Velen weten het niet maar deze actie kost fietsers een boete van 200 euro

Veel buitenlanders in Spanje kiezen het land als vakantieland omdat ze hier in goede temperaturen, de zomer niet meegerekend, kunnen fietsen op mooie wegen of op rustige weggetjes in de natuur.

Maar let op als u een regelmatige fietsgebruiker bent. Er is een actie die fietsers een boete van 200 euro kan opleveren. Het probleem is dat niet iedereen het weet, wat een risico is voor uw portemonnee en, erger nog, voor uw veiligheid. 

Als gebruikers van de openbare weg moeten fietsers een reeks regels naleven. Naast snelheidsbeperkingen, alcoholgebruik (ja, je kunt een boete krijgen voor het gebruik van een fiets met een hoger alcoholpercentage dan toegestaan, hoewel punten niet worden afgetrokken) en het gebruik (of niet) van bepaalde wegen, fietsers zijn verplicht om een ​​helm te dragen, reflecterende kleding te dragen bij slecht zicht…

Maar wat fietsers in geen geval kunnen dragen, zijn koptelefoons en het gebruik van een koptelefoon op de fiets wordt bestraft met een boete van 200 euro.

Het verbod op het gebruik van koptelefoons op een fiets is opgenomen in artikel 18 van het Algemeen Verkeersreglement, dat letterlijk zegt: “Het is verboden te rijden en helmen of koptelefoons te gebruiken die zijn aangesloten op ontvangers of geluidsweergavesystemen”.

De reden voor dit verbod is simpel: als je een koptelefoon gebruikt, neemt de bestuurder een groot deel van de omgevingsgeluiden niet meer waar, wat het risico op een ongeval kan vergroten.

De boete voor het dragen van een koptelefoon is 200 euro. Voor bestuurders van motorvoertuigen houdt het ook de intrekking van drie punten van het rijbewijs in. Dit is niet het geval voor fietsers die alleen het economische deel op zich moeten nemen (zoals gebeurt bij een positieve blaastest of als ze betrapt worden op het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden).

Onthoud: het dragen van een koptelefoon op de fiets is verboden en wordt bestraft. Ook als u het volume bijna tot het minimum brengt; en zelfs als u een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking of met externe geluidsversterking gebruikt. En er is geen onderscheid of je op de weg of in de stad rijdt.

De DGT heeft een nieuwe app waarmee men verkeersboetes kan betalen

De DGT bracht vorig jaar een nieuwe app voor mobiele telefoons uit die alle informatie over het voertuig van een bestuurder bevatte, maar nu is er een bijgewerkte versie maakt het ook mogelijk om boetes te melden en te betalen, secundaire bestuurders te identificeren en meer.

Sinds enige tijd laat de DGT toe dat fysieke rijbewijzen worden vervangen door virtuele versies, die volledig geldig zijn, een gebruik dat is opgenomen in de App. Hierdoor is het niet langer nodig om altijd een rijbewijs bij u te hebben en kunnen we de informatie op onze telefoon laten zien.

Sinds de lancering is de MiDGT-app meer dan 2,5 miljoen keer gedownload.

Door de boetemelding en betalingsfunctie kunnen mensen boetes betalen zonder dat ze de deur uit hoeven.

Hierdoor kan ook een andere bestuurder worden geregistreerd, zelfs als deze niet de eigenaar van het voertuig is.

Deze nieuwe functies zullen binnenkort operationeel moeten zijn en zullen ook toelaten om examenresultaten te raadplegen, voertuigen tijdelijk van de weg te halen, dubbele documenten op te vragen, enz.

Is er een leeftijdsgrens om in Spanje met de auto te mogen rijden?

In Spanje is er een momenteel een debat gaande waarover je al zeker hebt gehoord of gelezen op sociale netwerken: moet er een leeftijdsgrens komen voor autobestuurders?

De verdedigers van dit standpunt zijn van mening dat er in de loop der jaren bepaalde mensen zijn die hun auto best in hun garage laten staan. Anderen zijn van mening dat capaciteiten verband houden met mensen en niet met een specifieke leeftijd. De realiteit is dat er in Spanje geen leeftijdsgrens is om te mogen autorijden.

Momenteel zijn het de Medische Erkenningscentra zijn die moeten beoordelen of iemand bevoegd is om een voertuig te besturen, ongeacht of ze zijn 60, 70, 80 … of nog ouder zijn. Daarvoor zijn er psychotechnische tests, die de toestand van de bestuurder analyseren om vervolgens te bepalen of die persoon al dan niet een risico kan vormen voor de andere weggebruikers.

Oudere bestuurders kunnen in aanmerking komen om een voertuig te besturen, maar dan met beperkingen.

Het percentage automobilisten tussen 65 en 85 jaar dat de erkenning niet haalt is 1%, terwijl het percentage bestuurders boven de 86 die de erkenning niet halen slechts 2% is. Hoewel er moet gezegd worden dat ze over het algemeen geschikt zijn om een voertuig te besturen maar dan met beperkingen. Beperkingen die aangegeven worden met een code op het rijbewijs zelf (nummer 12). Er kan bijvoorbeeld een beperking gelden voor het rijden ‘s nachts of het rijden in slechts één geografisch gebied.

Naarmate we ouder worden, nemen onze fysieke capaciteiten af en deze zijn essentieel tijdens het autorijden: we verliezen gehoor, zicht en worden ook langzamer. Zolang mensen echter voldoen aan de minimumeisen van de medische erkenningscentra, mogen ze autorijden.

Volgens de DGT bedraagt het totale aantal rijbewijzen in gans Spanje ongeveer 27 miljoen. Hiervan zijn er 4,1 miljoen van mensen ouder dan 65 jaar, ofwel 15,5% van het totaal. In 2019 stierven 492 ouderen bij een verkeersongeval (267 op interlokale wegen en 225 op stedelijke wegen, volgens de DGT), wat neerkomt op 28% van de totale slachtoffers.

Zoals aangegeven door de vorige cijfers moet je objectief zijn bij het beoordelen of een oudere persoon al dan niet met de auto kan rijden, en de psychotechnische tests de resultaten laten weerspiegelen. Een ander debat dat echter openstaat, is of ouderen dezelfde tests moeten ondergaan als jongere mensen of dat ze specifieker moeten zijn om hun status te beoordelen.

Wat is de geldigheid van het rijbewijs vanaf 65 jaar?

Het rijbewijs (klasse B) moet om de tien jaar worden vernieuwd tot de leeftijd van 65 jaar, waarna het om de 5 jaar moet vernieuwd worden.

Tips voor oudere bestuurders die blijven rijden:

 • Als u rijdt, neem dan regelmatig een pauze (elk uur tot anderhalf uur).
 • Rijd op wegen en straten die u al kent.
 • Vermijd het rijden met de auto op momenten met minder licht: schemering en zonsopgang.
 • Probeer niet te rijden als het slecht weer is: sneeuw, mist, regen…
 • Rijd niet na het eten omdat slaperigheid kan optreden.
 • Laat u regelmatig controleren, vooral uw zicht en gehoor.
 • Zoek uit of de medicijnen die u gebruikt u slaperig maken en rijd niet als u dat wel doet.

Nu komen er toch boetes voor een verlopen ITV en wat kan u doen om ze te vermijden?

Vanwege de beperkingen met het coronavirus tijdens het afgelopen jaar, hebben veel buitenlanders en Spanjaarden hun voertuigen niet kunnen laten controleren bij de automobielcontrole (ITV).

Tráfico vereist nu dat de chauffeur aantoont “dat hij een afspraak had bij de automobielcontrole voor het voertuig en dat die werd aangevraagd vóór de vervaldatum die op de ITV-kaart staat”.

Duizenden burgers kunnen boetes krijgen voor het rijden met een verlopen ITV, maar de afspraken worden drie en vier maanden te laat gegeven vanwege het ineenstorten van het systeem en niet door de fout van de bestuurder.

Tráfico heeft nu bevolen dat de boetes moeten betaald worden door bestuurders die bestraft zijn voor het rijden met een verlopen ITV wanneer ze niet kunnen bewijzen dat ze een afspraak bij de ITV hadden die van voor de vervaldatum van het huidige document is.

De DGT heeft de volgende instructies gegeven voor “gevallen waarin de ITV verlopen is na het einde van de staat van alarm en voor die provincies waarvan is aangetoond dat het niet mogelijk was om de oproeping voor de ITV-beoordeling bij te wonen”:

 1. De sanctieprocedure wordt afgewezen als is aangetoond dat er een afspraak beschikbaar is voor de ITV-toetsing van het aangevraagde voertuig vóór de vervaldatum die op de ITV-sticker staat, met vermelding van de reden in het gedeelte ‘opmerkingen’.
 2. Strafprocedures voor verlopen ITV zullen worden verdergezet wanneer de afspraak is aangevraagd na de vervaldatum die op de ITV-kaart staat vermeld.

Dus om het duidelijk te maken, boek NU uw ITV controle als u dat nog niet hebt gedaan. Ga naar itvcita, de site is momenteel erg traag vanwege de grote vraag naar afspraken. Voeg uw kentekennummer en registratiedatum van het voertuig toe en ga verder met het invullen van de gegevens.

Als dit lukt, krijgt u een nummer (in het rood), dat is uw afspraaknummer. Druk het document af of download het als pdf en bewaar het op uw mobiele telefoon voor het geval u door de politie wordt tegengehouden.

ITV centra kondigen stakingen aan voor Andalusië

Er zijn nieuwe stakingen in de ITV centra aangekondigd voor Andalusië na oplopende vertragingen bij de inspecties.

Afgelopen december werden er al drie stakingsdagen gehouden nadat er geen afspraken konden worden gemaakt over onder meer het verstrekken van extra personeel. De nieuwe stakingsdagen zijn momenteel 25, 26 en 27 januari.

De alarmtoestand vorig jaar veroorzaakte veel vertragingen, maar de doorgevoerde ITV-uitbreidingen waren niet voldoende om alle voertuigen te controleren. 

Verzekeringsmaatschappijen kunnen weigeren om een ​​bestuurder zonder geldige ITV (autocontrole) te dekken en boetes voor het ontbreken van de ITV kunnen ook duur zijn.

Elektrische steps worden verboden op voetpaden

Foto: elektrische steps in Lyon

Sebleouf

Als onderdeel van de nieuwe verkeersregels zal het in gans Spanje verboden zijn om elektrische steps op voetpaden te gebruiken.

De regering heeft hervormingen van de verkeersregels aangekondigd, die op 2 januari 2021 in werking zullen treden.

Elektrische steps zullen aan dezelfde regels moeten voldoen als andere voertuigen en zijn dus niet meer toegestaan ​​op voetpaden, interstedelijke wegen, doorgaande wegen, snelwegen of tolwegen die door steden of in stadstunnels gaan.

Steprijders hebben een circulatiecertificaat nodig dat bewijst dat het voertuig voldoet aan de technische eisen gesteld door de Algemene Verkeersdienst .

Dit geldt voor voertuigen met één wiel of meer die ontworpen zijn om door slechts één persoon te worden gebruikt en die zijn voorzien van elektromotoren, waardoor ze een maximumsnelheid van zes tot 25 kilometer per uur hebben. Dit geldt niet voor scootmobielen.

Nieuwe verkeersregels komen op 2 januari 2021 in voege

De Spaanse regering heeft wijzigingen aangekondigd van de verkeerswet om de snelheid op stedelijke wegen te verminderen en om de straffen te verhogen bij bepaalde verkeersovertredingen.

De minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, heeft vandaag de wijzigingen aangekondigd die in voege komen op 2 januari 2021.

De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u op stedelijke wegen met een rijvak in elke richting.

De snelheid wordt beperkt tot 20 km/u op wegen waar er geen duidelijk verschil is tussen de rijbaan en de stoep.

De huidige limiet van 50 km/u blijft behouden waar er twee of meer rijvakken in elke richting zijn.

Volgens de minister reduceert een snelheidsvermindering van 50 tot 30 km/u de kansen op een dodelijk ongeval maar heeft het geen invloed op de doorstroming van het verkeer.

Op gewone wegen mag de snelheid bij het inhalen niet overschreden worden met meer dan 20/u.

De nieuwe regelgeving bepaalt verder dat bestuurders die hun mobiele telefoon tijdens het rijden gebruiken 6 punten op hun rijbewijs verliezen in plaats van de huidige 3 punten.

Bestuurders die hun veiligheidsgordel, helm, andere beschermingsmiddelen of een kinderbeveiligingssysteem niet gebruiken verliezen 4 punten op hun rijbewijs.

Er is nu ook een nieuwe overtreding ingevoerd en dat is de “zeer ernstige overtreding” en die is voor fraude bij een rijexamen. Hier is een boete voorzien van €500 en de overtreder moet zes maanden wachten voor hij zich terug mag aanmelden om een nieuwe test af te leggen.

Men kan ook 2 punten op zijn rijbewijs terug winnen en dan moet men testen afleggen bij de DGT.

Kan u tijdens de (plaatselijke) alarmtoestand met de auto naar de autocontrole gaan?

De sluiting van grote delen van Madrid, en andere delen van het land, vanwege de staat van alarm roept veel vragen op voor bestuurders die met hun voertuig langs de ITV moeten passeren. Kunnen en mogen ze het doen zonder een boete te krijgen?

Het toestand van alarm beperkt de in- en uitreis van mensen in verschillende delen van Madrid, en andere plaatsen, behalve voor gerechtvaardigde verplaatsingen. Deze verplaatsingen die overwogen worden om legaal afgesloten plaatsen te kunnen verlaten, zijn onder andere om naar het werk of gezondheidscentra te gaan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Mag men dus een verplaatsing maken om naar de ITV te gaan? Het antwoord is ja.

Verplaatsing uit deze gebieden is toegestaan om naar een ITV-station te gaan dat zich buiten het besloten gebied bevindt. De voorzitter van de Madrileense ITV-vereniging, AEMA-ITV, Jorge Soriano, bevestigt dat “het een van de activiteiten is die is toegestaan omdat het als een wettelijke verplichting wordt beschouwd, Maar het is noodzakelijk om een bewijs mee te nemen dat de reden voor de verplaatsing aantoont.

Als men wordt tegenhouden kan de bestuurder zich verantwoorden door, hetzij via het model van het certificaat dat door de Gemeenschap van Madrid is gepubliceerd, hetzij door het hebben van een reeds gemaakte afspraak op het ITV-station.

Aan de andere kant blijven de ITV-stations die in plaatsen met beperkte bewegingsvrijheid liggen doorwerken en dat gebeurt in overeenstemming met de COVID-protocollen die bepalen dat meen een mondmasker moet dragen en door een voldoende afstand van 1,5 m te houden.

AEMA ITV zegt dat ze sinds 18 mei, de dag dat ze heropenden na de vorige alarmtoestand, ongeveer 220.000 voertuigen hebben getest en dat is 60 procent van de 355.000 die zij zouden moeten gecontroleerd hebben.

Komt er een nieuwe M-plaat op de auto voor bestuurders boven de 70 jaar?

Een L voor nieuwe chauffeurs… en een nieuwe M voor 70-plussers? Als het van het parket van Salamanca afhangt wel want het heeft om deze nieuwe maatregel verzocht, een maatregel die al tot grote controverse heeft geleid.

Het nieuwe bord moet andere weggebruikers waarschuwen voor de oudere bestuurders en daardoor krijgt men, volgens het voorstel, een beter begrip en een grotere veiligheid voor de oudere bestuurders maar men kan het ook bekijken als een stigmatisering van hun leeftijd. Er zijn al veel meningen geuuit, maar de nieuwe maatregel die het parket van Salamanca naar voren heeft gebracht, heeft natuurlijk niemand onverschillig gelaten in de automobielwereld, waardoor er een grote controverse is ontstaan.

Het is een feit is dat het parket van Salamanca zojuist een voorstel heeft ingediend waarin formeel wordt gevraagd dat chauffeurs ouder dan 70 jaar een speciaal bord met de letter “M” op het voertuig dragen. Het doel van dit initiatief is dat de rest van de chauffeurs op de weg hen van op een afstand kan identificeren om zo bij te dragen aan minder agressieve en gespannen reacties om hen heen.

Deze nieuwe letter “M” zou proberen het reeds gebruikte concept uit te breiden zoals het reeds bestaat voor nieuwe chauffeurs met hun “L”. Hierdoor worden, volgens het Openbaar Ministerie, talrijke verkeersongevallen vermeden.

Maar dit is niet de enige maatregel die door het parket van Salamanca wordt voorgesteld en die gevolgen zou hebben voor oudere chauffeurs. Een ander verzoek is dat de periodiciteit van de verlenging van hun rijbewijzen wordt herzien, dus vraagt het parket dat hun rijbewijs als de oudere bestuurders tussen de 70 en 75 jaar zijn hun rijbewijs elke 2 jaar wordt verlengd, en vanaf 75 jaar moet het dan elk jaar verlengd worden. Het zou een kwestie zijn van het verzekeren van de gezondheidstoestand en het verlies van reflexen die deze chauffeurs ervaren.

Naast deze maatregelen heeft het rapport van de procureur-generaal ook gevraagd dat gebruikers van fietsen en elektrische scooters definitief worden onderworpen aan artikel 379.2 van het Wetboek van Strafrecht waardoor ze kunnen berecht worden als bestuurder van een motorvoertuig. Deze maatregel wordt alleen verhoogd in gevallen waarin ze rondrijden onder invloed van alcohol of drugs, waarvan de boetes kunnen oplopen tot 1.000 euro.

Uw adreswijziging doorgeven aan de DGT kan op vijf manieren

Om uw adreswijziging aan de DGT door te geven kunnen bestuurders kiezen uit vijf mogelijkheden.

 1. Online bij cl@ve.
 2. Op het hoofdkantoor maar enkel op afspraak.
 3. In de aangenomen stadhuizen. Een lijst kan je hier vinden.
 4. Via het telefoonnummer 060
 5. In onze app #miDGT