Met het naderen van de Brexit verlaten meer en meer Britten Spanje

Spanje kent de 1 euro winkeltjes, alle producten voor 1 euro en geproduceerd in China, maar de laatste tijd zijn er nog dergelijke  winkeltjes bijgekomen.  Alleen zijn het geen Chinese producten die men hier kan kopen maar is kledij, huisraad en decoratieve elementen in de aanbieding.

De producten komen dus niet uit China maar ze komen uit de woningen van lokale Britten die hun goederen aan liefdadigheid geven.  De laatste tijd zien we meer en meer Britten die Spanje verlaten en die daarom hun woning verkopen.  Omdat zij veel van hun klein huisraad niet meenemen komen die in de winkeltjes voor liefdadigheid terecht.

Veel Britten keren terug naar Groot-Brittannië omdat voor hen het leven hier zeer duur is geworden.  Veel Britten verliezen relatief veel geld door de devaluatie van het Britse pond die werd ingezet na het referendum voor de Brexit.  Momenteel krijgen zij voor een pond slechts 1,12 euro en dat is een pak minder dan de meer dan 1,7 euro in de, voor hen, gouden jaren.

Volgens het Spaanse Instituto Nacional de Estadística is het aantal Britse residenten in de laatste vijf jaar gedaald van 397.892 naar  240.785, een daling met 157.107. Een deel van de daling kan ongetwijfeld toegeschreven worden door de nieuwe regelgeving over de gemeentelijke inschrijvingen in een aantal Spaanse regio’s.

De statistieken van de INE tonen aan dat 102.367 Britse residenten Spanje tussen 2012 en 2017 verlieten. Terwijl er elk jaar mensen vanuit Groot-Brittannië naar Spanje komen, 88.799 in dezelfde periode, zijn er toch meer Britten die Spanje verlaten dan die naar hier komen.  Dit is voor de eerste maal dat dit gebeurt, tussen 2008 en 2012 kwamen er 40.454 meer Britten naar Spanje dan dat er vertrokken.

Experten geven aan dat er twee oorzaken zijn voor de daling van de Britse residenten. Op de eerste plaats is er de nieuwe regelgeving voor de inschrijving in de gemeente.  Men denkt dat er tienduizenden Britten nog altijd ingeschreven zijn in een gemeente maar al jaren geleden zijn vertrokken.  Gemeentebesturen krijgen geld voor elke inwoner en dus namen zij een controle niet echt serieus.

Maar veranderingen in de wet verplichten gemeentebesturen nu om alle twee jaar een controle uit te voeren en om de vijf jaar als de persoon opgenomen is in het Centraal Register voor Buitenlanders.

De daling in het officiële aantal Britten is zeer ernstig te noemen in de regio Valencia, een regio die lang de grootste aantrekking uitoefende op de Britten.  Maar in de voorbije vijf jaar is het aantal Britten in de regio bijna gehalveerd, van 145.652 naar 75.054.  Maar ook Andalusië is een groot aantal Britten verloren maar niet zo veel als in de regio Valencia.  Andalusië is momenteel de Spaanse regio met de grootste gemeenschap Britten.

Britten in Spanje geloven dat de invloed van de Brexit een aantal onder hen zal dwingen om te vertrekken.   Velen wachten af hoe de gezondheidszorg voor hen zal evolueren.  Momenteel vinden zij de zorg uitstekend maar zal dit zo blijven?  De eerste minister van de regio Valencia,  Ximo Puig, verzekerde de Britse inwoners al dat zij aangesloten kunnen blijven in de plaatselijke gezondheidszorg maar daar kan hij geen beslissing over nemen.  De beslissing zal genomen worden op de Brexit onderhandelingen tussen Europa en Groot-Brittannië.

Het dalend aantal Britten in Spanje kan ook gekoppeld worden aan het verlies van koopkracht.  De Britse gemeenschap is een gesloten gemeenschap met hun eigen bars, restaurants, winkels en clubs maar door de devaluatie van de pond hebben zij minder geld te spenderen, iets wat de Britse winkels en bars maar al te goed voelen.

Naar gelang deze gemeenschap steeds ouder wordt, veel Britten komen naar Spanje bij hun pensioen op 65 jaar, en als zij dan weduwe of weduwnaar worden is de drang om naar Groot-Brittannië terug te keren steeds groter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.