Kan je door de lockdown een deel van de kost van uw auto-verzekering terug krijgen?

Uitstel van betaling voor hypotheken, hulp aan zelfstandigen, ERTES in bedrijven, schorsing en uitstel van betaling van verlopen ITV’s en… is er dan een teruggave van een deel van de autoverzekering bij de noodtoestand mogelijk? De consumentenorganisatie Facua meent dat het mogelijk en afdwingbaar is en is daarom een ​​campagne gestart onder het motto #QuieroMiDinero.

Facua heeft al een platform gelanceerd waar het niet alleen de terugbetaling van een deel van het verzekeringsbedrag voor privé-voertuigen eist vanwege de afname van het risico op ongevallen tijdens de noodtoestand. Men krijgt hier ook advies over hoe polishouders claimacties kunnen ondernemen tegen hun verzekeringsmaatschappij en hoe ze kunnen optreden als ze weigeren hen te compenseren met kortingen of toekomstige kortingen.

Voor Facua hebben alle maatregelen van de lockdown en de beperking van de circulatie, geregeld door het koninklijk besluit van de staat van alarm, geleid tot een afname van de risico’s en overweegt de vereniging een recht op teruggave of subsidiëring van een percentage van de verzekering te eisen. De organisatie is van mening dat meer dan 30 miljoen verzekerden die in Spanje een verzekering hebben van deze maatregel zouden moeten kunnen genieten.

Volgens Facua is artikel 13 van de wet 50/1980 van 8 oktober over de verzekeringscontracten van kracht dat als er een afname is van het risico van claims in de loop van het contract er aan het einde van de lopende periode die door de premie wordt gedekt het bedrag van de toekomstige premie met het overeenkomstige aandeel moet worden verlaagd.

Facua heeft al rapporten gestuurd naar de vice-president van Sociale Rechten, Pablo Iglesias, en naar de ministers van Economie en Consumptie, respectievelijk Nadia Calviño en Alberto Garzón, met het verzoek om goedkeuring van een regel die deze verplichting van verzekeraars jegens hun klanten uitdrukkelijk reguleert. Facua stelt verder dat verzekeraar zelf kan beslissen of hij korting wil geven op de volgende premie of een evenredig deel van de reeds betaalde premie terug wil geven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.