringen van klimaatverandering gaat.

Deze nieuwe belasting kwam vier jaar geleden voor het eerst op de voorpagina’s van kranten, toen de regering van de Generalitat van Catalonië deze in 2017 in hun begroting opnam. Sindsdien bevindt dit plan zich in een impasse, waaruit het nu ontwaakt is, na te zijn geconfronteerd met een oproep van ongrondwettigheid door de regering van Mariano Rajoy en een laatste uitstel als gevolg van de pandemie.

Dit keer, in november, gaat de nieuwe CO2-heffing definitief van start. Dit nieuwe tarief streeft ernaar de meest vervuilende voertuigen (auto’s, motorfietsen en bestelwagens) te achtervolgen met een jaarlijkse en progressieve betaling waarbij de auto’s die de meeste CO2-uitstoot in de atmosfeer uitstoten, het meest zullen betalen. In tegenstelling tot de registratiebelasting (die alleen wordt betaald bij aankoop) zal dit nieuwe tarief, dat uitsluitend gericht is op vervuiling, een jaarlijkse uitgave voor de chauffeurs met zich meebrengen.

Het geld dat met deze nieuwe belasting wordt ingezameld, zal volledig worden besteed aan het werk van het onlangs opgerichte Oficina de Cambio Climático de la Generalitat. Een belasting die de Catalaanse regering schat op 67 miljoen euro, die van invloed is op 2,3 miljoen voertuigen. Historische auto’s, ambulances, dienstauto’s en auto’s die door mensen met beperkte mobiliteit worden gebruikt zijn vrijgesteld van deze belasting.

CO2-Belasting, hoeveel kost het?

Dit nieuwe CO2-belastingtarief zal progressief zijn en er zijn vijf tranches vastgesteld. De bestuurder betaalt voor het volume van de uitstoot van elk van hen. Er zijn twee tabellen, een voor auto’s en motorfietsen, die betalen als ze meer dan 120 g / km CO2 uitstoten, en een voor bestelwagens, die betalen als ze meer dan 160 g / km CO2 uitstoten.

Auto’s en motorfietsen:

 • Minder dan 120 gr / km CO2: ze zijn vrijgesteld van het betalen van belasting.
 • Tussen 120 en 140 g / km CO2: ze betalen 0,55 euro voor elke g / km CO2. Een auto die 140 g / km CO2 uitstoot, betaalt 11 euro per jaar.
 • Tussen 140 en 160 g / km CO2: ze betalen 0,65 euro voor elke g / km CO2. Een auto die 160 gr / km CO2 uitstoot, betaalt 24 euro per jaar
 • Tussen 160 en 200 g / km CO2: ze betalen 0,80 euro voor elke g / km CO2. Een auto die 200 g / km CO2 uitstoot, betaalt 56 euro per jaar
 • Meer dan 200 g / km CO2: ze betalen 1,1 euro voor elke g / km CO2 die hoger is dan 200 g / km CO2. Dat wil zeggen, een auto die 250 gr / km CO2 uitstoot, betaalt 111 euro per jaar

Bestelwagens:

 • Minder dan 160 gr / km CO2: ze zijn vrijgesteld van het betalen van de belasting.
 • Meer dan 160 g / km CO2: ze betalen 0,3 euro voor elke g / km CO2 die hoger is dan 160 g / km CO2.

Volgens de regering van de Generalitat zal deze nieuwe belasting elke auto belasten met een gemiddelde jaarlijkse belasting van ongeveer 35 euro en hoewel ze erkennen dat het niet het geld is dat iemand aanmoedigt om van voertuig te veranderen, hopen ze dat kopers van nieuwe auto’s dat wel zullen doen. Houd daar rekening mee en kies altijd voor de minst vervuilende optie.

Met deze nieuwe belasting zullen chauffeurs in Catalonië de registratiebelasting moeten betalen bij aankoop evenals de jaarlijkse wegenbelasting en deze nieuwe CO2 belasting.

Nog nieuwtjes die de afgelopen dagen en maanden al zijn genoemd om wat extra geld in de staatskas te krijgen zijn het opleggen van tol op alle wegen met hoge capaciteit, de stijging van de dieselprijs of de mogelijkheid van een grondige hervorming van de geïnde registratie- en motorrijtuigenbelasting in het herstelplan dat de regering naar Europa heeft gestuurd.

Snelheidscamera’s in Alicante behoren tot de grootste verdieners in Spanje

Snelheidscamera’s in Alicante worden door de DGT gemeld als een van de grootste verdieners in Spanje

Een recent rapport van het Spaanse directoraat-generaal Verkeer (DGT) heeft onthuld dat uit hun gegevens blijkt dat er twee camera’s zijn in de provincie Alicante in de Valenciaanse Gemeenschap die tot de 50 meest productieve radars van het land behoren als het gaat om snelheidsovertredingen.

Ze zeggen dat de camera op de N-332, op Km 140, in de gemeente Villajoyosa (La Vila Joiosa) degene is die de snelst rijdende chauffeurs heeft geklokt, met 14.581 overtredingen in 2020, wat neerkomt op ongeveer 40 boetes per dag en plaatst de camera op de 27e positie in de lijst met camera’s in het hele land.

Net daarachter komt de camera op de A-70, vlakbij de San Juan (Sant Joan) tunnel bij Km2, die op positie 35 staat, met 13.731 snelheidsovertredingen.

De DGT onthult zelfs dat zeven camera’s in de provincie Valencia tot de camera’s behoren die in 2020 de meeste boetes hebben opgelegd, met één camera op Km5 op de V-13 die in 2020 blijkbaar elke dag meer dan 130 snelheidsovertredingen registreerde.

De DGT wees erop dat in 2020 het aantal geregistreerde overtredingen lager was dan in voorgaande jaren als gevolg van de pandemie en beperkingen en dit rapport komt net op het moment dat er in heel Spanje nieuwe snelheidsregels van kracht werden. Op stedelijke wegen met één rijstrook in elke richting wordt beperkt tot 30 km / u, terwijl die met twee of meer rijstroken in elke richting 50 km / u blijven.

Wat is OBD, het nieuwe ITV-diagnosesysteem

De technische inspectie van voertuigen of ITV is sinds 1987 verplicht in Spanje, hoewel de oorsprong bijna een eeuw teruggaat. In al die jaren zijn de technische tests verschillende keren gewijzigd.

Voor velen is het vervelend, zelfs een nachtmerrie. Maar de ITV zorgt ervoor dat voertuigen veilig over de weg kunnen rijden en redt honderden levens per jaar.

Auto’s evolueren met een duizelingwekkende snelheid, net als de instrumenten die worden gebruikt om ze te inspecteren. Vandaag gaan we het hebben over een van de nieuwste in de ITV, de On Board Diagnostics (OBD), die een revolutie is geweest als het gaat om het opsporen van fouten die een gespecialiseerde technicus niet kan vinden.

Maar wat is OBD? Deze tool werd vanaf 2018 door de ITV gebruikt. Het is een diagnostische technologie die emissies, kilometerstand, ABS, elektronisch stabiliteitssysteem (ESC), retentiesystemen, lichten, software of fouten onderzoekt die technici met het blote oog niet kunnen detecteren.

Het belangrijkste van deze technologie is dat er beheersoftware wordt gebruikt die fouten of manipulaties in de gegevensopslag vermijdt. Het maakt het ook mogelijk om de behandeling van vervuilende gassen elektronisch uit te lezen en auto-defecten op te sporen die voorheen niet konden worden geëvalueerd.

De elektronische en computercomponenten van de voertuigregistratiegegevens en OBD kunnen deze lezen en analyseren om afwijkingen te lokaliseren die niet met het blote oog kunnen worden gezien, of om te meten met een instrument .

De ITV erkent zelf dat bijna 10% van de voertuigen die met dit systeem zijn geïnspecteerd, een defect vertonen dat voorheen niet kon worden opgespoord.

Zowel de OBD als andere tools zullen de komende jaren moeten veranderen om zich aan te passen aan elektrische en hybride auto’s.

Ze moeten waarden en aspecten meten die tot nu toe niet werden gebruikt, zoals veiligheid tegen elektrische risico’s, of controleren of de batterijen na verloop van tijd bruikbaar blijven en niet sneller ontladen dan aanbevolen.

De DGT heeft aangekondigd dat het tussen 10 en 16 mei een campagne tegen snelheidsovertredingen zal lanceren

De Algemene Directie Verkeer (DGT) van Spanje heeft in een verklaring aangekondigd dat het tussen 10 en 16 mei een campagne zal lanceren voor snelheidscontroles, een periode waarin verkeersagenten het toezicht op de naleving van de snelheidslimieten die op alle interlokale wegen zijn vastgesteld, zullen intensiveren.

De DGT heeft benadrukt dat gegevens over verkeersongevallen aantonen dat een te hoge snelheid een sleutelfactor is bij verkeersongevallen en de overheersende oorzaak is bij 23 procent van de dodelijke ongevallen in 2019.

Aangezien dit een preventieve campagne zal zijn, zal het bestaan ​​van alle campagne-elementen duidelijk worden gemaakt voor bestuurders, hetzij via variabele berichtenpanelen boven de weg of met indirecte verticale bewegwijzering wanneer de weg niet over dergelijke panelen beschikt. Ze herhalen dat dit soort campagnes bedoeld is om bestuurders bewust te maken van het belang van het respecteren van vastgestelde snelheidslimieten, waarbij ze volhouden dat dergelijke limieten nog steeds nodig zijn op de wegen gezien hun directe invloed op ongevallen.

De DGT herinnert chauffeurs er ook aan dat op 11 mei de wijziging van het Algemeen Verkeersreglement van kracht zal worden met betrekking tot snelheidsbeperkingen in stedelijke gebieden, waarbij de limiet 20 km/u zal zijn op wegen met één rijbaan en bestrating, 30 km/u op wegen met één rijstrook in elke richting en 50 km/u op wegen met twee of meer rijstroken in elke richting.