De DGT presenteert de nieuwe borden voor elektrische oplaadpunten op de weg

De Algemene Directie Verkeer (DGT) heeft onlangs Instructie MOV 2022/12 op haar website gepubliceerd, met onder meer de nieuwe bewegwijzering voor burgers om de locatie en belangrijkste kenmerken van elektrische oplaadpunten op de wegen te herkennen.

De reeds geïnstalleerde elektrische oplaadpunten op snelwegen en stedelijke wegen moesten worden gemarkeerd en opgenomen worden in de officiële Catalogus van verkeersborden, waarvoor het ministerie van Verkeer, Mobiliteit en Stedelijke Agenda, het ministerie voor de Ecologische Transitie en de Demografische Uitdaging en dat van Binnenlandse Zaken, via het directoraat-generaal Verkeer de verantwoordelijkheid draagt, om zo samen te werken met als doel de inhoud ervan af te stemmen op de borden die al in andere landen van de Europese Unie bestaan.

Daarnaast is ook het bijbehorende pictogram voor “elektrisch voertuig” overeengekomen voor gebruik wanneer het nodig is om te specificeren dat de reikwijdte van een bepaalde signalering betrekking heeft op dit type voertuig.

1. Pictogram van de signalering van de oplaadpunten op de wegen:

De oplaadpunten worden op de wegen gemarkeerd met de borden waarvan het pictogram en de betekenis hieronder zijn aangegeven:

Tankstation en elektrisch oplaadstation.

Geeft de locatie aan van een tankstation met een elektrisch oplaadstation beschikbaar.

Elektrisch laadstation

Geeft de locatie van een elektrisch laadstation aan.

Tankstation, LPG en elektrisch oplaadstation.

Geeft de locatie aan van een tankstation met beschikbaarheid van vloeibaar petroleumgas (LPG) of autogas en een elektrisch oplaadstation.

2. Signalisatiepictogram elektrisch voertuig

Het pictogram elektrisch voertuig wordt gebruikt wanneer het nodig is om aan te geven dat de reikwijdte van de bewegwijzering betrekking heeft op dit type voertuig.

Al deze pictogrammen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk worden geplaatst op de dienstborden die burgers zowel op de weg als in stedelijke gebieden kunnen vinden.

Hier zijn verschillende voorbeelden:

De instructie is reeds in voege getreden en de nieuw geplaatste borden moeten voldoen aan de daarin opgenomen formaten.

De toepassing ervan zal echter progressief zijn naarmate de oude borden worden vernieuwd vanwege hun staat van slijtage.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.