Gibraltar waarschuwt de Spanjaarden dat hun rechten in Gibraltar kunnen beperkt worden

Foto: Steve

Een belangrijk lid van de regering van Gibraltar zegt dat zij de rechten van Europese en vooral dan Spaanse burgers kunnen afnemen indien zij uitgesloten worden van de onderhandelingen over de Brexit.

Dr Joseph Garcia, de vice-eerste minister van Gibraltar, zegt dat de clausule in het voorstel van de tekst waarin vermeld staat dat Spanje de status van Gibraltar moet goedkeuren illegaal is.

De regering van Gibraltar heeft advies ingewonnen bij de meest vooraanstaande advocaten in Groot-Brittannië en die beweren allemaal dat de voorgestelde tekst illegaal is.  De positie van de regering is dan ook dat als Spanje onder die clausule een veto stelt de regering van Gibraltar naar de rechtbank stapt, onafhankelijk wat ze zal doen met de ganse Brexit.

Clausule 24 in die tekst geeft inderdaad aan Spanje een effectief veto over de status van Gibraltar tijdens de overgangsperiode die volgt op de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Garcia zegde dat zijn regering de rechten van Europese burgers kan beperken die op de rots wonen en werken.  Volgens hem kunnen zij niet langer verplicht worden om aan Europese burgers dezelfde rechten te geven als aan hun eigen burgers.  Deze beperkingen willen zij niet maar het is en blijft een optie.

Momenteel wonen er 2.000 Europese burgers in Gibraltar en ongeveer 13.000 mensen steken dagelijks de grens over om in Gibraltar te gaan werken.

Ondertussen is de vlag van de Europese Unie, die op een aantal plaatsen in Gibraltar hangt, vervangen door de vlag van het Commonwealth.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.