Verhuis binnen Spanje

 1. Algemeen
 2. Wie moet men inlichten?

1. Algemeen

Dit artikel is eerder van toepassing voor mensen die en woning huren dan voor diegenen die een woning kopen.

Anders dan in België en Nederland volstaat het niet dat men zich inschrijft in het gemeente register, hier moeten meer diensten verwittigd worden.  Doet men dit niet kan dit onaangename gevolgen hebben.

Ik heb dit artikel geschreven omdat we zelf iets dergelijks hebben meegemaakt.

2. Wie moet men inlichten?

2.1.  De gemeente

Men gaat gewoon naar het gemeentehuis en men neemt het huurcontract mee, soms zal men u vragen dat de eigenaar van de woning het formulier mee ondertekend.  Kijk ook onder “Inschrijving bij de gemeente”.

2.2. De Nationale Politie

Men kreeg hier vroeger de nu afgeschafte residenten kaart en nu gaat men hier voor het inschrijvingsattest of in het Spaans “Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión”.

De twee voorgaande punten worden besproken in bijna alle publicaties over wonen in Spanje maar het addertje zit onder het gras bij de twee volgende.

2.3. De verkeersdienst (Traffico) (enkel indien men in het bezit is van een wagen)

Men stelt hen in kennis dat de eigenaar van het voertuig naar een andere woning verhuisd is.

Opgelet: doet men dit niet dan komen alle boetes op het oude adres.  Op zich is dat niet erg maar uiteindelijk legt de belastingdienst beslag op een deel van uw bankrekening.

2.4.  De belastingdienst (Hacienda)

Raar maar waar, in Spanje moet men de belastingen verwittigen van zijn nieuw adres.

Geven we een fooi of niet?

Een fooi geven is in Spanje niet verplicht en er zijn zo geen dwingende regels zoals in de Verenigde Staten. Het wordt wel geapprecieerd.

Volgens hoteles.com geven we nog, ondanks de financiële crisis, wel fooien.

Wat de buitenlandse toeristen betreft zijn de Noord-Amerikanen met hun 71% de gulste gevers naast de Britten (34%), de Duitsers (26%). De Russen en de Scandinaven zijn ook nog gul met hun fooien.

Onder de Spanjaarden zegt 6% altijd een fooi te geven, 24% geeft nu en dan en 8% geeft nooit een fooi.

De gulste Spanjaarden zijn de Madrilenen (60%), de Basken (40), de Catalanen (26%)en de Andalusiërs (23%).

18% zegt ook dat ze alleen een fooi geven als hun partner of vrienden aanwezig zijn.

 

Mogelijke samenlevingsvormen in Spanje

Volgens de Spaanse wet is er sprake van een samenlevingsvorm indien:

 • Het een man-vrouw, een man-man of een vrouw-vrouw relatie is
 • Het gaat over daadwerkelijk samenwonen
 • Men heeft gelijkgestelde interesses die een familieleven mogelijk maken

Er is in de wet geen sprake van een minimum termijn dat men moet samenwonen om als zodanig erkent te worden.  Echter de nieuwe Spaanse wetgeving zegt dat vanaf een periode vanaf  2 jaar of het gezamenlijk hebben van kinderen men kan overgaan tot:

 • Verschijnen voor een notaris voor de registratie van de gezamenlijke eigendommen
 • Afsluiten van contracten
 • Afsluiten van bankcontracten: leningen, kredietkaarten, enz…
 • Contracten met derden, huurcontracten, verkoop van goederen enz…

Er zijn in Spanje een aantal registratiekantoren waar samenwonenden zich kunnen laten registreren.  Er zijn enkele voorwaarden verbonden om zich te kunnen registreren:

 • Men moet een zekere leeftijd bereikt hebben (meerderjarig)
 • Men moet wettelijk bekwaam zijn
 • Men moet zich registreren in het verantwoordelijk kantoor voor zijn woonplaats

Men kan een relatie ook stoppen wanneer:

 • In geval van overlijden
 • Indien men samen akkoord is om de relatie te stoppen
 • Als een partner de relatie eenzijdig stopzet

In veel van deze gevallen kan men best een advocaat raadplegen.

Personen die gaan samenwonen kunnen vrij kiezen tussen verschillende economische vormen.

Het NIE nummer (Número de Identificación de Extranjero)

 1. Algemeen
 2. Het NIE nummer aanvragen in België of Nederland
 3. Wijzigingen in verband met de wagen
 4. Lees ook

1. Algemeen

Iedereen die een activiteit uitoefent, een woning of een wagen wenst te kopen dient een NIE nummer te hebben.  Het is tevens een persoonlijk nummer.

Het is niet verplicht dergelijk nummer te bezitten maar in de praktijk kan men niet zonder.  Men heeft het nodig om een bankrekening te openen, een telefoonaansluiting aan te vragen, om de kaart van de sociale zekerheid aan te vragen enz.  Vraag het nummer dus zo snel mogelijk aan.

Vereiste documenten:

 • Uw origineel paspoort of identiteitskaart + 1 kopij
 • Het NIE aanvraagformulier
 • Reden waarom men het NIE nummer aanvraagt, economisch, professioneel of sociaal
 • Bewijs van betaling

Iedere buitenlander die een onroerend goed bezit moet in het bezit zijn van een NIE nummer.  Logisch gevolg is dan ook dat de begunstigden van een erfenis of schenking in het bezit moeten zijn van dit nummer.

Men kan dit NIE nummer ook aanvragen in België en Nederland.

U kan het aanvraagformulier voor het  NIE nummer rechtstreeks downloaden op deze plaats NIE

2. Het NIE nummer aanvragen in België of in Nederland

Het document EX – 14 (solicitud de N.I.E.) in tweevoud invullen per persoon en handtekenen (punt 5 adres in België invullen).

Voor personen met Belgische nationaliteit :

 • kopij van de identiteitskaart ­ recto/verso en goed leesbaar op groot formaat- bijvoegen.

Voor burgers van één van de lidstaten van de EU :

 • kopij van het nationaal paspoort
 • kopij van de verblijfsvergunning in België.

Voor alle andere nationaliteiten:

 • kopij van de verblijfsvergunning in België
 • kopij van het nationaal paspoort
 • officieel bewijsstuk dat de aanvraag staaft.

Alle vermelde documenten dienen op het Consulaat voorgelegd te worden (dit moet niet strikt persoonlijk) alsook de originele identiteitskaarten, paspoorten en verblijfsvergunningen , Hertogstraat 85-87, 1000 Brussel van maandag tot vrijdag tussen 11:00 en 13:00 h

OPGELET : Indien u de aanvraag per post verstuurd, dienen de fotokopieën van de identiteitsbewijzen gewettigd te worden door het Gemeentebestuur van uw woonplaats of door een Notaris.

De aanvraag wordt nadien verzonden naar het Commissariaat- Generaal van de Vreemdelingenpolitie te Madrid.

Bij ontvangst van het toegewezen NIE-nummer (ONGEVEER NA 8-12 WEKEN) wordt het per post naar de aanvrager(s) verstuurd.

3. Wijzigingen in verband met de wagen

Dit nummer is dus noodzakelijk voor alle aankopen en contracten die een buitenlander in Spanje doet of afsluit.

Bij de aflevering van het NIE ontvangt u ook een attest Certificado de No Residente waarop het nummer vermeld is.

Een probleem is dat dit document slechts drie maanden geldig is maar wat moet men dan doen als men met de wagen op de baan is.  Dus uw ergste dromen worden waar, u moet alle drie maanden naar de vreemdelingenpolitie om een nieuw document aan te vragen en dat is de bureaucratie ten top.

4. Lees ook

Inschrijving bij de gemeente (Empadronamiento)

 1. Algemeen
 2. Aanvraag
 3. Vereiste documenten
 4. Lees ook

1. Algemeen

Dit is een probleemloze procedure maar het is een belangrijk document.  Men heeft het nodig voor de inschrijving op het consulaat of de ambassade, voor het openen van een bankrekening enz.

2. Aanvraag:

Waar:

Het gemeentehuis

3. Vereiste documenten:

 • Formulier dat de gemeente u verstrekt en dat u moet invullen
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Trouwboekje
 • Getuigschrift van woonplaats (huurcontract, telefoonrekening, enz.)

4. Lees ook:

Het inschrijvingsattest als inwoner van de EU

 1. Algemeen
 2. Aanvraag
 3. Vereiste documenten
 4. Een voorbeeld uit de praktijk
 5. Lees ook

1. Algemeen

Alle personen die meer dan 3 maanden in Spanje verblijven, moeten zich inschrijven in het Register voor Buitenlanders.  Vanaf 02/04/2007 worden er geen residentiekaarten (Tarjeta de Residencia) meer afgeleverd, maar de kaarten behouden hun geldigheid tot hun vervaldag.

Het nieuwe document heeft een zeer onpraktisch formaat (A4), daarom kan u best een verkleinde fotokopie maken en het origineel thuis laten.

OPGELET: Dit attest is geen identificatiebewijs, u dient dus uw Belgische/Nederlandse identiteitskaart of paspoort bij u te hebben.

2. Aanvraag:

Waar:

Oficina de Extranjería in uw buurt of het plaatselijk politiecommissariaat.

3. Vereiste documenten (origineel en kopie):

 • Het aanvraagformulier EX 16 (downloaden van de webstek van de overheid)
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een bewijs van betaling op de bank dat de taks van € 10 betaald is
 • Uw NIE nummer behalve als het uw eerste aanvraag is

Een rechtstreekse link naar dit document staat hier: EX16

OPGELET

4. Een voorbeeld uit de praktijk

De betaling van 10 € moet gebeuren voordat men zich kan aanmelden en dit Modelo 790 kan men krijgen op het bewuste politie commissariaat.  Indien men een afspraak heeft dan komt men best vroeg genoeg.

Een ander probleem dat zich kan voordoen is dat als het adres op de oude residentiekaart staat niet in overeenstemming is met het huidige adres men een tweede maal moet terug komen.

Indien men nog in het bezit is van een geldige kaart maar met een ander adres op dan kan men best op voorhand langs het commissariaat gaan.

On s wedervaren staat op mijn blog Wonen in Spanje

OPGELET

Een proef met een nieuw model.

De Policía Nacional in de provincie Almeria gaat een nieuw model afleveren van het certificaat voor de Europese burgers die permanent in Spanje verblijven. Het betreft het “Certificado de registro para ciudadanos de la Unión Europea”.

Om het nieuw model te verkrijgen moet men een afspraak maken met de politie in Almeria of El Ejido.

Het nieuwe model heeft hetzelfde formaat (86mm x 54 mm) als het nieuwe rijbewijs of de nieuwe gezondheidskaart.

Het nieuwe formaat komt tegemoet aan de vraag van de Europese burgers die niet zo tevreden zijn met het huidige formaat A4. Het oude formaat was van gewoon papier en het was niet gemakkelijk om het op zak te hebben.

Het nieuwe formaat doet geen dienst als identiteitskaart, men moet zijn identiteitskaart of paspoort dus op zak hebben.

5. Lees ook:

Verblijven in Spanje

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe u zich inschrijft bij de administratie en zodoende alle papieren verwerft welke voorgeschreven zijn door de Spaanse of Belgische/Nederlandse wetgeving.

Ik zeg er bij dat slechts een kleine minderheid van de buitenlanders dit opvolgt.  In de straat waar wij woonden waren er gemiddeld een 30 buitenlanders meer dan 3 maanden aanwezig.  Slechts 3 hadden alle benodigde papieren.

Deze handelswijze is nefast voor bepaalde voorzieningen.  Voor het gemeentehuis moeten we nu een 30 minuten auto rijden waar wij in feite recht hebben op een wijkkantoor.  De benodigde medische voorzieningen (het aantal dokters en de openingstijden van het gezondheidscentrum) zijn afhankelijk van het aantal inwoners.  Wij hebben bijvoorbeeld een dokter in het dorp van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur.  Als alle buitenlanders zich zouden inschrijven zou dit vlug oplopen.  Onnodig te zeggen dat dit soms de nodige irritaties met zich meebrengt.

Voor onderdanen uit de Europese Unie zijn er geen bijzondere maatregelen vereist.  Voor een verblijf van MINDER dan 3 maanden moet u in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort en voor kinderen jonger dan 12 jaar een certificaat MET foto.

Voor een verblijf van langer dan 3 maanden moet sedert 02/04/2007 geen “Tarjeta de Residentia”  meer aangevraagd worden maar is er nu een inschrijvingsattest vereist.  Dit attest wordt afgeleverd door het “Oficina de Extranjero” of als er geen Oficina is dan bij het lokale politiebureau.

Verder zijn er nog de volgende documenten:

Door het verdwijnen van de “Tarjeta de Residentia” is het moeilijker geworden om zich te kunnen identificeren.   Belgen zijn nog in het bezit van een identiteitskaart  maar Nederlanders hebben een paspoort, wat op zich niet zo klein is.  Hierna staat in het kort hoe Nederlanders een identiteitskaart kunnen aanvragen.

Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

Wat heeft men nodig voor het aanvragen van deze kaart?

 • Uw huidig identiteitsdocument, paspoort of NIK
 • 3 pasfoto’s
 • Bewijs van inschrijving in een Spaanse gemeente (empadronamiento)
 • Bewijs van uitschrijving in Nederland, de aflevering hiervan gebeurt door de Nederlandse gemeente waar u het laatst woonachtig was.

Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders zich met het kind te melden op het consulaat en handtekening en paspoort van beide ouders zijn vereist.

De kostprijs voor deze Nederlandse identiteitskaart is momenteel € 49,10 .