Een staking van onbepaalde duur dreigt nu de Spaanse transportvakbonden het aanbod van de regering afwijzen

Een transportstaking voor onbepaalde tijd in Spanje lijkt steeds waarschijnlijker, nadat vertegenwoordigers van de sector op zaterdag 4 december, het voorstel verwierpen dat het ministerie van Transport, Mobiliteit en Stedelijke Agenda (MITMA) hen heeft aangeboden.

Er was al een staking gepland van 20 tot 22 december, die MITMA hen had gevraagd af te blazen, maar nu hebben de vakbonden gedreigd deze protesten voor onbepaalde tijd te laten duren als de regering niet met een aanbod komt dat hun problemen echt oplost.

Staatssecretaris, Isabel Pardo de Vera, had een delegatie van MITMA geleid die op vrijdag 3 een ontmoeting had met vertegenwoordigers van werkgevers zoals de Spaanse Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) , de Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) of de Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).

Na afloop van deze bijeenkomst stuurden ze een reactie uit waarin ze verzekerden dat in het voorstel dat het ministerie hun had aangeboden er niet adequaat gereageerd wordt op zaken als het verbod op deelname van de chauffeur aan laad- en loshandelingen, vermindering van wachttijden, verplichte toepassing van de bepaling over de herziening van de dieselprijs, teruggave van achterstallige bedragen van de sanitaire cent, niet-toepassing van het eurovignet en de rest van de punten die al jaren worden geclaimd.

Volgens het ministerie is het na de eerste bijeenkomst een probleem van particuliere aard, aangezien sommige transportbedrijven een concurrentievoordeel ten opzichte van anderen zoeken, om het contract te krijgen door overeenkomsten te sluiten met de beladers, die vaststellen dat de vrachtwagenchauffeur uit dit laden en lossen, een fysieke activiteit die het voor vrouwen moeilijk maakt om de sector te betreden”.

Het tweede probleem houdt verband met de brandstofprijs. Zoals MITMA opmerkte, kunnen vervoerders een prijsherzieningsclausule opstellen: “Maar meestal zien ze hiervan af om een ​​concurrentievoordeel te behalen, dus nemen ze uiteindelijk de grote opkomst aan die diesel doormaakt”.

De overheid hanteert al een prijsherzieningsbeleid, “maar alleen voor opdrachten waarin dat kan, namelijk bij openbare aanbestedingen”. Adif doet dit nu al om “het stilleggen van werkzaamheden aan treinsporen” te deblokkeren, die de bouwbedrijven vanwege de hoge grondstofprijs niet op zich konden nemen.

Ten derde zijn de werkgevers en de vakbonden het eens over de vraag naar rustplaatsen op veilige en bewaakte wegen. Dat vraagt, zoals het ministerie aangeeft een financiering, en het wegenonderhoud heeft al een tekort. Een deel van de ‘rode cijfers’ zou kunnen worden gecorrigeerd door de invoering van tolheffingen op de wegen en door de invoering van veilige rustplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs aan te moedigen”.

Het is deze laatste kwestie waarop bedrijven al druk op de regering beginnen uit te oefenen om te voorkomen dat vervoerders worden getroffen door deze toekomstige tolheffingen, de oorzaak van een aantal problemen. De regering schat echter dat het bedrag dat zij al een de transportsector heeft bespaard door de tolheffing op meer dan 1.000 km snelwegen af te schaffen in de afgelopen drie jaar is opgelopen tot ongeveer € 355 miljoen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.