Slechts een op de vier asielaanvragen wordt in Spanje goedgekeurd

Spanje kreeg in 2018 een record aantal asielaanvragen te verwerken en daarmee maakt het land deel uit van de top 5 van de groep Europese landen met het hoogste aantal aanvragen. Maar Spanje keurt een veel lager aantal aanvragen goed dan gemiddeld en in 2018 werden er slechts 12.000 aanvragen van de 54.000 goedgekeurd.

Volgens de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) is het acceptatiepercentage gedaald van 35% naar 24%, het laagste percentage van de zeven Europese landen met het hoogste aantal asielverzoeken (Duitsland, Griekenland, Zweden, Italië, Frankrijk en Spanje). Duitsland staat bovenaan de lijst en verleende vorig jaar bescherming aan 50% van 185.853 aanvragen. 

De cijfers van 2018 onthullen ook de achterstand bij het Asielkantoor. Asielaanvragen worden er traag afgehandeld. Er zijn momenteel 78.710 aanvragen die nog moeten worden verwerkt en dat kan tot twee jaar duren eer het wordt opgelost. In december kondigde de regering van de Spaanse Socialistische Partij (PSOE) een actieplan aan met meer personeel en middelen in een poging het proces te versnellen. Het Asielkantoor werd bemand door slechts 60 mensen sinds het werd opgericht in 1992, toen Spanje nauwelijks asielaanvragen ontving.

Van de 11.875 goedgekeurde aanvragen kregen slechts 575, minder dan 5%, de status van vluchteling, die het hoogste niveau van bescherming biedt en onbepaald is. De rest kreeg subsidiaire bescherming, een tijdelijke maatregel die grotendeels wordt toegekend aan mensen uit Syrië , Oekraïne en Palestina. 

Meer dan een derde van de asielaanvragen in Spanje zijn afkomstig van Venezolanen, die sinds 2016 worstelen met een steeds groter wordende humanitaire en politieke crisis. Maar hoewel de vraag groot is, kregen er slechts 30 Venezolanen erkenning. Na de Venezolanen kwamen de meeste verzoeken van Colombianen (8.650), Syriërs (2.775) en Hondurezen (2.410).

Voor het tweede jaar op rij ontvingen de aanvragen van Marokkanen een van de hoogste goedkeuringspercentages. De meeste van deze asielzoekers hadden bescherming gekregen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, maar anderen waren het slachtoffer van de repressie van de protestbeweging door de Marokkaanse regering, die pleit voor de rechten van de Berbers uit de regio Rif in het noorden van Marokko. Terwijl Spanje 595 asielaanvragen verwierp, werden er 55 anderen erkend. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.