DGT herinnert fietsers aan de regels met betrekking tot het vervoeren van een passagier

Fietsers die een passagier vervoeren, worden er door de Algemene Directie Verkeer (DGT) op gewezen dat hier strikte regels voor gelden.

Als weggebruikers moeten ook fietsers een reeks verkeersregels respecteren om hun veiligheid en die van de rest van de mensen die op de wegen van Spanje rijden te garanderen. De Algemene Directie Verkeer (DGT) heeft er nog eens op gewezen, dat de gevolgen van de niet-naleving kan hebben in de vorm van sancties.

Het heeft betrekking op fietsers die passagiers aan boord van de fiets vervoeren. Om veiligheidsredenen mogen fietsers op dit vervoermiddel alleen een passagier tot 7 jaar vervoeren. Dat is op voorwaarde dat ze een goedgekeurde extra stoel gebruiken en de bestuurder van de fiets meerderjarig is.

In het geval van het niet correct dragen van het kind, of zonder een goed goedgekeurd zitje, is de bijbehorende boete van de DGT € 100. Er kan niet meer dan 1 kind op de fiets worden vervoerd, ook niet als ze de vastgestelde maximumleeftijd niet bereiken.

Fietser en passagier moeten een een veiligheidshelm dragen wanneer ze zich op interstedelijke wegen (buiten de stad) bevinden. Dit is vrijgesteld bij langdurige beklimmingen, bij extreme hitte of om medische redenen. Binnen de stad is de helm nog steeds verplicht voor personen onder de 16 jaar en aanbevolen voor de rest. De boetes voor niet-naleving bedragen in dit geval € 200.

Er zijn ng andere wijdverbreide wanpraktijken onder weggebruikers in Spanje die de DGT wil uitroeien. Denk aan het gebruik van mobiele telefoons of het roekeloos oversteken van zebrapaden. 

Een van de verboden handelingen met bijbehorende boetes is de verplichting om van de fiets te stappen en te voet over te steken bij het bereiken van een zebrapad. Fietsers hebben op genoemde plaatsen geen voorrang en moeten de veiligheid van zichzelf en andere weggebruikers waarborgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.