Vissen in Spanje

  1. Algemeen
  2. Viswaters

1. Algemeen

Informatie over vissen, hengelen en de benodigde vergunningen om in de rivieren en de meren in Spanje te kunnen vissen.  Maar ook het zeevissen en het hengelen vanaf de kust komt aan bod.

Een regionale vis- of een hengelvergunning (permiso/licencia de pesca) is vereist indien men wil vissen in de rivieren, meren en de zee.

  • Een visvergunning is geldig voor vijf jaar
  • Vergunningen zijn beschikbaar voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder
  • Een ouder of voogd moet de vergunning aanvragen voor kinderen onder de 16 jaar
  • Vergunningen zijn in sommige regio’s gratis voor Spaanse inwoners ouder dan 65 jaar
  • Op de vergunning staat waar men mag vissen en of het een “vang en vrijlaten” gebied (sin meurte) is

Houders van een geldige buitenlandse visvergunning kunnen gemakkelijk dezelfde dag een Spaanse kustvergunning krijgen op voorlegging van hun visvergunning, identiteitsbewijs, aanvraagformulier en de voorziene kosten op een kantoor van het Ministerie voor Leefmilieu (Ministerio de Medio Ambiente).

Voor diegenen die geen geldige buitenlandse visvergunning bezitten gelden er andere regels. Zij moeten met gunstig gevolg een test in het Spaans afleggen vooraleer zij in aanmerking komen voor een Spaanse visvergunning. Na de test kan het een maand duren vooraleer men de uitslag en de gebeurlijke vergunning krijgt. Meer informatie is er op de website van het ministerie: Ministerio de Medio Ambiente

Het is mogelijk om het aanvraagformulier te downloaden maar het moet afgedrukt en afgeleverd worden in een kantoor voor het leefmilieu. Dit aanvraagformulier kan je hier, in het Spaans, vinden.

Voor diegenen die tijdens hun verlof in Spanje willen komen vissen is het aan te raden dat zij in hun thuisland een vergunning aanschaffen. Houders van een geldige buitenlandse visvergunning moeten geen examen afleggen en zij kunnen hun vergunning aanvragen op Telelicencia.

Telelicencia
At: Cardenal Siliceo nº 35 escalera 1 entreplanta 2 Madrid 28002
Tel: 902 300 622 / 914 161 101
Email: info@telelicencia.com

Een visverzekering (seguros de pesce) voor burgerlijke aansprakelijkheid is noodzakelijk wanneer men een visvergunning aanvraagt. Kijk even voordat je een vergunning vraagt, de verzekering is niet noodzakelijk in alle Spaanse regio’s.

Het vissen in rivieren,mondingen en meren vereist ook een hengelvergunning en die kunnen verkregen worden in de plaatselijke viswinkels, in sommige Caja Rural en Cajamar banken of via het plaatselijke kantoor van het Ministerie voor Leefmilieu (Ministerio de Medio Ambiente). Voor het forelvissen is er meestal nog een dagvergunning noodzakelijk (licencia de pesca rio con recargo trucha) en dat is in feite een tijdelijk lidmaatschap van de plaatselijke visvereniging.

Indien men de noodzakelijke vergunningen niet in zijn bezit heeft en men wordt “gepakt” dan kan dit aanleiding geven tot grote boetes en de inbeslagname van het vismateriaal. Sommige vissers schakelen professionele touroperators in voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen.

2. Viswaters

In Spanje zijn er openbare en private wateren. Een bijkomende vergunning kan noodzakelijk zijn bij het vissen in sommige van die wateren. Er zijn drie soorten viswater:

  • Vrij (libros): geen speciale vergunning is hier vereist
  • Beperkt (cotos): een vergunning is noodzakelijk
  • Intensief (intensivos): een vergunning voor deze wateren zijn dikwijls verkrijgbaar in de lokale winkels

Het visseizoen varieert met de soort van de vis. Op de meeste rivieren zijn er beperkingen wat betreft de dagvergunningen, de hoeveelheid en de grootte van de vissen die mogen gevangen worden.

De Spaanse Vis en Hengel Vereniging (Federación Española de Pesca y Casting) heeft meer informatie (enkel Spaans) ter beschikking over de visplaatsen en de regelgeving.