Het EU Digital Covid-certificaat: wie geeft het af en waarvoor dient het?

 1. Waar dient het paspoort voor?
 2. Mogen landen het paspoort voor andere doeleinden gebruiken?
 3. Wie geeft deze certificaten af?
 4. In welk formaat zullen ze beschikbaar zijn?
 5. Waarom wordt dit gedaan?
 6. Welke gegevens moeten worden opgenomen?
 7. Waarom is er voor deze drie scenario’s gekozen?
 8. Hoe kunt u bewijzen dat u Covid-19 heeft gehad?
 9. Moet ik betalen voor het document?
 10. Wanneer treedt het in werking?
 11. Betekent dit dat gevaccineerd worden verplicht is om te reizen?
 12. Welke voordelen heb ik als ik het certificaat heb?
 13. Welke vaccins zijn toegestaan?
 14. Komen maatregelen zoals quarantaines ten einde?
 15. Hoe lang blijft de verordening van kracht?

Het zogenaamde ‘coronaviruspaspoort’ zal op 1 juli in het hele blok van de Europese Unie van kracht worden en heeft tot doel documenten zoals een bewijs van vaccinatie of PCR-testresultaten te standaardiseren.

Vanaf 1 juli gaat de Europese Unie een ” coronaviruspaspoort ” in gebruik nemen waarmee haar burgers door alle landen kunnen reizen zonder dat er quarantaines nodig zijn, ervan uitgaande dat de epidemiologische situatie geen nieuwe wending neemt. Het “EU Digital Covid-certificaat”, zoals het schema bekend staat, probeert de documenten die door elk land worden uitgegeven te standaardiseren, zodat ze door elk lid kunnen worden herkend.

1.Waar dient het paspoort voor?

Het EU Digital Covid-certificaat heeft tot doel het gebruik van nationale certificaten in de hele unie te garanderen die bewijzen dat de houder is ingeënt tegen Covid-19, een negatieve PCR- of antigeentest voor het virus heeft gehad, of is hersteld van de ziekte en zo geniet van een periode van immuniteit tegen herinfectie. Het digitale Covid-certificaat moet beschikbaar zijn voor inwoners van de Unie, ongeacht hun nationaliteit. Dit omvat waarschijnlijk ook onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, die niet mogen worden getroffen door het feit dat hun land nu de Europese Unie heeft verlaten via het proces dat algemeen bekend staat als “Brexit”.

2. Mogen landen het paspoort voor andere doeleinden gebruiken?

Dit ligt binnen hun bevoegdheden. Sommige landen willen bijvoorbeeld dat dit document niet alleen wordt gebruikt voor het vrije verkeer van reizigers in de EU, maar ook voor sociale evenementen. Oostenrijk wil het gebruiken voor toegang tot hotels, restaurants en culturele activiteiten.

3. Wie geeft deze certificaten af?

De lidstaten beslissen hierover. In het geval van Spanje kunnen de regio’s, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheidszorgstelsels en voor de algehele controle van de pandemie op hun grondgebied, deze taak worden toegewezen. Het ministerie van Volksgezondheid stelt hen de nodige technische middelen ter beschikking om het centraal vaccinatieregister te kunnen raadplegen.

4. In welk formaat zullen ze beschikbaar zijn?

Burgers kunnen kiezen tussen papier, digitaal of beide.

5. Waarom wordt dit gedaan?

Nadat een aantal EU-landen had aangekondigd dat ze dergelijke certificaten zouden creëren, besloot Brussel dat het een model moest maken dat het herstel van het volledige verkeer binnen de EU mogelijk maakt. De EU probeert ook een einde te maken aan valse PCR-test- en vaccinatiecertificaten door een gehomogeniseerd systeem te creëren waar de gegevens kunnen worden geverifieerd.

6. Welke gegevens moeten worden opgenomen?

De opgenomen gegevens moeten de EU-overschrijdende functionaliteit vergemakkelijken, dat wil zeggen dat een land een document kan accepteren dat is afgegeven door een ander EU-lid. Het certificaat moet met name een streepjescode of QR-code bevatten waarmee onder meer de authenticiteit en geldigheid van het document kan worden gecontroleerd. Het certificaat moet in de officiële talen van het land van afgifte en in het Engels zijn opgesteld. Bovendien bevat een ander document de details van het Covid-19-vaccin dat de houder heeft ontvangen, het resultaat van een PCR-test of informatie die garandeert dat de drager het virus heeft overwonnen als hij het eerder had opgelopen.

7. Waarom is er voor deze drie scenario’s gekozen?

De Commissie is van mening dat de wetenschappelijke literatuur inmiddels consequent heeft geconcludeerd dat de Covid-19-vaccins bijdragen aan het doorbreken van de transmissieketen en dat degenen die de afgelopen zes maanden Covid-19 hebben gehad, een verminderd risico hebben om anderen te besmetten.

8. Hoe kunt u bewijzen dat u Covid-19 heeft gehad?

Het document moet de datum van de eerste positieve PCR-test bevatten. Dat certificaat is maar 180 dagen geldig.

9. Moet ik betalen voor het document?

Nee, het certificaat is gratis. Om fraude te voorkomen, kan een vergoeding in rekening worden gebracht als de houder het document herhaaldelijk verliest.

10. Wanneer treedt het in werking?

Op 1 juli. Voor landen die niet op tijd klaar zijn, wordt gedacht aan een introductieperiode. In Spanje zal het certificaat vóór die datum van kracht worden – het kan zelfs al vandaag beginnen met een proefprogramma, dat samenvalt met de heropening van de Spaanse grenzen voor wereldwijde bezoekers die zijn ingeënt.

11. Betekent dit dat gevaccineerd worden verplicht is om te reizen?

Nee. Het paspoort kan eigenlijk geen voorwaarde zijn om te reizen.

12. Welke voordelen heb ik als ik het certificaat heb?

Het Covid-certificaat garandeert dat de drager dezelfde rechten heeft als lokale burgers in een ander EU-land. Als een Oostenrijks restaurant bijvoorbeeld alleen klanten met het certificaat toelaat, is het Spaanse document even geldig.

13. Welke vaccins zijn toegestaan?

De EU accepteert alle door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geautoriseerde geneesmiddelen: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca en Janssen. Een land zal echter ook versneld certificaten kunnen accepteren voor iedereen die een vaccin heeft ontvangen dat is gevalideerd door een EU-lidstaat, een land dat een tijdelijke autorisatie heeft of wiens gebruik om dringende redenen is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De EU-verordening stelt alleen dat er geen uitzonderingen kunnen zijn: als een staat accepteert dat de inwoners van een ander lid (of een derde land) kunnen reizen met vaccins die niet zijn goedgekeurd door de EMA, moeten ze deze mogelijkheid uitbreiden naar de rest van de leden van het blok van 27 landen.

14. Komen maatregelen zoals quarantaines ten einde?

Dit is het doel van het certificaat, maar elk land behoudt zich het recht voor om nieuwe beperkingen op te leggen als zij van mening zijn dat de epidemiologische omstandigheden dergelijke maatregelen vereisen. In dit geval moeten ze, indien mogelijk, met een opzegtermijn van 48 uur aan de rest van de EU-lidstaten worden meegedeeld.

15. Hoe lang blijft de verordening van kracht?

Tot nu toe 12 maanden. Het doel van de Europese instellingen is om alle beperkingen van de bewegingsvrijheid op te heffen wanneer de epidemiologische omstandigheden dit toelaten. De Europese Commissie zal vier maanden nadat zij met de toepassing van de verordening is begonnen en drie maanden voordat deze periode van een jaar afloopt, een rapport moeten indienen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.