De Spaanse tuin

 1. Algemeen
 2. Planning en ontwerp
 3. Bodem verbetering
 4. Kleine grasperken
 5. De juiste planten keuze
 6. Strooisel
 7. Goede irrigatie
 8. Onderhoud

1. Algemeen

Water is kostbaar en drinkbaar water is dat nog meer. De verschillende overheden in Spanje gaan stilletjes aan het onjuist gebruik van drinkwater ontmoedigen door ofwel hogere prijzen voor water op te leggen (Valencia) of door het opleggen van boetes (Andalusië). Daarom moeten we er even bij stilstaan wat we kunnen doen om het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. In de rubriek hiernaast staan er nog enkele tips om water te besparen.

Ongeveer 30 % van de landmassa op onze planeet heeft problemen met droogte. Een bijkomend probleem is dat juist de gebieden met de grootste droogte ook de grootste bevolkingsaangroei hebben, dit geeft nog een extra druk op de water bevoorrading.

Meer dan 50 % van het waterverbruik door een gezin wordt buitenshuis verbruikt en daar is er een groot verbruiker, de tuin. Een verschrikkelijke verspilling van drinkbaar water. .

In Australië en in het zuid-westen van de Verenigde Staten is er een enorme toename van de bevolking geweest met alle waterverbruik van dien maar  daar is er een stijl van tuinaanleg ontstaan die gaandeweg populairder werd.

Deze stijl noemde men “xeriscape”.

Deze naam is afkomstig van het Griekse woord “xeros” wat droog wil zeggen en het is gecombineerd met landscape wat tuinarchitectuur wil zeggen.

Met deze naam wil men duidelijk maken dat er tuinen kunnen aangelegd worden met een verantwoord waterverbruik. Veel van wat men in xeriscape doet is gewoon even rustig logisch nadenken maar er zijn 7 basisbegrippen.

 • Planning en ontwerp
 • Bodem verbetering
 • Kleine grasperken
 • De juiste plantenkeuze
 • Strooisel
 • Goede irrigatie
 • Onderhoud

2. Planning en ontwerp

De belangrijkste factor is de positie van uw huis en de tuin. De zuid- en westkant zullen de hitte van de zomer voelen en daartegenover staat de noordkant waar de koude het hardst zal gevoeld worden. Planten moeten bij elkaar geplaatst worden naargelang hun waterbehoefte en in het algemeen kan men stellen dat de planten met de grootste waterbehoefte het dichtst bij het huis geplaatst worden. Kijk ook naar de helling van de tuin zodat de helling niet te groot is, het water moet de grond kunnen indringen.

3. Bodem verbetering

De ideale bodem is er een dat zowel een goede verluchting heeft naast een goede afwatering en toch genoeg vocht en voedingsstoffen kan vast houden. Elke tuinier streeft er naar om de bodem te verbeteren maar alles hangt af van de bodem zelf, zanderig, kalkhoudend enz.

4. Kleine grasperken

Dit spreekt voor zichzelf. Alle grasperken, zelfs die van Kikuyu gras en dat is  een grassoort dat geen grote eisen stelt aan de water bevoorrading zullen dorstig worden in de zomer. Als we het grasperk zo klein mogelijk houden en in onze tuin enkel een “mini-oasis” maken, zullen we grote hoeveelheden water minder verbruiken.

5. De juiste planten keuze

Logisch, maar misschien niet voor iedereen, als we zien wat sommige mensen hier aanplanten. Iets moet ons toch zeggen dat het hier in zuidelijk Spanje geen ideaal klimaat is voor camelia’s en andere planten die veel water nodig hebben.

Dus kies uw planten verstandig, er is een groot aantal plaatselijke planten beschikbaar en stilletjes aan komen er planten uit andere droge plaatsen in de wereld hier op de markt.

6. Strooisel

Met het plaatsen van strooisel rond de planten help je om vocht bij de planten te houden door het verdampen tegen te gaan. Strooisel helpt ook tegen onkruid en als er dan toch is kan je het gemakkelijk uittrekken. Strooisel helpt ook tegen de opbouw van zouten in de bodem.

Strooisel kan gemaakt worden van compost, naalden van pijnbomen en boomschors. Deze laag zal geleidelijk in de bodem verdwijnen en moet daarom elke paar maanden bijgevuld worden.

7. Goede irrigatie

Hier in het zuiden van Spanje zitten we in de voorhoede van de irrigatie technologie.  Automatische druppel installaties zijn overal verkrijgbaar. Als we elke individuele plant water kunnen geven en dat zoveel wij willen en op elk moment wij willen, ‘s morgens in de vroegte voor de zonneschijn, dan zal er veel minder water verloren gaan door verdamping of op verkeerde plaatsen terecht komen.

8. Onderhoud

Zoals in alle tuinen is er altijd wel iets te doen. Maar in een tuin die weinig water gebruikt gaat alles toch wat gemakkelijker. Onkruid moet verwijderd anders gebruikt dit de bemesting voor uw planten, je moet een oogje op het bevloeiingssysteem houden en er moet strooisel bijgebracht worden. Planten die weinig water gebruiken moet weinig gesnoeid worden. Men kan ook beter traag werkende bemesting gebruiken, omdat deze bemesting geen snelle dorstige groei nodig heeft.