Een bankrekening in Spanje

  1. Algemeen
  2. De geschiedenis van de banken in Spanje
  3. Hoe kies je de meest geschikte bank voor u?
  4. De grote Spaanse banken
  5. Munteenheid
  6. Vereiste documenten
  7. Soorten rekening
  8. Betalingsmethodes
  9. Lees ook

1. Algemeen

Wat u moet weten over de Spaanse banken is dat er een groot aantal banken en spaarkassen in Spanje actief zijn en u kan er terecht voor een bank of spaarrekening.

2. De geschiedenis van de banken in Spanje

Om de verschillen te begrijpen tussen de banken en de spaarkassen moet u de geschiedenis van het bankwezen in Spanje kennen.

In de zeventiende eeuw acteerde de kerk als een bank, mensen leenden geld van de kerk en zij gaven een waarborg aan de kerk. Wanneer de lening werd terugbetaald gaf de kerk de waarborg terug. Wanneer de lening niet tijdig werd terugbetaald dan werd de kerk eigenaar van de waarborg. Dit concept evolueerde in de richting van de spaarkassen ‘Cajas de ahorros’.

Op hetzelfde moment begonnen rijke families met private instellingen waar men ook geld kon ontlenen. Deze twee vormen van ontlenen evolueerde naar de twee soorten banken in het moderne Spanje.

De spaarkassen (cajas) zijn eigendom van de overheid en de banken zijn private instellingen die eigendom zijn van aandeelhouders.

Tot op vandaag maken de spaarkassen deel uit van de regio en zij steunen en investeren meestal in lokale projecten. De meeste spaarkassen dragen de naam van de regio terwijl de banken eerder genoemd zijn naar de naam van de stichters.

3. Hoe kies je de meest geschikte bank voor u?

Afhankelijk van uw noden kan een kleine bank meer geschikt voor u zijn dan een van de grote instellingen. De kleine bank kan een persoonlijkere dienstverlening bieden aan haar trouwe klanten waar de grote instellingen geen verschil maken tussen hun klanten.

Een ander voordeel van de kleinere banken is dat er meer kantoren zijn maar zij zijn wel regionaal gebonden.

Men kan zelfs overwegen om een rekening te openen bij een van de vele buitenlandse banken die ook in Spanje opereren.

4. De grote Spaanse banken

De vier grootste Spaanse banken zijn:

Banco Santander
BBVA
Banesto
Banco popular

Gelet het grote aantal fusies en overnames onder de Cajas (spaarkassen)  heb ik hier voorlopig geen Cajas opgenomen.

5. Munteenheid

De munteenheid in Spanje is de euro. Er is geen minimum bedrag vereist om een bankrekening te openen, het is zelfs mogelijk een rekening te openen in een andere munteenheid zoals de dollar.

6. Vereiste documenten

De vereiste documenten om een bankrekening te openen zijn simpel, Spanjaarden tonen hun identiteitskaart en buitenlanders geven hun paspoort of hun identiteitskaart.

Voor je een spaar of bankrekening opent moet men beslissen of men de rekening opent als een Spaanse resident of een niet resident. Het verschil tussen de twee is dat u als niet resident belasting moet betalen.

Om een rekening als resident te openen moet u bewijzen dat u werkelijk resident bent. Spanjaarden hebben genoeg aan hun identiteitskaart en buitenlands moeten hun inschrijvingsbewijs of residentenkaart tonen.

Mensen die een niet resident rekening willen moeten ook bewijzen dat zij inderdaad niet resident zijn. Om dit bewijs te leveren moet naar het hoofdcommissariaat van de politie gaan en zij leveren dit certificaat. Deze procedure moet men zelf doen omdat er geen voorgedrukte papieren of een online procedure voorzien is. Na 10 dagen kan men zijn certificaat ophalen.

Men kan ook een volmacht aan zijn bank geven maar deze procedure gaat veel trager, ze kan zo verscheidene weken duren.

Alle twee jaar moet de bank de niet resident status bevestigen dus alle twee jaar gaat men naar het politiekantoor of geeft men een volmacht aan zijn bank.

7. Soorten rekening

Afhankelijk van het dagelijks gebruik van de rekening kan men kiezen voor een spaarrekening cuenta de ahorros) of voor een rekening courant (cuenta corriente).

Met een spaarrekening krijgt men normaal gezien een hogere interest. Dit percentage kan variëren.

De rekening courant wordt gebruikt voor domiciliëring (domiciliaciones bancarias) van een aantal terugkerende betalingen. Op deze rekening moet men kosten betalen voor alle verrichtingen die u doet. Voer ook een onderzoek naar de kosten van een rekening zoals onderhoudskosten kredietkaarten, bankkaarten en betalingen.

Banken hebben nog een aantal andere rekeningen ter beschikking van hun klanten zoals de hypotheek (cuenta hipoteca), kredietrekening (cuenta de tarjeta de crédito) of een investeringsrekening (cuenta de fondos de inversión).

Mensen die in Spanje werken kunnen een loonrekening (cuenta nómina) nemen zodat uw werkgever het loon op deze rekening kan storten. Deze rekeningen bieden minder strenge regels in verband met geldopname of zij bieden een goedkopere kredietkaarten aan.

Mensen onder 26 jaar en studenten kunnen een jongere rekening vragen want dergelijke rekening geeft een aantal kortingen op een kredietkaart, kortingen op culturele activiteiten enz.

8. Betalingsmethodes

De meeste winkels accepteren kaarten zoals MasterCard, Visa Electro en Maestro (tarjeta de débito) als betalingswijze.

Men kan gebruik maken van een kredietkaart (tarjeta de crédito) maar de voorwaarden zijn afhankelijk van uw bank. De meest gebruikte kaart in Spanje is de Visa kaart.

Om geld te storten op zijn rekening kan men gebruik maken van overschrijvingen of door de afgifte van contant geld in een kantoor. Sommige banken maken gebruik van een machine om geld te storten.

Opname van geld aan een geldautomaat bij een andere bank dan de uwe kan een kostelijke zaak worden, wij betalen bij onze bank 34 euro voor de opname van 600 euro. Opname aan een geldautomaat bij een kantoor van onze bank is gratis.

9. Lees ook