Nieuwe uitspraak met betrekking tot mede-eigendom maakt het mogelijk dat te veel betaalde belastingen kunnen worden teruggevorderd

Er is een feitelijke toestand die bekend staat als condominium of mede-eigendom van een onroerend goed wanneer het twee of meer eigenaren heeft.

Er zijn veel situaties mogelijk waarin een mede-eigendom van een dergelijke woning kan bestaan hoewel de meest voorkomende de gezamenlijke aankoop van een woning door meerdere personen, de aankoop door een getrouwd paar of de overname door overerving door meerdere erfgenamen zijn.

Wanneer de eigenaars van dezelfde eigendom beslissen dat een van hen het volledige eigendom van die woning verkrijgt in ruil voor betaling aan de anderen, is het mogelijk om een ​​overeenkomst of overdracht uit te voeren die bekend staat als het uitdoven van de mede-eigendom.

Vanuit fiscaal en economisch oogpunt is dit uitdoven van mede-eigendom voordeliger dan de eenvoudige verkoop van het aandeel van de ene eigenaar aan de andere eigenaars.

In plaats van het betalen van de btw of de overdrachtsbelasting (TPO) (die al snel 10% van de waarde van het overgedragen deel van het onroerend goed kan bedragen) is het uitdoven van het mede-eigendom aan te raden. Hier moet enkel een ​​zegelbelasting (AJD) worden betaald, (die in bijvoorbeeld de regio Valencia is vastgesteld op slechts 1,5% van de totale waarde van het onroerend goed).

Bovendien geldt het uitdoven van een mede-eigendom niet als een meerwaarde ten behoeve van de inkomstenbelasting en daarom is geen betaling van Plusvalia Municipal vereist.

Bijgevolg, wanneer het uitdoven van de mede-eigendom wordt uitgevoerd, zal de koper van het eigendom (dat wil zeggen degene die het eigendom overneemt) slechts een klein percentage betalen, dat in het voorbeeld van de Valenciaanse Gemeenschap 1,5% van de waarde van het eigendom bedraagt.

Het goede nieuws voor degenen die betrokken zijn bij deze situatie is dat het Hooggerechtshof onlangs een fundamentele resolutie heeft getroffen over de belasting op het uitdoven van de mede-eigendom.

Volgens dit besluit is de grondslag waarop de belasting moet worden toegepast niet de totale waarde van het onroerend goed waarvan het aandeel wordt toegekend (zoals het belastingkantoor beweerde), maar alleen de waarde van het overgedragen aandeel.

Daarom geven de nieuwe juridische criteria aan dat, vanaf nu, wanneer een uitdoving van de mede-eigendom wordt uitgevoerd, de persoon die het onroerend goed bewaart en “de anderen uitkoopt” alleen de AJD hoeft te betalen voor de waarde van het deel van het onroerend goed die hij ontvangt en niet voor zijn totale waarde (zoals tot nu toe door de belastingdienst werd beweerd), wat in dergelijke gevallen gemiddeld 50% belastingbesparing betekent.

Maar het besluit heeft niet alleen invloed op het uitdoven van mede-eigendommen die vanaf nu kunnen worden gemaakt, maar ook op de eerder gemaakte besluiten.

In feite opent deze uitspraak van de rechtbank de deur voor mensen die eerder zijn belast op de volledige waarde van het onroerend goed om een ​​terugbetaling van de teveel betaalde belasting te eisen, op voorwaarde dat deze niet eerder dan vier jaar geleden werd afgesloten.

Als u daarom het uitdoven van de mede-eigendom van een woning wilt beëindigen of er in de afgelopen vier jaar een hebt gemaakt en de te veel betaalde belastingen wilt terugvorderen, neem dan contact met een advocaat die hierbij kan assisteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.