Nieuwe Spaanse wetten op de dierenbescherming zijn van kracht

Foto: M.Arafat

Vanaf 1 februari is er, door de nieuwe wetten op de dierenbescherming,  iets veranderd in het hebben van huisdieren en poogt de overheid zo om het lijden van dieren te verminderen.

De amputatie van staarten en oren of het verwijderen van tanden, nagels en stembanden zijn vanaf nu in gans Spanje verboden.

Verder is het niet meer toegelaten om dieren als prijs te geven en mag men, als cadeau,  geen dieren meer aan jongeren onder de 16 jaar oud geven.

Sinds 2007 werkt de Spaanse wetgever aan de ratificatie van de Europese Conventie over de bescherming van dieren, 2 decennia na het akkoord in Straatsburg in 1987.

De Asociación Nacional para la Defensa de los Animales viert nu, na tien jaren wachten, dat Spanje uiteindelijk de conventie geratificeerd heeft om de dieren te beschermen.

Maar zij waarschuwen ook dat tal van autonome regio’s nu hun regionale wetgeving moeten aanpassen aan de nationale wetgeving.  Voor tal van regio’s ging het inpassen van de Europese conventie niet snel genoeg en zij voerden zelf regels in om de bescherming van dieren te regelen.

Spanje heeft zich nu verplicht om informatieprogramma’s te starten over het fokken, trainen, handel en het bezit van dieren om dit alles onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

Het akkoord wil ook een beletsel zijn om dieren als cadeau te geven aan kinderen jonger dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toelating van de ouders.

De nieuwe wetgeving regelt ook een aantal aspecten van het dierenwelzijn en de fok van dieren met commerciële doeleinden en het gebruik van dieren in advertenties en op shows, tentoonstellingen en wedstrijden.

Chirurgische tussenkomsten zonder een medische noodzakelijkheid zijn verboden.  Moet er toch een chirurgische tussenkomst zijn dan moet zij gebeuren onder verdoving en zij moet uitgevoerd worden door een dierenarts.

Verder mag men een dier laten inslapen maar dat moet uitgevoerd worden door een dierenarts of een ander bevoegd persoon.  Er is een enkele uitzondering voorzien en dat is in geval van nood als het lijden van het dier te groot is en er geen dierenarts beschikbaar is.

Verdrinking of andere vormen van verstikking, het gebruik van gif of medicijnen en de elektrocutie zijn verboden.

Een gedachte over “Nieuwe Spaanse wetten op de dierenbescherming zijn van kracht”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.