Nu komen er toch boetes voor een verlopen ITV en wat kan u doen om ze te vermijden?

Vanwege de beperkingen met het coronavirus tijdens het afgelopen jaar, hebben veel buitenlanders en Spanjaarden hun voertuigen niet kunnen laten controleren bij de automobielcontrole (ITV).

Tráfico vereist nu dat de chauffeur aantoont “dat hij een afspraak had bij de automobielcontrole voor het voertuig en dat die werd aangevraagd vóór de vervaldatum die op de ITV-kaart staat”.

Duizenden burgers kunnen boetes krijgen voor het rijden met een verlopen ITV, maar de afspraken worden drie en vier maanden te laat gegeven vanwege het ineenstorten van het systeem en niet door de fout van de bestuurder.

Tráfico heeft nu bevolen dat de boetes moeten betaald worden door bestuurders die bestraft zijn voor het rijden met een verlopen ITV wanneer ze niet kunnen bewijzen dat ze een afspraak bij de ITV hadden die van voor de vervaldatum van het huidige document is.

De DGT heeft de volgende instructies gegeven voor “gevallen waarin de ITV verlopen is na het einde van de staat van alarm en voor die provincies waarvan is aangetoond dat het niet mogelijk was om de oproeping voor de ITV-beoordeling bij te wonen”:

  1. De sanctieprocedure wordt afgewezen als is aangetoond dat er een afspraak beschikbaar is voor de ITV-toetsing van het aangevraagde voertuig vóór de vervaldatum die op de ITV-sticker staat, met vermelding van de reden in het gedeelte ‘opmerkingen’.
  2. Strafprocedures voor verlopen ITV zullen worden verdergezet wanneer de afspraak is aangevraagd na de vervaldatum die op de ITV-kaart staat vermeld.

Dus om het duidelijk te maken, boek NU uw ITV controle als u dat nog niet hebt gedaan. Ga naar itvcita, de site is momenteel erg traag vanwege de grote vraag naar afspraken. Voeg uw kentekennummer en registratiedatum van het voertuig toe en ga verder met het invullen van de gegevens.

Als dit lukt, krijgt u een nummer (in het rood), dat is uw afspraaknummer. Druk het document af of download het als pdf en bewaar het op uw mobiele telefoon voor het geval u door de politie wordt tegengehouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.