Is er een leeftijdsgrens om in Spanje met de auto te mogen rijden?

In Spanje is er een momenteel een debat gaande waarover je al zeker hebt gehoord of gelezen op sociale netwerken: moet er een leeftijdsgrens komen voor autobestuurders?

De verdedigers van dit standpunt zijn van mening dat er in de loop der jaren bepaalde mensen zijn die hun auto best in hun garage laten staan. Anderen zijn van mening dat capaciteiten verband houden met mensen en niet met een specifieke leeftijd. De realiteit is dat er in Spanje geen leeftijdsgrens is om te mogen autorijden.

Momenteel zijn het de Medische Erkenningscentra zijn die moeten beoordelen of iemand bevoegd is om een voertuig te besturen, ongeacht of ze zijn 60, 70, 80 … of nog ouder zijn. Daarvoor zijn er psychotechnische tests, die de toestand van de bestuurder analyseren om vervolgens te bepalen of die persoon al dan niet een risico kan vormen voor de andere weggebruikers.

Oudere bestuurders kunnen in aanmerking komen om een voertuig te besturen, maar dan met beperkingen.

Het percentage automobilisten tussen 65 en 85 jaar dat de erkenning niet haalt is 1%, terwijl het percentage bestuurders boven de 86 die de erkenning niet halen slechts 2% is. Hoewel er moet gezegd worden dat ze over het algemeen geschikt zijn om een voertuig te besturen maar dan met beperkingen. Beperkingen die aangegeven worden met een code op het rijbewijs zelf (nummer 12). Er kan bijvoorbeeld een beperking gelden voor het rijden ‘s nachts of het rijden in slechts één geografisch gebied.

Naarmate we ouder worden, nemen onze fysieke capaciteiten af en deze zijn essentieel tijdens het autorijden: we verliezen gehoor, zicht en worden ook langzamer. Zolang mensen echter voldoen aan de minimumeisen van de medische erkenningscentra, mogen ze autorijden.

Volgens de DGT bedraagt het totale aantal rijbewijzen in gans Spanje ongeveer 27 miljoen. Hiervan zijn er 4,1 miljoen van mensen ouder dan 65 jaar, ofwel 15,5% van het totaal. In 2019 stierven 492 ouderen bij een verkeersongeval (267 op interlokale wegen en 225 op stedelijke wegen, volgens de DGT), wat neerkomt op 28% van de totale slachtoffers.

Zoals aangegeven door de vorige cijfers moet je objectief zijn bij het beoordelen of een oudere persoon al dan niet met de auto kan rijden, en de psychotechnische tests de resultaten laten weerspiegelen. Een ander debat dat echter openstaat, is of ouderen dezelfde tests moeten ondergaan als jongere mensen of dat ze specifieker moeten zijn om hun status te beoordelen.

Wat is de geldigheid van het rijbewijs vanaf 65 jaar?

Het rijbewijs (klasse B) moet om de tien jaar worden vernieuwd tot de leeftijd van 65 jaar, waarna het om de 5 jaar moet vernieuwd worden.

Tips voor oudere bestuurders die blijven rijden:

  • Als u rijdt, neem dan regelmatig een pauze (elk uur tot anderhalf uur).
  • Rijd op wegen en straten die u al kent.
  • Vermijd het rijden met de auto op momenten met minder licht: schemering en zonsopgang.
  • Probeer niet te rijden als het slecht weer is: sneeuw, mist, regen…
  • Rijd niet na het eten omdat slaperigheid kan optreden.
  • Laat u regelmatig controleren, vooral uw zicht en gehoor.
  • Zoek uit of de medicijnen die u gebruikt u slaperig maken en rijd niet als u dat wel doet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.