DGT stuurt brieven aan duizenden chauffeurs met het verzoek om hun ITV-test te herhalen

Sommige autobezitters in Spanje kunnen een brief verwachten van de Algemene Directie Verkeer (DGT) die dit keer niet voor een verkeersboete is, maar in plaats daarvan zal het een verzoek zijn om je voertuig voor een nieuwe ITV test aan te bieden, die natuurlijk ook betaald moet worden.

Dit verzoek is een van de wijzigingen die zijn aangebracht aan de ITV-test, zoals gepubliceerd in het BOE (Staatsblad), meer bepaald zoals vermeld in Koninklijk Besluit 265/2021, dat werd goedgekeurd op 13 april. Het heeft betrekking op voertuigen die hersteld zijn nadat het door de verzekeringsmaatschappijen ‘total loss’ is verklaard na een ongeval.

Het koninklijk besluit 265/2021 bepaalt dat elk voertuig dat als ‘total loss’ is verklaard, opnieuw een ITV-test moet ondergaan, waarbij deze term natuurlijk betrekking heeft op een geval waarin de reparatiekosten van een voertuig na een ongeval ruimschoots opwegen tegen de waarde van het voertuig. Maar sommige eigenaren staan ​​erop dat hun voertuig nog steeds wordt gerepareerd om welke reden dan ook, en veel verzekeringsmaatschappijen classificeren een voertuig tegenwoordig al als ‘total loss’ wanneer de reparatiekosten al meer dan 75 procent van de waarde van de auto bedragen.

In dit geval dringt de DGT erop aan dat het voertuig een andere ITV passeert om zijn technische geschiktheid te bewijzen, en in het geval dat het voertuig niet voldoet aan de ITV, moet het worden hersteld en opnieuw worden getest totdat het geschikt wordt geacht om op de Spaanse wegen te rijden. De eigenaar krijgt hiervoor een maximale periode van twee maanden om het voertuig te herstellen en het voor een nieuwe ITV-test aan te bieden.

Niet-naleving kan resulteren in een boete tussen € 200 en € 500. Het voertuig mag alleen legaal over de weg rijden naar de garage en vervolgens naar het ITV-centrum, met een boete van € 200 voor elke bestuurder die betrapt wordt op het gebruik van het voertuig onder andere omstandigheden.

In het geval dat het voertuig als ongeschikt wordt beschouwd om de ITV te passeren vanwege ernstige defecten, zal het verboden zijn om de wegen te gebruiken en kan het alleen naar de garage worden gebracht voor herstelling door het gebruik van een sleepwagen.

De belangrijkste verkeersboetes in Spanje met sanctie en intrekking van punten

Naast boetes voor te hard rijden wijst de DGT op andere overtredingen die veelal achter het stuur worden begaan. In de volgende tabel zetten we deze boetes op een rijtje, de economische sanctie die het met zich meebrengt en het aantal punten dat men verliest op zijn rijbewijs:

 • Test positief op alcohol of drugs: tussen 500 en 1.000 euro met intrekking van vier tot zes punten
 • Gebruik van de mobiele telefoon aan het stuur: 200 euro (1) en intrekking van drie punten.
 • Helm niet gebruiken op de motor of hem niet correct dragen: 200 euro.
 • Geen veiligheidsgordel of kinderbeveiligingssysteem gebruiken: 200 euro (2) en intrekking van drie punten.
 • Niet stoppen aan een STOP of aan een rood licht: 200 euro en intrekking van vier punten.
 • Ga in een verboden rijstrook of in de tegenovergestelde richting: tussen 200 en 500 euro en intrekking van maximaal zes punten.
 • De veiligheidsafstand niet bewaren: 200 euro en intrekking van vier punten.
 • Geen voorrang geven aan fietsers en voetgangers: 200 euro en intrekking van maximaal vier punten.

(1) In afwachting van wijziging in 2021: de boete zal oplopen tot 500 euro en de intrekking van 6 punten van het rijbewijs.
(2) In afwachting van wijziging in 2021: in plaats van 3 worden 4 punten ingetrokken.

Vanaf september 2021 komen er nieuwe verkeersboetes in voege

Vanaf september 2021 (in afwachting van de stemming over de amendementen in het congres) zullen naar verwachting, na publicatie in het Spaanse staatsblad verschillende nieuwe regels van kracht worden. Die zullen leiden tot het intrekken van punten en een boete als ze niet worden nageleefd.

De meest relevante zijn:

 • Het niet afzetten van de motor als de auto geparkeerd of stilstaat levert een boete op van 100 euro. Uiteraard zijn verkeerslichten, files, zebrapaden of haltes uitgezonderd.
 • Het is verboden om een mobiel of een tablet te gebruiken of vast te houden. Als je op de stoel van de bestuurder zit, is het absoluut verboden om een dergelijk apparaat vast te houden. Het gaat om het intrekken van 6 punten van het rijbewijs, in plaats van drie zoals eerder gebeurde, met een geldboete van 200 euro.
 • Het hebben van een radardetector is strafbaar. Tot nu toe werd alleen een sanctie opgelegd als deze werd gebruikt. De nieuwe Verkeerswet wil de installatie van deze radardetectieapparatuur naast remmers verbieden. Het betekent het verlies van 3 punten van het rijbewijs en een boete van 200 euro.
 • Je mag niet meer inhalen met een snelheid die 20 km/u hoger is dan de maximum toegelaten snelheid op die plaats. Het was een maatregel die toegestaan was op conventionele wegen. U mag vanaf nu de wettelijk voorgeschreven maximumsnelheid niet meer overschrijden. Doe je dat wel, dan loopt de boete op tot 100 euro, zonder intrekking van punten.
 • Helmplicht als je op een elektrische scooter of een ander Persoonlijk Mobiliteitsvoertuig (VMP) rijdt: tot nu toe was deze maatregel afhankelijk van de steden en gemeenten die deze maatregel zelf in hun mobiliteitsverordening instelden.
 • Voor het niet dragen van een veiligheidsgordel, kinderbeveiligingssysteem of helm is er een verlies van 4 punten en een boete van 200 euro voorzien.

Snelwegen ‘tolvrij’ vanaf september…en welke blijven nog steeds belast?

Meer snelwegen zullen, nu hun concessies verlopen zijn, vanaf september tolvrij worden omdat de staat financiering en onderhoud op zich heeft genomen.

Deze tolgelden worden geheven door particuliere bedrijven die de snelwegen onderhouden en herstellen met behulp van de door de gebruikers betaalde vergoedingen. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is de uitbating van de snelwegen vaak verlieslatend, aangezien zelfs vrachtwagenchauffeurs voor lange afstanden alternatieve, zelfs veel minder handige, routes kiezen om te voorkomen dat zij moeten betalen.

De laatste snelwegen die gratis worden zijn:

Een stuk van de AP-2 door Aragón, dat loopt van de grootste stad van de regio, Zaragoza, naar El Vendrell in de provincie Tarragona en dient als een directe verbinding van Zaragoza naar Barcelona, wordt niet langer belast vanaf 1 september, in totaal 215 kilometer.

De AP-7 in het oosten van het land die deel uitmaakt van de E-15 van Noord-Frankrijk naar de Costa del Sol, zal vrij te gebruiken zijn langs twee van zijn noordelijke trajecten, in totaal 262 kilometer.

Van Tarragona, de meest zuidelijke provinciehoofdstad van Catalonië, tot La Jonquera (provincie Girona), de laatste stad voor de Franse grens, zal over de AP-7 geen toeslag meer worden betaald. Ook op het traject van Montmeló naar El Papiol in de provincie Barcelona verdwijnt de tol.

Het Spaanse ministerie van transport berekent dat, op basis van het huidige verkeersvolume op deze drie stukken snelweg, 13 miljoen voertuigen per jaar, chauffeurs in totaal € 515 miljoen per jaar zullen besparen.

Maar aangezien de afwezigheid van tolheffingen waarschijnlijk betekent dat meer automobilisten deze wegen gaan gebruiken, zou de werkelijke besparing per jaar voor het grote publiek kunnen oplopen tot € 752 miljoen.

Drie jaar geleden was Catalunya de regio met het hoogste percentage tolwegen, 52% van het totaal, en vanaf 1 september zal er geen enkele tolweg meer zijn.

Wat Aragón betreft, de 102 kilometer van de AP-2 die de niet aan zee grenzende noordoostelijke regio doorkruist, het deel dat Catalonië binnenkomt nog niet meegerekend, zal nu € 90 miljoen per jaar goedkoper zijn in gebruik.

Momenteel is 19% van de hoofdwegen van Aragón belast, maar vanaf begin september zal dit krimpen tot 6%.

Tolgelden die tot nu toe werden afgeschaft

Elk jaar brengen steeds minder snelwegen in Spanje een vergoeding in rekening voor het gebruik ervan, aangezien ze geleidelijk aan gedeprivatiseerd zijn geraakt zodra de contracten van hun beheermaatschappijen aflopen.

Een van de meest spraakmakende hiervan was de AP-7 tussen Silla, net ten zuiden van Valencia, en El Campello, een paar kilometer ten noorden van Alicante – een traject van ongeveer 200 kilometer dat zo duur was geworden dat de tolgelden 150% bedroegen van de prijs voor benzine die voor dezelfde rit wordt gebruikt.

De enige andere hoofdweg die de steden langs de zuidelijke kust van Valencia en de noordelijke kust van Alicante bedient, is de interprovinciale snelweg N-332, die bijna volledig uit één rijbaan bestaat en door verschillende stadscentra loopt.

Tegelijkertijd werd de tol verder afgeschaft langs de AP-7, van net ten noorden van Castellón tot Tarragona.

Vorig jaar werd ook de tol geschrapt op de AP-4 tussen Sevilla en Cádiz.

Het afschaffen van de heffingen voor het gebruik van de snelweg zijn in november 2018 begonnen, met de AP-1 tussen Burgos en Armiñón, en volgende maand zal de centrale overheid de heffingen voor het gebruik van in totaal 1.029 kilometer snelweg hebben afgeschaft.

Snelwegen waar nog tol wordt geheven, voorlopig in ieder geval

In veel gevallen is al aangekondigd dat de tarieven niet meer van toepassing zijn zodra de bestaande tolfranchise afloopt, hoewel dit op termijn waarschijnlijk zal worden uitgebreid naar het hele netwerk.

Op de AP-46 van Málaga naar Alto de las Pedrizas; de AP-7 van Málaga naar Estepona en van Estepona naar Guadiaro, allemaal in Andalusië, wordt nog steeds tol geheven.

Er wordt nog steeds tol geheven in Castilla y León op het knooppunt tussen de AP-51 en AP-6; het AP-61 en AP-6 knooppunt in Segovia; de AP-6 van Villalba naar Adanero via Villacastín; de AP-71 van León naar Astorga; en de AP-66 van Campomanes naar León.

Nu is de enige tolweg in de Comunidad Valenciana bij de zuidelijke uitgang, op de AP-7 van Alicante naar Cartagena (regio Murcia); hoewel dit kan worden vermeden door in plaats daarvan de A-31 te nemen.

Een deel van de laatste tolwegen van Aragón ligt op de AP-68 van Zaragoza tot aan Bilbao in het Baskenland.

In de uiterste noordwestelijke regio van Galicië betaalt men op de AP-9 van Ferrol, een van de meest noordelijke steden, tot aan de noordgrens van Portugal, een vergoeding, evenals het deel van de AP-53 van Santiago de Compostela naar Alt de Santo Domingo.

Dit gezegd hebbende, hoewel het in sommige gevallen wel € 2,20 kan kosten om van de ene snelweg afrit naar de andere te komen, zijn de tolgelden in veel andere gevallen een kwestie van een paar cent en niet hoog genoeg om iemand ervan te weerhouden ze te gebruiken.

Spanje debatteert over de leeftijdsgrens voor oudere bestuurders na golf van dodelijke verkeersongevallen waarbij ouderen betrokken waren

Spanje debatteert over de leeftijdsgrens voor oudere bestuurders nadat een golf van dodelijke verkeersongevallen, waarbij ouderen betrokken waren, werd gemeld.

Momenteel is er in Spanje een discussie gaande over de vraag of er een leeftijdsgrens moet komen voor bestuurders van een voertuig. Op donderdag 19 augustus doodde een oudere automobilist in Ponferrada een 61-jarige vrouw en verwondde drie andere vrouwen. De bestuurder was 85 jaar oud en hij reed in de verkeerde rijrichting.

Het is niet de eerste keer dat een bejaarde in de tegenovergestelde richting reed en iemand heeft gedood.

Verschillende mensen vinden dat je op een bepaalde leeftijd moet stoppen met autorijden, hoewel anderen vinden dat je moet kijken naar de mentale en fysieke capaciteit van elke persoon en niet naar de leeftijd. Ondanks de tegengestelde opvattingen, is er nog steeds geen leeftijdsgrens voor autorijden in Spanje .

Medische Erkenningscentra zijn centra die beoordelen of een persoon al dan niet gekwalificeerd is om een ​​voertuig te besturen, ongeacht zijn leeftijd. Dit wordt gemeten door middel van psychotechnische tests en deze tests zijn hetzelfde voor alle leeftijden en zijn nodig om het rijbewijs te verlengen.

15,5% van alle mensen met een rijbewijs in Spanje is ouder dan 65 jaar, wat overeenkomt met 4,1 miljoen mensen. In 2019 stierven volgens de Algemene Directie Verkeer (DGT) 491 ouderen bij een verkeersongeval en dit cijfer vertegenwoordigt 28% van het totale aantal dodelijke slachtoffers.

Het resultaat van de laatste alcohol en drugscontrole in het verkeer

De DGT heeft op zijn Twitter een stukje van het resultaat vrijgegeven en ik moet zeggen, voor mij, een 68-jarige is het resultaat onverwacht.

Tijdens deze campagne testen 420 personen positief op alcohol of drugs.

 • 4% daarvan was professional, motorrijder of beginneling
 • 250 personen worden doorverwezen naar de rechtbank voor > 0,60 mg / l alcohol in lucht of voor het weigeren van zich te laten testen
 • 71% van de gecontroleerde personen testte positief op drugs = cannabis

Rijden met slippers aan, of arm uit het raam

Nu de zomer voor de deur staat, dragen we normaal gesproken minder kledingstukken en willen we precies hetzelfde doen tijdens het rijden in onze voertuigen. Dat kan natuurlijk een probleem veroorzaken als je toevallig wordt aangehouden bij een politiecontrole, of gewoon als je langs een patrouillewagen rijdt en ze iets zien wat ze niet leuk vinden.

Velen van ons dragen graag sandalen of slippers als we uitgaan, maar er lijkt een grijs gebied te zijn in de discussie of je mag rijden terwijl je ze draagt. Zelfs de Guardia Civil legde op zijn sociale netwerken uit dat het niet specifiek verboden is om met teenslippers te rijden, maar ze gaan verder met de toevoeging dat een bestuurder beboet kan worden als hij niet in staat zou zijn om de bewegingsvrijheid te behouden om de pedalen goed te beheersen.

Je zou kunnen stellen dat het waarschijnlijk iets is dat we pas zullen ontdekken als we worden tegengehouden, en het hangt er waarschijnlijk van af welke politieagent je tegenhoudt.

Daarom, en aangezien rijden met slippers de mobiliteit kan bemoeilijkken en het besturen van een voertuig kan belemmeren, waarschuwt de Algemene Directie Verkeer (DGT) ons ervoor dat we een boete van € 200 en drie punten van het rijbewijs kunnen krijgen.

Hetzelfde geldt voor rijden zonder shirt, wat ook in de zomer erg verleidelijk is om te doen, maar volgens verschillende artikelen van het Algemeen Verkeersreglement moet de kleding die achter het stuur wordt gedragen volledige controle over het voertuig mogelijk maken, mobiliteit vergemakkelijken, en het zicht niet verminderen.

Volgens artikel 18.1 van het Algemeen Verkeersreglement is de bestuurder verplicht om zijn eigen veiligheid te waarborgen, dus het dragen van een t-shirt achter het stuur is volgens deze interpretatie verplicht, om zo te voorkomen dat de bestuurder gewond raakt door de gordel of de airbag. Hoewel de Guardia Civil mensen niet tegenhoudt die op deze manier rijden, kunnen ze u toch een boete van € 80 geven als ze van mening zijn dat de overtreding gerechtvaardigd is.

Met betrekking tot het rijden met de arm uit het raam bepaalt artikel 18.1 dat zowel de bestuurder als de rest van de passagiers tijdens de reis een goede houding moeten aanhouden, dit betekent dat rijden met uw arm of elleboog buiten het raam niet is toegestaan, en iedereen die betrapt wordt, kan een boete van € 80 krijgen, maar er worden geen punten van het rijbewijs afgetrokken.

Hoe de DGT drones gebruikt om Spaanse wegen te controleren

In 2019 begon het directoraat-generaal Verkeer (DGT) drones te gebruiken om overtredingen ook vanuit de lucht op te sporen.

Volgens gegevens uit een recent rapport opgesteld door de organisatie registreerde de DGT in 2020 in totaal 3.877.297 overtredingen op Spaanse wegen, 17,25 procent minder dan in 2019 (4.685.599).

Twee van de drie boetes hadden te maken met snelheid, terwijl de gegevens over alcohol- en drugsmisbruik werden gehalveerd. In totaal zijn er 2.430.056 sancties opgelegd voor te hard rijden, gevolgd door voertuigen die de autocontrole (ITV) niet hebben gepasseerd (434.479), rijden met de mobiel in de hand (96.181), rijden zonder rijbewijs (94.457) en het niet dragen van een veiligheidsgordel (94.417).

Er moet aan worden herinnerd dat momenteel slechts 3 van de 11 drones die de DGT heeft, overtredingen kunnen detecteren die later worden omgezet in boetes, terwijl de overige acht worden gebruikt om het verkeer te controleren en te reguleren.

De provinciale verkeersleiders, de controlecentra van de DGT en de deelsectoren van de Verkeersgroep van de Guardia Civil (ATGC) zijn verantwoordelijk voor het kiezen van het wegvak dat met de drones moet worden bewaakt, op basis van hun gegevens en rekening houdend met de beperkingen om veiligheidsredenen.

Om uit te leggen hoe de DGT drones gebruikt, wordt, zodra het te bewaken weggebied is afgebakend, een punt gekozen om de UMA-bus veilig te parkeren en wordt de weerbaarheid om met de drone te vliegen gecontroleerd. Vervolgens wordt de drone ter plaatse geassembleerd en de werking en kalibratie van het apparaat en de camera’s die zullen dienen om de circulatie te bewaken en mogelijke overtredingen vast te leggen, worden bevestigd.

Om elk van deze ‘vliegende officieren’ te besturen, zijn er twee operators die ervoor zorgen dat de drone opstijgt en in totaal heeft de organisatie 28 mensen opgeleid om met drones te vliegen en 13 om haar camera’s te bedienen. Bovendien zijn er nog 12 piloten en 13 bedieners voor de camera’s in de ATGC (Guardia Civil).

Om de wet niet te overtreden blijven drones naast de weg vliegen, tenzij het uitdrukkelijk toegestaan is om op of over te vliegen, ze vliegen onder de 120 meter, nooit in de buurt van strategische plaatsen zoals luchthavens, luchthavens of beveiligingsfaciliteiten en altijd in het gezichtsveld van de piloot, met een bereik van 500 meter, wat inhoudt dat ze illegale manoeuvres kunnen opsporen tot maximum één kilometer.

In het geval dat de camera wordt gecontroleerd door een agent van de Guardia Civil, wordt de sanctie ter plaatse medegedeeld, dit gebeurt in ongeveer 45 procent van de overtredingen. Als het een lid van de UMA is dan wordt de boete behandeld via een dossier via het Provinciaal Hoofdkwartier van een Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (CTDA) van de DGT.

Uitleg over de nieuwe oranje DGT-waarschuwingsborden

Sinds maart van dit jaar is het u misschien opgevallen dat er nieuwe oranje borden op het wegennet in Spanje zijn verschenen, om precies te zijn, er zijn er al meer dan 300 in het hele land geplaatst door het Directoraat-Generaal van het Verkeer (DGT), maar veel mensen hebben gemeld dat ze in de war zijn over de exacte betekenis achter deze borden.

De nieuwe borden tonen in het bovenste segment het klassieke verkeersbordsymbool van een zwart gekleurd radarapparaat dat golven uitzendt naar een auto, vrachtwagen en motorfiets, wat meestal betekent dat er een radarapparaat aankomt, en in het onderste segment is er is een afstand en twee pijlen naar voren getoond.

De meeste automobilisten zijn van mening dat dit betekent dat er een radar is geïnstalleerd op de specifieke afstand die in het bord wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld van de onderstaande foto die 5,7 km zegt.

Maar wat het DGT-bord de bestuurders echt vertelt, is dat ze ten eerste een weggedeelte naderen – in dit voorbeeld een 5,7 km stuk weg – dat een hoog risico op ongevallen heeft, en als zodanig is de kans groot dat er een mobiele radar zal worden gebruikt om automobilisten aan te moedigen om de komende 5,7 km langzamer te rijden.

In de woorden van de DGT: “Als u dit bord ziet, betekent dit dat het een gevaarlijk traject is, waar speciaal voor de lengte van het aangegeven traject op oversnelheid wordt gecontroleerd”, met andere woorden, de kans is groot dat er een mobiele radar zou kunnen staan.

De meest voorkomende boetes voor motorrijders

We laten u hier zien wat de meest voorkomende boetes zijn voor motorrijders in Spanje.

Bestuurders van bromfietsen en motorfietsen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. En dat komt omdat deze voertuigen bij een ongeval een hoger overlijdensrisico hebben, minder stabiel en minder zichtbaar zijn. Volgens de meest recente gegevens van de Algemene Directie Verkeer (DGT) kwamen in 2017 260 bromfietsers en motorrijders om het leven op interlokale wegen, 24 meer dan in 2016. Een verrassend feit is dat van de 240 overleden motorrijders er twee geen helm droegen toen zij het ongeval hadden.

Het is duidelijk dat regels zeer noodzakelijk zijn om het aantal ongevallen te verminderen en zoals bij elke regel, wordt er bij niet-naleving een boete opgelegd.

Wat zijn nu de meest specifieke boetes voor motorrijders?

 • Geen goedgekeurde veiligheidshelm dragen: 200 euro boete en 3 punten aftrek op het rijbewijs. Als het de passagier van de motor of bromfiets is die de helm niet gebruikt, leidt de boete niet tot het aftrekken van punten.
 • Rijden op een motorfiets met een vrije uitlaat, zonder dat er een verplicht dempingstoestel geïnstalleerd is of rijden met een ineffectieve uitlaatdemper: 200 euro boete.
 • Motorrijden zonder de specifieke opleiding te hebben doorlopen: 200 euro.
 • Rijden zonder dat het voertuig een verzekering heeft die de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid dekt: in het geval van motorfietsen is de boete tussen 650 euro en 1.250 euro.
 • Rijden met kinderen onder de 12 jaar als passagier op motorfietsen of bromfietsen, behalve als ze ouder dan 7 jaar zijn en als de bestuurder een ouder of voogd is: 200 euro.
 • Overdag rijden zonder lichten aan: 200 euro.
 • Niet slagen voor de ITV (autocontrole) binnen de vastgestelde periode: bromfietsen moeten de ITV om de twee jaar passeren vanaf het derde jaar vanaf de datum van de eerste registratie en motorfietsen vanaf het vierde jaar vanaf de eerste datum van registratie. Als u dit niet doet, krijgt u een boete van 200 euro.
 • Rijden op een bromfiets of motor terwijl de bestuurder een vervallen rijbewijs of vergunning heeft: 500 euro. Bij het besturen van een voertuig met een vergunning of rijbewijs dat er niet voor in aanmerking komt, bedraagt de boete 500 euro en intrekking van 4 punten uit het rijbewijs.
 • Tanken met draaiende motor motor: 80 euro.
 • Rijden op een motorfiets die niet beschikt over de remsystemen die zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement inzake voertuigen: 200 euro.
 • Rijden met bromfiets zonder achteruitkijkspiegel of verplichte  verlichtingssystemen: 200 euro.
 • Bromfiets rijden zonder kenteken: 200 euro.
 • Niet aan de rechterkant van de weg rijden bij het duwen of slepen van een motor of bromfiets: 80 euro.
 • Het niet naleven van een bord met een toegangsverbod voor motorfietsen: 80 euro.
 • Rijden zonder de documentatie van de motorfiets of het rijbewijs bij zich te hebben: 10 euro.
 • Rijden met een rijbewijs of vergunning waarin de persoonlijke gegevens van de eigenaar (waaronder zijn postadres) niet zijn bijgewerkt: de boete bedraagt 80 euro.

Boetes voor motorrijders in de stad

Met de nadruk op autorijden in stedelijke gebieden, zijn er ook boetes waarmee motorrijders rekening moeten houden, maar wees voorzichtig! De regels en de hoogte van de boetes kunnen per gemeente verschillen.

Het is bijvoorbeeld verboden om de motorfiets aan straatmeubilair (een stoplicht, een lantaarnpaal, een boom …) vast te ketenen, de boete is 30 euro. Maar als u een oversteekplaats voor voetgangers blokkeert, wordt de boete 200 euro. U moet hetzelfde bedrag betalen als u parkeert op een trottoir dat niet meer dan 3,5 meter breed is.

De boete voor het wassen van de motor op straat kan erg pijnlijk zijn: van 30 tot 3.000 euro afhankelijk van of je schoonmaakproducten op de weg giet of dat er wat schade is. En vergeet wheelies of slippen want dan kan je een boete van 100 euro krijgen.