Het Hoog Gerechtshof heeft beslist dat banken geen boetes mogen opleggen voor het in het rood staan op uw bankrekening

Banken in Spanje mogen nu niet langer kosten aanrekenen aan klanten die in het rood staan op hun bankrekening. Enkel interest mag nog aangerekend worden. Dit staat in een recent vonnis van het Hooggerechtshof dat tot stand kwam door een klant in het Baskenland.

Het vonnis verwijst naar een zaak voor het Europese Hof van Justitie van 3 oktober dit jaar – de ‘Gyula Kiss’-zaak – waarin staat dat de consument moet kunnen controleren of er geen overlapping is tussen de in rekening gebrachte vergoedingen en de geleverde diensten.

Het in gebreke blijven met de betaling van een lening of hypotheek stelt een kredietgever uiteindelijk in staat gerechtelijke stappen te ondernemen om de schuld terug te vorderen, zoals het in beslag nemen van beveiligde activa, maar na een vastgestelde periode of percentage van het onbetaalde krediet – in het geval van hypotheken kan er geen actie worden ondernomen totdat ofwel de onbetaalde maandelijkse termijnen in totaal ten minste 20 procent van de totale schuld bedragen, ofwel een heel jaar aan quota zijn gemist, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, volgens een EU-richtlijn die Spanje onlangs in de nationale wetgeving heeft opgenomen.

In het geval van Kutxabank, voorheen bekend als de BBK en die overal in Spanje actief is, zijn de procedures voor het in rekening brengen van € 30 telkens wanneer een klant ongeautoriseerd in het rood staat of zijn of haar maandelijkse hypotheekaflossing meer dan een week te laat betaald heeft. Deze praktijk is nu gestopt door de hoogste rechtbank in het land.

Ook wordt de rente tegen de huidige tarieven automatisch in rekening gebracht voor een ongeautoriseerde roodstand na een bepaalde periode van dagen, of voor een late betaling van een lening of hypotheek, als standaardpraktijk, en het Hooggerechtshof is van mening dat een boete bovenop een ‘dubbele straf’ is.

Het is nog niet duidelijk of het vonnis van de Hoge Raad met terugwerkende kracht van toepassing is en voor hoelang dit gevolgen zou hebben voor betalingen in het verleden, maar het lijkt waarschijnlijk dat het pas effectief zal zijn vanaf de datum van de collectieve beslissing van de rechters.

Een gedachte over “Het Hoog Gerechtshof heeft beslist dat banken geen boetes mogen opleggen voor het in het rood staan op uw bankrekening”

  1. Word onderhand tijd! Sabadell rekent 39€ aan wat bovenop de nalatigheids intrest komt. Zelfs voor een bedrag van – 5€ gewoon schandalig. Eindelijk komt er beweging. Leningen voor vastgoed zijn nu te verkrijgen tegen +- 1% Sabadell met een variabele lening 4,95%

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *