Hoe werd Spanje wereldleider in orgaantransplantaties?

Tijdens de laatste 25 jaar is Spanje dé wereldleider in orgaandonatie en in 2016 brak het land zelfs zijn eigen record wat betreft de uitgevoerde orgaantransplantaties.

Maar hoe bereikte Spanje dit niveau?

Tijdens 2016 werden er 4.818 orgaantransplantaties uitgevoerd en daarmee brak men het record van 2015 dat op 4.769 stond, deze cijfers kan men terugvinden in de gegevens van de Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Van deze transplantaties waren er 2.994 nier-, 1.159 lever-, 281 hart-,  307 long-, 73 pancreas- en 4 waren darmtransplantaties.

Dat betekend dat Spanje 43,4 individuele donors per miljoen inwoners had in 2016, een stijging van de 39,7 in 2015 en de 36 in 2014.  Dit Spaans cijfers ligt veel hoger dan het Europees gemiddelde dat slechts op 19,6 staat.

Spanje slaagde er in om zijn hoge standaard in orgaantransplantatie te behouden niettegenstaande de zware besparingen in de gezondheidssector door de economische crisis die het land zwaar teisterde.

Volgens een artikel in het Amerikaans tijdschrift, American Journal of Transplantation, staat Spanje model voor tal van andere landen die van het land nog veel kunnen leren.

De oprichting in 1989 door het ministerie van Volksgezondheid van de Organización Nacional de Trasplantes (ONT) betekende dat er slechts een instelling verantwoordelijk was voor alles wat in verband staat met orgaandonaties en orgaantransplantaties.  Daardoor slaagde men er in om binnen de tien jaar het aantal transplantaties in het land te verdubbelen .

Het Spaanse model betrouwt op de aanduiding van de geschikte professionelen (vooral dokters van de intensieve zorg) om zo zeker te zijn dat men snel kan reageren wanneer er een patiënt sterft in omstandigheden die orgaandonatie toelaat.

Professionelen in de medische sector krijgen steun van de ONT en regionale coördinatie centra om de mogelijkheden te herkennen wanneer een orgaandonatie mogelijk is buiten de intensieve zorg en buiten de ziekenhuizen.

Andere landen hebben een leeftijdslimiet ingevoerd voor orgaandonatie maar in Spanje is dit ook mogelijk voor donaties van lichamen boven de 65 jaar.  In feite zijn 10 procent van de orgaandonors ouder dan 80 jaar.

Maar de belangrijkste oorzaak van de leidende positie van Spanje is dat hier een “opt-out” systeem in werking is waarbij alle inwoners automatisch geregistreerd staan als orgaandonor tenzij zij uitdrukkelijk hun weigering hebben laten registreren.

Een andere belangrijke reden van het succes is volgens Beatriz Domínguez-Gil van ONT dat elke maal er iemand sterft er gekeken wordt of de overledene in aanmerking komt voor orgaandonatie.

Volgens de Europese Unie is het gebrek aan organen de oorzaak van de steeds langer worden wachtlijsten in de ganse wereld. In 2014 waren er volgens de EU 86.000 mensen die op een organdonatie wachten in de EU, Noorwegen en Turkije.  16 mensen stierven per dag terwijl zij wachten op een transplantatie.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.