Gaat de regering de BTW of de personenbelasting verhogen?

Het is een dilemma voor de Spaanse conservatieve minderheidsregering van de PP. Moet de Spaanse IVA (btw) wel of niet omhoog dit of komend jaar en moet de loonbelasting (IRPF) wel of niet omhoog om aan de strenge eisen van de Europese Commissie te voldoen. Spanje moet 5,5 miljard of gaan bezuinigen of binnenhalen. Voor de Spaanse regering zijn bezuinigingen geen optie maar ook het verhogen van de IVA en de IRPF wordt niet gezien als mogelijkheid. De Spaanse regering staat onder een grote druk vanuit Brussel en nu wil ook het Spaanse bedrijfsleven de BTW verhogen.

De conservatieve Partido Popular (PP) heeft voor de vorming van deze Spaanse regering van alle daken geroepen dat ze de Spaanse btw ofwel IVA (impuesto al valor agregado of impuesto sobre el valor añadido) en de personenbelasting IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) niet gaan verhogen.  Als de PP regering een van de twee zal verhogen dan verbreken ze voor de zoveelste keer een verkiezingsbelofte.

Het zal niet de eerste keer zijn dat de PP de beloften van voor de verkiezingen niet nakomt. Net na de winst in 2011 en de overname van de regering door de conservatieve volkspartij PP kondigde de kersverse premier Mariano Rajoy belastingverhogingen aan. Het excuus was toen dat de socialistische PSOE het land slechter had achtergelaten dan wat de PP wist op dat moment. Gedurende de laatste vier jaar heeft de PP het land geregeerd en lijkt het erop dat er niet veel veranderd is en dat het zelfs slechter is aangezien er misschien weer een IVA (btw) verhoging doorgevoerd moet wordenn. Dit keer kan de PP zich niet verschuilen achter de PSOE partij.

Toen de crisis in 2010 naar zijn hoogtepunt klom was de toenmalige premier José Luis Zapatero Rodriguez (PSOE) gedwongen om de crisis te accepteren en de algemene IVA te verhogen van 16% naar 18% en de gereduceerde IVA van 7% naar 8% terwijl de super gereduceerde IVA op 4% bleef. Slechts twee jaar later, in 2012 moest de PP regering van Mariano Rajoy weer de IVA verhogen, dit keer van 18% naar 21%, de gereduceerde IVA van 8% naar 10% terwijl de super gereduceerde IVA weer 4% bleef. Daarnaast werden sectoren die daarvoor een gereduceerde IVA hadden (cultuur, kapsalons, dierenartsen etc.) gedwongen van 8% naar 21% te gaan.

Nu zijn we vier jaar verder en lijkt het erop dat er niet veel is veranderd, de Spaanse regering zal of de belastingen moeten verhogen of flink moeten gaan bezuinigen. Hoe dan ook zal dit geen makkelijke taak gaan worden aangezien de PP een minderheidsregering heeft en niet zomaar alle beslissingen kan en mag nemen.

De Spaanse regering staat dus nu voor een dilemma aangezien zij niets willen verhogen terwijl er door de bedrijfssector in eigen land en vanuit Brussel veel druk wordt uitgeoefend. De PP zegt echter dat door de belastingen te verhogen het probleem niet weg zal gaan en er niet voldoende geld zal binnenkomen. Spanje is namelijk op Italië het Europese land waar het minste BTW wordt opgehaald. Het gemiddelde in Europa is 6,8% terwijl dat in Spanje 6,5% is en in Italië slechts 6,3%. Spanje verliest volgens Brussel veel geld door het blijven handhaven van de gereduceerde en super gereduceerde BTW tarieven.

Een van de belangrijkste sectoren binnen de Spaanse economie is de toeristische sector die een gereduceerd IVA (btw) percentage heeft van 10%, net zoals de horecasector die erg groot is in het land en gerelateerd is met het toerisme. Het probleem is echter dat mocht de Spaanse regering dat percentage omhoog (moeten) doen dan komt dat op 21% te staan en is Spanje niet meer concurrerend en aantrekkelijk wat betreft de prijzen in het toerisme met alle gevolgen van dien.

Huidige IVA (btw) tarieven in Spanje

Spanje kent op dit moment 3 tarieven, te weten  21%, 10% en 4%.

  • Het standaard tarief is 21% en is voor de meeste goederen en diensten.
  • Het verminderd/gereduceerd tarief van 10% is geschikt voor de aankoop van een nieuwe woning van een bouwfirma, transport van reizigers, enz.
  • Het super verminderd/gereduceerd tarief van 4% is geschikt voor basisproducten zoals brood, eieren, kaas, kranten en magazines.

Er is geen IVA (btw) op de volgende goederen en diensten: medische diensten, onderwijs, culturele en sportieve verenigingen, financiële en verzekerings transacties, de verhuur van woningen (uitgezonderd die gebruikt worden door bedrijven).

Huidige personenbelasting (IRPF) tarieven in Spanje

De personenbelasting is een directe belasting die gekoppeld is aan het inkomen van personen. Dit inkomen kan afkomstig zijn van werk als loontrekkende of zelfstandige. Het belastbaar inkomen is het verschil tussen het verdiende inkomen en de  aftrekposten welke toegelaten zijn volgens de Spaanse wet. Op dit moment lopen de IRPF percentages uiteen van 24,4% bij een salaris van minder dan 17.707,20 euro per jaar, 29,7% bij een jaarsalaris tussen de 17.707,20 euro en 33.007,20 euro en 39,8% bij een salaris tussen de 33.007,20 euro en 53.407,20 euro. Het hoogste IRPF percentage is 51,9% voor jaarsalarissen van 300.000.20 euro en daarboven.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *