Spaanse gepensioneerden zijn minder gelukkig

Volgens de Aging Global Index ‘AgeWatch’ 2015 studie van HelpAge International is Spanje gedaald op de lijst van het welzijn van zijn oudere inwoners.

In het verslag, dat gemaakt met gegevens van de Verenigde Naties, staat dat de bezuinigingsmaatregelen van de Spaanse regering het welzijn van de ouderen een serieuze klap heeft toegebracht.

Alhoewel Spanje een regelgeving kent voor het welzijn van zijn ouderen heeft de financiële crisis van 2008 en de daarop volgende bezuinigingen het leven voor hen moeilijker gemaakt.  De besparingen op pensioenen en de diensten speciaal voor ouderen zijn daar vooral verantwoordelijk voor.

Om het welzijn van de ouderen te meten heeft AgeWatch Index vier criteria gemeten namelijk gezondheid, inkomen, persoonlijke bekwaamheid en de kwaliteit van het leven.  Nadat de vier factoren geanalyseerd waren is Spanje vier punten gedaald op de lijst en het land daalde naar de vijfentwintigste plaats van de tweeënnegentig  geanalyseerde landen.

Maar er zijn ook positieve elementen want Spanje steeg ook van de eenenveertigste plaats naar de zevenendertigste plaats wat betreft inkomenszekerheid en gezondheid.  Spanje heeft met zijn drieëntachtig jaar de hoogste levensverwachting van de ganse Europese Unie.  Deze hoge levensverwachting komt er door het goed uitgebouwde gezondheidssysteem.

Spanje staat ook hoog op de lijst op gebied van een veilige leefomgeving en de studie toont ook aan dat 86 % van de ouderen dichtbij familieleden wonen die hen kunnen helpen in hun dagelijkse leefomstandigheden en daarbij voelt 68 % zich nog veilig op straat.

Zwitserland staat dit jaar op de eerste plaats gevolgd door Noorwegen.  Op de laatste plaats staat  Afghanistan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.